Search

Статті у фахових міжнародних та вітчизняних виданнях

 • Potrokhov A., D. Klymchuk , Yu. Akimov , N. Matvieieva , E. Trokhimenko , I. Dzuyblyk, M. Kuchuk Ultrastructural characteristics of mesophyll cells of transgenic tobacco plants with human interferon alpha 2b gene infected by tobacco mosaic virus // Genetics and Plant Physiology – 2014, Volume 4 (3–4), pp. 174–181. Special Issue (Part 2) – Conference “Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges” 24 - 26 September 2014 – Sofia, Bulgaria, 2014.- Received: 06 October 2014 Accepted: 17 March 2015.- Published by the Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences Available online at http://www.ifrg-bg.com.
 • Кунашев Д.І., Трохименко О.П., Соловйов С.О., Дзюблик І.В. Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем // Журнал НАМУ «Управляющие системы и машины».-2015.-№6.-С. (подано до друку).
 • Соловьев С.А., Дзюблик И.В., Обертинская О.В. Информационно-компьютерные технологии в фармакоэкономическом анализе стратегий этиологической диагностики респираторных вирусных инфекций // Рецепт.- 2015.- №2(100).- стр.151-156.
 • Соловйов С.О., Артемчук Г.П., Ковалюк О.В., Дзюблик І.В. Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України // Аннали Мечниковського інституту. – 2015 (подано до друку).
 • Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Соломко Ю.О. Детекція бокавірусу 1 типу у дітей з клінічними проявами ГРВІ //Міжнародний медичний журнил.-2015.-№2(82).- С.90-94.
 • Трохименко О. П., Соловйов С. О., Дзюблик І. В. Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем // 0130-5395 Управляющие системы и машины (УСИМ).-- № 1. – С. 34–44.
 • Дзюблик І.В. Інтерферони: природа, механізми дії та клінічне застосування препаратів інтерферону // ISSN 2224-0551 Здоровье ребенка //2016 №5(73)- Р.79-84.
 • Соловйов С.О., Артемчук Г.П., Ковалюк О.В., Дзюблик І.В. Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України // Аннали Мечніковського інституту. Annals of Mechnikov institute 2015,-№3.-С.53-58. imimn org ua /journal. htm
 • Soloviov S., Dzyublyk I., Zaliska O., Piniazko O., Dediuk S. Cost-effectiveness study of diagnosis strategies of acute viral infections in Ukraibe// DOI: 10.7365/JHPOR-2016.1.9. // ISSN 2299-1247 Journal of Health Policy&Outcomes Research
 • Соломко Ю.О., Трохименко О.П., Дзюблик І.В. Культивування бокавірусу людини першого типу в умовах ін. вітро в диференційованих епітеліальних клітинах // Збірник наукових праць НМАПО.-вип.24, кн.3.-222-227.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Мальчиков В.В., Дихиновська Т.А., Федченко О.А. Оптимальне забезпечення вакцинами проти грипу населення України як підхід до зменшення кількості пост грипозних ускладнень // Зб. наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика.-2015.-Вип.24, кн.3.-С.198-206.
 • Охотнікова О.М., Дзюблик І.В., Руденко С.М. Актуальні респіраторні віруси як індуктори бронхообструктивних захворювань у дітей і можливості антивірусної терапії // Астма та алергія.- №2.-2016.-С.29-39.
 • Дзюблик І.В. Соловйов С.О. Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики гострих вірусних інфекцій: термінологія, операційні характеристики та методи оцінки // Інфекційні хвороби.- №1 (83) 2016.-с.62-73.
 • Дзюблик І.В. Наукова, педагогічна та суспільна діяльність заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора Гиріна Віталія Миколайовича // Український хіміотерапевтичний журнал.- -N3.-С.46-57.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., О. В. Ковалюк, О.В. "Ретроспективний аналіз ефективності застосування рекомбінантного альфа 2-інтерферону в комплексному лікуванні новонароджених дітей з ротавірусною інфекцією // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 28/2017, С.42-50.
 • Дзюблик І.В., Ковалюк О.В., Соловйов С.О., Ковалишин Г.Г., Степанюк С.В. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напрямку // Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 27/2017.-С. 38-45.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Мохорт Г.О. Особливості епідемічного процесу ротавірусної інфекції в україні та побудова його математичної моделі// Профілактична медицина № 1-2 (28)/2017, С.17-28.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Ковалюк О.В. Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров’я та економічна ефективність // Інфекційні хвороби.- 2018.-№1 (91).-С.46-53.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Ковалюк О.В., Трохименко О.П. Операційні характеристики ефективності сучасних тестів в етіологічній діагностиці вірусних інфекцій та їх інтерпретація // Профілактична медицина 2017.-№ 3-4 (29).- С. 103-120.
 • Дзюблик І.В., Александріна Т.А., Кукало О.В. Консультування і тестування на віл-інфекцію: сучасні інноваційні методики викладання на кафедрі вірусології // Профілактична медицина 2017.-№ 3-4 (29).- С. 97-103.
 • Соловйов С.О., Артемчук Г.П., Ковалюк О.В., Дзюблик І.В. [та ін.] Формування методології фармакоекономічного аналізу стратегій скринінгу патологій-предикторів раку шийки матки // Проблеми військової охорони здоров'я : збірник наукових праць.-2015. (подано до друку).
 • Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соломко Ю. О. Культивування бокавірусів людини в умовах in vitro з наступною молекулярно-генетичною ідентифікацією  збудника //Профілактична медицина, 2015.- (подано до друку).
 • Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Соломко Ю.О., Соловйов С.О. Бокавірус людини – новий інфекційний патоген в етіології гострих респіраторних захворювань // Мистецтво лікування.-2015.-№1–2(117–118).- С.4-9.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Обертинська О.В.,. Пономаренко М.С. Фармакоекономічне дослідження стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини: науково-методологічні підходи та їх реалізація // Ліки України плюс.- 2015.- №1(22).- С.23-28.
 • Дзюблик І.В., Артемчук Г.П., Соловйов С.О., Ковалюк О.В. Визначення функцій корисності як критеріїв оцінки основних стратегій скринінгу впл-асоційованих патологій шийки матки // Одеський медичний журнал.-2015 (подано до друку).
 • Дзюблик І.В., Ковалюк О.В.Парвовірус В19 та його роль в патології людини //Сімейна медицина.-2015.-№3 (59)-с. 193-198.
 • Дзюблик І.В., , Обертинська О.В., Соломко Ю.О., Соловйов С.О. Бокавірус людини – новий інфекційний патоген в етіології гострих респіраторних захворювань // Мистецтво лікування, 2015.-№1-2 (117-118).-С.4-9.
 • Дзюблик І.В., Самборська І.Ф., Котлик Л.С., Тихенко Н.М., Хатинська Ж.В. Молекулярно-генетичні особливості норовірусів в Україні // Профілактична медицина, 2015.-№1.-С.41-46.
 • Дзюблик І.В., Кукало О.В. Нові коронавіруси людини та захворювання органів дихання // Пульмонологія, 2015.-№4.- С.53-59.
 • Дзюблик І.В., Трохименко О.П, Соломко Ю.О. Культивування бокавірусів людини в умовах in vitro з наступною молекулярно-генетичною ідентифікацією збудника // Профілактична медицина.- №3-4 (25) – Київ. – 2015. – С.-24-29.

Статті у виданнях Scopus

 • Semenyuta I., Kovalishyn V., Tanchuk V., Pilyo S., Zyabrev V., Blagodatnyy V., Trokhimenko O., Brovarets V, Metelytsi L.  1,3-oxazole derivatives as potential anticancer agents: computer modeling and experimental study. Computational Biology and Chemistry.-  2016, (In Press) http://dx.doi.org/10.1016/ j.compbiolchem.2016.09.012
 • Serhii O. Soloviov, Mohamad S. Hakim, Hera Nirwati, Abu T. Aman, Yati Soenarto, Qiuwei Pan3, Iryna V. Dzyublyk, and Tatiana I. Andreeva Quality of Symptom-Based Diagnosis of Rotavirus Infection Based on Mathematical Modeling  // Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019. Z. Hu et al. (Eds.): ICCSEEA 2018, AISC 754, pp. 555–566, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_56

 Тези доповідей

 • Soloviov S., Artemchuk H., Dutchak I., Kovalyuk O.,. Dzyublyk I. Analytical representation of utility functions for cervical screening strategies in their evaluation with "cost-utility" method //ISPOR Research Abstracts. ISPOR 5th Latin America Conference.-2015.- PMD2.-P.105.
 • Construction of simulation techniques for development of optimal cervical cancer screening strategies: experience of Ukraine / Soloviov, H. Artemchuk, O. Kovalyuk, I. Dzyublyk, I. Dutchak // ISPOR Research Abstracts. ISPOR 18th Annual European Congress.-2015.- PRM43. (подано до друку)
 • Dzyublyk I.V., Yurchenko O.V., Stepchenkova T.V.Analysis of early warning indicators of forming HIV resistance to antiretroviral drugs //HepHIV 2015 conference HIV and viral hepatitis /-Barselona.- 2015,October 19-25.
 • Дзюблик І.В., Ковалюк О.В., Соловйов С.О. Прогностична ефективність вакцинопрофілактики з огляду на циркуляцію різних генотипів вірусів папіломи людини в Україні // "Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування профілактика, біологічна безпека" Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячені щорічним "Читанням" пам’яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130-річчя з дня його народження. Київ, 12-13 жовтня 2017 р., С.63-64.
 • Дзюблик І.В., Кукало О.В. Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих // "Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування профілактика, біологічна безпека" Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячені щорічним "Читанням" пам’яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130-річчя з дня його народження. Київ, 12-13 жовтня 2017 р., С.64-65.
 • Соловйов С., Мохорт Г., Ковалюк О., Колєснікова І., Дзюблик І. Аналітичний інструмент для оцінки ефективності вакцинації від ротавірусної інфекції // Зб. тез Третього щорічного наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров'я». Програма з написання наукових робіт за підтримки ПЗБЗ в Україні.-Київ.-16-20 квітня 2018 р.-№276.- С.37.