Search

 

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович - доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри управління охороною здоров'я, заслужений працівник охорони здоров'я України.

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут, лікувальний факультет у 1980 році та отримав кваліфікцію «Лікар» та МАУП, м. Київ, юридичний факультет у 2008 році за спеціальністю «Юрист».

З 1984 працював на керівних посадах: головного лікаря ОСПК; керівника підрозділів МОЗ України; Першого заступника голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам; професором кафедри управління охороною здоров’я НМАПО  імені П.Л. Шупика, з 23.03.2016 р. – завідувач цієї кафедри.

Викладає трудове право; систему роботи з персоналом та управління кадрами; основи законодавства охорони здоров’я.

За безпосередньою участю Михальчука В.М. підготовлено ряд програмних документів.

Працює над розробками нових нормативно-правових документів та програм, займається науковою роботою, є співавтором понад 120 наукових робіт, в тому числі 2 монографії, 5 навчальних посібників, 4-х патентів.

Досліджує нормативно-правові аспекти управління якістю медичної допомоги, основи менеджменту в сфері охорони здоров’я.

 

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович — доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, дійсний член низки громадських академій: Академії наук вищої освіти України, Європейської Академії природничих наук, АМН Польщі та Міжнародної медичної академії імені Альберта Швейцера, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В 1973 р. закінчив Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Пройшов в ньому шлях від аспіранта до завідувача кафедри соціальної медицини. У 1991 р. захистив докторську дисертацію «Соціально-гігієнічні основи профілактики і організації етапного лікування опіків».

З 1995 по 2002 рр. — начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України. Брав участь у розробці проектів концепції розвитку охорони здоров’я населення України, багатьох указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України. Учасник багатьох міжнародних форумів під егідою ВООЗ та програм міжнародної співпраці з різними зарубіжними організаціями, представляв Україну з науковими доповідями в багатьох країнах світу.

З 2002 р. по теперішній час – ректор Київської (з 2006 р. – Національної) медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. У 2004-2015 рр. завідував також кафедрою управління охороною здоров'я НМАПО імені П. Л. Шупика, а з 2015 р. – професор цієї ж кафедри.

Автор понад 550 наукових праць, в тому числі автор і співавтор 11 підручників, 37 навчальних та навчально-методичних посібників, 39 монографій. Підготував 13 докторів і 11 кандидатів медичних наук.

Наукові дослідження пов’язані з соціальними проблемами медицини та організації охорони здоров’я, стратегією і тактикою розвитку сфери охорони здоров’я, обґрунтуванням змісту і організацією підготовки медсестер, провізорів і лікарів та їх безперервного професійного розвитку.

Очолює наукову школу «Теорія і практика соціальної медицини, управління охороною здоров’я, медичною освітою».

Являється членом: Президії НАМН України, Колегії МОЗ України, Вченої медичної ради МОЗ України, членом секції з медицини Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Державної акредитаційної комісії МОН України та Президії товариства Червоного Хреста України; головою науково-методичної комісії з медицини та фармації МОЗ України; головою спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 та членом спеціалізованої вченої ради СРД 26.613.11 при НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина та приймає активну участь у їх роботі, а також у роботі наукових вітчизняних і зарубіжних товариств, організацій, редколегій та редакційних рад.

Повний кавалер орденів "За заслуги", почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, МОН України, Київської обласної та Київської міської державних адміністрацій, медалями.

 

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович - доктор медичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор кафедри управління охороною здоров’я  .

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова (1984), Українську академію державного управління при Президентові України (2003), Київський Національний  університет технологій та дизайну (2015).

Працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні (1985-1992), головний лікар обласного дитячого ендокринологічного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту  м. Житомира (1992-1996), головним лікаремобласного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення  «Дениші» (1996-2005), начальником управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (2005-2011), заступником Міністра охорони здоров’я України (2011-2014), з 2014 - проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я. 

Заслужений лікар України (2003), нагороджений Орденом Данила Галицького (2009). Брав участь в законотворчій діяльності у якості керівника групи щодо реформування системи первинної та екстреної медичної допомоги в Україні. Один із перших в Україні брав участь в трьох європейських проектах з модернізації системи охорони здоров’я (2004-2009). Вніс великий науковий та практичний  вклад у якості керівника напрямку в модернізацію та реформування системи охорони здоров’я України.

Має великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування.

Автор патента, двох прав  на інтелектуальну власність,  4 підручників та автор 105 наукових публікацій .

Наукова робота зосереджена на удосконаленні управління медичною допомогою.

 

ГОЙДА Ніна Григорівна –  професор кафедри управління охороною здоров`я академії (2004), доктор медичних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 

В 1973 р. закінчила Чернівецький державний медичний інститут (нині Буковинський медичний університет). Після закінчення пройшла шлях від лікаря-ординатора акушера-гінеколога до організатора акушерсько-гінекологічної служби на рівні району і області. 1987 – 1992 рр. – очолювала відділ (управління) охорони здоров`я Хмельницького облвиконкому. 

З 1992 по 2003 рр. працювала в Міністерстві охорони здоров`я України, послідовно обіймаючи посади: начальника Головного управління організації медичної допомоги дітям і матерям, начальника Головного управління організації медичної допомоги населенню, заступника і першого заступника Державного секретаря МОЗ України. 

З 2003 р. по 2016 рік  – проректор з лікувальної роботи Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.  В 2000 р. захистила докторську дисертацію, у 2002 р. отримала вчене звання професора. 

Брала участь в розробці нормативно-правової бази розвитку системи охорони здоров`я України; учасник багатьох міжнародних форумів. Вивчала системи охорони здоров`я та моделі їх фінансування в ряді країн Європи та Північної Америки. 

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі посібників та монографій. Підготувала 3 доктора медичних наук та 8 кандидатів медичних наук. Протягом 4-х років була членом експертної ради ДАК України, є членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, яка розглядає роботи молодих вчених на здобуття премії Президента України.. 

Виступає експертом при реалізації ряду міжнародних проектів щодо охорони здоров`я з такими країнами, як Швейцарія, Канада, Німеччина, США, а також міжнародних організацій: ВООЗ, ЮНІСЕФ, ПРООН та інші. 

Наукові дослідження пов`язані з теорією і практикою соціальної гігієни, управління охороною здоров`я, організацією медичної допомоги дітям і матерям, розвитком сімейної медицини.

Очолює наукову школу «Наукові основи організації медичної допомоги матерям і дітям».

Н.Г. Гойда мапє цілий ряд нагород і відзнак:Орден княгині Ольги ІІ ступеню (2018р.) та ІІІ ступеню(2009р.);Хрест Пантелеймона Цілителя;Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002р.); Орден Святої Анни Української православної церкви(2002р.); медаль імені академіка Стражеска М.Д. Академії медичних наук України(2001р.); почесна відзнака Товариства Червоного Хреста України (2008р.); Почесне звання « Заслужений лікар України»(1992р.)

 

КОРНАЦЬКИЙ Василь Михайлович -  доктор медичних наук, професор 

Закінчив Чернівецький медичний інститут, лікувальний факультет в 1973 році.

Працював  на посадах головного лікаря сільської, районної лікарні, обласного закладу; був заступником начальника Головного управління медичної допомоги МОЗ України; головним лікарем – заступником директора по клінічній роботі Державної установи «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України.

Викладає за напрямками, пов’язаними з медико-соціальними проблемами здоров’я,  медичної допомоги, втрати працездатності, середньої тривалості якісного життя та смертності при серцево-судинній і судинно-мозковій патології; напрямками покращення системи охорони здоров’я і медичної допомоги

Автор понад 250 наукових праць, з них: монографії і посібники -  40, методичні рекомендації - 10, свідоцтва і патенти – 5, в зарубіжних виданнях – 10, статті у фахових ВАК виданнях – 85; підготовлено кандидатських дисертацій – 6,докторських – 4, завершується ще 3кандидатських і 2 докторськихдисертації.

Досліджує вплив чинників ризику, зокрема стресу і стресостійкості, на розвиток та перебіг серцево-судинної і  судинно-мозкової патології.

 

Рингач Наталія Олександрівна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, професор кафедри управління охороною здоров'я.

У 1984 р. закінчила з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Працювала лікарем швидкої і невідкладної допомоги Києво-Святошинського р-ну Київської обл. (1985-1996), старшим науковим співробітником в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України (УІГЗ) (1996-2000). У 2000-2006 рр. працювала на державній службі у Міністерстві охорони здоров’я України на посадах від провідного спеціаліста до начальника відділу, продовжувала наукову діяльність (за сумісництвом) на посадах старшого наукового співробітника УІГЗ (2000-2005), асистента кафедри управління охороною здоров’я Київської медичної академії післядипломної освіти (2003-2004). У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності “соціальна медицина” на тему “Статево-вікові особливості смертності від хвороб системи кровообігу населення України працездатного віку та підходи до її зниження”. У 2006-2009 рр. навчалася у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України, після закінчення якої повернулась на роботу до Міністерства охорони здоров’я України. 

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора наук з державного управління на тему “Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпечення національної безпеки”. Нагороджена за сумлінну роботу трьома почесними грамотами МОЗ України та грамотою Президії Національної академії наук України. З 2010 р. працює в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В Птухи (головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування). 

На посаді професора кафедри управління охороною здоров’я НМАПО  імені П.Л. Шупика працює за сумісництвом з 2016 р., викладає соціальну медицину. Основними напрямками її наукової діяльності є аналіз медико-демографічної ситуації в Україні як об’єкту впливу державно-управлінських рішень; виявлення загроз національній безпеці України, пов’язаних зі здоров’ям населення, і оцінка їх значущості; статистичні розрахунки соціально-економічних втрат внаслідок порушень здоров’я і передчасної смертності, щляхи використання отриманих даних для забезпечення державно-управлінських рішень; аналіз ситуації в системі охорони здоров’я України; соціологічні дослідження; оцінка реалізації урядової політики у галузі охорони здоров’я тощо. В останні роки у фокусі поглиблене дослідження проблеми передчасної смертності; вивчення смертності, якій можна запобігти, соціально-економічні детермінанти здоров’я; вплив на громадське здоров’я соціально-економічної та політичної кризи тощо. 

Результати досліджень використані і впроваджені у роботі органами державного управління на національному рівні, зокрема, Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я в тому числі для підготовки кількох парламентських слухань; Радою Національної безпеки і оборони України в роботі Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України при РНБО та підготовці низки Указів Президента України; Міністерством охорони здоров’я України при розробці Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року, підготовці програмних документів (Програма дій Уряду, Програма соціально-економічного розвитку України, Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації”, Концепція соціальної політики тощо); Міністерством економіки України при розробці проектів Прогнозу соціально-економічного і соціального розвитку та Державної програми економічного та соціального розвитку, підготовці низки національних аналітичних доповідей “Цілі розвитку тисячоліття: Україна”. Брала участь у низці міжнародних проектів як консультант, тренер, член групи розробки політики, національний експерт. 

Рингач Н.О. – автор понад 180 наукових праць з проблем соціальної медицини, демографії та управління охороною здоров’я, напрацювання презентовані на численних наукових форумах в країні та за її межами.