Search

Список публікацій кафедри

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2008 рік.

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз (Аналітично-статистичний посібник)

Посібник

К., ММП «ЛИНО», 2008.- 111 с.

111

В.М.Коваленко,

В.М.Корнацький (ред..)

2.

Харчування та здоров’я. Профілактично-лікувальне харчування при ревматичних хворобах

Посібник

ЗАТ «ВІПОЛ», 2008.- 111 с.

111

В.М.Коваленко, В.М.Корнацький (ред..)

Давиденко Н.В.

Борткевич О.П.

Манойленко Т.С.

3.

Современные аспекты глюкокортикоидной терапии ревматических заболеваний

Посібник

ОРИОН, 2008.- 68 с.

68

Насонова В.А. (ред.)

В.Н.Коваленко, Н.М.Шуба,

О.П.Борткевич

и соавт.

4.

Руководство по кардиологии

Монографія (рос.)

К., МОРИОН, 2008.- 1424 с.

1424

В.Н.Коваленко (ред.)

5.

АНЦА-ассоциированные и криоглобулинемические системные васкулиты

Монографія

Октан-принт, Кривой Рог, 2008.- 101 с.

101

В.Н.Коваленко

А.П.Кузьмина

Л.Я.Бабінина

Г.А.Проценко

О.А.Урясьева

6.

Патология дистального отдела кишечника: механизмы развития , лечение

Монографія

МОРІОН,2008 159 c

ISBN 978 -966-2066-05-0 

159

В.К.Казимирко, М.Л.Захараш, А.И.Пойда, В.И.Мальцев

7.

Практичні навички з ревматології

посібник

МОРІОН,2008 256 c

ISBN 978 966-2066-06-7 

256

В.М.Коваленко,

Н.М.Шуба (ред.), В.К.Казимирко, О.П.Борткевич, А.Г.Дубкова, Т.С.Сілантьєва, Л.М.Іваницька, Т.Д.Воронова

8.

Застосування антагоністів фактора некрозу пухлин в лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит, псоріатична артропатія)

Метод. рекомендації

Метод. рекомендації.- Київ, 2008.- 40 с.

40

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

та співавт.

9.

Применение магнитокардиографического картирования сердца в аритмологии

Стаття

Укр. кардиол. журнал.- 2008.- №2.- С.8-13

6

В.Н.Коваленко

А.Н.Соловьян

В.Н.Сосницкий

А.А.Бородай

10.

Вивчення виживаності та функції ризику смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу: результати 5-річного проспективного дослідження

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2008.- № 4(66) – VII/VIII.- С.32-36

5

В.М.Коваленко

О.В.Онищенко

Д.В.Рябенко

11.

Рівні ліпідів, гомо цистеїну та стан серцево-судинної системи у хворих на системний червоний вовчак та їх динаміка епід впливом лікування

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №1 (31).- С.62-66

5

В.М.Коваленко

С.В.Шевчук

12.

Вплив системної ензимотерапії на основні клініко-біохімічні параметри у хворих з метаболічним синдромом та гіперурикемією

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №2 (32).- С.48-52

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

Г.Ю.Яковенко

13.

Ефекти тривалого синдромального лікування ХСН у хворих з ДКМП і хронічним міокардитом: порівняльне дослідження

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №2 (32).- С.65-69

5

В.М.Коваленко

О.В.Онищенко

Є.С.Рей

Д.В.Рябенко

14.

Вплив патогенетичної терапії в поєднанні з симвастатином та фолієвою кислотою на тяжкість захворювання, активність запального ерзавє, стан серцево-судинної системи, рівень ліпідів і гомо цистеїну у хворих на системний червоний вовчак

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.16-23

8

В.М.Коваленко

С.В.Шевчук

15.

Спосіб лікування остеоартрозу

Патент на корисну модель

10.09.2008, Бюл.№ 17

4

В.М.Коваленко

О.П.Борткевич

Н.М.Шуба

Г.О.Проценко

Н.С.Бойчук

16.

Есенціальна артеріальна гіпертензія

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2008.- № 2(64) – IIІ/ІV.- С.5-34

30

Е.П.Свищенко

Л.В.Безродная

О.П.Борткевич

17.

Важливість індивідуальної фармакотерапії в ревматологічній практиці

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №1 (31).- С.76-79

4

О.П.Борткевич

О.П.Вікторов

18.

Клініко-діагностичне значення антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у пацієнтів з різною тривалістю оревматоїдного артриту

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.58-64

7

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

19.

Сучасні уявлення про терапію у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями суглобів та хребта препаратами, що модулюють структуру хряща

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.25-29

4

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

20.

Основанные на доказательной базе рекомендации Европейской антиревматической лиги по применению терапии глюкокортикоидами при ревматических заболеваниях

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.4-14

14

Перевод под ред. Н.М.Шубы

21.

Комбинированные хондропротекторы в неврологической практике

Стаття

Здоров’я України №7/1(дополнительный) 2008 с 72-73

2

В.К.Казимирко, В.І.Мальцев

 

22.

Заболевания опорно-двигательной системы: диагностика и новейшие подходы к лечению

Стаття

Здоров’я України №9(190) 2008 с 26-27

2

В.М.Коваленко, Н.М.Шуба, О.П.Борткевич

23.

Новые лекарственные формы метатрексата: в помощь врачу и пациенту

Стаття

Здоров’я України №10(191) 2008 с 82

1

В.М.Коваленко,О.П.Борткевич

24.

Современный подход к лечению сосудистых поражений при ревматических болезнях

Стаття

Здоров’я України №10(191) 2008 с 47

1

Н.М.Шуба

25.

Оценка клинической эффективности БИОТУМА у взрослых пациентов с негоспитальной пневмонией

Стаття

Ліки України 2008 №4(120) с 121-123

3

Н.М.Шуба, Т.Д.Воронова

26.

Остеопороз – актуальная проблема ХХI века: новый взгляд на патогенез и принципы терапии

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.1  с.650-662

13

Н.М.Шуба

27.

Методичні питання проведення практичних занять на передатестаційних циклах з ревматології

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.1  с.216-220

5

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

28.

Влияние обострения хронической сердечной недостаточности на некоторые показатели липидного обмена

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.3  с.254-258

5

В.В.Кутовий, В.К.Казимирко

29.

ерзав некоторых маркеров воспаления у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.3  с.355-359

5

В.В.Кутовий, Г.В.Пономарьова, В.К.Казимирко

30.

Динаміка клініко-гемодинамічних параметрів у хворих з кардіомегалією і ХСН некоронарогенного ґенезу внаслідок тривалого лікування еналоприлом і карведілолом

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.2  с.511-518

8

В.М.Коваленко, О.В.Онищенко, Н.О.Солобюкова, Є.С.Рей, Д.В.Рябенко

31.

Выраженность воспаления у больных хронической сердечной недостаточностью, принимающих антагонисты альдостерона

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.2  с.519-523

5

В.В.Кутовий,

В.К.Казимирко

32.

Когда позвоночник похож на бамбук

Стаття

Газета по-киевски №132(1230) 12.06.2008 с. 6

1

Т.С.Силантьева

33.

Нестероидные противовоспалительные препараты в терапии боли при ревматических болезнях

Стаття

Острые и неотложные состояния в практике врача №6.-2008 с.

 

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

34.

Актуальность метотрексата в базисной терапии ревматоидного артрита

Стаття

Здоров’я України №17(198) 2008 с 76

 

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

35.

Безмедикаментозне лікування хворих похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою та ожирінням

Тези

Тези нукових праць ІХ Національного Конгресу кардіологів України 24-26 вересня 2008 м. Київ Український кардіологічний журнал (додаток) 2 2008 с. 93

1

Т.С.Сілантьєва, В.К.Казимирко, Л.М.Іваницька

36

Критерії ранньої УЗД діагностики анкілозивного спондиліту

Тези

Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров’я» 17-ё8 березня 2008 р. м. Луганськ с. 30-31

2

О.П.Борткевич, Н.М.Шуба, В.К.Казимирко, Л.М.Іваницька, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

37.

Вивчення взаємозв’язку величини артеріального тиску та рівня сечової кислоти у хворих різної статі з метаболічним синдромом

Тези

Тези наук.доп. наук.-практ. Конф. «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ, 13-14.05.08., Укр. Кард.журнал, 2008, Додаток 1.- С.46

1

О.Г.Несукай

В.М.Коваленко

Г.Ю.Яковенко

38.

Взаємозв’язок між показниками структури та функції лівого передсердя і трансмітрального кровоточу в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ІХС

Тези

Тези наук.доп. наук.-практ. Конф. «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ, 13-14.05.08., Укр. Кард.журнал, 2008, Додаток 1.- С.26-27

2

В.М.Коваленко

М.Г.Ілляш

Н.В.Довганич

О.Г.Несукай

39.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

Методичні рекомендації

До друку

31

В.М.Коваленко, Н.М.Шуба, О.П.Борткевич, Г.О.Проценко, Т.Д.Воронова А.Г.Дубкова

40.

Ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата

Методичні рекомендації

Київ 2008.- Видавництво «Четверта хвиля»  39 с.

Ухв. Українським центром медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи До друку

 

В.М.Коваленко,

Н.М.Шуба,

О.П. Борткевич

А.Г.Дубкова

Л.М.Іваницька

Т.Д.Воронова

Г.О.Проценко

Ю.В.Білявська

Н.С.Бойчук

К.А.Терзов

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2009 рік

1.

Гепатотоксичність НПЗП: чи існує реальна загроза?

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 33-39

7

Н.М.Шуба,

Т.Д.Воронова

2.

Міокардит: нові підходи до вирішення актуальної проблеми

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 11-16

6

В.М.Коваленко,

Є.Г.Несукай,

С.В.Чернюк

3.

Особливості перебігу ранньої стадії ревматоїдного артриту за даними 12-місячного проспективного спостереження

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 40-43

4

О.П.Борткевич,

Ю.В.Білявська

4.

Ранняя діагностика ревматоидного артрита: значение инструментальных и лабораторнных методов исследования

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 53-55

3

В.Н.Коваленко, Д.Г.Рекалов

5.

Використання глюкокортикоїдів у ревматології

стаття

Здоров’я України №6 (211) березень 2009 ст.52-53

2

О.П.Борткевич

6.

Диагностика и лечение геморроя в практике врача-терапевта

стаття

Здоров»я України №6 (211) березень 2009 ст.56-57

2

В.К.Казимирко

7.

Как это было. История развития учения об инфаркте миокарда за 100 лет

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 5-14

10

В.М.Коваленко

В.А.Шумаков

8.

Лікарські засоби: критерії включення лікарських засобів до державного формуляра (на прикладі розділу «Ревматологія. Лікарські засоби»)

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 122-124

3

В.М.Коваленко

О.П.Вікторов

Т.М.Думенко

О.П.Борткевич

9.

Возможности корригирующего влияния системной энзимотерапии на компоненты синдрома инсулинорезистентности

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 192-202

11

В.М.Коваленко

Т.В.Талаєва

В.В.Братусь

10.

Оценка структурно-функциональной перестройки ЛЖ у больных с постинфарктным кардиосклерозом при различной степени митральной регургитации

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 130

1

В.М.Коваленко

Е.Г.Несукай

Н.С.Поленова

11.

Функциональное состояние нейтрофилов крови у больных с ХСН

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 175

1

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

Л.Н.Иваницкая

12.

Высокие дозы карведилола при лечении хронической сердечной недостаточности: безопасность и эффективность

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 180

1

Д.В.Рябенко

Е.В.Онищенко

Е.С.Рей

Н.А.Солобюкова

Т.Н.Корниенко

В.Н.Коваленко

13.

Сучасні аспекти раціональної фармакотерапії серцево-судинними засобами у державному формулярі

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 266

1

В.Т.Чумак

А.М.Морозов

В.М.Коваленко

О.П.Вікторов

А.В.Степаненко

Т.М.Думенко

14.

Гранулематозные болезни

Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах

Луганск  2009

ISBN 978-611-509-000-6 

420 c.

420

В.К.Казимирко

В.В. Флегонтова

В.А.Гаврилин

Н.Б.Пилькевич

15.

Ревматология

Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах

Донецк Издатель Заславський А.Ю. 2009 ISBN 978-611-7991-04-8

618 с.

618

В.К.Казимирко

В.Н.Коваленко

16.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

методрекомендації

Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

А.Г.Дубкова

17.

Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах

методрекомендації

Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

18.

Безпечність багатокомпонентної терапії хронічної серцевої недостатності в сполученні з варфарином

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 2 с. 219-223

5

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

19.

Патогенетичекая сущность атеросклероза: проблема: проблема доказательности 

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 1 с. 509-515

7

В.К.Казимирко В.В.Кутовий

 

20.

Характеристика атеросклероза как гранулематозной болезни

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 1 с. 641-648

8

В.К.Казимирко В.В.Кутовий

 

21.

Ферментативная активность нейтрофильных лейкоцитов периферической крови больных с сердечной недостаточностью

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 3 с. 100-104

5

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

Е.П.Осипенко

22.

Ревматизм и приобретенные пороки сердца: современная стратегия и тактика лечения

стаття

Здоров’я України 17/1 жовтень 2009 стор. 58-59

2

Коваленко В.М.

Книшов Г.В.

Попов І.І.

23.

Оценка эффективности  оригинальных гликозамина сульфата и декскетопрофена в лечении пациента с первичным синдромом боли в нижней части спины

стаття

Здоров’я України 17/1 жовтень 2009 стор. 44-45

2

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Карташова Ж.В.

24.

Настанова з кардіології

монографія

К.: МОРІОН, 2009.-1368 стор.

ISBN 978-966-2066-23-4

1368

За ред. Коваленка В.М.

25.

Механизмы локальных изменений при атеросклерозе

стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія.-2009.-том 4.- №3 стор. 5-12

8

Казимирко В.К., Флегонтова В.В.

Публікації навчально - методичного характеру співробітників кафедри  терапії і ревматології

у 2009 році

 1. Н.М. Шуба, В.К. Казимирко, А.Г. Дубкова, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 1 для слухачів передатестаційних циклів вищої та першої категорії // Навчальний посібник. К., видавництво ПП Вишемирський В.С. 2009 320с. ISBN 978-966-8912-36-8 Ухв.МОН 31.10.2008р. №1.4/18-Г-2289
 2. Н.М. Шуба, В.К. Казимирко, А.Г. Дубкова, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 2 для слухачів передатестаційних циклів інтернатури та другої категорії // Навчальний посібник. К., видавництво ПП Вишемирський В.С. 2009 320с. ISBN 978-966-8912-36-8 Ухв.МОН 31.10.2008р. №1.4/18-Г-2289

3.  В.К. Казимирко, В.В. Флегонтова, В.А. Гаврилин, Н.Б. Пилькевич. Гранулематозные     болезни // Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Луганск,  2009 ISBN 978-611-509-000-6 420 c.

4.  В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко. Ревматология // Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Донецк Издатель Заславський А.Ю. 2009 ISBN 978-611-7991-04-8618 с.

5.  В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, Т.Д. Воронова, А.Г. Дубкова. Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку // методичні рекомендації. Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи.

6.  В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, Т.Д. Воронова. Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах. // методичні рекомендації. Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи.

Впровадження результатів НДР (винаходи, методичні рекомендації, інформаційні листи, нововведення, розробка нормативних документів тощо)

1.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

методрекомендації

Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

А.Г.Дубкова

2.

Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах

методрекомендації

Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2010 рік

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Как это было: история развития учения об инфаркте миокарда за 100 лет

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 40-41

2

Коваленко В.М.

2.

Дислипидемии: от фактора риска к коронарному атеросклерозу

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 60-61

2

Коваленко В.М.

3.

Механизмы развития кардиоваскулярных поражений при ревматических болезнях и пути их коррекции

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 72-73

2

Шуба Н.М.

4.

Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості, клінічна симптоматика, сучасна діагностична і терапевтична тактика ведення хворих. Частина !

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 13-23

11

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

Білявська Ю.В.

5.

Клінічне спостереження ефективності застосування адалімумабу у пацієнта з анкілозивним спондилітом

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 39-43

5

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Ткаченко М.Ю.

Калугіна А.В.

6.

Застосування МРТ і УЗД у діагностиці остеоартрозу

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 55-86

32

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

7.

Терапія невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор.3-11

9

Шуба Н.М.

8.

Місце та значення клінічного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення «Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб»

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор. 29-31

3

Шуба Н.М.

Дубкова А.Г.

Воронова Т.Д.

9.

Лечение гранулематозніх васкулитов

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор. 12-18

 

Казимирко В.К.,. Иваницкая Л.Н, Кутовой В.В., Силантьева Т.С.

10.

Актуальність проведення семінару з клінічного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення «Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб»

стаття

Ліки України 2(138) 2010 стор. 68-70

3

Шуба Н.М.

Дубкова А.Г.

Воронова Т.Д.

 

11.

Влияние различных вариантов многокомпонентной терапии ХСН на уровень показателей маркеров воспаления и электролитов в сыворотке крови больных

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 1 Стор. 545-551

7

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

12.

Влияние различных вариантов многокомпонентной терапии больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на содержание антител к миозину миокарда, молекулярным шаперонам-60, -90 и дефензину-2 в сыворотке крови

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 2 Стор. 154-160

7

Кутовий В.В.

13.

Влияние некоторых острах состояний на содержание острофазовых белков в крови больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН)

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 3 Стор. 220-224

5

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

Силантьева Т.С.

14.

Влияние многокомпонентной терапии больных с ХСН с включеним спиронолактона на урівень некоторых показателей липидного, белкового обмела и электролитов в крови

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 3 Стор. 784-788

5

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

15.

Дослідження поширення факторів ризику остеопорозу та пошук оптимальної профілактики переломів у жінок віком старше 50 років

стаття

Український ревматологічний журнал №3 (41) 2010 стор. 15-20

11

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

 

16

Організаційно-методичні аспекти діагностики та попередження ускладнень ревматичних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 2-3

2

Коваленко В.М.

17.

Клініко-лабораторний симптомокомплекс та особливості терапевтичної тактики ведення хворих із недиференційованим артритом з потенційною можливістю розвитку ревматоїдного артриту

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 6

1

Борткевич О.П.

Білявська Ю.В.

18.

Результати використання метаджекту у комплексному лікуванні хворих на псоріатичний артрит

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Качур В.В.

Бойчук Н.С.

Іванова К.А.

Коваленко С.О.

19.

Оценка эффективности инфликсимаба у больных анкилозирующим спондилоартритом

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Коваленко С.О. Бойчук Н.С.

Качур В.В.

Іванова К.А.

 

20.

Особливості перебігу подагри у осіб жіночої статі

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Бойчук Н.С.

Іванова К.А.

Качур В.В.

 

21.

Оцінка метаболічних порушень у хворих на остеоартроз

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 21

1

Проценко Г.О.

Іванова К.А.

Бойчук Н.С.

Качур В.В.

 

22.

Настанова з артеріальної гіпертензії

монографія

К.: МОРІОН, 2010.-492 стор.

ISBN 978-966-2066-33-3

492

За ред.. Коваленка В.М., Свіщенко Є.П., Сіренка Ю.М.

23.

Остеоартроз

Практична настанова 3-тє видання, доповнене, зі змінами.

монографія

К.: МОРІОН, 2010.-608 стор.

ISBN 978-966-2066-31-9

608

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

24.

Реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 1 2010 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)» Київ 17-19 травня 2010р. стор.6-12       

7

Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., Дорогой А.П.

25.

Значимость артериальной гипертензии как фактора сердечно-сосудистой патологии, механизмы ее проатерогенного действия.

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 1 2010 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)» Київ 17-19 травня 2010р. стор.28-41

14

Коваленко В.М., Талаева Т.В., Братусь В.В.


Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2011 рік

1.

Клиническое наблюдение пациента с легочной артериальной гипертензией при вторичном антифосфолипидном синдроме. Современные подходы к терапии

стаття

Український ревматологічний журнал 2(44) 2011 р. с. 89-95

7

Шуба Н.М. Воронова Т.Д. Крилова А.С. Ткаченко М.Ю.

2.

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами, як основа концепції лікування. Частина І. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку.

стаття

Український медичний часопис №3(83) 2011 р. с.43-50

8

Коваленко В.М. Борткевич О.П. Шуба Н.М.

3.

Глюкокортикоїдіндукований остеопороз: профілактика, діагностика та лікування

 

Методичні рекомендації

Український Центр наукової медичної інформації

і патентно-ліцензійної роботи

№114-188.2011

32

Коваленко В.М.,  Шуба Н.М.,. Поворознюк В.В, Борткевич О.П., Воронова Т.Д,  Дубкова А.Г.

4.

Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії

Навчальний посібник

Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А.,2011.-192 с.

ISBN 978-617-608-016-9

Ухв.МОН 28.12.2010р. протокол №5

192

Коваленко В.М. Шуба Н.М.

Казимирко В.К.

Сілантьєва Т.С. Дубкова А.Г.

Іваницька Л.Н. Борткевич О.П. Воронова Т.Д.

5

Влияние комплексного фитопрепарата КАНЕФРОН-Н на уровень мочевой кислоты у пациентов с гиперурикемией и артериальной гипертензией

стаття

Мистецтво лікування 1(77) 2011, ст.77-79.

3

Шуба Н.М. Воронова Т.Д., Ткаченко М.Ю.

6.

Обновленные (2009г.) согласованные положения (CONCENSUS STATEMENT) о применении  биологических препаратов

стаття

Український ревматологічний журнал 1(43) 2011 р. с. 15-35

21

Перевод под редакцией проф. Шубы Н.М.

7.

Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ №39 - 2011

3

Коваленко В.М. Проценко Г.О. Іванова К.А.

8.

Инволюционный остеоартроз и остеопороз

монография

Донецк: издатель Заславський А.Ю., 2011.-724 с. ISBN 978-617-7001-75-0

724

Казимирко В.К., Коваленко В.М., Флегонтові В.В.

9.

Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування

Монографія /рекомендації

К.:МОРІОН, 2011.-408 с.

408

За редакцією Коваленка В.М., Лутая М.І.

10

Регіональні особливості рівня здоров’я народу України

Аналітично-статистичний посібник

К.: 2011, 165 с.

165

Коваленко В.М.

Корнацький В.М. (ред.)

11

Захворювання кістково-м’язової системи та вік

Збірник праць

Матеріали ІV Міжнародної школи-семінару (Яремче, 2011) / Під ред. професора Поворознюка В.В.- К.: ВПЦ «Експрес», 2011.- 118 с.

118

Алякна В.

Баймухамедов Ч.Т. Борткевич О.П.…

Коваленко В.М.

та ін.

12

Рекомендації щодо профілактики, діагностики і лікування інфекційного ендокардиту

Стаття

Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування. К., 2011.- С.145-161

17

Коваленко В.М

Несукай О.Г.

13

Остеоартроз і біль: стан проблеми

Стаття

Боль. Суставы. Позвоночник.- 2011.- № 1.- С.41-44.

4

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

14

Вплив імунного статусу і ліпідних факторів на прогресування субклінічного атеросклерозу і розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із ревматоїдним артритом

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 1 (43).- С. 52-59

8

Коваленко В.М.

Хіміон Л.В.

Лисенко Г.І.

Гармиш О.О.

15

Оптимізація лікування набрякового та запального синдромів у пацієнтів з ревматичними хворобами суглобів: дані доказової медицини та досвід застосування в Україні

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 2 (44).- С. 43-47

5

Коваленко В.М.

16

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку.

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2011.- №3 (83) V-VI 2011.- С.43-51

8

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

17

Роль системных метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и ее исходов

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №2. – С. 15-31

17

Коваленко В.Н., Талаева Т.В. Шумаков В.А., и др.

18

Особливості оксидантного стресу та його основних компонентів в умовах коронарогенних і некоронарогенних захворювань серця

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №3. – С. 39-43

5

Коваленко В.М., Мхітарян Л.С., Орлова Н.М. та співавт.

19

Изменения показателей магнитного картирования cердца у пациентов с очаговым миокардитом

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №4. – С.

 

Коваленко В.Н., Бойчак М.П., Сосницкий В.Н. и др.

20

Метаболический синдром: природа, механизмы развития, возможности системной энзимотерапии в его профилактике и лечении

Стаття

Журн. НАМН України.- 2011.- Т.17.- №2.- С.158-173

16

Коваленко В.Н. Талаева Т.В.

Братусь В.В.

21

Особливості клініки, діагностики та прогнозування перебігу недиференційованого артриту

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 1 (43).- С. 84-89.

6

Борткевич О.П.

Шманько О.В.

Білявська Ю.В.

22

Остеоартроз: аспекты патогенеза, диагностики и лечения

Тези

Мат.наук.доп. ІV Міжнародної школи-семінару «Захворювання кістково-м’язової системи та вік».- 02-06.02.2011.- С.45-46

2

Борткевич О.П.

23

Эффективность различных вариантов комбинированной фармакотерапии хронической сердечной недостаточности (ХСН)

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія Том 6, №1, 2011 стор. 97-100

4

Кутовий В.В., Казимирко В.К.

24

Перекисное окисление липидов: противоречия концепции и отсутствие доказательности

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія  2011  в печати

 

Казимирко В.К.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2012 рік

1.

Вплив медикаментозної терапії на прогресування субклінічного атеросклерозу та розвиток судинних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит

стаття

Український ревматологічний журнал 1(47) 2012 р. с. 12-18

7

Коваленко В.М.

Лисенко Г.І.

Хіміон Л.В.

Гарміш О.О.

2.

Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи корекції

стаття

Український ревматологічний журнал 1(47) 2012 р. с. 51-58

8

Шуба Н.М. Воронова Т.Д.

Тарасенко Т.М.

Крилова А.С.

3.

Спосіб діагностики подагри

Патент України

Номер патенту: 67036; Патент опубліковано 21.01.2012, бюл. № 2/2012

 

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

Ашихмін А.В.

4.

Застосування гідроксихлорохіну в схемах лікування хворих на ревматоїдний артрит

Інформаційний лист

Київ № 164, 2012, 4 с

4

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

Проценко Г.О.

5.

Глюкокортикоидная терапия ревматических заболеваний: пульс-терапия, локальная инъекционная терапия: пособие для врачей

Посібник

К.: РПХ «ФЕРЗЬ, 2012.- 66 с. + 12 с.цв.вкл

78

Насонова В.А. (ред.)

Насонов Е.Л.

Абасов Э.Ш.

О.П.Борткевич

6.

Артериальная гипертензия и системные метаболические нарушения в патогенезе гипертонической болезни

Стаття

Журн. НАМН України.- 2012.- Т.18.- №1.- С.40-54

15

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.А.Шумаков

В.В.Братусь

7.

Сучасні пріоритети і результати розвитку кардіології в Україні

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №1 додатковий. – С.

 

В.М.Коваленко

8.

Миокардит: современный взгляд на этиологию и патогенез заболевания

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №2. – С.

 

В.Н.Коваленко

Е.Г.Несукай

С.В.Чернюк

9.

Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 1

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №3. – С.

 

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.В.Братусь

10.

Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 2

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №4. – С.

 

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.В.Братусь

11.

Первый опыт применения в Украине радиочастотной абляции для почечной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертензией с использованием международных рекомендаций и сертифицированного оборудования

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №4. – С. 1-7

7

В.Н.Коваленко

Ю.Н.Соколов

Ю.Н.Сиренко

М.Ю.Соколов

12.

Курение и развитие ревматоидного артрита: сложение патогенетического пазла

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2012.- № 2 (48).- С. 5-13.

9

В.М.Коваленко

І.Ю.Головач

О.П.Борткевич

13.

Уровень некоторых маркеров воспаления у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, сопутствующей артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета и фибрилляции предсердий

Стаття

Збірник НМАПО імені П.Л. Шупика випуск 21 книга 2. – 2012р. с. 365 – 370. 

742

Н.Н. Скалий

 

14.

Показатели метаболизма железа у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Тези

Тези доповідей VI Національний конгрес Людина та ліки – Україна. – К.:  2013р. – с. 23.

76

В.К. Казимирко, В.В. Кутовой, Н.Н. Скалий,

Л.Н. Иваницкая, А.Г. Дубкова,

Т.С. Силантьева.

Інформаційні листи:

1

Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ  №39 - 2011

3

Коваленко В.М. Проценко Г.О. Іванова К.А.

1

Застосування гідроксихлорохіну в схемах лікування хворих на ревматоїдний артрит

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ  №164 - 2012

4

Коваленко В.М. Борткевич О.П.

Проценко Г.О.

 Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2013 рік

 

 

Національний підручник з ревматології

підручник

МОРИОН.2013

678

В.М. Коваленко Н.М. Шуба

В.К. Казимирко О.П. Борткевич А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва Л.М. Іваницька Т.Д.Воронова

 

 

 1.  

Protein oxidative modification and bone erosions in patients with early rheumatoid arthritis: what’s in common?

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 1 (51).- С. 21-25.

7

V.M.Kovalenko

D.G.Rekalov

M.P.Kras’ko

 

 

 1.  

Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 1 (51).- С. 5-11.

7

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

О.О.Гарміш

 

 

 1.  

УЗИ опорно-двигательного аппарата

Тезисы

Мат.науч.докл. Межнародной школы-семинара «Остеопороз в травматологии и ортопедии».- 04-08.02.2013.- С.76-77

2

О.П.Борткевич

 

 

 1.  

Биологические агенты: в чем отличие?

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 2 (52).- С. 23-27.

5

В.М.Коваленко

О.П.Борткевич

Д.Г.Рекалов

Г.Я.Медведчук

 

 

 1.  

Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Наукове видання

Лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска Київ, 2013 – 149 с.

149

В.М.Коваленко

 

 

 

 1.  

Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи та реальність

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.4. – с. 22-29

8

В.М.Коваленко

А.П.Дорогой

Ю.М.Сіренко

 

 

 1.  

Тривимірна ехокардіографія: оцінка структурно-функціонального стану порожнин серця

Стаття

Серцева недостатність. – 2013. – І. – с. 33-39

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

О.О.Даниленко

Н.С.Поленова

Є.Ю. Тітов

 

 

 1.  

Роль современных неинвазивных методик визуализации в диагностике миокардита

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 3. – с. 101-108

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

С.В.Чернюк

 

 

 1.  

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.

Метод. рекомендації

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.3. – 47 с.

47

О.М.Пархоменко

В.М.Коваленко

Ю.М.Соколов

С.М.Кожухов

Я.М.Лутай

О.В.Шумаков

М.І.Лутай

Ю.М.Сіренко

 

 

 1. 10.  

Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – 1. – с.5-11

7

В.М.Коваленко

Н.М. Шуба

О.П.Борткевич

О.О.Гарміш

 

 

 1. 11.  

Оксидативная модификация белков и костные эрозии у больних ранним ревматоидным артритом: что общего?

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – 1. – с.21-25

5

В.М.Коваленко

Д.Г. Рекалов

М.П.Красько

 

 

 1. 12.  

Нові рекомендації з лікування та діагностики набутих вад серця

Стаття

Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування с/с та судинно-мозкових захворювань. – К., 2013. – с. 90-97

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

 

 

 

 1. 13.  

Наявність та особливості проатерогенного статусу у хворих на системні ревматичні захворювання

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.4. – с. 190-204

15

В.М.Коваленко

Т.В.Талаєва

В.В.Братусь

О.О.Гарміш

Л.Л.Вавілова та ін.

 

 

 1. 14.  

Значение спекл-трекинг эхокардиографии в дифференциальной диагностике хронической кардиомиопатии

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 1. – с. 64-68

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

С.В.Чернюк О.О.Даниленко

 

 

 1. 15.  

Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 2. – с. 23-30

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

Н.С.Поленова

О.О.Даниленко

Є.Ю. Тітов

 

 

 1. 16.  

Геометрія скорочення лівого шлуночка – новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда

Стаття

Український медичний часопис. – 2013. – 2. – с. 183-187.

6

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

О.О.Даниленко

Н.С.Поленова

Є.Ю.Тітов

 

 

 1. 17.  

Визуализация сердца на основе трехмерной эхокардиографии

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 205-209

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

 

 

 1. 18.  

Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с.14-20

7

В.М.Коваленко

А.С. Гавриш

 

 

 

 1. 19.  

Асоціація кардіологів України. До 50-річчя заснування

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 5-21

17

В.М.Коваленко

В.О.Шумаков та ін.

 

 

 1. 20.  

Гендерні та вікові аспекти деформації міокарда

тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 96

1

В.М.Коваленко О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю. Тітов О.В.Дмитриченко

 

 

 1. 21.  

Оцінка життєздатності міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 162

1

В.М.Коваленко О.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю. Тітов

 

 

 1. 22.  

Сердечно-сосудистые заболевания и ренин-ангиотензиновая система

Монография

К.: Морион, 2013, 231 с.

231 с.

Коваленко В.Н.

Талаева Т.В.

Братусь В.В.

 

 

38

УЗИ опорно-двигательного аппарата

Тезисы

Мат.науч.докл. Межнародной школы-семинара «Остеопороз в травматологии и ортопедии».- 04-08.02.2013.- С.76-77

2

О.П.Борткевич

 

 

39

Спосіб одержання багатої на тромбоцити плазми

Патент України

Номер патенту: 80169; Патент опубліковано 13.05.2013, бюл. № 9

 

О.М.Рубаник

О.П.Борткевич

 

 

40

Спосіб лікування захворювань суглобів

Патент України

Номер патенту: 80454; Патент опубліковано 27.05.2013, бюл. № 10

 

О.М.Рубаник

О.П.Борткевич

 

 

41

Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих ХСН при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка

стаття

Збірник наукових праць НМАПО за 2013 р.

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М. Іваницька А.Г. Дубкова Т.С.Сілантьєва

 

 

42

Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини в практиці лікаря ревматолога

стаття

Український ревматологічний журнал

 

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька А.Г. Дубкова

Т.С.  Сілантьєва

Г.П. Іванова

М.Ф. Полудненко М.В.Шарова

 

 

43

Иммунная активация и воспаление при ХСН

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М Іваницька А.Г.Дубкова

 

 

44

Функция шаперонов HSp60 и 90, их роль в развитии кардиальной патологии

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М Іваницька. А.Г.Дубкова

В.И.Бобик

 

 

45

Развитие анемии у больных с ХСН

стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

 

 

46

Влияние различных вариантов комбинированной фармакотерапии ХСН на показатели гемограмм

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М. Іваницька Т.С. Сілантьєва А.Г.Дубкова

 

 

47

Показатели метаболизма железа у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

тези

Людина та ліки – Україна VIНаціональний конгрес 21-22 березня 2013  тези доповідей с. 23

 

В.К. Казимирко В.В Кутовий. Н.М. Скалій

Л.М. Іваницька А.Г Дубкова.

Т.С Сілантьєва.

 

 

48

Выбор структурно-модифицирующих и противовоспалительных препаратов у пациентов с остеоартрозом.

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – №52 (2). – С. 67-73.

7

Н.М Шуба.

Т.Д Воронова А.С. Крылова

 

 

49

Флурбипрофен при лечении остеоартроза

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – №51 (1). – С. 26-32.

7

Т.С.Сілантьєва Г.П.Іванова Т.М.Костюченко М.Ф.Полудненко О.П.Цуцаріна

 

 

50

Труднощі діагностики шкірних васкулітів

стаття

Український ревматологічний журнал 4(54)-2013 стор 73-76

4

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

В.В. Кутовий

Г.П. Іванова

 

 

51

Уровень маркеров воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью, страдающих сахарным диабетом, в зависимости от характера сердечного ритма

тезисы

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторіальної патології» Київ 2012, стор. 48-49

1

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

Л.М. Іваницька

Н.М. Скалій

 

 

52

Гіперурикемія – мультиморбідна патологія в ревматології

стаття

Український ревматологічний журнал 2(52)-2013 стор 14- 22

9

Н.М.Шуба

 

 

53

Вибір структурно-модифікуючих та протизапальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом

стаття

Український ревматологічний журнал 2(52)-2013 стор 67 -73

7

Н.М.Шуба

Т.Д.Воронова

А.С.Крилова

 

 

54

Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих з хронічною серцевою недостатністю при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 6/2013 стор. 19-22

4

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

 

 

55

Місце стронцію ранелату в терапії при остеоартрозі: нові спостереження та сучасні клінічні дані

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 3(53).- С. 77-82.

6

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

 

 

56

Новая стратегия терапии ревматоидного артрита (на основе пересмотра рекомендаций Европейской антиревматической лиги по лечению синтетическими и биологическими базисными болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами)

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- №4(54).- С. 97-104.

8

В.Н.Коваленко

О.П.Борткевич

Ю.В.Белявская

 

 

57

“Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці лікаря-ревматолога”

 

Український ревматологічний журнал №3(53) — 2013 р. Ст.96-100.

 

 

 

                                   


Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2014 рік 

4

Патогенетичне обґрунтування застосування біологічних агентів при ревматичних хворобах з урахуванням сучасних наукових досліджень та рекомендацій

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 13-20

8

Н.М.Шуба

5

Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление

стаття

Український ревматологічний журнал 2(56)-2014 стор 33-39

7

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Силантьєва

6

Иммунная активизация и воспаление при хронической сердечной недостаточности

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 3-4/2014 стор. 10-15

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

7

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема

посібник

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 2014 279 стор.

279

В.М.Коваленко В.М.Корнацький

8

Европейское исследование профілактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета EUROASPIRE IV: результаты госпитального этапа в Украине

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 4-14

11

В.М.Коваленко М.Н.Долженко Е.Г.Несукай

9

Спекл-трекинг особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью с учетом его гипертрофии

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 23-24

2

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Е.Ю.Титов А.А.Даниленко

10

Вплив хронічного запалення низьких градацій на вазорегулюючу функцію артерій у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 54

1

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

11

Стан внутрішньошлуночкової диссинхронії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Й.Й.Гіреш Є.Ю.Тітов

12

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівого шлуночка і толерантністю до фізичного навантаження у пацієнтів після інфаркту міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов Н.С.Поленова

13

Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 1. – с. 13-22

10

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов

14

Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 2. – с. 106-113

8

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов

15

Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект)

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 3. – с. 15-21

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай (модератори)

16

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 26-32

 

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов О.О.Даниленко

17

Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 76-77

2

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

18

Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2014.- № 2 (56).- С. 12-13.

2

В.М.Коваленко

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Рівень деяких показників мінерального обміну при різних ступенях важкості хронічної серцевої недостатності

тези

Тези доповідей «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – Україна національний конгрес» 1-3 квітня 2014 Київ стор. 19

1

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

2

Гранулематозне запалення як основа деяких ревматологічних захворювань

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 4-9

6

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

В.В. Кутовий

3

Особливості клінічної симптоматики і шляхи корекції гонартрозу при зниженні мінеральної щільності кісткової тканини

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 51-57

7

Н.М.Шуба

Т.М.Тарасенко

4

Патогенетичне обґрунтування застосування біологічних агентів при ревматичних хворобах з урахуванням сучасних наукових досліджень та рекомендацій

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 13-20

8

Н.М.Шуба

5

Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление

стаття

Український ревматологічний журнал 2(56)-2014 стор 33-39

7

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Силантьєва

6

Иммунная активизация и воспаление при хронической сердечной недостаточности

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 3-4/2014 стор. 10-15

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

7

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема

посібник

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 2014 279 стор.

279

В.М.Коваленко В.М.Корнацький

8

Европейское исследование профілактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета EUROASPIRE IV: результаты госпитального этапа в Украине

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 4-14

11

В.М.Коваленко М.Н.Долженко Е.Г.Несукай

9

Спекл-трекинг особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью с учетом его гипертрофии

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 23-24

2

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Е.Ю.Титов А.А.Даниленко

10

Вплив хронічного запалення низьких градацій на вазорегулюючу функцію артерій у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 54

1

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

11

Стан внутрішньошлуночкової диссинхронії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Й.Й.Гіреш Є.Ю.Тітов

12

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівого шлуночка і толерантністю до фізичного навантаження у пацієнтів після інфаркту міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов Н.С.Поленова

13

Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 1. – с. 13-22

10

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов

14

Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 2. – с. 106-113

8

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов

15

Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект)

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 3. – с. 15-21

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай (модератори)

16

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 26-32

 

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов О.О.Даниленко

17

Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 76-77

2

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

18

Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2014.- № 2 (56).- С. 12-13.

2

В.М.Коваленко

Список публікацій кафедри терапії та ревматології неподане за 2014 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

НПВП: работа под прикрытием

стаття

Здоров’я України, 2014, №23(348) с.43-44

2

Т.С.Сілантьєва М.Ю.Зак

2

Функция шаперонов HSP60 и 90, их роль в развитии кардиальной патологии

Стаття

Врачебное дело 2014, №9-10, с.19-24

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

В.И.Бобык

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

3

Пульс-терапія глюкокортикоїдами

в лікуванні ревматичних захворювань

стаття

Здоров’я України, 11.2014, стор. 67-68

2

О.П. Борткевич, В.В. Корендович

4

Безпечність використання

глюкокортикоїдів у ревматології

стаття

Здоров’я України,12.2014, стор. 29-30

2

О.П. Борткевич, В.В. Корендович

Список публікацій кафедри терапії та ревматології неподане за 2015 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Эффективность хондроитин-сульфата-4,6 у пациентов с остеоартрозом и сопутствующей гиперурикемией

стаття

Клиническая медицина Казахстана. -  2015. – №4 (38). –С.60-64.

4

Н.М. Шуба,                 А.С. Крилова

2

Ефективність структурно-модифікувальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом і гіперурикемією

стаття

Ортопедия, травматология и протезирование.-2015.- № 4.- С.69-73.

5

Н.М. Шуба,                 А.С. Крилова

3

Оцінка ефективності протизапальних препаратів повільної дії у хворих на гонартроз з гіперурикемією

стаття

Український ревматологічний журнал. -  2015. – №4 (62). – С.49-52.

4

Н.М. Шуба,

Т.Д. Воронова,                 А.С. Крилова,

О.І. Гуленко

 Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2015 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Синдром боли в спине в практике врача-интерниста

Стаття

Здоров’я України, 2015, №6(355) с.37-38

2

Т.С. Сілантьєва

2

Роль и место воспаления в патофизиологии первичного остеоартрита

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №3(61), с.1-7

8

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

3

Кальциевый гомеостаз и вопросы его коррекции

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №2(60), с.14-19

6

В.К. Казимирко

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

4

Побічні ефекти не стероїдних протизапальних препаратів та місце ібупрофену

Стаття

Новости фармации и медицины

Подано до друку

 

В.К. Казимирко

Л.М. Іваницька

5

Ревматичні прояви гемоглобінопатій

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №1(59), с.108-111

4

В.К. Казимирко

Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

Н.Я.Ремінна

М.В.Марушко

6

Подагра в практиці лікаря-інтерніста

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, подано до друку

 

Т.С. Сілантьєва

В.К. Казимирко

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

7

Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемію.

Стаття

Український ревматологічний журнал 2015. – № 2 (60). – С.24-27.

 

Н. М. Шуба,

Т. Д. Воронова,

А. С. Крилова, А.В. Пилипенко, Т.С. Хамбір

8

Вивчення ефективності структурно-модифікуючих препаратів у хворих на гонартроз/

Стаття

Ліки України . - 2015. - № 4. (190) - С. 66-70.

 

Н. М. Шуба,

Т. Д. Воронова,

А. С. Крилова, Г.В. Данішевська

9

Ефективність діацереїну у хворих на гонартроз у практиці сімейного лікаря.

Стаття

Сімейна медицина.– 2015. – №3 (59). – С.214-218.

 

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова,

А.С. Крилова

10

Подагра — мультиморбидная патология

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2015. – №1 (59). – С.72-83.

 

Н.М. Шуба,

Т.Д. Воронова

11

Изучение эффективности нимесулида и его влияние на отдельные патогенетические факторы у больных с остеоартрозом в практике семейного врача.

Стаття

Сімейна медицина.– 2015. – №2 (58). – С.43-47

 

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.В. Пилипенко

12

Вивчення впливу протизапальних препаратів на основні клініко-патогенетичні аспекти у хворих на остеоартрит

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип.24, кн.2. – С.214– 221.

 

Н.М. Шуба,

А.В. Пилипенко

13

Диференційований підхід у лікуванні при гонартрозі протизапальними препаратами залежно від мінеральної щільності кісткової тканини

Стаття

Український ревматологічний журнал.- 2015. – №1 (59).- С.42-49.

 

Н. М. Шуба,

Т. М. Тарасенко

14

Вивчення ефективності комбінації хондроїтин сульфата-4,6 та цитратного комплексу у пацієнтів з остеоартрозом та гіперурикемією

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип.24, кн.2. – С.153 – 159.

 

А.С. Крилова

15

Применение препаратов гиалуроновой кислоты для лечения при остеоартрозе

Стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 51-54

4

В.Н. Коваленко

О.П. Борткевич

Н.С. Бойчук

16

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «ревматоїдний артрит»

Уніфікований клінічний протокол

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 9-27

19

 

17

Достижения биологической терапии в ревматологии

Стаття

Здоров’я України, №2/2015

 

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич и др.

18

Сучасні проблеми лікування ревматичних хвороб

Стаття

Здоров’я України, №2/2015

 

В.Н. Коваленко, А.С. Свінціцький, О.П. Борткевич

19

Взаємозв’язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу

Стаття

Український кардіологічний журнал, 2/2015, стор. 26-33

8

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Тітов Є.Ю., Поленова Н.С., Даниленко О.О.

20

Влияние блокаторов ФНО-альфа на рентгенологическое прогрессирование при анкилозирующем спондилите

Стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 36-41

6

Коваленко В.Н., Гармиш Е.А., Левченко В.Г., Романовский А.В.

21

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал, 4/2014, стор. 26-31

6

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Поленова Н.С., Тітов Є.Ю., Даниленко О.О.

22

Пато- і морфогенез ішемічної карідоміопатії

Стаття

Журнал НАМН України. І 2015. стор. 21-27

7

Коваленко В.М., Гавриш О.С.

23

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине в Европе по данным исследования Euroaspire IV: госпитальная линия

Стаття

Український кардіологічний журнал, 4/2015, стор. 17-24

8

Коваленко В.М., Долженко М.Н., Несукай Е.Г., Дьяченко Я.С., Нудченко А.О.

24

Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево-судинної патології.

Стаття

Український кардіологічний журнал, 5/2014, стор. 105-116

12

В.М. Коваленко, О.Б. Кучменко, Л.С. Мхітарян.

25

Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою

стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 61-65

5

Борткевич О.П.

26

Стрес і серцево-судинні захворювання: сучасний стан проблеми

стаття

Український кардіологічний журнал, додаток 1 2015 с. 4-11

8

В.М. Коваленко

27

Поширеність тривожно-депресивних розладів та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження  EUROASPIRE IV – первинна ланка медичної допомоги

стаття

Український кардіологічний журнал, додаток 1 2015 с. 11-16

6

В.М.Коваленко

М.М.Долженко,

О.Г.Несукай

О.О.Нудченко

С.З.Лурьє

28

Застосування структурно-модифікуючих препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз та гіперурикемію

Інформаційний лист

Укрмедпатент

(у роботі)

4

Шуба Н.М.,                 Крилова А.С.,                                    Воронова Т.Д.,              Дубкова А.Г.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2016 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Серонегативные спондилоартриты и анкилозирующий спондилит: как установить диагноз и не опоздать с лечением

Стаття

Здоров’я України.– 2016. - №7(380).– 2016.– С. 38-39.

2

Т.С. Сілантьєва

2

Ураження хребта у хворих на ревматоїдний артрит

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№1(63) .–С.52-56.

 5

В.К. Казимирко, Т.С. Сілантьєва, А.Г. Дубкова,

В.В. Кутовий,

Н.Я.Ремінна,

Ю.І. Иваницкий

3

Имеется ли тождество между воспалительными процесами при ревматических заболеваниях и атеросклерозом?

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№2(64).–С.17-24.

7

В.К.Казимирко, Л.М.Иваницкая

4

Состояние мелких сосудов (внутрипаренхиматозных артерий, артериол, копилляров, венул) у больных облитерирующим тромбангиитом.

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№2(64).–С.17-24.

7

В.К. Казимирко, В.Е.Клочко, В.П.Сильченко, К.Н.Шатрова, С.В.Дейнека,   Л.Н.Иваницкая, Т.С.Силантьева,     А.Г. Дубкова

5

Does Decreased Bone Mineral Density Affect Clinical Manifestation in Knee Osteoarthritis Women?

Тези

Ann Rheum Dis 2016.-№75.-Р.1166

1

Н.М. Шуба,                 Т.М. Тарасенко

6

Вивчення ефективності та безпеки глюкозаміну сульфату в лікуванні хворих на гонартроз

Стаття

Ортопедия, травматология и протезирование. — 2016. — № 3. — С. 78– 84.

7

Н.М. Шуба,                 Т. Д. Воронова,  Т.С. Хамбір

7

Вивчення ефективності та безпеки екстракту імбиря в лікуванні хворих з болем в нижній частині спини

Стаття

Сімейна медицина.– 2016. – №4 (66). – С.101-106.

5

Н.М. Шуба,                 Т. Д. Воронова,  Т.С. Хамбір

8

Ефективність німесуліду та його вплив на окремі катаболічні і анаболічні фактори у хворих на остеоартроз

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №1 (63). – С.57-64.

8

Н.М. Шуба,                 Т.Д. Воронова,

А.В. Пилипенко,

С.В. Литвиненко

9

Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 48 – 53.

6

В.М. Коваленко

О.Г. Несукай

С.В. Федьків

С.В. Чернюк

Р.М. Кириченко

О.В. Дмитриченко

10

Дискусійні питання обгрунтування статусу діагнозу "Ювенільний ревматоїдний артрит" в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 21 – 24.

4

В.М.Коваленко

О.П. Борткевич

Ю.В. Білявська

11

Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 9 – 16.

8

В.М. Коваленко

Л.І. Омельченко

О.Б.Яременко

Т.В. Марушко

Л.Ф. Богмат

Ю.В. Білявська

12

Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, пернкарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 86 – 95.

10

В.М.Коваленко

О.Г. Несукай

Л.Г. Воронков

М.Г. Ілляш

Д.В. Рябенко

А.С. Козлюк

13

Влияние длительной системной энзимотерапии на уровень сердечно-сосудистого риска у пациентов с остеоартрозом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 73 – 84.

12

В.М.Коваленко

Т.В. Талаєва

А.С. Козлюк

В.В. Братусь

14

Ложные хорды левого желудочка

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 104 – 108.

5

В.М.Коваленко  О.Г. Несукай

О.О. Даниленко

15

Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 74 – 79.

6

В.М.Коваленко

О.Г. Несукай

С.В. Федьків

С.В. Чернюк

Р.М. Кириченко

О.О. Даниленко

16

Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 109 – 120.

12

В.М.Коваленко О.М. Пархоменко

Л.А. Дзяк

Л.Г. Воронков

О.С. Сичов

Ю.І. Карпенко

О.І. Іркін

17

Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 5 – 14.

10

В.М.Коваленко

А.П. Дорогой

18

Гендерные особенности факторов сердечно- сосудистого риска у пациентов Украины и Европы по данным EUROASPIRE IV: общая практика

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 15 – 23.

9

В.М.Коваленко М.М. Долженко

О.Г. Несукай

А.О. Нудченко

К. Фарадж

19

Можливості кардіо-МРТ у діагностиці некоронарогенних захворювань міокарда

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 164.

1

В.М.Коваленко

С.В. Федьків

В.А. Федьків

20

Оновлені підходи до лікування ревматичних хвороб у жінок в період вагітності та лактації

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2016.- № 2 (64).- С.25-33.

4

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська В.В.Корендович


21

Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладнень.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 3,6.

2

Шуба Н.М.,

Сміян С. І.

22

Фармакотерапия в ревматологи: прогнозирование и предупреждение ослонений на основе персонифицированной и доказательной медицины

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 39-40

2

Коваленко В.Н.

23

АНЦА-асоційовані васкуліти – нові аспекти діагностики.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 46-47.

2

Борткевич О.П.

24

Вивчення селективних не стероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.70-74.

5

Шуба Н.М., Воронков Л.Г., Воронова Т.Д., Пилипенко А.В.,

 Гуленко О.І., Литвиненко С.В.

25

Ефективність препарату Піаследин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.46-51.

6

Борткевич О.П., Корендович В.В., Білявська Ю.В. 

 

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2017 рік  

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза. Часть 1.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№69 (3).-С.31-38.

7

В.К. Казимирко,

Т.С.Силантьева,    

Л.Н.Иваницкая, А.Г. Дубкова

В.В. Еутовой

2.

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця.

Стаття

Здоров’я України.– 2017. - №1(398).– С.8-9.

2

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Метеньканич Г. І.,

Залуцька О.С. Липовецька І.О.

3.

Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 64-65.

2

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий

4.

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 66-67.

2

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

5.

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 68-70.

3

О.П. Борткевич

6.

Ревматические проявления как следствие гранулематоза єндогенніх инородніх тел.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.13-20.

8

Казимирко В.К.

7.

Холестерин как индуктор воспаления в организме человека

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.62-68.

7

Казимирко В.К.

8.

Патогенез атеросклеротического воспаления.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.65-71.

7

Казимирко В.К.

9.

Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.17-24.

8

Казимирко В.К.

 

10.

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.6-16.

11

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В.

11.

Обгрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоатрозу із супутньою гіперурикемією.

Стаття

Сімейна медицина. -  2017.-№3 (71).-С.14-21.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В

12.

Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.38-46.

9

Н.М.Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко.

13.

АНЦА-асоційований васкуліт: оновлений погляд на ведення пацієнтів

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.31-37.

7

Борткевич О.П. Корендович В.В. Ярецька Г.В.

14.

18.       Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№5.-С.67-82.

16

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

15.

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№6.-С.15-24.

10

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

16.

Клінічна фармакологія як наука: роль у сучасній медицині

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№1.-С.11-15.

7

В.Н. Коваленко, С.Н. Кожухов

17.

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№2.-С.39-44.

6

Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

18.

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український медичний часопис 2017. - № 2(118).- С. 40–41.

2

 

19.

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.3-5.

3

 

20.

Differentiated approach to the treatment of osteoarthritis with comorbidities

Тези

Ann Rheum Dis.- 2017.-V.76 Suppl 2.-Р. 1341-1342

2

N. Shuba, T. Voronova, A. Krylova, T. Khambir, A. Pilipenko

21.

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. –С.4-7.

4

В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV

22.

Оцінка діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з гіпертоніч-ною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії

Тези

Український кардіо-логічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 21.

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Полєнова, О.О. Даниленко

23.

Оцінка варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з міокардитом при 12-місячному спостереженні 

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 123..

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

24.

Європейська протиревматична ліга святкує 70-річчя: основні етапи розвитку

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» – 2017. - №3(52).– С. 18-20.

3

Коваленко В.Н.

25.

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії.

Стаття

Гострі та невідкладні стани. -2017.- №2 (65).-С.30-37.

8

Дзюба Д.О., Галушко О.А., Крилова А.С.