Search


Сокур Петро Павлович

Доктор медичних наук, професор. Автор 245 наукових праць, 17 патентів та авторських свідоцтв, автор і співавтор 18 монографій, навчально-методичних посібників і підручників. Підготував 3 кандидата і 1 доктора медичних наук.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика і хірургічне лікування стравохідно-респіраторних нориць». 1998 рік – докторську дисертацію «Хірургічне лікування доброякісних пухлин легень».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій НМАПО імені. П.Л. Шупика та редакційних рад 4 наукових журналів.