Search

Основними напрямами виховної роботи на кафедрі  управління охороною здоров’я є громадянське, патріотичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне, моральне, екологічне, правове виховання, професійна етика і деонтологія, формування здорового способу життя, сприяння творчому та всебічному розвитку особистості.

Основні завдання виховної роботи визначені Державною національною програмою «Освіта (Україна XXI ст.)», Законами України  «Про правовий статус і вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті”, «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.01.2016  № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» (лист МОН 13.03.2017 № 1/9-146), №376-V від 26.11.2016 р. «Про голодомор 1932-1933 років в Україні»; від 26.08.2016 р. № 357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» (лист МОН №1/9-100 від 23.02.2017 р.) тощо; останніми постановами Верховної Ради України та розпорядженнями Кабінету Міністрів України (зокрема лист МОН №1/9-545 від 12.102016 р. на виконання Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України тощо.

Викладачі кафедри постійно працюють не тільки над формуванням у слухачів професійних компетенцій (зокрема і  в контексті їх самореалізації), але паралельно сприяють формуванню життєвих координат та життєвих компетенцій, направлених на вироблення чіткої громадянської позиції, правової й політичної культури, патріотичної свідомості, поваги до української  держави і любові до народу з орієнтацією на загальнолюдські цінності й гуманістичні ідеали; збереження і примноження історико-культурних традицій; виховання моральних якостей та інтелігентності; ведення діяльності в межах правового поля держави; формування потреби у здоровому способі життя та зміцненні здоров’я; формування почуття корпоративізму і солідарності, розуміння своєї соціальної відповідальності; розвиток самостійності;  участь у заходах волонтерського руху тощо.