Search

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах з актуальних питань внутрішніх хвороб, гастроентерології, щорічно (з 2015 року) організовують та проводять ТЕРАПЕВТИЧНУ ШКОЛУ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» у рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» для лікарів-терапевтів та сімейних лікарів.

Співробітники кафедри є активними членами міжнародних товариств та асоціацій: Американської гастроентерологічної асоціації (проф. Дорофєєв А.Е., ас. Хайрнасов Р.Н.), Європейського (доц. Гдаль В.А., доц.Чичула Ю.В.) та Міжнародного (доц. Чичула Ю.В.) Клубів панкреатологів, Європейського ендокринологічного товариства та Європейського товариства з дослідження сну (ас. Зуєв К.О.). Проф. Дорофєєв А.Е. є національним представником України у Європейському товаристві Коліту і Хвороби Крона. Ас. Хайрнасов Р.Н. є член-кор. Української технологічної Академії.

            Доповіді на міжнародних конференціях у 2018-19 рр.:

 1. Проф. Швець Н.І.МАЙСТЕР-КЛАС 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Стандарти лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності: результати доказової медицини.
 2. Проф. Бенца Т.М.МАЙСТЕР-КЛАС 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Оптимізація лікування інфекцій дихальних шляхів
 3. Проф. Дорофєєв А.Е.МАЙСТЕР-КЛАС 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Диференціальна діагностика функціональних запальних захворювань кишечника
 4. Доц. Пастухова О.А.МАЙСТЕР-КЛАС 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Дисліпідемії: актуальні проблеми та шляхи вирішення
 5. Доц. Гдаль В.А.МАЙСТЕР-КЛАС 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Діагностика і лікування екзокринної панкреатичної недостатності у хворих на цукровий діабет
 6. Доц. Чичула Ю.В.МАЙСТЕР-КЛАС 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Особливості діагностики аутоімунного панкреатиту
 7. Ас. Зуєв К.О.доповідь 25 квітня 2018 р. на ІV ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» (у рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.)): Андрогенний дефіцит у чоловіків – роль терапевта у діагностиці та лікуванні
 8. Проф. Дорофєєв А.Е. – доповідь 24 лютого 2018 на конференції «Biocodex Commonwealth of Independent States summit» (Almaty – February 24th, 2018) Saccharomyces boulardii CNCM I-745: Gastrointestinal diseases: State of the Art.
 9. Проф. Дорофєєв А.Е. – доповідь 5 березня 2018 на міжнародному симпозіумі «Dialogues in Dyspepsia» (Trident, HITEC City, Madhapur, Hyderabad, Telangana, 5th and 6th March 2018): «Current Practice and Impact of Rome IV on Management of Functional GL Disorders – Euroasian Perspective»
 10. Проф. Дорофєєв А.Е. – доповідь 15 maja 2018 roku. XXXV Zjazd polskiego towarzystwa chorơb płuc (Jachranka 12-15 maja 2018 r.): COPD in Ukraine. Problem and perspective.
 11. Проф. Дорофєєв А.Е. – доповідь 18.05.2018. II NATIONAL FORUM. INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (Национальный форум по воспалительным заболеваниям кишечника) (Almaty, Kazakhstan 18.05.18-19.05.18): Рossibilities for modifying the intestinal mucosa barrier in patients with IBD (Возможности модификации слизистого барьера кишечника у больных с ВЗК).
 12. Проф. Дорофєєв А.Е.2 доповіді 29.06.2018  на 6th International Congress Georgian Respiratory Association ( Sheraton Batumi Hotel- Batumi, Georgia June 28-30, 2018) – Natural history of alfa-1 antitrypsin deficiency in chіldren and adults – comorbidity of pulmonological and gastroenterological lesions; та Management community acquire pneumonia: changing the paradigm of antibiotic therapy.
 13. Проф. Дорофєєв А.Е. – доповідь 14 жовтня 2018 р. на круглому столі Азербайджанської Асоціації гастроентерологів» (м. Баку, Азербайджан, 14 жовтня 2018 р.): НАЖБ печени – настоящее и будущее
 1. Проф. Дорофєєв А.Е. – доповідь 16 березня 2019 р. на Міжнародному саміті сучасних підходів лікування внутрішніх хвороб (м. Київ, 15-17 березня 2019 р.): Виразковий коліт: від патогенезу до лікування.