Search

 

Завідувач кафедри вірусології, доктор медичних наук, професор
Заслужений лікар України
Дзюблик Ірина Володимирівна 

idzyublyk@ukr.net

Освіта. Ірина Володимирівна Дзюблик народилася в місті Києві в родині службовців. У 1971 році вступила на санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою.

Кваліфікація. Лікар-вірусолог. Доктор медичних наук (1994). Професор (2001)

Професійна діяльність. Науковий шлях Ірина Володимирівна розпочала в Київському науково-дослідному інституті (НДІ) інфекційних хвороб, до очної аспірантури якого вона вступила в 1977 році за рекомендації вченої ради Київського медичного інституту. Після успішного закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. З 1985 року була обрана за конкурсом старшим науковим співробітником ЦНДЛ Київського інституту удосконалення лікарів (нині Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України).

Наукова діяльність. У 1981 році І.В.Дзюблик захистила кандидатську дисертацію на тему «Интерферон при гриппозной инфекции и влияние некоторых факторов на его образование». У 1994 році здобула науковий ступень доктора медичних наук за спеціальністю вірусологія на тему «Патогенетичні механізми продуктивної ротавірусної інфекції та вдосконалення методів її лабораторної діагностики». Наукові звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1988 році, доцента кафедри вірусології -у 1996 році , професора кафедри вірусології - у 2001 році. У 2008 році указом Президента України І.В. Дзюблик присвоєно Почесне звання «Заслужений лікар України».

Дзюблик Ірина Володимирівна є автором понад 400 наукових публікацій, 21 підручника та навчального посібника, 18 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Науково-практичні розробки захищені 12 авторськими свідоцтвами та патентами на винахід. За наукового керівництва і консультування Ірини Володимирівни захищені 4 кандидатські, виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.

Сфера наукових інтересів. Під керівництвом професора І.В. Дзюблик розроблену цілу низку оригінальних методик та методичних підходів з лабораторної діагностики актуальних інфекційних захворювань людини . Ірина Володимирівна є автором протиротавірусної вакцини з підвищеною імуногенністю. Нею розроблені нові сучасні методики для потреб біотехнології вітчизняного виробництва імунобіологічних препаратів. Багато уваги та зусиль професором приділено апробації та впровадженню простих/швидких тестів та молекулярно-генетичних методів діагностики у практику охорони здоров'я України.

Професор І.В. Дзюблик є провідним фахівцем у галузі медичної вірусології з проблем вірусних гастроентеритів, респіраторних вірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, хіміотерапії та хіміопрофілактики вірусних інфекцій. Вона є експертом з питань вірусних імунобіологічних препаратів, з 2009 року офіційним експертом Clinical Research Foundation EEU з питань вірусології та інфекційних захворювань. Впродовж багатьох років є членом Американського товариства мікробіологів (American society for microbiology), редакційних рад наукових фахових видань.

Професор І.В. Дзюблик входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 у НМАПО імені П.Л.Шупика та спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України».

Викладацька діяльність. З 1988 по 1993 роки Ірина Володимирівна Дзюблик - старший викладач кафедри вірусології, а з 1993 по 1998 роки - доцент кафедри вірусології. З 1998 року обіймає посаду професора кафедри вірусології, з 2002 року - очолює кафедру вірусології. З 1998 по 2002 роки Ірина Володимирівна за сумісництвом працювала вченим секретарем НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.

 

Доцент  кафедри вірусології

Олена Володимирівна Ковалюк

kovaliukolena@gmail.com

Освіта. Закінчила Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця (нині НМУ імені О.О. Богомольця) у 1992 році за спеціальністю «Гігієна, санітарія. епідеміологія».

Кваліфікація. Лікар-вірусолог вищої категорії. Кандидат медичних наук (2004), доцент (2010).

Професійна діяльність. Після закінчення інтернатури за спеціальністю «Епідеміологія» впродовж 1996-1999 рр. працювала на посаді лікаря-епідеміолога в СЕС Шевченківського району м. Києва.   

Наукова діяльність. З 1999 по 2002 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі вірусології КМАПО ім. П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальність 03.00.06 - вірусологія захистила у 2004 р.. Тема дисертації: «Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у новонароджених дітей при ротавірусній інфекції», Київ. Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Дзюблик І.В..

Автор та співавтор 105 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – хіміотерапія та імунопрофілактика вірусних інфекцій, питання етіопатогенезу, лабораторної діагностики, епідеміології та профілактики папіломавірусної інфекції, герпесвірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, ТORCH-інфекцій.   

Викладацька діяльність. З 2002 р. працювала асистентом, а з 2008 р. переведена на посаду доцента кафедри вірусології як обрана за конкурсом. Вчене звання доцента отримала у 2010 році. 

 

Доцент кафедри вірусології

Александріна Тетяна Андріївна

t.aleksandrina@ukr.net 

Освіта. Закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1981 р. за спеціальністю «Лікарська справа». У 1987 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі фтизіатрії Луганського державного медичного університету. 

Кваліфікація. Вірусолог спеціаліст. Кандидат медичних наук (2006). 

Професійна діяльність. До 2014 року працювала на керівних посадах Державної служби соцзахворювань та МОЗ України, у проектах міжнародної технічної допомоги в сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу. З 2015 року до тепер у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Наукова діяльність. У 2006 році на базі Національного Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського захистила кандидатську дисертацію на тему «Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією». 

Автор та співавтор 40 друкованих праць та трьох посібників. Є співавтором патенту на корисну модель. 

Сфера наукових інтересів. ВІЛ-інфекція/СНІД, імплементація послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів у навчальні програми Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Викладацька діяльність. Доцент кафедри вірусології з 2015 р.

 

Доцент кафедри вірусології

Кукало Оксана Володимирівна

oksana.kukalo@ukr.net

Освіта. Закінчила національний медичний університет імені О. О. Богомольця в 2002 р. за спеціальністю «Медико – профілактична справа». У 2003 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Мікробіологія і вірусологія» у НМАПО імені П. Л. Шупика.

Кваліфікація. Вірусолог вищої категорії. Кандидат медичних наук (2010). Доцент (2014).

Професійна діяльність.  Впродовж 2003 - 2009 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології. З 2009 - 2012 на посаді асистента кафедри вірусології. Після захисту дисертаційної роботи переведена на посаду доцента кафедри вірусології по сьогоднішній день.

Наукова діяльність. У 2010 році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика виконала та захистила кандидатську дисертацію на тему «Поширення ротавірусів на території України та удосконалення методичних підходів до їх визначення у водних об’єктах довкілля».  З 2012 року виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Автор та співавтор 90 друкованих праць та п’яти  посібників, двох патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів. Молекулярно – генетичні дослідження, гострі респіраторні вірусні інфекції, ВІЛ-інфекція/СНІД.

Викладацька діяльність. З 2009 - 2011 рр. асистент кафедри вірусології. З 2011 і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри вірусології, як обрана за конкурсом.

 

 

Олена Петрівна Трохименко

trokhimenko@ukr.net trokhimenko.olena@gmail.com

Освіта. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка  (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1978 р. за спеціальністю «Біологія»

Кваліфікація. Біолог-генетик, викладач біології і хімії (1978), кандидат біологічних наук  (1991), спеціаліст за фахом «Вірусологія» (1999)

Професійна діяльність. старший лаборант ЦНДЛ Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ)   МОЗ СРСР (нині НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України) (1978–1981). Молодший науковий співробітник ЦНДЛ КІУЛ (1981 –1991); старший  науковий співробітник ЦНДЛ КІУЛ (1991–1993); старший науковий співробітник відділення експериментальної фармакології і клінічної хіміотерапії Українського НДІ онкології і радіології МОЗ України (1993-1995); старший науковий співробітник ЦНДЛ НМАПО (1995 -2017); доцент кафедри вірусології НМАПО (з травня 2017)

Наукова діяльність. Захист дисертаційної роботи: «Метилювання ДНК клітин деяких похідних мезенхіми при розвитку еритромієлозу Швеця і при реакції організму на різні антигени». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14-00-14 – онкологія, Київ, 1991 р. Наукові керівники: д.м.н., професор С.О.Шалімов та д.м.н., професор Кейсевич Л.В.

Автор та співавтор  180 друкованих праць та 28 свідоцтв і патентів на винаходи

Сфера наукових інтересів: клітинні технології у біології і медицині, технології конструювання противірусних  вакцин, дослідження противірусної дії лікарських засобів та дезінфектантів.

Викладацька діяльність. доцент кафедри вірусології НМАПО імені П.Л.Шупика з  2017 р.


Доцент  кафедри вірусології

Заступник декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету

Соловйов Сергій Олександрович

solovyov.nmape@gmail.com

Освіта. Закінчив з відзнакою Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю «Біотехнологія» у 2008 році. У 2009 році пройшов спеціалізацію за фахом “Вірусологія” у НМАПО імені П.Л. Шупика.

Кваліфікація. Спеціаліст-вірусолог (2009). Кандидат біологічних наук (2012).

Професійна діяльність. Впродовж 2009-2012 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології. Після захисту дисертаційної роботи працював на посаді старшого наукового співробітника ЦНДЛ, а з травня 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри вірусології. З квітня 2018 р. призначений заступником декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність. З 2009 по 2012 рр. був здобувачем кафедри вірусології КМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 - Медична та біологічна інформатика і кібернетика захистив у 2012 р. Тема дисертації: «Математичні моделі ефективності ротавірусних вакцин в Україні». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Дзюблик І.В.

Відповідальний виконавець НДР кафедри вірусології “Оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних, фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень” (2015-2019 рр.).

Автор та співавтор 50 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – питання фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Викладацька діяльність. З 2017 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри вірусології як обраний за конкурсом.