Search

Академік НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної Премії України, доктор медичних наук, професор, директор ННЦ «Інститут кардіології  імені академіка М.Д. Стражеска». Коваленко Володимир Миколайович з 1989 по 2010 роки - Головний терапевт МОЗ України. В 2010 році обраний академіком Національної Академії Медичних Наук України. В 2006 році за значний внесок у розвиток вітчизняної кардіології нагороджений медаллю ім. М.Д. Стражеска. В 2009 році нагороджений Відзнакою Президента «За заслуги І ступеня». Президент Асоціації ревматологів України, президент Асоціації кардіологів України, почесний член європейської та світової антиревматичних ліг, почесний член європейської асоціації кардіологів, почесний член американської колегії кардіологів і ревматологів, член редколегії журналів “Український кардіологічний журнал”, “Фармацевтичний вісник”, “Український медичний часопис”. Голова редакційної колегії журналу “Український ревматологічний журнал”. Науково – педагогічний стаж 42 роки. Під керівництвом професора Коваленка В.М. підготовлено 20 докторів та 35 кандитатів медичних наук. Автор більше 800 наукових робіт. З них 45 монографій та навчальних посібників, 38 методичних рекомендацій. Понад 100 закордонних наукових робіт. 22 патенти на корисні винаходи. h-index за Google Scholar − 21.

Доктор медичних наук, професор.

Шуба Н. М. − професор кафедри терапії і ревматології НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н. (1989), професор (1991), заслужений лікар України (2006). У 1996-2001 роках – головний терапевт м. Києва, з 1998 по 2005 рік − головний ревматолог МОЗ України. З 1970 року проводить навчання на циклах удосконалення та спеціалізації з терапії, тематичних циклах з ревматології, передатестаційних циклах з терапії та ревматології, а також з інтернами за спеціальностями «Внутрішні хвороби та загальна практика», «Сімейна медицина», на яких читає лекції з різних питань внутрішніх хвороб, проводить семінарські та практичні заняття. Виконує консультативно-лікувальну роботу на клінічних базах кафедри терапії та ревматології НМАПО імені П. Л. Шупика, з 1989 року керівник клінічної бази Київської міської клінічної лікарні №7. З 2007 по 2009 роки – експерт ДАК України, з 1990 по 2007 роки – входила до складу спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія», а з 1995 року − «Кардіологія» та «Ревматологія», з 2010 року входить до складу спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Внутрішні хвороби та сімейна медицина». Основні наукові напрямки – ревматологія, пульмонологія, кардіологія. Автор більше ніж 360 наукових праць, в тому числі Національного підручника з ревматології (2013), 5 монографій, підручника з внутрішніх хвороб, 7 посібників. Отримала 2 авторських свідоцтв на винахід. Підготувала трьох кандидатів медичних наук (Воронова Т. Д., Тарасенко Т. М., Крилова А. С.).


Професор Шуба Н. М. є віце-президентом Асоціації ревматологів України, входить до складу Європейської антиревматичної ліги, заступник редактора «Українського ревматологічного журналу», науковий керівник українського науково-консультативного центру з імунологічної терапії ревматичних хвороб. Нагороджена медаллю до 1500-ліття м. Києва (1983), медаллю ім. М. Д. Стражеско (2001), Почесною відзнакою Товариства Червоного Хреста України (2003), трьома подяками Голови Київської міської державної адміністрації (2000, 2008, 2013), Почесною грамотою Асоціації ревматологів України (2011), Пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО імені П. Л. Шупика» (2011), дипломом Асоціації ревматологів України (2013). h-index за Google Scholar − 11.

Доктор медичних наук, професор.

Науково-педагогічний стаж 40 років. Відповідає за лікувально-діагностичну роботу кафедри та роботу терапевтичного відділення Київської міської клінічної лікарні №6.  Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Консультант МОЗ України з ревматології. Голова локальної етичної комісії з клінічних досліджень КМКЛ №6. Kуратор циклів. Професор Казимирко В.К. є членом редакційної колегії журналу « Загальна патологія та патологічна фізіологія».  Автор більше 300 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. Під керівництвом професора Казимирка В.К. підготовлено 2 кандитати медичних наук.  h-index за Google Scholar − 10.

Доктор медичних наук, професор

Науково-педагогічний стаж 23 роки. (Сумісник 0,25ст.). Лауреат Премії Президента України для молодих вчених.  Борткевич О.П. з 2005 по 2012 роки – головний позаштатний спеціаліст з питань ревматології  МОЗ України. В 2006 році нагороджений медаллю ім. М. Д. Стражеска. Член атестаційної комісії за фахом «Ревматологія». Член європейської антиревматичної ліги, заступник головного редактора «Українського ревматологічного журналу». Лікар вищої категорії за фахом «Ревматологія». Автор та співавтор більше 200 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. Під керівництвом професора Борткевича О.П. підготовлено 3 кандитати медичних наук. Є резервом на завідування кафедрою. h-index за Google Scholar − 13.

 

Кандидат медичних наук, доцент.

Завуч кафедри, зав.метод.кабінетом. Науково-педагогічний стаж 26 років. Відповідає за впровадження результатів наукової роботи кафедри, куратор циклів ПАЦ та лікарів-інтернів. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Консультант МОЗ України з ревматології. Автор та співавтор більше 130-ти наукових робіт. Співавтор Національного підручника з ревматології (2013), навчальних посібників «Практичні навички з ревматології» (2008), «Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії» (2011), «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017).  h-index за Google Scholar − 3.

 

Кандидат медичних наук, доцент.

Науково-педагогічний стаж 42 роки, працює на кафедрі з 1984 року. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Відповідальна за лікувальну роботу кардіоревматологічного відділення Київської міської клінічної лікарня №6. Консультант МОЗ України з ревматології. Відповідальна по кафедрі за роботу з міжнародної діяльності, куратор циклів. Голова навчально-методичної комісії терапевтичного факультету, відповідальна по факультету за підготовку лікарів - інтернів. Автор та співавтор 130  наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. В 2008 та 2009 роках нагороджена Почесними Грамотами Міністерства Охорони Здоров’я України. В 2018р. нагороджена пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО ім. П.Л. Шупика. h-index за Google Scholar − 3.