Search

МАКАРОВ Анатолій Васильович

Завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології доктор медичних наук професор, заслужений лікар України.

Автор 256 наукових праць, автор і співавтор 8 монографій, 10 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 1 доктора та 3 кандидати медичних наук.

МАКАРОВ Анатолій Васильович

Професор кафедри, канд. мед. наук, двічі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України. Нагороджений медаллю «Гіппократа», відзнакою НАМН України «Медаль імені М. М. Амосова», орденом «Святого Володимира» - відзнака УПЦ Київського патріархату.

Автор і співавтор 289 наукових робіт, 12 монографій та учбових посібників, 12 авторських свідотств та патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

Створив унікальне по складу спеціалістів відділення поєднаної травми. Вперше в Україні були введені комплексні ендоскопічні методи діагностики поєднаних травм, технологія зварювання живих тканин та ін.

БАГІРОВ Мамед Мансурович

Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор кафедри. Член Європейської респіраторної спільноти (ERS), Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів (EACTS), Європейської асоціації торакальних хірургів (ESTS) та Американської асоціації торакальних хірургів (AATS). Нагороджений відзнакою Американського біографічного інституту “Greatmindsof 21stcentury”та Міжнародного Біографічного центру, Кембридж, “Top 100 healthprofessionals - 2009”.

Ведучий спеціаліст з пластичних оперативних втручань на стравоході, трахеї та бронхах. Виконує всі види операцій на органах дихання, межистіння та діафрагми.

Автор 305 наукових праць, 24 патентів і авторських свідоцтв, автор 6 монографій. Підготував 8 кандидатів мед. наук, 2 доктора мед. наук.


Сокур Петро Павлович

Доктор медичних наук, професор. Автор 245 наукових праць, 17 патентів та авторських свідоцтв, автор і співавтор 18 монографій, навчально-методичних посібників і підручників. Підготував 3 кандидата і 1 доктора медичних наук.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика і хірургічне лікування стравохідно-респіраторних нориць». 1998 рік – докторську дисертацію «Хірургічне лікування доброякісних пухлин легень».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій НМАПО імені. П.Л. Шупика та редакційних рад 4 наукових журналів.

КРАВЧУК Борис Олексійович

Доктор медичних наук, професор кафедри, дитячий торакальний хірург. Автор 102 наукових праць із них 10 патентів. Співавтор двох монографій, 3 навчально-методичних посібників і Національного підручника «Педіатрія» за редакцією професора В. В. Бережного.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Інтраплевральна сорбційна детоксикація в комплексному лікуванні ускладнених форм гострої деструктивної пневмонії у дітей”. У 2016 році – докторську дисертацію «Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування доброякісних утворів межистіння у дітей».

Член редакційної ради журналу «Хірургія дитячого віку».

ОБОДНІКОВ Олександр Олександрович

Кандидат мед.наук, доцент кафедри, пульмонолог. Має 77 друкованих наукових праць, 11 патентів на винаходи, 2 патенти на корисну модель. Член Американської Асоціації Дослідження Paку (AACR). Автор та розробник лабораторної технології індивідуалізованої лікарської терапії.