Search

Докторські дисертації захищені під керівництвом наукового консультанта акад. Коваленка В.М.:

1. Шевчук Сергій Вікторович (докторська дисертація) “Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак” (14.01.12). Захищена 16.12.2008 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 

2. Проценко Галина Олександрівна (докторська дисертація) “Оцінка стану хрящової і кісткової тканини у хворих на остеоартроз та обгрунтування диференційованих програм фармакотерапії” (14.01.12). Захищена 27.04.2010 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 

3. Ярема Надія Іванівна (докторська дисертація)  “Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді” (14.01.12). Захищена 2010 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 

4. Федьків Світлана Володимирівна (докторська дисертація) “Променева діагностика коронарного атеросклерозу та ускладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп’ютерної томографії” (14.01.23). Захищена 30.11.2010 р. на засіданні спецради Д 26.613.11 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

5. Рекалов Д. Г. “Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обгрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту” (14.01.12). Захищена 2012 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при ДУ «Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

Професор Шуба Н.М. підготувала кандидата наук зі спеціальності 14.01.27 – пульмонологія.

      1. Воронова Т.Д. “Оптимізація лікування не госпітальних пневмоній у хворих з факторами ризику” (14.01.27). Захищена 29.01.2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України.

Професор Казимирко В.К. підготував кандидатів наук зі спеціальності 14.01.32 – медична біохімія та 14.01.12 – кардіологія.

1. Пономарьова Галина Володимирівна. “Лабораторно – Біохімічні методи ранньої діагностики гострого коронарного синдрому, як характеристика запалення при коронарному атеросклерозі” (14.01.32).  Захищена 18.12.2008 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.  

     2. Кутовий Віталій Вікторович. “Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії” (14.01.11). Захищена 20.11.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при ДУ «Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д.Стражеска» НАМН України.

Професор Борткевич О.П. підготував трьох кандидатів наук зі спеціальності 14.01.12 - ревматологія:

  1. Терзов Костянтин Анатолійович. “Оцінка структурно-функціональних змін опорно-рухового апарата у хворих на ревматоїдний артрит за даними ультразвукового дослідження” : Дис. канд. наук: 14.01.12 - 2008., захищена 01 лютого 2008 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.
  2. Бойчук Наталія Сергіївна. “Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом” : Дис. канд. наук: 14.01.12 - 2009., захищена 25 березня 2009 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.
  3. Білявська Юлія Вікторівна “Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту”, захищена 28 травня 2009 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

З 2008 по 2014 р.р. на кафедрі були захищені магістерські роботи:

Крилова А.С. захистила магістерську роботу на тему „Вивчення ефективності структурно-модифікуючих препаратів у лікуванні остеоартрозу та їх плейотропних ефектів ” 16 травня 2012 року. Присвоєно  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом „Внутрішні хвороби” диплом КВ №43883762.

Бородай Е.С. «Клініко-ехокардіографічні фактори утримання синусового ритму у хворих на фібриляцію передсердь». 5 серпня 2013 р. Присвоєно  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом „Внутрішні хвороби” диплом КВ №45827096. 

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації: 

  1. Аспірант Труфанова Галина Володимирівна (очний) «Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця» дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки. (Подовжено до 2015р. в зв’язку з доглядом за дитиною).
  2. Аспірант Іванова Катерина Анатоліївна (заочний) «Аналіз клініко-лабораторних критеріїв перебігу остеоартриту та дисліпідемій» дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р.
  3. Аспірант Козлюк Аліна Сергіївна «Обґрунтування розробка методу корекції дисліпідемій у хворих з метаболічним синдромом та остеоартрозом» Термін виконання 2012-2014 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р.
  4. Аспірант Тарасенко Тетяна Миколаївна «Вивчення ефективності застосування протизапальних препаратів та їх впливу на мінеральну щільність кісткової тканини у хворих на гонартроз» Термін виконання 2010-2013 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р. (Подовжено до 2015р. в зв’язку з доглядом за дитиною).
  5. Аспірант Крилова А.С. «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією » Термін виконання 2012 – 2015 роки. 

На сьогодні на кафедрі виконуються магістерські роботи:

Скалій Н. М. тема: « Вираженість анемічного синдрому у хворих з хронічною серцевою недостатністю внаслідок ішемічної хвороби серця в поєднанні з цукровим діабетом»