Search

Лікувально-діагностичну роботу на кафедрі терапії здійснюють 9 науково-педагогічних працівників, 7 з яких мають вищі кваліфікаційні категорії, 2 – перші кваліфікаційні категорії. З них 4 мають категорії з двох та більше спеціальностей.

Укладено положення про клініку, згідно якого кафедра проводить консультативну роботу щодо хворих терапевтичного профілю. Лікувально-діагностична робота проводиться на 3 клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю, що робить взаємодію співробітників кафедри та лікувально-профілактичних закладів більш тісною.

Співробітники кафедри впроваджують нові методи лікування у відділеннях. Проводиться  розробка та експертна оцінка ефективних методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація і впровадження в практику лікарських засобів.

Співробітники кафедри організовують та приймають активну участь у проведенні семінарів, клінічних і науково-практичних конференцій, консиліумів.

Київський міський клінічний ендокринологічний центр

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

ТОВ «Українсько-німецький противиразковий гастроентерологічний центр «БІК-КИЇВ»