Search

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри управління охороною здоров’я за 2009-2014 рр.

п/п

 

Назва

Друк

/

рук

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 

Прізвища авторів / співавторів

1, 

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 439 С. – ISBN 978-966-673-149-7.

35,7 д.а.

Вороненко Ю.В.,Князевич В.М., Лазоришинець В.В., Яковенко І.В., Слабкий Г.О., Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В., Дячук Д.Д.

2, 

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 159 С. – ISBN 978-966-391-063-5

5 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Мінцер О.П., 
Краснов В.В.

3, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 1. – 838 С. – ISBN 978-966-391-070-3.

67  д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

4, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 2. – 805 С. – ISBN 978-966-391-071-0.

67 д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

5, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 3. – 728 С. – ISBN 978-966-391-072-7.

65,5 д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

6, 

Нові технології навчання менеджменту в медицині: Навчальний посібник/ За загальною ред.  Ю.В.Вороненка, Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М.Мітчела

друк

Київ: Книга плюс, 2009. – 416 C. – ISBN 978-966-460-005-4/

31,9 д.а.

Босерт Т,  Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Кенней А.М., Краснов В.В., Крісвел Р., Мінцер О.П., Мітчел М., Онишко Ю.В., Пащенко В.М. та ін.

7,

Hygiene and Ecology/ Гігієна та екологія/ Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів/ За ред. Бардова В.Г./ Англійською мовою

друк

Вінниця: Нова Книга, 2009. – 688 С. – ISBN 978-966-382-198-6.

63,5 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Бардов В.Г., 
Москаленко В.Ф., 
Омельчук С.Т., 
Яворовський О.П., 
Кундієв Ю.І та ін.

8, 

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2009 рік/ Довідник/ Гол.редактор Ю.В.Вороненко.

друк

Довідник. - Київ, 2009. – 216 С. - ISBN 978-966-361-066-5.

16,27 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Вдовиченко Ю.П., 
Зозуля І.С., 
Косаковський А.Л., 
Проценко О.С., 
Гойда Н.Г. (всього 17 авторів)

9, 

Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю "Управління охороною здоров'я/  Проект ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні/ Посібник/ Заг. ред. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф., Новічкова О.М.

друк

Київ: Комісія ЄС, 2009. – 44 С.  - ISBN 978-966-96917-0-5.

2 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Новічкова О.М.

 10,

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації

друк

Щорічна доповідь про стан здоров’я нселення України санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. – Київ, 2009. – МОЗ України. -  ISBN 966-7368-25-4. – 360 С.

С. 156-278

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.,
Жданова М.П.

 11,

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я

друк

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008 рік. – Київ, 2009. – МОЗ України. - ISBN 966-7368-25-4. – 384 С.

С. 198-380

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.,
Жданова М.П.

 12,

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації

друк

Щорічна доповідь про стан здоров’я нселення України санітарно-епідемічну ситуацію. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. -  ISBN 978-966-7368-32-6. – 447 С.

С. 242-437

Вороненко Ю.В.,Лазоришинець В.В., Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.

 13,

Загальні відомості щодо післядипломної освіти лікарів та провізорів в Україні

 

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. – 602 С.

С. 127-143

Вороненко Ю.В.

 14,

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я

друк

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. – 602 С.

С. 379-591

Вороненко Ю.В., Лазоришинець В.В., Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.

 15,

Управління охороною здоров'я (для післядипломної освіти)/  Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. Ю.В. Вороненка.

елек-трон.

диск

Київ: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 3580 С. - ISBN 978-966-361-067-2.

 

Ананьєв В.Ю., Бабінцева Л.Ю., Богомаз В.М., Бугро В.І., Гойда Н.Г.,Голубчиков М.В., Гульчій О.П., Замкевич В.Б., Захарова Н.М., Краснов В.В., Лехан В.М., Мінцер О.П., Одринский В.А.,Орлова Н.М., Пащенко В.М. (всього 20 авторів)

 16,

Первинна медико-санітарна допомога / сімейна медицина / за ред. В. М. Князевича

друк

Монографія: Київ. – МОЗ України. 2010. – 404 с.

18,4 д.а.

Гойда Н. Г. (усього 5 авторів)

 17,

Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу

друк

Аналітично-статистичний посібник. Київ. – 2009 р. – МВЦ “Медінформ”- 146 с.

УДК 614.1(312.6 + 313.1)

С. 146

Корнацький В.М., 
Коваленко В.М
Манойленко Т.
Ревенько І.Л.
Ганзюк В.А.

 18,

Хвороби системи кровообігу і психічне здоров’я

друк

Монографія. - Київ, 2009 р. – 176 с.

С. 176

Корнацький В.М.,
Клименко В.І.

 19,

Стратегія реформ. Регулювання фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я України: від державного до приватного сектору

друк

Монографія. - Кіровоград, 2009. - ПВЦ „ІМЕКС-ЛТД”. – 402 с.

С. 402

Урсол Г.М., 
Скрипник О.А.,
Бугро В.І.

 20,

Система управління психоемоційною напругою в професійній діяльності лікарів

друк.

Інформаційний лист. – К., 2009. – Вип. з проблеми „Соціальна медицина”. – 3 с.

 

Криштопа Б.П., 
Горачук В.В.

 21,

Демографія і стан здоров’я народу України

друк.

Аналітико-статистичний посібник. – Київ, 2010. – МВЦ «Медінформ». – 144 с.

6,5 д.а.

Корнацький В. М. та ін.

 22,

Етичні аспекти досліджень лікарських засобів в Україні

друк.

Монографія. – Київ, 2010. – ТВО «ВІК ПРИНТ». – 264 с.

12 д.а.

Корнацький В. М. та ін.

 23,

Оптимізація первинної медико-санітарної допомоги населенню України

друк.

Методичні рекомендації: Укр. Ін.-т стратег. дослідж., НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2010. – 25 с.

1,1 д.а.

Гойда Н. Г. , усього 4 автори

 24,

Науково-обгрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики-сімейної медицини з позиції компетентнісного підходу

друк.

Методичні рекомендації: МОЗ України, Укр. Центр наук.-метод. Інформації та пат. – ліц. Роботи. – К., 2010. – 27 с.

1,2 д.а.

Гойда Н. Г. , усього 4 автори

25.

Фінансовий менеджмент з основами економіки охорон здоров'я

 

друк

 

Навчально-методичний посібник. –  К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2011. – 499 с.
ISBN 978-966-8398-22-3

22,7 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Пащенко В.М.

26.

Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я.

друк

 

Навчально-методичний посібник для викладачів. – К., 2011. – 191 с.

8,7 д.а

Вороненко Ю.В., 
А.І. Бойко,
Н.Г. Гойда (всього 11 авторів).

27.

Биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа.

друк

 

Монографія. «АRT-V». – 2011. – 315 с.

     ISBN 978-966-8885-46-4

14,3 д.а.

Дивоча В.А., 
Гоженко А.И., 
Михальчук В.Н.

28.

Регіональні особливості рівня здоров’я народу України.

 

друк

 

Аналітично-статистичний посібник. – Київ. – 2011 р. – МВЦ «Медінформ». –165 с.

7,5 д.а.

Корнацький В.М., 
Коваленко В.М, 
Манойленко Т., 
Ревенько І.Л. 
Гандзюк В.А.,

29.

Оцінка ефективності організації та надання первинної медико-санітарної допомоги

друк

 

(Методичні рекомендації).  – МОЗ України. – Київ, 2011. – 27 с.

1,2 д.а.

Гойда Н.Г. , 
Матюха Л.Ф., 
Слабкий Г.О. (всього 7 авторів).

30.

Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях .

друк

 

Методичні рекомендації МОЗ України. – Київ, 2011. – 43 с.

1,9 д.а.

Матюха Л.Ф., 
Гойда Н.Г., 
Горачук В.В. 
(всього 20 авторів).

31.

Удосконалення донорства в Україні: медико-соціальні передумови.

друк

 

Інформаційний лист. – К., 2011. - №144. - 6 с.

 

Гойда Н.Г., 
Грубляк В.В.,
Чебан Л.Г.

32.

Ефективне управління донорством крові в Україні.  

друк

 

Інформаційний лист. – К., 2011. - №145. – 5 с.

 

Гойда Н.Г., 
Грубляк В.В., 
Чебан Л.Г.

33.

Етичні аспекти проведення плацебо-контрольованих досліджень лікарських засобів. 

друк

 

Інформаційний лист. – К.: ПП «ТД Євротрейд», 2011. – 3 с.

 

Корнацький В.М., 
Сілантьєва О., 
Талаєва Т.

34.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 1. – К., 2012. – 624 с. ISSN 2227-7404

31,2

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

35.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 2. – К., 2012. – 732 с. ISSN 2227-7404

36,6

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

36.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 3. – К., 2012. – 648 с. ISSN 2227-7404

32,4

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

37.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 4. – К., 2012. – 648 с. ISSN 2227-7404

32,4

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

38.

Наукова діяльність вчених Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2011 рік

друк

 

Довідник. –  Київ, 2011. – 348 с. ISBN 978-966-391-080-5

21,1

д.а

Гол. ред. Вороненко Ю.В.

39.

Лікарська взаємодія та безпека ліків

 

друк

 

Посібник. – Київ: ЧП «Блудчий М.І.». – 2011. 744 с. ISBN 978-966-971-15-7-1

60,0

д.а.

За заг. ред.  Л.Л. Давтян, 
Р.С. Коритнюк, 
Ю.В. Вороненка, 
Г.М. Войтенка, 
В.А. Загорія

40.

Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини. Т. 1

друк

 

Навч.-метод. посібник. – Київ: вид-во ТОВ «Р.А. Гармонія», 2011. – 344 с. – ISBN 978-966-971-65-2-1

17,2

д.а.

За ред.  Ю.В. Вороненка,
Г.І. Лисенка

41.

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

друк

 

Довідник. – Київ: ПП Балюк, 2012. – 260 с. ISSN 978-966-361-066-5

13,0

д.а.

Гол. ред. акад. Вороненко Ю.В.

42.

Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я

друк

 

Монографія. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі - Поділля», 2012. – 213 с.

10,6

Горачук В.В.

43.

Сучасні аспекти планування сім’ї

друк

 

Посібник. –– К., 2012. – 320 с.

16,0

Гойда Н.Г., 
Г.М. Адамова та ін. (всього 11 авторів)

44.

Вирусология

друк

 

Навчальний посібник

 

Букринська А.Г., 
Гоженко А.І.,
Михальчук В.М. / За ред. Букринської А.Г.

45.

Організація невідкладної медичної допомоги на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 14 с.

0,7

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

46.

Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 16 с.

0,8

Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

47.

Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 18 с.

0,9

Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

48.

Організація соціологічних опитувань пацієнтів/їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 23 с.

1,1

Горачук В.В., 
Вороненко Ю.В., 
Криштопа Б.П., 
Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф., 
Орлова Н.М.,
Карета О.П.

49.

Вакцинопрофілактика раку шийки матки.

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України» . -К., 2012. – 24 с.

1,2

Антипкін Ю.Г., 
Вдовиченко Ю.П. 
Воробйов Л.І., 
Гойда Н.Г. та ін. (Всього 13 авторів)

50.

Ведення вагітності після застосування внутрішньоматкової інсемінації у дискордантних пар .

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України». -К., 2012. – 25 с.

1,3

Вдовиченко Ю.П., 
Гойда Н.Г., 
Грищенко О.В., 
Грищенко Н.Г. та ін. (всього 10 авторів)

51.

Підготовка до  вагітності дискордантних пар.

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України». -К., 2012. – 36 с.

1,8

Вдовиченко Ю.П., 
Гойда Н.Г., 
Грищенко О.В.,
Жилка Н.Я. та ін. (Всього 9 авторів)

52.

Удосконалення перинатальної допомоги на регіональному рівні

друк

Інформаційний лист. – К., 2012.

 

Гойда Н.Г. та ін.

53.

Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. Регіональні шляхи оптимізації медичної допомоги

друк

 

Монографія. – Київ, 2012. СПД ФО “Коломіцин В.Ю.”. – 191 с.

9,6

Корнацький В.М., 
Ревенько І.Л.,
Гандзюк В.А.

54.

Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості

друк

 

Аналітично-статистичний посібник. Київ. – 2012 р. – СПД ФО “Коломіцин В.Ю.”. - 211 с.

10,6

Коваленко В.М, 
Корнацький В.М. 
Манойленко Т., 
Кириченко А.Г., 
Ревенько І.Л.

55.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 1. – К., 2013. –     569 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін.

56.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 2. – К., 2013. –     574 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

57.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 3. – К., 2013. –     494 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

58.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 4. – К., 2013. –    541 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

59.

Методи контрацепції відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди). Посібник

друк.

МОЗ України. – К., 2013. – 272 с.

13,6

Адамова Г. М., 
Банніков В.І.,
Гойда Н.Г., 
Бондаренко О.А. та ін. (всього 15 авторів)

60.

 

Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю. Навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики-сімейної медицини

друк.

За ред. Л.Ф. Матюхи, І.С. Вітенка, Н.Г. Гойди . – Суми:Університетська книга, 2013. – 176 с.

8,9

 

Величко С.О., 
Веселова Т.В., 
Вітенко І.С., 
Гойда Н.Г. та ін.

61.

 

Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Методичні рекомендації

друк.

МОЗ України, НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

1,2

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М., 
Горачук В.В.
 та ін.

 62.

 

Організація навчання персоналу закладів охорони здоров’я з питань забезпечення якості медичної допомоги. Методичні рекомендації

друк.

МОЗ України, НМАПО ім. П. Л. Шупика, КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня», Київський міський пологовий будинок №7. – К., 2013. – 22 с.

1,1

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Криштопа Б.П., 
Михальчук В.М., 
Латишев Є.Є., 
Горачук В.В. 
та ін.

63.

Методика організації навчання персоналу з питань якості  медичного обслуговування. Інформаційний лист

друк.

НМАПО імені П.Л. Шупика, УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України. – К., 2013 р.

0,13

Криштопа Б.П., Горачук В.В.

64.

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2012-2013 роки/ Довідник/ Гол. ред. Ю.В. Вороненко

друк

 

Київ: ПП Балюк, 2014. – 271 С.

22,2 д.а.

 Ю.В. Вороненко

65.

Нормативно-правове забезпечення державної політики України щодо охорони материнства і дитинства

друк

 

МОЗ України Асоціація педіатрів України Педіатрія. Національний підручник за ред. проф. В.В. Бережного. – Т.1. – К., 2013.

 

Н. Г. Гойда, 
Р. О. Моісеєнко

66.

Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (Методичні рекомендації)

друк.

МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Ів.-Франківський НМУ, Львівський НМУ ім. Данила Галицького. – К., 2013. – 61 с.

2,75 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г.Гойда,
Є.Є. Латишев, 
В.М. Михальчук,
Б.П. Криштопа, В.В. Горачук (всього 12 авторів)

67.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. – 657 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад.
Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

68.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 2. – К., 2014. – 635 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад.
Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

69.

 

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 3. – К., 2014. – 707 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

 

70.

 

 

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

 

друк.

 

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 4. – К., 2014. –    576 с.

 

30,9

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

71.

 

 

Про нововведення в системі охорони здоров’я. Застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення ефективності медичної допомоги.  (Інформаційний лист)

друк.

МОЗ України, Укрмедпатент-інформ. -  К., №248 - 2013. – 6 с.   

0,3 д.а.

Н.Г. Гойда, 
Мощич О.П.,
Горбань А.Є., 
Гуцол Л.П.

72.

Наукова діяльність вчених Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2013 рік

друк

Київ: ПП Балюк І.Б., 2013. – 251 С.

16,2 д.а.

Вороненко Ю.В.

73.

Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти: матер. ІІ Всеукр. На-ук.-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р., м. Київ/ За ед.. Ю.В.Вороненка, Ю.І. Губського.

друк.

К.: “Талком”, 2013. – 247 С. – ISBN 978-617-7133-18-5.     

14,4 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Губський Ю.І.

74.

Менеджмент в охороні здоров’я: навчально-методичний посібник / За заг. ред. акад Ю.В. Вороненка

друк.

Навчально-методичний посібник. – К.: Медицина України, 2014. – 334 с.

15,2 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Проданчук М. Г., 
Гойда Н.Г., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М., 
Піщиков В.А.

75.

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених

друк.

Посібник. – К.: Логос, 2014. – 132 с.

6 д.а.

Гойда Н.Г., всього 13 авторів

76.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема / За ред. Коваленка В. М.,Корнацького В. М.

друк.

Аналітико-статистичний посібник. – К.: «СПД ФО Коломіцин В. Ю.», 2014. – 279 с.

12,7 д.а.

Коваленко В. М.,Корнацький В. М., 
всього 7 авторів

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПУБЛІКАЦІЇ

співробітників кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

у першому півріччі 2015 році з виданнями, які не увійшли до звіту за 2014 рік

п/п

 

Назва

Друк

/

рук

Вихідні дані - видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк.д/а.

 

Прізвища авторів/спіавторів

1.

Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров’я/ Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка  

Друк

 

Київ: Медицина України, 2015. – 335 с.

15,9 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є.Латишев, 
В.М. Михальчук,
М.Г. Проданчук

2.

Менеджмент в охороні здоров’я / Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка

Друк

 

Київ: Медицина України, 2014. – 334 с.

15,9 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є. Латишев, 
В.М. Михальчук,
В.А. Піщиков, 
М.Г. Проданчук

3.

Національне керівництво з виробничої трансфузіології

Друк

Харків: Золоті сторінки, 2015. – 336 с.

15,3

В.М. Михальчук (усього 25 авторів)

4.

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених / Посібник

Друк

К: Логос, 2014. – 132 с.

6 д.а

Гойда Н.Г. (усього 13 авторів)

5.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна проблема / Аналітико-статистичний посібник – Під ред. академіка В.М. Коваленка, д. мед. н., професора В. М. Корнацького

Друк

 

Київ: СПД ФО «Коломіцин В.Ю.»

12,6 д.а.

Т. С.Манойленко, 
А.П. Дорогий, 
В.А. Гандзюк, 
Д.М. Мороз, 
І.Л. Ревенько

6.

 

Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С. 90-91.

2

Ю.В. Вороненко, 
Є.Є.Латишев,
В.М. Михальчук

 7.

 

Перспективи управління якістю медичної допомоги в Україні

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С.26-30.

5

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда,
В.В. Горачук

8.

  

Роль лікарень у інтегрованій мережі надання медичної допомоги

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С.79-80.

2

Бугро В.І., 
Н.Г. Гойда, 
В.В. Горачук

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри управління охороною здоров’я за 2015-2017 рр.

п/п

 

Назва

Друк

/

рук

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 

Прізвища авторів / співавторів

1, 

Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров’я/ Навчально-методичний посібник. За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка  

Друк

 

Київ: Медицина України, 2015. – 335 с.

335

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є.Латишев, 
В.М. Михальчук,
М.Г. Проданчук

2, 

Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1 (22). – С. 90-91.

2

Ю.В. Вороненко, 
Є.Є.Латишев,
В.М. Михальчук

3,

Перспективи управління якістю медичної допомоги в Україні

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1 (22). – С.26-30.

5

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда,
В.В. Горачук

4,

Роль лікарень у інтегрованій мережі надання медичної допомоги

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1 (22). – С.79-80.

2

В.І.Бугро, 
Н.Г. Гойда, 
В.В. Горачук

5,

Підготовка управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я

Друк

Україна. Здоров'я нації. - 2015. – № 3. – С. 22-24.

3

Ю.В. Вороненко,

О. К. Толстанов, В.М. Михальчук, Є.Є. Латишев 

6,

Право на екстрену медичну допомогу в Україні та загальні принципи його забезпечення (для підготовки керівників охорони здоров’я)

Друк

 

Сучасні медичні технології. – 2015. – № 2-3. – С. 124-129.

7

Т. М. Курило,

О. К. Толстанов,

В. М. Михальчук, , В. І. Бугро,

В. В. Горачук.

7,

Управління якістю медичної допомоги: науково-практичні підходи до вдосконалення

Друк

Посібник. За заг. ред. академіка НАМН України Вороненка Ю. В. – К., 2016. – 163 с. 

163

Ю. В. Вороненко,

В. М. Михальчук,

В. В. Горачук

8,

Бізнес-планування в охороні здоров’я 

Друк

Кив: «Генеза», 2016. – 336 с.

336

Ю. В. Вороненко,

В. М. Пащенко

9,

Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник у 2-х т.

Друк

За ред. Мартинюка В. Ю. – Т. 1. – К.: ФОП Верес О. І., 2016. – 480 с.

480

В. В. Авраменко,

О. В. Акіменко,

О. А. Бадзюх,

Ю. В. Вороненко,

Н. Г. Гойда,

Р. О. Моісеєнко та ін.

10,

Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращення в сучасних умовах.

Друк

Київ, СПД ФЩ «Коломіцин В. Ю.» – 2016. – 216 с.

216

В. М. Корнацький, Д. М. Мороз,

Т. С. Манойленко, А. П. Дорогой та ін.

11,

Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги.

Друк

Методичні рекомендації (60.16/87.16). – К.: МОЗ України, НМАПО імені

П. Л. Шупика. Укр. центр наук.-мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. – 2016. – 35 с.  

35

В. І. Бугро,

Ю. В. Вороненко,

Н. Г. Гойда,

В. В. Горачук та ін.

12,

Планування сім’ї. Навч.-методичний посібник. Для викладачів інтернатури за фахом акушерство і гінекологія.

Друк

Посібник. МОЗ України, К., 2016 –  444 с.

444

Н. Г. Гойда,

О. В. Грищенко,

В. П. Квашенко та ін.

13,

Паліативна та хоспісна допомога

Друк

Підручник.Вінниця: Нова книга, 2017. – 392 с.

392

Ю.В. Вороненко,

Н. Г. Гойда та ін.

14,

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік

Друк

 

Монографія. МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.

516

П.С. Мельник, Г.О. Слабкий,  Н.Г. Гойда та ін.

15,

Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи

Друк

Монографія. ТДМУ «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2017. – 232 с.

232

Г.І. Корицький, М.М. Корда,

Н.Г. Гойда,

Г.А. Павлишин

16,

Застосування новітніх освітніх технологій післядипломного навчання кафедрою управління охорони здоров’я НМАПО імені П.Л.Шупика

Друк

Збірник. Полтава, 2017. –  С. 49-54.

5

Н.Г. Гойда,

В.В. Горачук,

В.М. Михальчук, О.К. Толстанов, О.Л. Нестерець

17,

Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров’я

Друк

Збірник. К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 27. – С. 30-37.

8

Ю.В. Вороненко, В.М. Михальчук, Н.Г. Гойда,

О.К. Толстанов, С.П. Кошова

18,

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Друк

Збірник. К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 27. – 484 с.

484

Ю.В. Вороненко та ін.

 

19,

Шляхи впровадження європейських принципів і підходів в стратегії розвитку вищої медичної післядипломної освіти в Україні

Друк

Збірник. К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9.

5

Ю.В. Вороненко та ін.

20,

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти

Друк

Навчальний посібник.  Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.

208

Ю.В. Вороненко та ін.

21,

Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ За ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Д.С. Мечева

Друк

Навчальний посібник. Київ: Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.

208

Ю.В. Вороненко та ін.

22,

Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ За ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Г.Г. Рощина

Друк

Навчальний посібник.  Київ: Заславський О.Ю., 2017. – 288 с.

288

Ю.В. Вороненко та ін.

23,

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у НМАПО імені П.Л. Шупика у 2015-2016 роках

Друк

Довідник. Київ: НМАПО, 2017. – 252 с.

252

Ю.В. Вороненко та ін.

24,

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика у 2015-2016 роках

Друк

Довідник. Київ: НМАПО, 2017. – 416 с.

416

Ю.В. Вороненко та ін.

25,

Роль міжсекторального управлінського підходу

в формуванні системи громадського здоров`я в Україні

Друк

Науково-практичний журнал «Україна. Здоров`я нації». – № 3 (44). – 2017. – С. 84-87.

 

4

В.М. Михальчук,

В.В. Горачук,

Н.Г. Гойда,

О.Л. Нестерець

26,

Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров`я, як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки

Друк

Науково-практичний журнал «Медична освіта». – № 2 (74). –2017. – С. 50-54.

5

В.М. Михальчук, В.В. Горачук,

В.В. Краснов,

О.К. Толстанов, О.Л. Нестерець

27,

Implementation of  the principles of public health in training of 
health care managers in Ukraine

Друк

Public Health Forum. – 2017. – vol. III (XI). – № 3 (42). – P. 227.

 

1

В.М. Михальчук,

О.Л. Нестерець

28,

Influence of chronic obstructive pulmonary disease on health status of the population of Ukraine

Друк

Journal of  Education, Health and Sport. – 2017. – № 7(6). – Р. 501-515.

15

В.М. Михальчук, А.Г. Васильєв

29.

Problems of the chidren’s traumatism: structure, dynamics of types during the long-time follow-up

Друк

Journal of  Education, Health and Sport. – 2017. – № 7(7). – Р. 1064-1076.

13

В.М. Михальчук, С.О. Бондарь