Search

Кафедра у всі роки свого існування приділяла велику увагу проведенню наукових досліджень.

До найбільш значущих наукових  здобутків кафедри вірусології за 30 років діяльності відносяться наступні: розробка сучасних методів виділення, очищення і концентрування рота- і ентеровірусів з клінічного матеріалу від хворих та з об’єктів довкілля з використанням бентоніту, аміноетоксиаеросилу-2 і ентеросгелю; розробка  моделі ротавірусної інфекції людини на поросятах гнотобіотах для вивчення патогенезу, ефективності медикаментозного лікування і специфічної профілактики; розробка високоімуногенної інактивованої вакцини для специфічної профілактики ротавірусного гастроентериту.

Новими здобутками кафедри є  фармакоекономічні дослідження стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини,  створена і апробована математична модель для прогнозування ефективності протиротавірусних вакцин в Україні.

Науковим напрямом кафедри сьогодні є  оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних, фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень.

Найважливіші наукові досягнення кафедри:

  • Запропоновано принципи, критерії та методологію фармакоекономічного аналізу етіологічної діагностики вірусних інфекцій;
  • Обґрунтовано принципи моделюючих досліджень в фармакоекономічному аналізі скринінгу вірусних інфекцій серед населення України;
  • Розроблено та апробовано методологію дослідження ефективності раціональної фармакотерапії вірусних інфекцій;
  • Обґрунтовано використання моделювання та прогнозування динаміки окремих показників стану пацієнтів для вибору раціональної фармакотерапії вірусних інфекцій;
  • Обґрунтовано використання епідеміологічних моделей в оцінці ефективності фармакотерапії актуальних вірусних інфекцій;
  • Удосконалено методологію аналізу генотип-специфічної ефективності в дослідженнях раціонального використання ротавірусних вакцин;
  • Адаптовано та апробовано методологію епідеміологічного моделювання в дослідженнях раціонального використання вакцин проти грипу.

Виконується ініціативно-пошукова НДР “Оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних, фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень” ІПТ 0115U002161 (2015-2019 рр.). Відповідальний виконавець – к.б.н., доцент кафедри вірусології Соловйов С.О.