Search

На кафедрі проводяться цикли:

спеціалізації за спеціальністю “Терапія”, термін – 5 місяців (для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «Лікувальна справа»); 3 місяці (для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»);

стажування за спеціальністю “Терапія”, термін – 1 місяць, 3 місяці або 6 місяців (для лікарів-терапевтів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» та мають перерваний з тих чи інших обставин стаж роботи за спеціальністю);

передатестаційний за спеціальністю “Терапія”, термін – 1 місяць;

тематичного удосконалення «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів», термін 2 тижні; «Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта», термін 2 тижні; «Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів», термін 1 місяць; «Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування)», термін 1 тиждень;

інтернатура за спеціальністю “Внутрішні хвороби”, 2-річна, очне навчання: 6 міс – 1-й рік, 5 міс – 2-й рік.

Можливо навчання на госпрозрахункових засадах (слухачі всіх циклів, інтерни).

Проводиться підготовка клінічних ординаторів, магістрантів та аспірантів.

Лекції, семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях кафедри усіма викладачами по різних розділах терапії з використанням сучасного методичного матеріалу та апаратури. Клінічні розбори хворих проводяться в навчальних кімнатах та відділеннях базових центрів.

Мови викладання – українська, російська.