Search

Опубліковано 30 монографій та навчально-учбових посібників, 9 методичних рекомендацій, 672 наукові статті. Отримано 52 авторські свідоцтва та патенти. 

 

Список публікацій кафедри

 1. Антипкін Ю. Г., Бартенєв С. Г., Бережний В. В., Власенко Н. В., Волосовець О. В., Кравчук Б. О., Кривопустов С. П., Майданнік В. Г., Двойкіна С. Ю., Сокур П. П. Профілактика, діагностика та лікування захворювань: інфекційні хвороби, пульмонологія, профілактична імунізація / за ред.. С. О. Крамарева, П. П. Сокура // Профілактика, діагностика та лікування захворювань. Медичний довідник Consensus Medicus – Педіатрія. – К.: ФОП Фьодоров В. О. 2008. 480 с.
 2. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Реконструктивно-пластичні операції на трахеї та бронхах у дітей при закритій торакальній травмі. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Торакоабдомінальна хірургія у дітей». Київ. Хірургія дитячого віку. 2008. Т. V. № 1 (18). С. 60-62.
 3. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Реконструктивно-відновлюючі операції при доброякісних бронхолегеневих пухлинах у дітей. Хірургія дитячого віку. 2008. Т. V. № 2 (19). С. 75-78.
 4. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Органозберігаючі операції на дихальних шляхах у дітей при закритій торакальній травмі. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Випуск 17. Книга 2. 2008. С. 120-125.
 5. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Медіастинальний синдром у дітей із патологією підгруднинної залози. // Матеріали ІV з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. ІІ національний астма-конгрес України. Київ. 2008. С. 208-209.
 6. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О., Куценок Л. Г. Вроджені вади розвитку легень та межистіння, діагностика та лікування. Матеріали ІV з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. ІІ національний астма-конгрес України. Київ, 2008. 157 с.
 7. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О., Куценок Л. Г. Диагностика врожденных пороков развития  бронхолегочной системы у детей. Соврем. педиатрия. 2008. № 4. С. 47-50.
 8. Кравчук Б. О. Особливості клініки, діагностики та лікування кіст межистіння у дітей. Хірургія дитячого віку. 2009. Т. VІ. № 1 (22). С. 83-88.
 9. Кравчук Б. О., Домарацький В. А. Сергієнко А. В. Джежеря Ю. І. Котовський В. Й. Електрохімічний опік стравоходу у дітей. Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т. VІ. – № 2 (23). – С. 66-70.
 10. Джежеря Ю. І., Кравчук Б. О., Котовський В. Й., Домарацький В. А. Особливості розподілу електричних струмів в околі елементу живлення при потраплянні його до стравоходу дитини. Вісті Академії інжинерних наук України. – № 2 (39). – 2009. – С. 2-5.
 11. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Діагностика та лікування ізольованої та сполученої закритої торакальної травми у дітей. Міжнародна наукво-практична конференція «Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії». – Харків. – 2009. – С. 90-92.
 12. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Причини та характер повторних оперативних втручань у дітей із патологією органів грудної клітки. // Міжнародна наукво-практична конференція «Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії». – Харків. – 2009. – С. 92-94.
 13. Кравчук Б. О., Сокур П. П., Багіров М. М., Макаров А. В. Багатоетапні та повторні оператив-ні втручання при доброякісних пухлинах межистіння у дітей. // Хірургія дитячого віку, 2009. – Т. VІ - № 4 (25). С. 11-14.
 14. Домарацький В. А. Кравчук Б. О. Респіраторні ускладнення при сторонніх предметах стравоходу у дітей. / Хірургія дитячого віку, 2009. – Т. VІ - № 4 (25). С. 38-42.
 15. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Доброякісні новоутвори межистіння у дітей. Діагностика та хірургічне лікування. / Матеріали наукового конгресу «ІУ Міжнародні Пироговські читання» присвяченого 200-річчю з дня народження М. І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України. Том 1. Вінниця, 2010. С. 246-247.
 16. Кравчук Б. О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. / Матеріали міжнародної наукво-практичної конференції «Сучасні проблеми торакальної хірургії» Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. Випуск 1. Частина 1. Кіровоград, 2010. С. 44-45.
 17. Сокур П. П., Сергієнко А. В., Сніжко В. І., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Сторонні тіла дихальних шляхів, їх ускладнення. // Матеріали міжнародної наукво-практичної конференції «Сучасні проблеми торакальної хірургії» Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. Випуск 1. Частина 1. Кіровоград, 2010. С. 103-104.
 18. Макаров А. В., Сокур П. П., Кравчук Б. О. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы. / Харківська хірургічна школа. 2010. –№ 6.1 (45). С. 34-38.
 19. Сокур П. П., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Сторонні тіла дихальних шляхів у дітей. // Хірургія дитячого віку, 2010. – Т. VІІ - № 3 (28). С. 31-40.
 20. Багіров М. М., Довгань О. М., Сніжко В. І. Вдала трахеопластика з реконструкцією каріни та усуненням петлі легеневої артерії у 6-місячної дитини. / Хірургія дитячого віку, 2011, № 4, с. 18-20.
 21. Лінчевський О. В., Макаров А. В., Гетьман В. Г. Герметизація травматичних пошкоджень легені шляхом зварювання через відеоторакоскопічний доступ. Сварка мягких живых тканей. Современное состояние и перспективы развития: материалы Шестого межд. семинара / под. ред. О. Н. Ивановой. – Киев: ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, 2011. – 60 с.
 22. Лінчевський О.В., Панфйоров С.О., Соколов В.В., Гетьман В.Г. Відеоторакоскопічні втручання на грудних та поперекових хребцях при травмі / Сучасні медичні технології № 3-4 (11-12), 2011, с. 202
 23. Соколов В.В., Гетьман В.Г., Линчевский А.В. Роль шейной медиастиноскопии в диагностике распространенности рака легкого // Сучасні медичні технології. № 3-4 (11-12), 2011, с. 340
 24. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы. Диагностика. Лечение. // Торакальна хірургія, 2011. Збірник наукових праць. Вип. 2. С. 118-123.
 25. Багиров М.М., Верещако Р.И. Варианты лечения рубцовых стенозов пищевода, осложненные свищом // Хирургия Украины, 2012, № 1, с. 26-35.
 26. Багиров М.М., Веращако Р.И. Послеожоговый рубцовый стеноз пищевода осложненный свищем, варианты лечения. «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии». II международный конгресс, 2012, с. 291-292
 27. Гетьман В.Г., Сокур П.П., Кравчук Б.О., Серденко Б.Б. Діагностика та хірургічне лікування закритої торакальної травми у дітей // Медичні перспективи, 2012, т. ХVІІ, № 1, ч. 2, с. 19.
 28. Кравчук Б.О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. // Хірургія дитячого віку, 2012, № 1 (34), с. 31-37
 29. Кравчук Б.О., Сокур П.П. Компресійний синдром та його особливості у дітей із доброякісними утворами межистіння / Медичні перспективи. 2012. Т. ХVІІ. № 1. Ч. 2. С. 15-18.
 30. Ксенофонтов С. С., Гетьман В. Г., Белозерцев А. М., Макаров А. В. Совершенствование методики форсирования глоточно-толстокишечного соустья при постожоговой колоэзофагопластике. В кн.: Усовершенствование методики анастомозирования пищевода, желудка и кишечника / Учебное пособие под редакцией профессора Л. И. Василенко. Донецк, «Каштан», 2012, с. 225-236.
 31. Лінчевський О.В., Макаров А.В., Гетьман В.Г., Мясніков Д.В. Поєднана травма: дожити до світанку. (Проблемна стаття) // Травма, 2012, № 2, т. 13, с. 98-102.
 32. Лінчевський О.В., Панфйоров С.О., Соколов В.В., Гетьман В.Г. Передній доступ до грудного та поперекового відділів хребта: розмір не має значення // Медичні перспективи, 2012, т. 17, № 1, С. 197-198.
 33. Макаров А. В., Гетьман В. Г., Лінчевський О. В. Возможности использования методики «сварки живых тканей» в торакальной хирургии. Сб. тезисов докладов 30.11.2012. Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. К., С. 23-24.
 34. Соколов В.В, Гетьман В.Г., Лінчевський О.В. Шийна медіастиноскопія в діагностиці внутрішньогрудної лімфаденопатії // Медичні перспективи, 2012, т. 17, № 1, с. 197
 35. Рачко Ю.В. Опыт применения фенспирида в раннем реабилитационном периоде после перенесенной ВП // Людина та ліки. Україна. V Національний конгрес. Наукова програма. 20-22 березня 2012 року, Київ, с.92
 36. Рачко Ю.В. Раздельная комбинированная терапия бронхиальной астмы: достижим ли контроль? // ХIХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – Москва, 23-27 апреля 2012, с. 283
 37. Рачко Ю.В. Современные подходы к лечению тяжелой бронхиальной астмы. // ХIХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – Москва, 23-27 апреля 2012, с. 283
 38. Соколов В.В., Гетьман В.Г. Застосування шийної медіастіноскопії при задньому верхньому перфоративному медіастиніті у хворої 93 років // Клінічна хірургія № 4 (829), 2012, с. 346
 39. Тодуров Б.М., Багіров М.М., Лукасевич М.В. Випадок одномоментного хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та аденокарциноми правої легені // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія, 2012, № 1, с. 53-56
 40. Черенько С.М., Гетьман В.Г., Лінчевський О.В. та співав. Клінічний випадок діагностики та лікування хворого з АКТГ-ектопічним синдромом // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 2012, № 1 (38), с. 77-80
 41. Linchvskyy O, Makarov A, Getman V, Bagirov M, Sokur P, Sokolov V. Major airways trauma: are we in hurry? European Conference on General Thoracic Surgery Essen, Germany 10-13 June 2012, Abstract book, P. 214
 42. Linchvskyy O, Panfiorov S. VATS vs Thoracotomy for thoracic and lumbar spine fractures in multiple trauma. 12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 12-15, 2012, Basel/Switzerland
 43. Linchvskyy O, Makarov A, Getman V, Bagirov M, Sokur P, Sokolov V. Major airways trauma: are we in hurry? 20th European Conference on General Thoracic Surgery. Essen, Germany. Abstracts book, p. 214
 44. Obodnikov Oleksandr, Cantor Jerome. Method for Improved Selection of Therapeutic Agents. Заявка на Патент винаходу США від 12.02.2012.
 45. .Гетьман В. Г., Лінчевський О. В. Флотація грудної стінки: еволюція поглядів // Шпитальна хірургія, 2013, № 3, с. 131.
 46. Лінчевський О. В., Макаров А. В. та ін. Відеоторакоскопічна лобектомія. Огляд літератури та клінічний випадок // Лікарю-практику. Укр. Мед. часопис, 4 (96) VIII, 2013, с. 97-101.
 47. Сафонов В. Е., Гетьман В. Г. Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні випітних плевритів // в кн.: проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії: Київ, 2013, том 1, випуск 38, с. 134-140
 48. Bagirov M. M., Bagirova I. M // One Stage reconstructive surgery in laryngotracheal tumor treatment. IFHNOS 5 th word  Congress 26-30 june New-York, 2014., електронный сборник.
 49. Руденко А. В., Багіров М. М., Гогалева Е. К., та інші // Клинический случай хирургического лечения тромбироварной аневризмы левого желудочка при сопутствующем сигментом (загрудинном зобе). Вісник серцево-судинної хірургії. Вип. 22, 2014., С. 279-285.
 50. Багіров М. М., Верещако Р. І. Хирургическая коррекция поздних осложнений субтотальной и тотальной эзофагопластики  // Пластична реконструктивна та естетична хірургія.- 2013.- №1.- С.14-23.
 51.  Багіров М. М., Верещако Р. І., Сейковський О. В, // Лечение короткого рубцевого стеноза пищевода.  Пластична та реконструктивна хірургія.- 2012.-№2 (XIX) С. 23-33.
 52. Багиров М.М., Линник Н.И., Гвоздев Б.Н., Верещако Р.И., Соколов В.В., Сейковский О.В., Гурмак М.Н. // Диагностика и лечение неспецифической эмпиемы плевры. Пластична та реконструктивна хірургія. - 2013 - № 2 (XIX) - С. 34-35.
 53. Багіров М.М., Верещако Р.І., Агаєв А.Н.// Одномоментное  устранение эпифренального дивертикула пищевода и аксиальной грыжи  пищеводного  отверстия диафрагмы, Azerbaijan tibb journals.- 2013. - P.179-182.
 54. Bagirov M.M.,  Vereshchako R.I., Sokolov V.V. // Surgical treatment of short esophageal benign stenosis: individualized approach beyond statistics, 21Еигореаn Соnfегеnсе оn Gеnегаl Thoracic Surgery. - 2013. - Р. 248.
 55. Багіров М.М., Верещако Р.І.,Агаєв А.Н. // Спосіб хірургічного лікування ускладнених дивертикулів стравоходу. Патент на винахід № 102982, Бюлетень № 16 від 27.08.2013.
 56. Багіров М.М., Врещако Р. І., Агаев А. Н., // Послеожоговая рубцовая непроходимость желудка, Клінічна хірургія. - 2012. -№ 10(836).- с. 7-8.
 57. Багіров М.М., Верещако Р. І., Гетьман В. Г., Соколов В. В., // Реконструктивная хирургия пищевода при рубцовых стенозах, XII Международный конгресс «Хирургия и гастроэнтерология». Баку, 2013.-е. 198-199.
 58. Багіров М.М., Макаров А. В., Гетьман В. Г., Верещако Р. І., // Реконструктивная бронхиальная хирургия, XII Международный конгресс «Хирургия и гастроэнтерология ». Баку, 2013. - С. 17-18.
 59. Багіров М. М., // Хирургия трахеи, XII Международный конгресс «Хирургия и гастроэнтерология ». Баку, 2013.-е. 16-17.
 60. Багіров М. М., Агаєв А. Н. // Спосіб пластики дефекту стінки стравоходу після дивертикулектомії. Патент на винахід № 103984, Бюлетень № 23 від 10.12.2013 р.
 61. Багіров М. М., Верещако Р. І., Агаєв А. Н. // Принципы хирургического лнчения глоточно-пищевого дивертикула, «Хирургия Украины».- 2014.-№1(49) с.-54-62.
 62. Кравчук Б. О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. Хірургія дитячого віку. – 2012. – Т. VІІ – № 1 (34). – С. 31-37.
 63. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Особливості клініки та завчасної діагностики доброякісних утворів межистіння у дітей. Матеріали науквого симпозіуму з міжнародною участю «Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам». Київ, 20-21 березня 2014. / Современная педиатрия. – № 1 (57). – 2014. – С. 132-137.
 64. Кравчук Б. О. / Клинико-патогенетические основы доброкачественных образований средостения у детей. // Современные достижения азейбаржанской медицины. Баку. – 2014. – №2. – С. 171-177.
 65. Кравчук Б. А., Сокур П. П., Слива В. В. Клинико-диагностические аспекты доброкачественных образований средостения у детей / BritishJournalofScience, EducationandCulture. “LondonUniversityPress”. London. No. 1. (5). Volume III. 2014. P. 197-206. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Повторні оперативні втручання у дітей з патологією органів дихання та межистіння. Зб. наук. праць «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». К., 2012. С. 62-64.
 66. Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы и средостения. Український пумонологічний журнал. 2013. №1. Додаток. С. 64-66.
 67. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Діагностика та хірургічне лікування вроджених вад бронхолегеневої системи. Матеріали V зїзду фтизіатрів і пульмонологів України. Київ. 2013. Український пульмонологічний журнал. 2013. №3. Додаток. С. 221.
 68. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Повторні хірургічні втручання у дітей  при захворюваннях органів дихання та межистіння. Матеріали V з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. Київ 6-8 листопада 2013р. / Український пульмонологічний журнал.  2013. №3. Додаток. С. 221-222.
 69. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Повторні оперативні втручання у дітей з патологією органів дихання та межистіння. Збірник наукових праць. За матеріалами наукво-практичної конференції «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». Київ, 22-23 листопада 2012 р. С. 62-64.
 70. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Обструкція дихальних шляхів сторонніми тілами. // Педіатрія національний підручник. За редакцією професора В. В. Бережного. 2013. Том 2. Розділ 26. Підрозділ 26.5. С. 831-850.
 71. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Вродлжені вади розвитку органів дихання. // Педіатрія національний підручник. За редакцією професора В. В. Бережного. 2013. Том 2. Розділ 26. Підрозділ 26.6. С. 850-881.
 72. Багиров М. М., Верещако Р. И., Агаев А. Н. /Хірургічне лікування епіфренального дивертикулу стравоходу. Хірургія України.  2014.  № 3. С. 10-16.
 73. Гетьман В. Г., Сокур П. П., Макаров A. B., Багіров М. М., Кравчук Б. О. 40 років з дня заснування кафедри торакальної хірургії та пульмонології. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Київ.  2015.  С.120-123.
 74. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Класифікація компресійного стенозу повітряпровідних шляхів у дітей з доброякісними утворами межистіння. / ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук. робіт. – Електрон. дан. (80 min 700 MB). – Київ. Клін. хірургія. – 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 427-428.
 75. Кравчук Б. О., Сокур П. П., Гетьман В. Г.,  Доброякісні утвори межистіння у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. / Матеріали симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40-річчю заснування кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика. «Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання». Київ. – 2015. – С. 36-37.
 76. Ободников А. А. Индивидуализированная лекарственная терапия метастатического рака молочной железы. Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки» - Україна, 10-11 вересня 2015, Київ, с. 41.
 77. Ободников А. А. Индивидуализированная био-химиотерапия как новый поход в лечении распространенных форм немелкоклеточного рака лёгкого. Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки - Україна», 10-11 вересня 2015, Київ, с. 41 - 42.
 78. Сокур П. П., Можаєв Є. О., Терещенко Н. В. Виразність імунотоксикозу у дітей на гостру деструктивну пневмонію. Матеріали симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40–річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика «Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання». 2015. С. 54-56.
 79. Сокур П. П., Кравчук Б. О, Багіров М. М., Гетьман В. Г., Макаров А. В. Особливості повторних хірургічних втручань у дітей з патологією органів дихання та межистіння. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Київ, 2015. С. 166-170.
 80. Гетьман В. Г., Мясніков Д. В., Чубар І. В. Стереження ентерогенної кісти середостіння. Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. С. 75-76.
 81. Гетьман В. Г. та інші. Досвід застосування відеоторакоскопічних операцій в діагностиці та лікуванні захворювань та травм органів грудної клітки. Збірник наукових праць. Проблеми військової охорони здоров’я. 2016. - № 46. – С. 167-175.
 82. Кравчук Б. О. Доброякісні пухлини і кісти межистіння у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. Хірургія України. 2016. № 2. С. 18-25.
 83. Кравчук Б. О., Котовський В. Й., Сокур П. П. Патент на корисну модель Україна, № 106981, A61B 10/00. Спосіб скринінгової ранньої діагностики нейрогенних пухлин межистіння. Бюл. № 9. 10.05.16.
 84. Ободников A. A. Роль тиол-дисульфидного теста (ТДТ) для выбора таргетной терапии при распространённом немелкоклеточном раке лёгкого (НМРЛ). Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки - Україна». 2016. Київ. С. 24.
 85. Ободников A. A. Влияние на гемопоэз гомеопатического сопровождения при проведении индивидуализированной химиотерапии у больных с распространённым немелкоклеточным раком лёгкого. Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки - Україна», 31 березня - 1 квітня 2016, Київ, с. 24- 25.
 86. Ободніков О. О. Тест-система для індивідуального підбору таргетних лікарських препаратів. Патент України на корисну модель №104521 від 10.02.2016 р.
 87. Патент на корисну модель Україна, № 108861, A61М  1/36. Спосіб лікування емпієми плеври із проведенням екстракорпоральної гіпертермії крові / Невзгода О.А., Гетьман В.Г., Невзгода А.А. (Україна) // Заявл. 13.06.2016. Опубл. 25.07.16. Бюл. № 1.
 88. Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О. Результати повторних операцій на легенях і межистінні у дітей. Український пульмонологічний журнал.  № 3. 2016, С 46-48.
 89. Толстанов О. К., Гетьман В. Г., Сокур П. П., Кравчук Б. О. Дитяча хірургія. Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій та оперативних втручань для лікарів-інтернів за фахом «Дитяча хірургія» / За редакцією проф. О. К. Толстанова. Житомир: «Полісся».  2016. 104 с.
 90. Roman Vereshchako. V. Sokolov, M. Bagirov //A late complication after therapy for hodgkin's disease and possible treatment options// Європейський конгрес торакальних хірургів, Італія, 2016 - с.191.
 91. M. Bagirov, A. Makarov, V. Getman, R. Vereshchako, Vitalii Sokolov. O. Seykovskyi, M. Loukasevych, Parenchyma sparing non-standard bronchial reconstructions: retrospective analysis of 774 patients with bronchoplastic procedures. Європейський конгрес торакальних хірургів, Італія, 2016 – с.209.
 92. Surgery: textbook for students of higher medical educational institutions / K. M. Amosova, Y. S. Bereznyts'kyy, Burka [et al.] Vadym G. Getman. Anatoliy V. Makarov Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 712 p.