Search

Участь у наукових конференціях співробітників кафедри в  2012-2017

2012 рік

Відповідно до міжнародних тенденцій надання освітніх послуг завідувач кафедри управління охороною здоров’я, академік НАМН України, професор Вороненко Ю. В. брав участь і виступав із доповідями: 16-18 травня на Всеукраїнській науково-практичній конференції Асоціації Головних лікарів України «Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я на сучасному етапі розвитку галузі» в м. Чернівці; 11-12 червня на виїзному розширеному засіданні Колегії МОЗ України на тему: «Про виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в м. Вінниці та інших. 

Професор кафедри Гойда Н. Г. приймала участь в організації та проведенні навчальних семінарів за темою: «Сучасні шляхи покращення акушерсько-гінекологічної та перинатальної допомоги в Україні» − в містах Харків, Одеса, Сімферополь, Донецьк; за темою «Актуальні питання сімейної медицини» − в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Вінниця, Сімферополь, Одеса, Київ. Також виступала з доповідями: на І Міжнародному конгресі по перинатальній медицині «Перинатальная медицина: от семейной амбулатории до частной клиники», що проходив 26-27 квітня в м. Києві; на науково-практичних семінарах, що відбувалися в форматі телемоста «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине» 20 березня та 24 квітня в м. Києві; на ІІІ з’їзді з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика», який проходив 3-4 квітня в м. Києві та інших.

Завідувач кафедри управління охороною здоров’я, академік НАМН України, професор Вороненко Ю. В., професори Гойда Н. Г., Михальчук В. М., Латишев Є. Є.  та інші співробітники кафедри приймали також участь в Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій Всесвітньому дню здоров’я, яка проходила 5-6 квітня в м. Києві, Міжнародному (Третьому Всеукраїнському) Конгресі з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики, що проходив 19-21 квітня в м. Києві,  V з’їзді спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я України, який відбувся 11-12 жовтня в м. Житомирі та інших.

2013 рік

У 2013 році всі викладачі кафедри приймали активну участь в підготовці та проведенні науково-практичних заходів (52 наукових форуми) та в реалізації ряду міжнародних проектів і програм, зокрема:

  1. Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини».
  2. Проекти Американського агентства з міжнародного розвитку:

а) «Здоров’я матері та дитини». Розроблені навчальні плани і програми з питань репродуктивного здоров’я для циклів тематичного удосконалення для акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики/сімейної медицини (Гойда Н. Г., Вдовиченко Ю. П.) та підготовлений навчальний посібник «Методи контрацепції відповідно до життя».

б) «Удосконалення контролю над вживанням алкоголю та тютюнопаління під час вагітності в Україні».

3. Розпочата співпраця з Агентством з міжнародного розвитку США в  рамках проекту «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників групи найвищого ризику в Україні». Одним з членів експертної групи визначена професор Гойда Н. Г.

Крім того, на виконання Плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2013 рік та відповідно до затвердженого графіку проведення у 2013 році навчальних семінарів на теми: «Актуальні питання сімейної медицини» та «Репродуктивні аспекти покращення демографічної ситуації в Україні» і «Сучасні шляхи покращення акушерсько-гінекологічної та перинатальної допомоги в Україні» для акушерів-гінекологів, неонатологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини закладів охорони здоров’я, співробітників профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів і закладів післядипломної освіти, професор кафедри Н. Г. Гойда брала участь в проведенні 11 виїзних навчальних семінарів.

Також з метою забезпечення безперервного підвищення рівня кваліфікації організаторів охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я  Київської міської державної адміністрації з наукових основ організації і управління охороною здоров’я, викладачі кафедри професори Гойда Н. Г., Латишев Є. Є., Михальчук В. М. та доценти Бугро В. І., Пащенко В. М. приймали участь в роботі постійно діючої школи організаторів охорони здоров’я.

2014 рік

В цілому у 2014 році всі викладачі кафедри приймали активну участь в підготовці та проведенні 32 наукових форумів, у т.ч. в Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвячена 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського, що пройшла 15-16 травня у м. Тернопіль, науково-методичній відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини» та інших.

Продовжувалась співпраця з Агентством з міжнародного розвитку США в  рамках проекту «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників групи найвищого ризику в Україні» та робота щодо реалізації ряду міжнародних проектів і програм, зокрема:

1. Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини».

2. Програма «Здоров’я жінок України» − USAID Агенство США з міжнародного розвитку.

3. Проект «Репродуктивне здоров’я в Україні» − впроваджується Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки USAID (Агенство США з міжнародного розвитку).

4. Проект «Удосконалення системи контролю над вживанням алкоголю та тютюнопаління під час вагітності в Україні» за підтримки USAID (Агенство США з міжнародного розвитку). 

2015 рік 

Відповідно до вітчизняних тенденцій розвитку медичної галузі академік НАМН України, професор Вороненко Ю. В., т. в. о. завідувача кафедри Михальчук В. М., професори Толстанов О. К. та Латишев Є. Є. прийняли участь в парламентських слуханнях: «Про реформу охорони здоров’я України», «Самоврядування в охороні здоров’я» (16 грудня 2015 року) відповідно до Постанови Верховної Ради України від  24 листопада 2015 року № 810-VIII та надали пропозиції до проекту рекомендацій парламентських слухань.

Т. в. о. завідувача кафедри Михальчук В. М., професор Гойда Н. Г., доценти Бугро  В. І., Пащенко В. М.  та інші співробітники кафедри приймали участь у багатьох науково-практичних конференціях: Всеукраїнській навчально-методичній конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (м. Тернопіль), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров`я» (м. Київ) та інші.

В цілому у 2015 році всі викладачі кафедри приймали активну участь в підготовці та проведенні 35 наукових форумів та продовжили роботу щодо реалізації ряду міжнародних проектів і програм. Зокрема продовжується співпраця з Агентством з міжнародного розвитку США в  рамках проекту «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників групи найвищого ризику в Україні», Українсько-Швейцарською програмою «Здоров’я матері та дитини», програмами та проектами USAID Агенства США з міжнародного розвитку («Здоров’я жінок України», «Репродуктивне здоров’я в Україні», «Удосконалення системи контролю над вживанням алкоголю та тютюнопаління під час вагітності в Україні»).

2016 рік

Впродовж 2016 року професорсько-викладацький склад кафедри управління охороною здоров’я прийняв участь у понад 30 наукових заходах. Кафедра була ініціатором організації та проведення Національною Академією медичних наук України, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та ВГО «Всеукраїнська асоціація Головних Лікарів» міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров’я». В рамках форуму була проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація та управління охороною здоров’я», проведені круглі столи, де розглядались питання удосконалення нормативно правової бази функціонування системи охорони здоров’я та підготовка  кадрів.   

Проводилась активна діяльність по співробітництву із закладами охорони здоров’я м. Києва, Чернігівської, Черкаської, Кропивницької, Рівненської, Вінницької, Полтавської областей з метою впровадження нових організаційних технологій (стандартів на систему управління якістю, внутрішнього аудиту, організації навчання персоналу, самооцінювання системи управління якістю медичної допомоги).

Також продовжувалась робота щодо реалізації ряду міжнародних проектів і програм, учасниками яких є співробітники кафедри.

Крім того, співробітники кафедри брали участь у підготовці сертифікації академії на відповідність міжнародним стандартам якості навчального процесу згідно Закону України про освіту.

З метою підвищення кваліфікації співробітників кафедри управління охороною здоров’я завідувач кафедри Михальчук В. М. та професор Горачук В. В. пройшли навчання в м. Львові по програмі «Основи моніторингу і  оцінки» в рамках тренінгу «Літня школа з моніторингу та оцінки» для викладачів вищих навчальних закладів.

2017 рік

У 2017 році викладачі кафедри прийняли участь у понад 20 науково-практичних заходах, у т.ч.: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України» (23 березня, м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров`я (6-7.04.2017, м. Київ), 7-му щорічному симпозіуму «Соціальні наслідки болю» (7-9 червня, м. Валетта, Мальта),  III-му Міжнародному конгресі польського товариства громадського здоров'я (Вроцлаві, Республіка Польща) та багатьох інших.

Також 15-17 листопада у містах Жешів (Республіка Польща) та Львів (Україна) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні суспільно-економічні проблеми українсько-польського транскордонного співробітництва» на яку було запрошено представників кафедри управління охороною здоров`я у якості доповідачів. Участь у конференції прийняли завідувач кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н. Михальчук В.М., докторант кафедри к.мед.н. Кравченко В.В. та аспірант кафедри Бондарь С.О.

Крім того, з метою перейняття передового європейського досвіду в організації освітнього процесу та впровадження його в Україні з 12 по 23 червня завідувач кафедри управління охороною здоров`я, д.мед.н. В. М. Михальчук та професор кафедри, д.мед.н. В. В. Горачук брали участь у стажуванні за напрямком «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu ‒ National-Louis University» (м. Новий Сонч, Республіка Польща).

А з 07.08 по 11.08.2017 р. професор кафедри, д.мед.н. В. В. Горачук  та старший викладач, к.мед.н. О. Л. Нестерець пройшли навчання в м. Одесі по програмі «Основи моніторингу і оцінки» в рамках тренінгу «Літня школа з вдосконалення курсів з моніторингу та оцінки для викладачів вищих навчальних закладів».

Також продовжувалась робота з реалізації ряду міжнародних проектів і програм.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ 

Кафедрою управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика виконується ініціативно-пошукова робота «Обгрунтування моделей управління підсистемами охорони здоров’я та зміцнення популяційного здоров’я України відповідно до Європейських стратегій», № державної реєстрації 0115U002160 ухвалено вченою радою 12 листопада 2014 р.

Термін виконання: 2014–2019 рр.

Керівник НДР: академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри Вороненко Ю. В. 

Виконавці:

Відповідальний виконавець –  зав. кафедри, д. мед. н. Михальчук В. М.;

д. мед. н., професор Н. Г. Гойда;

д. мед. н., професор О. К. Толстанов;

д. мед. н., доцент В. І. Бугро;

д. мед. н., доцент В. В. Горачук;

к. мед. н., доцент В. М. Пащенко;

к. мед. н., ст. викл. кафедри О. Л. Нестерець;

ст. викл. кафедри С. П. Кошова;

докторант, аспіранти та здобувачі кафедри.

Загальна характеристика НДР:

Увага державних діячів, керівників галузі охорони здоров’я, науковців постійно прикута до питань популяційного здоров’я в нашій країні. Проблеми, пов’язані з незадовільним станом здоров’я українців, недостатньою ефективністю використання ресурсів галузі і низькою задоволеністю населення медичним обслуговуванням, загострюються нестабільною економічною і політичною ситуацією, військовими подіями на сході країни, соціальним розшаруванням суспільства.

За таких умов важливим критерієм діяльності охорони здоров’я є якість функціонування як усієї системи, так і її окремих підсистем з метою управління популяційним здоров’ям, його зміцненням та відновленням. До підсистем охорони здоров'я ВООЗ відносить: системи забезпечення медичних послуг, персонал, медичні установи, мережі комунікацій, технології охорони здоров'я, інформаційні підсистеми, механізми забезпечення якості, стратегічне керівництво і законодавство. За висновками міжнародних експертів, викладених у програмних документах ВООЗ – «Цілі розвитку тисячоліття» (2000) та «Здоров’я 2020. Основи політики і стратегія» (2012), – якісні системи охорони здоров’я та їх підсистеми відіграють центральну роль в управлінні громадським здоров’ям та наданні якісних медичних послуг.

Підґрунтям формування вказаних політичних спрямувань слугували, зокрема, результати досліджень Європейської обсерваторії по системам і політиці в охороні здоров’я, які засвідчили, що добре керовані системи охорони здоров’я можуть здійснювати суттєвий вплив на здоров’я і соціальне благополуччя населення. Документи ВООЗ доводять, що якісні системи охорони здоров’я можуть відігравати головну роль у зменшенні нерівності різних соціальних верств населення по відношенню до здоров’я, що позитивно впливатиме на економіку та соціальне благополуччя країн.

Мета НДР: медико-соціальне обґрунтування моделей управління підсистемами охорони здоров’я та зміцнення популяційного здоров’я України відповідно до Європейських стратегій.

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачають:

1. Провести системний аналіз сучасних вітчизняних і міжнародних наукових досліджень з проблеми управління підсистемами охорони здоров’я.

2. Надати оцінку ефективності і результативності функціонування окремих підсистем в галузевій охороні здоров’я.

3. Провести оцінювання впливу функціонування окремих підсистем вітчизняної галузі охорони здоров’я на тенденції змін популяційного здоров’я в Україні.

4. Здійснити концептуальне обґрунтування, моделювання і проектування удосконалених моделей управління підсистемами охорони здоров’я з урахуванням набутого світового і вітчизняного досвіду.

5. Впровадити розроблені моделі в практику роботи закладів та органів охорони здоров’я.

6. Надати оцінку ефективності впроваджених удосконалених моделей управління підсистемами охорони здоров’я.

Обєкт дослідження: популяційне здоров’я України; система управління охороною здоров’я.

Предмет дослідження: медико-демографічні та біологічні характеристики здоров’я населення; підсистеми охорони здоров’я у вітчизняній галузі (управління персоналом, управління медичними технологіями, управління матеріально-технічними ресурсами, управління інформацією, управління документацією, управління робочим середовищем, стратегічне керівництво, управління якістю діяльності).

Наукова новизна, практичне значення та перспективність одержаних результатів полягатиме в тому, що вперше в Україні:

-        на концептуальній основі планується обґрунтувати оптимізовані моделі управління підсистемами охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог до якісного їх функціонування;

-        планується обґрунтувати методологічні підходи до впровадження оптимізованих моделей управління підсистемами охорони здоров’я в практику роботи закладів охорони здоров’я;

-        планується обґрунтувати інформаційні блоки показників діяльності, результативності і ефективності підсистем управління охороною здоров’я в закладах охорони здоров’я в залежності від рівня медичної допомоги.

У 2017 році кафедрою управління охороною здоров`я виконувався фрагмент ініціативно-пошукової роботи, присвячений оптимізації системи профілактики вродженої патології при наданні первинної медико-санітарної допомоги, спрямований на зміцнення популяційного здоров’я.

Наукові дослідження проводились спільно з Інститутом громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України.

Метою представленого етапу стало наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики вроджених вад розвитку на рівні первинної медико-санітарної допомоги.

Для досягнення мети була проведена оцінка стану генофонду і представлена цілісна картина поширеності і ризику виникнення вроджених вад розвитку серед живонароджених, мертвонароджених і серед плодів, абортованих в результаті вроджених вад розвитку. Вивчення проводилось за період 2002 - 2011 роки.

Частота і відносний ризик були визначені як по Україні в цілому, так і по областях, це було зроблено по окремих рубриках вродженої патології згідно Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, а також по деяких нозологіях.

Поширеність ВПР у всіх групах складала (26,83±0,08)о/оо, в тому числі серед мертвонароджених – (67,08±1,17); множинні ВПР склали (1,76±0,02) о/оо. Визначені співвідношення між ВПР, виявлених серед народжених живими, мертвими і у абортованих плодів: у дітей, що народились живими зафіксовано (83,67±0,11)% всіх виявлених пороків, у мертвонароджених – (2,49±0,04)%, а у абортованих плодів – (13,85±0,10)%.

Встановлена частота і ризик виникнення захворювань щитоподібної залози і цукрового діабету у вагітних, які проживали в різних областях. Знайдена різниця в частоті ендокринної патології у матерів, що проживали на радіозабрудненій території і «чистій» і народили дитину з синдактилією або множинними пороками розвитку. Зазначений результат є внеском в подальший розвиток Концепції щодо ролі щитовидної залози в розвитку загальних неспецифічних реакцій на подразники різної сили.

Показано, що на фоні росту поширеності застосування гормональної контрацепції в Україні, регулярне її використання може бути джерелом підвищеного ризику виникнення безпліддя в шлюбі.

Має місце підвищений ризик виникнення вродженої патології і самовільних викиднів першого триместра гестації в результаті безконтрольного застосування жінкою фармакологічних препаратів.

Знайдений антимутагенний ефект харчового концентрату із поліфенолів винограду «Еноант» при мутагенезі, визваному тироксином.

Встановлено, що лікарі, які навчаються і в подальшому будуть працювати по спеціальності сімейна медицина, розуміють значення здорового способу життя і медико-генетичного консультування для попередження народження дитини з вадами розвитку і вважають можливим і необхідним в своїй практиці проведення необхідних заходів, спрямованих на зменшення частоти ВВР і бачать шляхи їх реалізації.

Був удосконалений системний підхід до персоніфікованої профілактики в рамках кваліфікаційної характеристики сімейного лікаря, визначені пріоритетні напрямки первинної профілактики.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри управління охороною здоров’я за 2009-2014 рр.

п/п

 

Назва

Друк

/

рук

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 

Прізвища авторів / співавторів

1, 

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 439 С. – ISBN 978-966-673-149-7.

35,7 д.а.

Вороненко Ю.В.,Князевич В.М., Лазоришинець В.В., Яковенко І.В., Слабкий Г.О., Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В., Дячук Д.Д.

2, 

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 159 С. – ISBN 978-966-391-063-5

5 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Мінцер О.П., 
Краснов В.В.

3, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 1. – 838 С. – ISBN 978-966-391-070-3.

67  д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

4, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 2. – 805 С. – ISBN 978-966-391-071-0.

67 д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

5, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 3. – 728 С. – ISBN 978-966-391-072-7.

65,5 д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

6, 

Нові технології навчання менеджменту в медицині: Навчальний посібник/ За загальною ред.  Ю.В.Вороненка, Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М.Мітчела

друк

Київ: Книга плюс, 2009. – 416 C. – ISBN 978-966-460-005-4/

31,9 д.а.

Босерт Т,  Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Кенней А.М., Краснов В.В., Крісвел Р., Мінцер О.П., Мітчел М., Онишко Ю.В., Пащенко В.М. та ін.

7,

Hygiene and Ecology/ Гігієна та екологія/ Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів/ За ред. Бардова В.Г./ Англійською мовою

друк

Вінниця: Нова Книга, 2009. – 688 С. – ISBN 978-966-382-198-6.

63,5 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Бардов В.Г., 
Москаленко В.Ф., 
Омельчук С.Т., 
Яворовський О.П., 
Кундієв Ю.І та ін.

8, 

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2009 рік/ Довідник/ Гол.редактор Ю.В.Вороненко.

друк

Довідник. - Київ, 2009. – 216 С. - ISBN 978-966-361-066-5.

16,27 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Вдовиченко Ю.П., 
Зозуля І.С., 
Косаковський А.Л., 
Проценко О.С., 
Гойда Н.Г. (всього 17 авторів)

9, 

Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю "Управління охороною здоров'я/  Проект ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні/ Посібник/ Заг. ред. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф., Новічкова О.М.

друк

Київ: Комісія ЄС, 2009. – 44 С.  - ISBN 978-966-96917-0-5.

2 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Новічкова О.М.

 10,

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації

друк

Щорічна доповідь про стан здоров’я нселення України санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. – Київ, 2009. – МОЗ України. -  ISBN 966-7368-25-4. – 360 С.

С. 156-278

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.,
Жданова М.П.

 11,

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я

друк

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008 рік. – Київ, 2009. – МОЗ України. - ISBN 966-7368-25-4. – 384 С.

С. 198-380

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.,
Жданова М.П.

 12,

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації

друк

Щорічна доповідь про стан здоров’я нселення України санітарно-епідемічну ситуацію. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. -  ISBN 978-966-7368-32-6. – 447 С.

С. 242-437

Вороненко Ю.В.,Лазоришинець В.В., Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.

 13,

Загальні відомості щодо післядипломної освіти лікарів та провізорів в Україні

 

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. – 602 С.

С. 127-143

Вороненко Ю.В.

 14,

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я

друк

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. – 602 С.

С. 379-591

Вороненко Ю.В., Лазоришинець В.В., Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.

 15,

Управління охороною здоров'я (для післядипломної освіти)/  Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. Ю.В. Вороненка.

елек-трон.

диск

Київ: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 3580 С. - ISBN 978-966-361-067-2.

 

Ананьєв В.Ю., Бабінцева Л.Ю., Богомаз В.М., Бугро В.І., Гойда Н.Г.,Голубчиков М.В., Гульчій О.П., Замкевич В.Б., Захарова Н.М., Краснов В.В., Лехан В.М., Мінцер О.П., Одринский В.А.,Орлова Н.М., Пащенко В.М. (всього 20 авторів)

 16,

Первинна медико-санітарна допомога / сімейна медицина / за ред. В. М. Князевича

друк

Монографія: Київ. – МОЗ України. 2010. – 404 с.

18,4 д.а.

Гойда Н. Г. (усього 5 авторів)

 17,

Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу

друк

Аналітично-статистичний посібник. Київ. – 2009 р. – МВЦ “Медінформ”- 146 с.

УДК 614.1(312.6 + 313.1)

С. 146

Корнацький В.М., 
Коваленко В.М
Манойленко Т.
Ревенько І.Л.
Ганзюк В.А.

 18,

Хвороби системи кровообігу і психічне здоров’я

друк

Монографія. - Київ, 2009 р. – 176 с.

С. 176

Корнацький В.М.,
Клименко В.І.

 19,

Стратегія реформ. Регулювання фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я України: від державного до приватного сектору

друк

Монографія. - Кіровоград, 2009. - ПВЦ „ІМЕКС-ЛТД”. – 402 с.

С. 402

Урсол Г.М., 
Скрипник О.А.,
Бугро В.І.

 20,

Система управління психоемоційною напругою в професійній діяльності лікарів

друк.

Інформаційний лист. – К., 2009. – Вип. з проблеми „Соціальна медицина”. – 3 с.

 

Криштопа Б.П., 
Горачук В.В.

 21,

Демографія і стан здоров’я народу України

друк.

Аналітико-статистичний посібник. – Київ, 2010. – МВЦ «Медінформ». – 144 с.

6,5 д.а.

Корнацький В. М. та ін.

 22,

Етичні аспекти досліджень лікарських засобів в Україні

друк.

Монографія. – Київ, 2010. – ТВО «ВІК ПРИНТ». – 264 с.

12 д.а.

Корнацький В. М. та ін.

 23,

Оптимізація первинної медико-санітарної допомоги населенню України

друк.

Методичні рекомендації: Укр. Ін.-т стратег. дослідж., НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2010. – 25 с.

1,1 д.а.

Гойда Н. Г. , усього 4 автори

 24,

Науково-обгрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики-сімейної медицини з позиції компетентнісного підходу

друк.

Методичні рекомендації: МОЗ України, Укр. Центр наук.-метод. Інформації та пат. – ліц. Роботи. – К., 2010. – 27 с.

1,2 д.а.

Гойда Н. Г. , усього 4 автори

25.

Фінансовий менеджмент з основами економіки охорон здоров'я

 

друк

 

Навчально-методичний посібник. –  К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2011. – 499 с.
ISBN 978-966-8398-22-3

22,7 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Пащенко В.М.

26.

Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я.

друк

 

Навчально-методичний посібник для викладачів. – К., 2011. – 191 с.

8,7 д.а

Вороненко Ю.В., 
А.І. Бойко,
Н.Г. Гойда (всього 11 авторів).

27.

Биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа.

друк

 

Монографія. «АRT-V». – 2011. – 315 с.

     ISBN 978-966-8885-46-4

14,3 д.а.

Дивоча В.А., 
Гоженко А.И., 
Михальчук В.Н.

28.

Регіональні особливості рівня здоров’я народу України.

 

друк

 

Аналітично-статистичний посібник. – Київ. – 2011 р. – МВЦ «Медінформ». –165 с.

7,5 д.а.

Корнацький В.М., 
Коваленко В.М, 
Манойленко Т., 
Ревенько І.Л. 
Гандзюк В.А.,

29.

Оцінка ефективності організації та надання первинної медико-санітарної допомоги

друк

 

(Методичні рекомендації).  – МОЗ України. – Київ, 2011. – 27 с.

1,2 д.а.

Гойда Н.Г. , 
Матюха Л.Ф., 
Слабкий Г.О. (всього 7 авторів).

30.

Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях .

друк

 

Методичні рекомендації МОЗ України. – Київ, 2011. – 43 с.

1,9 д.а.

Матюха Л.Ф., 
Гойда Н.Г., 
Горачук В.В. 
(всього 20 авторів).

31.

Удосконалення донорства в Україні: медико-соціальні передумови.

друк

 

Інформаційний лист. – К., 2011. - №144. - 6 с.

 

Гойда Н.Г., 
Грубляк В.В.,
Чебан Л.Г.

32.

Ефективне управління донорством крові в Україні.  

друк

 

Інформаційний лист. – К., 2011. - №145. – 5 с.

 

Гойда Н.Г., 
Грубляк В.В., 
Чебан Л.Г.

33.

Етичні аспекти проведення плацебо-контрольованих досліджень лікарських засобів. 

друк

 

Інформаційний лист. – К.: ПП «ТД Євротрейд», 2011. – 3 с.

 

Корнацький В.М., 
Сілантьєва О., 
Талаєва Т.

34.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 1. – К., 2012. – 624 с. ISSN 2227-7404

31,2

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

35.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 2. – К., 2012. – 732 с. ISSN 2227-7404

36,6

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

36.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 3. – К., 2012. – 648 с. ISSN 2227-7404

32,4

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

37.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 4. – К., 2012. – 648 с. ISSN 2227-7404

32,4

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

38.

Наукова діяльність вчених Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2011 рік

друк

 

Довідник. –  Київ, 2011. – 348 с. ISBN 978-966-391-080-5

21,1

д.а

Гол. ред. Вороненко Ю.В.

39.

Лікарська взаємодія та безпека ліків

 

друк

 

Посібник. – Київ: ЧП «Блудчий М.І.». – 2011. 744 с. ISBN 978-966-971-15-7-1

60,0

д.а.

За заг. ред.  Л.Л. Давтян, 
Р.С. Коритнюк, 
Ю.В. Вороненка, 
Г.М. Войтенка, 
В.А. Загорія

40.

Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини. Т. 1

друк

 

Навч.-метод. посібник. – Київ: вид-во ТОВ «Р.А. Гармонія», 2011. – 344 с. – ISBN 978-966-971-65-2-1

17,2

д.а.

За ред.  Ю.В. Вороненка,
Г.І. Лисенка

41.

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

друк

 

Довідник. – Київ: ПП Балюк, 2012. – 260 с. ISSN 978-966-361-066-5

13,0

д.а.

Гол. ред. акад. Вороненко Ю.В.

42.

Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я

друк

 

Монографія. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі - Поділля», 2012. – 213 с.

10,6

Горачук В.В.

43.

Сучасні аспекти планування сім’ї

друк

 

Посібник. –– К., 2012. – 320 с.

16,0

Гойда Н.Г., 
Г.М. Адамова та ін. (всього 11 авторів)

44.

Вирусология

друк

 

Навчальний посібник

 

Букринська А.Г., 
Гоженко А.І.,
Михальчук В.М. / За ред. Букринської А.Г.

45.

Організація невідкладної медичної допомоги на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 14 с.

0,7

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

46.

Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 16 с.

0,8

Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

47.

Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 18 с.

0,9

Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

48.

Організація соціологічних опитувань пацієнтів/їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 23 с.

1,1

Горачук В.В., 
Вороненко Ю.В., 
Криштопа Б.П., 
Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф., 
Орлова Н.М.,
Карета О.П.

49.

Вакцинопрофілактика раку шийки матки.

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України» . -К., 2012. – 24 с.

1,2

Антипкін Ю.Г., 
Вдовиченко Ю.П. 
Воробйов Л.І., 
Гойда Н.Г. та ін. (Всього 13 авторів)

50.

Ведення вагітності після застосування внутрішньоматкової інсемінації у дискордантних пар .

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України». -К., 2012. – 25 с.

1,3

Вдовиченко Ю.П., 
Гойда Н.Г., 
Грищенко О.В., 
Грищенко Н.Г. та ін. (всього 10 авторів)

51.

Підготовка до  вагітності дискордантних пар.

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України». -К., 2012. – 36 с.

1,8

Вдовиченко Ю.П., 
Гойда Н.Г., 
Грищенко О.В.,
Жилка Н.Я. та ін. (Всього 9 авторів)

52.

Удосконалення перинатальної допомоги на регіональному рівні

друк

Інформаційний лист. – К., 2012.

 

Гойда Н.Г. та ін.

53.

Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. Регіональні шляхи оптимізації медичної допомоги

друк

 

Монографія. – Київ, 2012. СПД ФО “Коломіцин В.Ю.”. – 191 с.

9,6

Корнацький В.М., 
Ревенько І.Л.,
Гандзюк В.А.

54.

Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості

друк

 

Аналітично-статистичний посібник. Київ. – 2012 р. – СПД ФО “Коломіцин В.Ю.”. - 211 с.

10,6

Коваленко В.М, 
Корнацький В.М. 
Манойленко Т., 
Кириченко А.Г., 
Ревенько І.Л.

55.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 1. – К., 2013. –     569 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін.

56.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 2. – К., 2013. –     574 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

57.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 3. – К., 2013. –     494 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

58.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 4. – К., 2013. –    541 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

59.

Методи контрацепції відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди). Посібник

друк.

МОЗ України. – К., 2013. – 272 с.

13,6

Адамова Г. М., 
Банніков В.І.,
Гойда Н.Г., 
Бондаренко О.А. та ін. (всього 15 авторів)

60.

 

Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю. Навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики-сімейної медицини

друк.

За ред. Л.Ф. Матюхи, І.С. Вітенка, Н.Г. Гойди . – Суми:Університетська книга, 2013. – 176 с.

8,9

 

Величко С.О., 
Веселова Т.В., 
Вітенко І.С., 
Гойда Н.Г. та ін.

61.

 

Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Методичні рекомендації

друк.

МОЗ України, НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

1,2

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М., 
Горачук В.В.
 та ін.

 62.

 

Організація навчання персоналу закладів охорони здоров’я з питань забезпечення якості медичної допомоги. Методичні рекомендації

друк.

МОЗ України, НМАПО ім. П. Л. Шупика, КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня», Київський міський пологовий будинок №7. – К., 2013. – 22 с.

1,1

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Криштопа Б.П., 
Михальчук В.М., 
Латишев Є.Є., 
Горачук В.В. 
та ін.

63.

Методика організації навчання персоналу з питань якості  медичного обслуговування. Інформаційний лист

друк.

НМАПО імені П.Л. Шупика, УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України. – К., 2013 р.

0,13

Криштопа Б.П., Горачук В.В.

64.

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2012-2013 роки/ Довідник/ Гол. ред. Ю.В. Вороненко

друк

 

Київ: ПП Балюк, 2014. – 271 С.

22,2 д.а.

 Ю.В. Вороненко

65.

Нормативно-правове забезпечення державної політики України щодо охорони материнства і дитинства

друк

 

МОЗ України Асоціація педіатрів України Педіатрія. Національний підручник за ред. проф. В.В. Бережного. – Т.1. – К., 2013.

 

Н. Г. Гойда, 
Р. О. Моісеєнко

66.

Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (Методичні рекомендації)

друк.

МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Ів.-Франківський НМУ, Львівський НМУ ім. Данила Галицького. – К., 2013. – 61 с.

2,75 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г.Гойда,
Є.Є. Латишев, 
В.М. Михальчук,
Б.П. Криштопа, В.В. Горачук (всього 12 авторів)

67.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. – 657 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад.
Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

68.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 2. – К., 2014. – 635 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад.
Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

69.

 

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 3. – К., 2014. – 707 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

 

70.

 

 

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

 

друк.

 

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 4. – К., 2014. –    576 с.

 

30,9

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

71.

 

 

Про нововведення в системі охорони здоров’я. Застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення ефективності медичної допомоги.  (Інформаційний лист)

друк.

МОЗ України, Укрмедпатент-інформ. -  К., №248 - 2013. – 6 с.   

0,3 д.а.

Н.Г. Гойда, 
Мощич О.П.,
Горбань А.Є., 
Гуцол Л.П.

72.

Наукова діяльність вчених Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2013 рік

друк

Київ: ПП Балюк І.Б., 2013. – 251 С.

16,2 д.а.

Вороненко Ю.В.

73.

Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти: матер. ІІ Всеукр. На-ук.-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р., м. Київ/ За ед.. Ю.В.Вороненка, Ю.І. Губського.

друк.

К.: “Талком”, 2013. – 247 С. – ISBN 978-617-7133-18-5.     

14,4 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Губський Ю.І.

74.

Менеджмент в охороні здоров’я: навчально-методичний посібник / За заг. ред. акад Ю.В. Вороненка

друк.

Навчально-методичний посібник. – К.: Медицина України, 2014. – 334 с.

15,2 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Проданчук М. Г., 
Гойда Н.Г., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М., 
Піщиков В.А.

75.

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених

друк.

Посібник. – К.: Логос, 2014. – 132 с.

6 д.а.

Гойда Н.Г., всього 13 авторів

76.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема / За ред. Коваленка В. М.,Корнацького В. М.

друк.

Аналітико-статистичний посібник. – К.: «СПД ФО Коломіцин В. Ю.», 2014. – 279 с.

12,7 д.а.

Коваленко В. М.,Корнацький В. М., 
всього 7 авторів

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПУБЛІКАЦІЇ

співробітників кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

у першому півріччі 2015 році з виданнями, які не увійшли до звіту за 2014 рік

п/п

 

Назва

Друк

/

рук

Вихідні дані - видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк.д/а.

 

Прізвища авторів/спіавторів

1.

Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров’я/ Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка  

Друк

 

Київ: Медицина України, 2015. – 335 с.

15,9 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є.Латишев, 
В.М. Михальчук,
М.Г. Проданчук

2.

Менеджмент в охороні здоров’я / Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка

Друк

 

Київ: Медицина України, 2014. – 334 с.

15,9 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є. Латишев, 
В.М. Михальчук,
В.А. Піщиков, 
М.Г. Проданчук

3.

Національне керівництво з виробничої трансфузіології

Друк

Харків: Золоті сторінки, 2015. – 336 с.

15,3

В.М. Михальчук (усього 25 авторів)

4.

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених / Посібник

Друк

К: Логос, 2014. – 132 с.

6 д.а

Гойда Н.Г. (усього 13 авторів)

5.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна проблема / Аналітико-статистичний посібник – Під ред. академіка В.М. Коваленка, д. мед. н., професора В. М. Корнацького

Друк

 

Київ: СПД ФО «Коломіцин В.Ю.»

12,6 д.а.

Т. С.Манойленко, 
А.П. Дорогий, 
В.А. Гандзюк, 
Д.М. Мороз, 
І.Л. Ревенько

6.

 

Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С. 90-91.

2

Ю.В. Вороненко, 
Є.Є.Латишев,
В.М. Михальчук

 7.

 

Перспективи управління якістю медичної допомоги в Україні

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С.26-30.

5

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда,
В.В. Горачук

8.

  

Роль лікарень у інтегрованій мережі надання медичної допомоги

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С.79-80.

2

Бугро В.І., 
Н.Г. Гойда, 
В.В. Горачук

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри управління охороною здоров’я за 2015-2017 рр.

п/п

 

Назва

Друк

/

рук

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 

Прізвища авторів / співавторів

1, 

Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров’я/ Навчально-методичний посібник. За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка  

Друк

 

Київ: Медицина України, 2015. – 335 с.

335

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є.Латишев, 
В.М. Михальчук,
М.Г. Проданчук

2, 

Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1 (22). – С. 90-91.

2

Ю.В. Вороненко, 
Є.Є.Латишев,
В.М. Михальчук

3,

Перспективи управління якістю медичної допомоги в Україні

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1 (22). – С.26-30.

5

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда,
В.В. Горачук

4,

Роль лікарень у інтегрованій мережі надання медичної допомоги

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1 (22). – С.79-80.

2

В.І.Бугро, 
Н.Г. Гойда, 
В.В. Горачук

5,

Підготовка управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я

Друк

Україна. Здоров'я нації. - 2015. – № 3. – С. 22-24.

3

Ю.В. Вороненко,

О. К. Толстанов, В.М. Михальчук, Є.Є. Латишев 

6,

Право на екстрену медичну допомогу в Україні та загальні принципи його забезпечення (для підготовки керівників охорони здоров’я)

Друк

 

Сучасні медичні технології. – 2015. – № 2-3. – С. 124-129.

7

Т. М. Курило,

О. К. Толстанов,

В. М. Михальчук, , В. І. Бугро,

В. В. Горачук.

7,

Управління якістю медичної допомоги: науково-практичні підходи до вдосконалення

Друк

Посібник. За заг. ред. академіка НАМН України Вороненка Ю. В. – К., 2016. – 163 с. 

163

Ю. В. Вороненко,

В. М. Михальчук,

В. В. Горачук

8,

Бізнес-планування в охороні здоров’я 

Друк

Кив: «Генеза», 2016. – 336 с.

336

Ю. В. Вороненко,

В. М. Пащенко

9,

Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник у 2-х т.

Друк

За ред. Мартинюка В. Ю. – Т. 1. – К.: ФОП Верес О. І., 2016. – 480 с.

480

В. В. Авраменко,

О. В. Акіменко,

О. А. Бадзюх,

Ю. В. Вороненко,

Н. Г. Гойда,

Р. О. Моісеєнко та ін.

10,

Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращення в сучасних умовах.

Друк

Київ, СПД ФЩ «Коломіцин В. Ю.» – 2016. – 216 с.

216

В. М. Корнацький, Д. М. Мороз,

Т. С. Манойленко, А. П. Дорогой та ін.

11,

Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги.

Друк

Методичні рекомендації (60.16/87.16). – К.: МОЗ України, НМАПО імені

П. Л. Шупика. Укр. центр наук.-мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. – 2016. – 35 с.  

35

В. І. Бугро,

Ю. В. Вороненко,

Н. Г. Гойда,

В. В. Горачук та ін.

12,

Планування сім’ї. Навч.-методичний посібник. Для викладачів інтернатури за фахом акушерство і гінекологія.

Друк

Посібник. МОЗ України, К., 2016 –  444 с.

444

Н. Г. Гойда,

О. В. Грищенко,

В. П. Квашенко та ін.

13,

Паліативна та хоспісна допомога

Друк

Підручник.Вінниця: Нова книга, 2017. – 392 с.

392

Ю.В. Вороненко,

Н. Г. Гойда та ін.

14,

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік

Друк

 

Монографія. МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.

516

П.С. Мельник, Г.О. Слабкий,  Н.Г. Гойда та ін.

15,

Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи

Друк

Монографія. ТДМУ «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2017. – 232 с.

232

Г.І. Корицький, М.М. Корда,

Н.Г. Гойда,

Г.А. Павлишин

16,

Застосування новітніх освітніх технологій післядипломного навчання кафедрою управління охорони здоров’я НМАПО імені П.Л.Шупика

Друк

Збірник. Полтава, 2017. –  С. 49-54.

5

Н.Г. Гойда,

В.В. Горачук,

В.М. Михальчук, О.К. Толстанов, О.Л. Нестерець

17,

Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров’я

Друк

Збірник. К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 27. – С. 30-37.

8

Ю.В. Вороненко, В.М. Михальчук, Н.Г. Гойда,

О.К. Толстанов, С.П. Кошова

18,

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Друк

Збірник. К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 27. – 484 с.

484

Ю.В. Вороненко та ін.

 

19,

Шляхи впровадження європейських принципів і підходів в стратегії розвитку вищої медичної післядипломної освіти в Україні

Друк

Збірник. К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9.

5

Ю.В. Вороненко та ін.

20,

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти

Друк

Навчальний посібник.  Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.

208

Ю.В. Вороненко та ін.

21,

Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ За ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Д.С. Мечева

Друк

Навчальний посібник. Київ: Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.

208

Ю.В. Вороненко та ін.

22,

Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ За ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Г.Г. Рощина

Друк

Навчальний посібник.  Київ: Заславський О.Ю., 2017. – 288 с.

288

Ю.В. Вороненко та ін.

23,

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у НМАПО імені П.Л. Шупика у 2015-2016 роках

Друк

Довідник. Київ: НМАПО, 2017. – 252 с.

252

Ю.В. Вороненко та ін.

24,

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика у 2015-2016 роках

Друк

Довідник. Київ: НМАПО, 2017. – 416 с.

416

Ю.В. Вороненко та ін.

25,

Роль міжсекторального управлінського підходу

в формуванні системи громадського здоров`я в Україні

Друк

Науково-практичний журнал «Україна. Здоров`я нації». – № 3 (44). – 2017. – С. 84-87.

 

4

В.М. Михальчук,

В.В. Горачук,

Н.Г. Гойда,

О.Л. Нестерець

26,

Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров`я, як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки

Друк

Науково-практичний журнал «Медична освіта». – № 2 (74). –2017. – С. 50-54.

5

В.М. Михальчук, В.В. Горачук,

В.В. Краснов,

О.К. Толстанов, О.Л. Нестерець

27,

Implementation of  the principles of public health in training of 
health care managers in Ukraine

Друк

Public Health Forum. – 2017. – vol. III (XI). – № 3 (42). – P. 227.

 

1

В.М. Михальчук,

О.Л. Нестерець

28,

Influence of chronic obstructive pulmonary disease on health status of the population of Ukraine

Друк

Journal of  Education, Health and Sport. – 2017. – № 7(6). – Р. 501-515.

15

В.М. Михальчук, А.Г. Васильєв

29.

Problems of the chidren’s traumatism: structure, dynamics of types during the long-time follow-up

Друк

Journal of  Education, Health and Sport. – 2017. – № 7(7). – Р. 1064-1076.

13

В.М. Михальчук, С.О. Бондарь

Видавнича діяльність кафедри

Стан виконання дисертаційних (кандидатських, докторських) робіт на 01.03.2015 рік (2014-2015 рр.)

Науково-дослідна робота кафедри

Участь у наукових конференціях співробітників кафедри в  2012-2017

Статті та тези співробітників кафедри за 2014 рр.

Докторські та кандидатські дисертації, виконані на кафедрі і захищені у 2013 – 2017 роках

Докторські та кандидатські дисертації, що виконуються на кафедрі

ПЕРЕЛІК
наукових праць (статей та тез) співробітників
кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика за 2014 рік 

з/п

 

Назва

Друк

/

рук

Вихідні дані - видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк.стор.

 

Прізвища авторів

1

Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти

друк.

Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. – 2014. - №1. С. - 63-67

5

Вороненко Ю.В., 
Губський Ю.І., 
Царенко А.В.

2

Аналіз роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2013 рік

 

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. – С. 5-13.

 

9

Вороненко Ю.В.,

3

Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. - 14-27 с.

14

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С. 
усього 6 авторів

4

Розвиток медичної науки в академії за 2013 рік

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 2. – К., 2014. – С. 5-21.

17

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С. 
Косаковський А.Л. 
усього 6 авторів

5

Досвід НМАПО імені П.Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн

друк.

Медична освіта. – 2014. - № 2. – С. 25-26

2

Вороненко Ю.В., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М.

6

Шляхи подолання негативних наслідків трансформації знань у системі післядипломної медичної освіти – створення професійної спіралі знань

друк.

Медична освіта. – 2014. - №2. - С. 79-80

2

Вороненко Ю.В., 
Мінцер О.П.

7

Моніторинг знань як основа системи контролю якості навчання інтернів

друк.

Матер. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнарод. участю  “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяч. 160-річчю з дня народж. І.Я. Горбачевського. 15-16 травня 2014 р., м.Тернопіль. – Ч.2. – Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2014.С.  403-404

2

Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., 
Мінцер О.П., 
Вернер О.М.

8

Аналіз проблемних питань існуючої системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я

друк.

Сімейна медицина. – 2014. - №3.

 

Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., 
Медведовська Н.В., 
Краснов В.В.

9

Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоров`я.

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – вип.. 23 (3). -  2014.

7

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С., 
Ю.П. Вдовиченко, 
Гойда Н.Г., 
А.Л. Косаківський (всього 8 авторів)

10

Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних закладах України»// «Досвід НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лай

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю: 15-16 травня 2014 року, частина 1. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2014. –   С. 19-20.

2

Ю. В. Вороненко, 
Є. Є. Латишев, 
В. М. Михальчук

11

Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи

 

Український медичний часопис. –

№ 3 (101) – V/VI 2014 г. . – С. 116-120

5

Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., 
Ткаченко В.И., 
Медведовська Н.В., 
Краснов В.В.

12

Самооцінювання як складова підготовки системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я до сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009

електр

Український медичний часопис. - 10 квітня, 2014. – Електронна публікація. www.umj. com.ua.

 

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда
В.В. Горачук

 

13

Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні

друк.

Український медичний часопис. -  №. – 2014. – С. подано до друку

 

Ю.В. Вороненко
Н.Г. Гойда
Р.О. Моісеєнко

14

Стан і перспективи розвитку гомеопатичної допомоги в Україні

друк.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. -  №.1-2 (18-19) – 2013. – С. 106-112

7

Н.Г. Гойда, 
Л.П. Гуцол

15

Реформи охорони здоров’я. Крокуємо вперед: щорічні результати стають вже більш вагомими

друк.

Мистецтво лікування. -  № 9-10. – 
2013. – С. 5-6

2

Гойда Н.Г.

 

16

Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям

друк.

Сімейна медицина. -  № 6 (50). – 
2013. – С. 4-5

2

Н.Г. Гойда, 
Л.Ф.Матюха

17

Трансмісивні інфекції в Рівненській області

друк.

Сімейна медицина. -  № 3 (53). – 
–  2014. – С. 149-151.

3

Р.О. Харитонюк, 
Н.Г. Гойда

17

Характеристика існуючої системи медико-соціального забезпечення працюючих за системно-функціональною компонентою системного підходу її вивчення

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 3. – К., 2014. - 134-142

9

О.М. Крекотень, 
Б.П. Криштопа

18

Можливості первинної профілактики вродженої патології в рамках обов’язків держави та сімейного лікаря

друк.

Wiadomosci Lekarskie. -  №. 67(2). – ч.2. - 2014. – С.176 – 179.

4

О.В. Процюк, 
Н.Г.  Гойда
О.Б. Ященко, 
О.В. Линчак, 
О.І. Тимченко

19

Результати діяльності перинатальних центрів в Україні

друк.

Здоров’я жінки. -  №.2 (88). – 
2014. – С. 21-25

4

А.В. Терещенко, 
Н.Г. Гойда
Р.О. Моісеєнко, 
О.О. Дудіна

20

Оптимізація роботи середніх медичних працівників закладів паліативної і хоспісної допомоги у складі мультидисциплінарної команди

друк.

Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи. – Науково-практична конференція – 3-4 квітня 2014 року, м. Черкаси. – 2014. – С. 48-53

6

Н.Г. Гойда
Ю.І.Губський
А.В.Царенко, 
О.І.Толстих
Т.В.Царенко

21

Медико-соціальна характеристика організації системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика 23 (3) 2014

15

Н.Г. Гойда, 
Ю.І.Губський
В.М. Князевич, 
А.В.Царенко

22

Новий закон про заклади охорони здоров’я –зміна форми чи суті? Дискусійний клуб.

Друк.

Ваше здоров’я. - №24-25 (1255-1256) 13.06.2014. – С. 8-9.

2

Н.Г. Гойда, 
К.Надутий
В.Короленко

23

Розвиток паліативної і хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції

 

Губський Ю.І., 
Гойда Н.Г.
Царенко А.В.

24

Тактика сімейного лікаря при виявленні інфекційного хворого.

Друк.

Сімейна медицина. - №…. – 2014. – С. ..подано до друку

 

Гойда Н.Г., 
Харитонюк Р.О
.

25

Клінічна робота кафедр академії та її вплив на показники здоров`я населення і роботу клінічних закладів.

 

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика випуск 23 (4). – 2014. –С. 5-12.

 

7

Гойда Н.Г., 
Мурзіна Є.О., 
Мельниченко А.Ю.

26

Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 23 (3) – Книга 1. - 2014. - 478-485

7

Орлова Н.М., 
Бугро В.І.

27

Методические подходы к организации самооценки в системе управления качеством

Друк.

Вестник врача, Самарканд. - № 3. - 2013. - С. 55-59.

5

Горачук В. В.

28

Оцінка структури витрат на діагностику гострої позалікарняної пневмонії у дітей  

Друк.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – №2. – 2013. – С. 134-138.

5

Горачук В. В., 
Криштопа Б. П.

29

Оценка соответствия диагностики острой внебольничной пневмонии у детей протоколам медицинской помощи 

Друк.

Казанский медицинский журнал. – Том XCIV. - 2013. - № 6. С. 890-893.

4

Горачук В.В.

30

Очікувані потреби дитячого населення у медичній допомозі у 2013-2015 роках (на прикладі Чернігівської області)  

Друк.

Вісник соціальної медицини і організації охорони здоров’я. – 2013. – № 4. – С. 31-35.

5

Горачук В.В.

 

Организация внутреннего аудита в системе контроля качества медицинской помощи  

Друк.

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. Фармация. - № 4 (175). – 2014. - Выпуск 25. – С. 163-168.

6

Борис Криштопа, 
Виктория Горачук

31

Резервы оптимизации затрат на антибиотикотерапию острой внебольничной пневмонии у детей

Друк.

Астраханский медицинский журнал. – № 1, Том 9. – 2014. – С. 94-100.

6

Криштопа Б. П., 
Горачук В. В.

32

Аналіз результатів самооцінки системи управління якістю медичної допомоги у Чернігівській обласній дитячій лікарні

Друк.

Вісник проблем біології і медицини . Випуск 3, Том 1. (110).- 2014.- С. 78-82.

5

Горачук В.В.

33

Досвід розробки та впровадження інформаційної системи моніторингу якості медичної допомоги

Друк.

Медичний форум. - № 2. – 2014 . С. 55-59.

5

Горачук В.В., 
Богатир І.В.

34

Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я

 

Друк.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Медицина : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Вип. № 5. – С. 20-22.

 

3

 Горачук В. В.

35

Досвід проектування та реалізації процесів управління в системі якості медичної допомоги /

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 23 (3) – Книга 1. - 2014. С. 385-391

6

Горачук В. В., 
Карета О. П.

36

Правові аспекти реорганізаціїзакладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства

електр.

Ліки України. - №2 (178). – 2014. – С. 43-46

 

Курило Т.М.

 ПЕРЕЛІК
наукових праць (статей та тез) співробітників
кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика за 2017 рік  

№ п/п

 Назва

Статті/

тези

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік)

Кільк. друк. стор.

Прізвища авторів / співавторів

1, 

Необхідність профілактики дитячого травматизму як передумова збереження здоров`я майбутнього покоління України

 

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні суспільно-економічні проблеми українсько-польського транскордонного співробітництва»,  15-17.11.2017 р. – Жешув-Львів (Польща, Україна), 2017. – С. 98-99

2

Михальчук В. М., Нестерець О. Л., Бондарь С. О.

2, 

Вплив стресу на розвиток і перебіг захворювань

стаття

Світ медицини та біології. – 2017. – № 1 (59). – С. 194-202

9

Михальчук В. М., Дяченко Л. О., Корнацький В. М.

3,

Вплив психосоціальних чинників на стан здоров’я та якість життя населення

стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. –

№ 2. – С. 106-112

7

Михальчук В. М., Дяченко Л. О., Корнацький В. М.

4,

Роль міжсекторального управлінського підходу

в формуванні системи громадського здоров`я в Україні

стаття

Україна. Здоров`я нації. – 2017. – № 3 (44). – С. 84-87

 

4

Михальчук В. М., Гойда Н. Г., Горачук В. В., Нестерець О. Л.

 

5,

Improving primary health care to increase efficiency

стаття

Journal of Education,

Health and Sport. – 2017. – № 7 (2). –

Р. 345-368

23

Михальчук В. М., Дяченко Л. О., Корнацький В. М.

6,

Influence of chronic obstructive pulmonary disease on health status of the population of  Ukraine

стаття

Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – № 7 (6). – Р. 501-515

15

Михальчук В. М., Васильєв А. Г.

7,

Problems of the chidren’s traumatism: structure, dynamics of types during the long-time follow-up

стаття

Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – № 7 (7). – Р. 1064-1076

13

Михальчук В. М., Бондарь С. О.

8,

Проблема профессионального выгорания менеджеров здравоохранения

стаття

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2017. – том 8, № 4. – С.465-472

8

Мишиев В.Д.

Горачук В.В.

Михальчук В. М., Кошевая С.П.

9,

Економічне обґрунтування впровадження нових медичних технологій в охороні здоров`я

стаття

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров`я України. – 2017. –  № 3 (73). – С. 58-66

9

Михальчук В. М., Романів М. П.

10,

Медико-соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної допомоги в умовах впливу підвищеного стресу

тези

Матеріали

Конгресу з медичної та психологічної

реабілітації «Med&PsyRehab», Київ,

30- 31 жовтня 2017 р.

2

Михальчук В.М., Корнацький В.М., Дяченко Л.О.

11,

Сучасні тенденції підготовки керівних кадрів для сфери громадського здоров’я

 

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України», 23.03.2017 р. – Київ, 2017. –

С. 101-104

4

Михальчук В.М.,

Горачук В.В.,

Нестерець О.Л.

12,

Сучасні проблеми та шляхи удосконалення підготовки управлінських кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні

 

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України», 23.03.2017 р. – Київ, 2017. – С. 97-101

5

Михальчук В.М.,

Гойда Н.Г.,

Нестерець О.Л.

13,

Підготовка управлінських кадрів сфери охорони здоров`я: сучасні пріоритети та перспективи

 

тези

Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»,

Тернопіль, 18-19.05.2017, С. 145-146

2

Михальчук В.М.,

Толстанов О.К., Нестерець О.Л.

 

14,

Підготовка управлінських кадрів для сфери охорони здоров‘я в Україні

 

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична цінність та практична значущість»,

22-23.06.2017 р. – Новий Сонч (Польща), 2017. – С. 73-74

2

Михальчук В.М.

15,

Implementation of  the principles of public health in training of  health care  managers in Ukraine

тези

Public Health Forum 30.11- 01.12.2017 року.  – Вроцлав (Польща), 2017; III (XI)3(42) – С. 227

1

Михальчук В. М., Нестерець О. Л.,

16,

Принципи підготовки керівників закладів первинної ланки сфери охорони здоров`я

стаття

Здоров`я суспільства. – Київ. – 2017.  – № 1-2. –  С. 105-106

2

Михальчук В. М., Гойда Н. Г., Нестерець О. Л.

17,

Застосування новітніх освітніх технологій післядипломного навчання кафедрою управління охорони здоров`я НМАПО імені П. Л. Шупика

 

стаття

Збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 8-9.06.2017 р. – Полтава, 2017. – С. 49-54

6

Михальчук В. М., Гойда Н. Г., Толстанов О. К., Горачук В. В.,

18,

Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров`я, як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки

стаття

Медична освіта. – 2017. – № 2 (74). –

С. 50-54

5

Михальчук В. М., Горачук В. В., Толстанов О. К., Нестерець О. Л.

19,

Роль міжсекторального управлінського підходу

в формуванні системи громадського здоров`я в Україні

стаття

Науково-практичний журнал «Україна. Здоров`я нації», № 3 (44)/2017, С. 84-87

4

Михальчук В.М.,

Горачук В.В.,

Гойда Н.Г.,

Нестерець О.Л.

20,

Досвід підготовки керівних кадрів для сфери охорони здоров’я

в Україні на засадах європейських освітніх принципів

 

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Європейські студії в Україні: здобутки,  виклики та перспективи», Київ

2 червня 2017 року,

С. 324-328

5

Михальчук В.М.,

Толстанов О.К., Нестерець О.Л.

 

21,

Результати соціологічного опитування пацієнтів комунальних та приватних консультативно-діагностичних центрів міста Києва

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

 ім. П.Л.Шупика, випуск 27, 2017 рік, с. 340-362

23

Михальчук В.М.,

Толстанов О.К., Кравченко В.В.

 

22,

Педагогічні умови формування безпечної поведінки у школярів під час навчального процесу

стаття

Професійна освіта: Проблеми і перспективи, випуск 13, 2017 р., С. 32-38

7

Михальчук В. М., Бондарь С. О.

23.

Якість життя, пов’язана з хворобами шкіри, як медико-соціальна проблема

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика, випуск 27, 2017 р.,  С. 201-205

5

Глєбова Є.Є.,

Горачук В.В.