Search

Спеціаліст з управління охороною здоров‘я: 

  1. Використовує в своїй діяльності акти чинного законодавства, Конституцію України, , нормативні документи, що стосуються галузі охорони здоров’я, основи медичного, господарського і трудового права, основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я, , основи стратегічного та оперативного планування.
  2. Здійснює з позицій системного підходу організацію управління закладом охорони здоров‘я.
  3. Забезпечує взаємодію медичного закладу з органами державного управління охороною здоров‘я, місцевою владою, громадськими організаціями та іншими закладами охорони здоров‘я і виконання контрактів/договорів.
  4. Здійснює гнучку реалізацію стратегічних пріоритетів та плану розвитку закладу охорони здоров‘я з постійною орієнтацією на потреби споживачів (пацієнтів).
  5. Збезпечує управління колективом, формування апарату управління (відбір, визначення функціональних обов‘язків, безперервний професійний розвиток управлінськиз кадрів, тощо).
  6. Володіє соціально-економічною та демографічною ситуацією на території, показниками стану здоров’я населення, сучасними економічними, організаційними, медичними та управлінськіми  технологіями, напрямками і принципами розвитку менеджменту, маркетингу в охороні здоров’я, комерційної діяльності.
  7. Володіє методологію прийняття управлінських рішень, технологією інформаційного забезпечення процесу управління, формами і методами роботи з засобами масової  інформації, правилами ділового етикету та ведення переговорів,  засобами  обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.