Search


Кандидат медичних наук, доцент.

Науково-педагогічний стаж 11 років. (Сумісник 0,25ст.). Завідуюча терапевтичним відділенням КМКЛ №7. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія».  Автор та співавтор 80-ти наукових робіт. Співавтор Національного підручника з ревматології (2013), навчальних посібників «Практичні навички з ревматології» (2008), «Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії» (2011), «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017). h-index за Google Scholar − 5.