Search

 

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович - доктор медичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор кафедри управління охороною здоров’я  .

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова (1984), Українську академію державного управління при Президентові України (2003), Київський Національний  університет технологій та дизайну (2015).

Працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні (1985-1992), головний лікар обласного дитячого ендокринологічного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту  м. Житомира (1992-1996), головним лікаремобласного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення  «Дениші» (1996-2005), начальником управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (2005-2011), заступником Міністра охорони здоров’я України (2011-2014), з 2014 - проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я. 

Заслужений лікар України (2003), нагороджений Орденом Данила Галицького (2009). Брав участь в законотворчій діяльності у якості керівника групи щодо реформування системи первинної та екстреної медичної допомоги в Україні. Один із перших в Україні брав участь в трьох європейських проектах з модернізації системи охорони здоров’я (2004-2009). Вніс великий науковий та практичний  вклад у якості керівника напрямку в модернізацію та реформування системи охорони здоров’я України.

Має великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування.

Автор патента, двох прав  на інтелектуальну власність,  4 підручників та автор 105 наукових публікацій .

Наукова робота зосереджена на удосконаленні управління медичною допомогою.