Search

 

КОШОВА Світлана Петрівна – старший викладач, відповідальна за навчально-методичну роботу (завуч) кафедри управління охороною здоров’я.

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя факультет психології та соціальної роботи та факультет іноземних мов.

Працювала на посаді викладача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Викладає за напрямками пов’язаними з психологічними основами управління персоналом, виникнення і подолання конфліктів в колективі.

Автор понад 30 наукових праць

Наукові інтереси присвячені соціально-психологічним особливостям самореалізації особистості у сфері управління.