Search

Протягом 2004–2018 років на кафедрі під керівництвом професора Дзюблик І.В. захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:

  1. Ковалюк О.В.«Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у новонароджених дітей при ротавірусній інфекції» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06 “Вірусологія” (2006).
  2. Обертинська О.В.«Поширення ротавірусів на території України та удосконалення методичних підходів до їх визначення у водних об’єктах довкілля» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06 “Вірусологія” (2010)
  3. Костенко О.О.«Удосконалення лабораторної діагностики та профілактики ротавірусної інфекції у новонароджених»  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06 “Вірусологія” (2011)
  4. Соловйов С.О.«Математичні моделі прогнозування ефективності ротавірусних вакцин в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” (2012).
  5. Соломко Ю.О.«Лабораторна діагностика та молекулярно-епідеміологічні особливості бокавірусної інфекції серед населення України» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06-“Вірусологія” (2017).

На сьогодні на кафедрі вірусології виконуються дисертаційні роботи під керівництвом професора Дзюблик І.В.: 

  1. Кукало О.В.«Роль нових респіраторних вірусів у розвитку захворювань бронхолегеневої системи та сучасні молекулярно-генетичні технології їх діагностики» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 03.00.06-“Вірусологія”.
  2. Соловйов С.О. «Наукове обґрунтування етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за фахом 15.00.01 - “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація”.