Search

УЧАСТЬ

співробітників кафедри терапії та ревматології

у з’їздах, конференціях, симпозіумах

в 2009-2017 роках 

Колектив кафедри приймає активну участь в організації проведення Національних Конгресів ревматологів України, Національних Конгресів кардіологів України, ревматологічних шкіл, пленумів ревматологів. Кафедра є фундатором Асоціації ревматологів України. Щорічно проводиться Школа ревматологів для лікарів-ревматологів України. Створений “Артрологічний клуб” для пацієнтів, які мають ураження опорно-рухового апарату.

Завідувач кафедри, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор В.М. Коваленко 

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру  «Інститут  кардіології  ім.академіка М.Д.Стражеска», присвячена  пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні  питання сучасної кардіології ” м. Київ

19- 20.02.2009 р.

+

+

+

2.

Ревматологічний симпозіум «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії», м. Київ

19.03.2009 р.

+

+

+

3.

Науково-практична конференція: «Метаболічний синдром: стан проблеми  та шляхи подолання» м.Київ

9.04.2009 р.

+

+

+

4.

Науково-практична конференція: «Сучасне лікування хронічної серцевої недостатності: від доказової медицини до клінічної практики» , м.Слов’яногорськ

15-16.04.2009 р.

+

+

+

5. 

Науково-практична конференція: “Київський курс  інтервенційної кардіології”, м.Київ

23-24.04.2009 р.

+

+

+

6.

Науковий симпозіум «Проблемні питання в лікуванні підлітків із патологією суглобів запального та дегенеративного характеру», м. Харків

14.05.2009 р.

+

+

+

7.

Науково-практична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів», Київ

21.05.2009 р.

+

+

+

8.

Науково-практична конференція: «Практичні аспекти лікування аритмій», м.Луцьк

12.06.2009 р.

+

+

+

9.

X Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

23-25.09.2009 р.

+

+

+

10.

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

+

+

+

11.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми геріартричної ревмоортопедії», м. Київ

22-23.10.2009 р.

+

+

+

12.

Науково-практична конференція «Актуальные вопросы диагностики и лечения ревматических заболеваний», м. Сімферополь

23.10.2009 р.

+

+

+

13.

Український кардіологічний симпозіум ім. М.Д.Стражеска: «Гострий коронарний синдром: попередження,  лікування , реабілітація»

 

12-13.03.2009 м.Дніпропетровськ; 28.05.2009 м.Одеса; 29-30.10.2009 м.Львів; 19-20.11.2009 м.Вінниця

+

+

+

14.

Семінар «GCP. Законодавчі та нормативні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів», м. Київ

8.12.2009 р.

+

+

+

15.

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

+

+

+

16.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: «Актуальні   питання сучасної кардіології», м. Київ

25-26.03.2010 р.

+

+

+

17.

Науково-практична конференція: «Метаболічний синдром та серцево-судинні   захворювання», м. Київ

7.04.2010 р.

+

+

+

18.

Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб», м. Вінниця

15-16.04.2010 р.

+

+

+

19.

Науково-практична конференція: «Актуальні практичні аспекти діагностики і лікування серцевої недостатності», м. Ужгород

15-16.04.2010 р.

+

+

+

20.

Науково-практична конференція: «ІХ Київський курс по коронарним  реваскуляризаціям»,  м. Київ

22-23.04.2010 р.

+

+

+

21.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ

17-19.05.2010 р.

+

+

+

22.

Науково-практична конференція: «Актуальні питання невідкладної кардіології», м. Київ

28.05.2010 р.

+

+

+

23.

Науково-практична конференція: «Міжнародні стандарти – вимоги до вимірювальних лабораторій (наукових та діагностичних)», м. Київ

9-10.06.2010 р.

+

+

+

24.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2010”, Рим, Італія

16-19.06.2010 р.

+

+

+

25.

IV Російський конгрес по остеопорозу, м. Санкт-Петербург, РФ

26-29.09.2010 р.

+

+

+

26.

XI Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

+

+

+

27.

Науково-практична конференція: «Порушення ритму  серця: від фармакологічної    терапії до інтервенційних втручань», м. Ужгород

14.10.2010 р.

+

+

+

28.

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів, м. Київ

20.10.2010 р.

+

+

+

29.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

+

+

+

30.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імплементація рекомендацій EULAR з лікування ревматоїдного артриту на основі біологічних агентів в Україні», м.Київ

24.11.2010 р.

+

+

+

31.

Науково-практична конференція: «Попередження та лікування серцево-судинних   та судинно-мозкових ускладнень»

 

8 – 9.04.2010 м. Луганськ; 26 -27.05.2010 м. Хмельницький ; 6 -7.10.2010 м. Севастополь; 15-16.12.2010 м. Івано-Франківськ

+

+

+

32.

Міжнародна школа «Кістково-м’язова система та вік», м. Яремче

2-6.02.2011 р.

+

+

+

33.

Науково-практична конференція «Интегральные вопросы внутренней медицины. Кардиология. Ревматология. Пульмонология», м. Сімферополь

25.02.2011 р.

+

+

+

34.

Науково-практична конференція: “Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування”,  м. Запоріжжя

10-11.03.2011 р.

+

+

+

35.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

15.03.2011 р.

+

+

+

36.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика», м. Львів

31.03-1.04.2011 р.

+

+

+

37.

Науково-практична конференція: “Х Київський курс по коронарним реваскуляризаціям”, м. Київ

7-8.04.2011 р.

+

+

+

38.

Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб», м. Вінниця

13-14.04.2011 р.

+

+

+

39.

Науково-практична конференція: «Хронічна серцева недостатність як мультидисциплінарна проблема: практичні аспекти», м. Київ

14-15.04.2011 р.

+

+

+

40.

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

+

+

+

41.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2011”, м. Лондон, Великобританія

25-28.05.2011 р.

+

+

+

42.

Науково-практична конференція: «Невідкладні стани в кардіології: гостра серцева недостатність», м. Київ

2-3.06.2011 р.

+

+

+

43.

Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування артеріальної гіпертензії», м. Київ

9-10.06.2011 р.

+

+

+

44.

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

+

+

+

45.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

+

+

+

46.

Координаційна нарада головних обласних спеціалістів-кардіологів, кардіохірургів, терапевтів, інтервенційних кардіологів МОЗ України, головних спеціалістів МОЗ та НАМН України – з питань удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні хвороби в Україні, м. Київ

2.03.2012 р.

+

+

+

47.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

24.02.2012 р.

+

+

+

48.

Ревматологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

+

+

+

49.

Європейський конгрес з остеопорозу та остеоартриту, м. Бордо, Франція

21-24.03.2012 р.

+

+

+

50.

Науково-практична конференція Асоціації з інтервенційної кардіології: “ХI Київський курс з коронарних реваскуляризацій”, м. Київ

5-6.04.2012 р.

+

+

+

51.

Науково-практична конференція Української асоціації фахівців з невідкладної кардіології: “Тромбози і тромбоемболії”, м. Київ

12.04.2012 р.

+

+

+

52.

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення і перспективи у лікування серцевої недостатності», м. Київ

19-20.04.2012 р.

+

+

+

53.

І Євразійський конгрес ревматологів «Инновационные методы диагностики и лечения ревматических заболеваний», м. Алмати, Казахстан

15-17.05.2012 р.

+

+

+

54.

ІІ науково-практична конференція Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

+

+

+

55.

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіології», м. Київ

25-26.05.2012 р.

+

+

+

56.

Науково-практична конференція «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ

4-6.06.2012 р.

+

+

+

57.

Інтерактивна сесія «Формирующиеся направления в лечении гиперензии», м. Київ

13.06.2012 р.

+

+

+

58.

Науково-практична конференція: «Нові технології і методи – раціональне їхнє використання в лабораторній діагностиці інститутів НАМН України”, м. Київ

19-20.09.2012 р.

+

+

+

59.

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

+

+

+

60.

Науково-практична конференція Асоціації аритмологів України: “Вітчизняні та міжнародні рекомендації з лікування аритмій”, м. Феодосія АР Крим

5.10.2012 р.

+

+

+

61.

Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

+

+

+

62.

IV Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів: “Клінічні дослідження лікарських засобів в Україні”, м. Київ

1-2.11.2012 р.

+

+

+

63.

Науково-практична конференція Українського товариства з атеросклерозу «Нові маркери та сучасні методи візуалізації атеросклерозу: від діагностики до лікування», м. Київ

14.11.2012 р.

+

+

+

64.

Науково-практична конференція: “Сучасні стратегії діагностики і лікування серцево-судинних захворювань та їхня імплементація в Україні”

29-30.03.2012 м. Черкаси;  7-8.06.2012 м. Одеса;  18-19.10.2012 м. Чернівці; 8-9.11.2012 м. Суми

+

+

+

65.

Науково-практична конференція «Остеопороз у травматології та ортопедії», м. Яремче

4-8.02.2013 р.

+

+

+

64.

Науково-практична конференція Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», присвячена пам’яті академіка М.Д. Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”,  м. Київ

5-6.03.2013 р.

+

+

+

65.

Ревматологічна конференція: “Коморбідність і системність уражень органів при ревматичних хворобах ”, м. Київ

14-15.03.2013 р.

+

+

+

66.

Науково-практична конференція «Нові підходи до лікування остеопорозу», м. Київ

23.03.2013 р.

+

+

+

67.

Міжнародна науково-практична конференція Українських асоціацій кардіологів, фахівців з невідкладної кардіології, Міжнародного товариства по тромбозу та гемостазу, Середземноморської ліги з тромбоемболічних захворювань “Тромбози і протитромботична терапія при серцево-судинних захворюваннях”, м. Київ

4-6.04.2013 р.

+

+

+

68.

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

+

+

+

69.

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

+

+

+

70.

Наукова підсумкова сесія Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам»яті академіка М.Д.Стражеска, «Актуальні питання сучасної кардіології» м. Київ

5-6 березня 2014

+

+

+

71.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

+

+

+

72.

Науково-практична конференція «Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби» Київ

18-19 березня 2015

+

+

+

73.

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

+

+

+

74.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

+

+

+

75.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

+

+

+

76.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

+

+

+

77.

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

+

+

+

78.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

+

+

+

79.

Стражесківські читання «Актуальні питання сучасної кардіології»

2–3 березня 2017 р

+

+

+

80.

Українська кардіологічна школа імені М.Д.Стражеска (в рамках Міжнародного медичного Форуму)

м.Київ

25 квітня 2017р.,

+

+

+

81.

XVI Київський курс коронарних реваскуляризацій

, м.Київ

19-21 квітня 2017 року

+

+

+

82.

VII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України

., м.Київ

18–19 травня 2017 р

+

+

+

83.

VII науково-практична конференція ВГО «Проти гіпертензії»: «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»

., м. Київ

24–26 травня 2017р

+

+

+

84.

Науково-практична конференція Асоціації з невідкладної кардіології «Міжнародні стандарти невідкладної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання: практичні аспекти впровадження в Україні»

, м.Київ

8–9 червня 2017 року

+

+

+

85.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

+

+

+

86.

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

+

+

+

87.

Науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології», м. Київ

3.10. 2017р.,

+

+

+

88.

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

+

+

 

89.

 «Шляхи оптимізації використання глюкокортикоїдів в ревматології», м. Київ

29.11. 2017 р.,

+

+

+

90.

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж,

29.04– 02.05. 2017 р.

-

-

+

91.

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

14 -17.06.2017.

+

-

+

92.

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона,

26 -30.08 2017 р.

-

-

+

93.

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан,

16-19 06. 2017 р.

-

-

+

 Професор кафедри, доктор медичних наук О.П. Борткевич

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1.

Українська ревматологічна школа «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії», м. Київ

19.03.2009 р.

+

+

+

2.

Науковий симпозіум «Проблемні питання в лікуванні підлітків із патологією суглобів запального та дегенеративного характеру», м. Харків

14.05.2009 р.

+

+

+

 

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

+

+

+

3.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми геріартричної ревмоортопедії», м. Київ

22-23.10.2009 р.

+

+

+

4.

Науково-практична конференція «Актуальные вопросы диагностики и лечения ревматических заболеваний», м. Сімферополь

23.10.2009 р.

+

+

+

5.

Семінар «GCP. Законодавчі та нормативні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів», м. Київ

8.12.2009 р.

 

 

+

6.

Українська ревматологічна школа «сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

+

+

+

7.

Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб», м. Вінниця

15-16.04.2010 р.

 

 

+

8.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ

17-19.05.2010 р.

 

 

+

9.

Науково-практична конференція «Интегральные вопросы внутренней медицины», м. Сімферополь

28.05.2010 р.

 

 

+

10.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2010”, Рим, Італія

16-19.06.2010 р.

+

+

+

11.

IV Російський конгрес по остеопорозу, м. Санкт-Петербург, РФ

26-29.09.2010 р.

+

+

+

12.

XI Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

+

+

+

13.

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів, м. Київ

20.10.2010 р.

+

+

+

14.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

+

+

+

15.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імплементація рекомендацій EULAR з лікування ревматоїдного артриту на основі біологічних агентів в Україні»

24.11.2010 р.

+

+

+

16.

Міжнародна школа «Кістково-м’язова система та вік», м. Яремче

2-6.02.2011 р.

+

+

+

17.

Науково-практична конференція «Интегральные вопросы внутренней медицины. Кардиология. Ревматология. Пульмонология», м. Сімферополь

25.02.2011 р.

+

+

+

18.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

 

 

+

19.

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

+

+

+

20.

Європейський конгрес з остеопорозу та остеоартриту, м. Валенсія, Іспанія

23-26.03.2011 р.

+

+

+

21.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика», м. Львів

31.03-1.04.2011 р.

+

+

+

22.

Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб», м. Вінниця

13-14.04.2011 р.

 

 

+

23.

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

 

 

+

24.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2011”, м. Лондон, Великобританія

25-28.05.2011 р.

+

+

+

25.

Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування артеріальної гіпертензії», м. Київ

9-10.06.2011 р.

 

 

+

26.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

+

+

+

27.

Координаційна нарада головних обласних спеціалістів-кардіологів, кардіохірургів, терапевтів, інтервенційних кардіологів МОЗ України, головних спеціалістів МОЗ та НАМН України – з питань удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні хвороби в Україні, м. Київ

2.03.2012 р.

+

+

+

28.

Ревматологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

+

+

+

29.

Європейський конгрес з остеопорозу та остеоартриту, м. Бордо, Франція

21-24.03.2012 р.

+

+

+

30.

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення і перспективи у лікування серцевої недостатності», м. Київ

19-20.04.2012 р.

 

 

+

31.

І Євразійський конгрес ревматологів «Инновационные методы диагностики и лечения ревматических заболеваний», м. Алмати, Казахстан

15-17.05.2012 р.

+

+

+

32.

ІІ науково-практична конференція Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

 

 

+

33.

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіології», м. Київ

25-26.05.2012 р.

 

 

+

34.

Науково-практична конференція «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ

4-6.06.2012 р.

 

 

+

35.

Інтерактивна сесія «Формирующиеся направления в лечении гиперензии», м. Київ

13.06.2012 р.

 

 

+

36.

Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

+

+

+

37.

Науково-практична конференція Українського товариства з атеросклерозу «Нові маркери та сучасні методи візуалізації атеросклерозу: від діагностики до лікування», м. Київ

14.11.2012 р.

 

 

+

38.

Науково-практична конференція «Остеопороз у травматології та ортопедії», м. Яремче

4-8.02.2013 р.

+

+

+

39.

Ревматологічна конференція: “Коморбідність і системність уражень органів при ревматичних хворобах ”, м. Київ

14-15.03.2013 р.

+

+

+

40.

Науково-практична конференція «Нові підходи до лікування остеопорозу», м. Київ

23.03.2013 р.

+

+

+

41.

Науково-практична конференція «Системные заболевания соединительной ткани. Современные подходы к диагностике и лечению», м. Луганськ

 

+

+

+

42.

Науково-практична конференція «Актуальні питання аритмології», м. Київ

 

 

 

+

43.

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

+

+

+

44.

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

45.

Наукова підсумкова сесія Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам»яті академіка М.Д.Стражеска, «Актуальні питання сучасної кардіології» м. Київ

5-6 березня 2014

-

-

+

46.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

+

+

+

47.

Науково-практична конференція «Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби» Київ

18-19 березня 2015

+

+

+

48.

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

49.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

+

+

+

50.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

+

+

+

51.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

+

+

+

52.

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

53.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

+

+

+

54.

Стражесківські читання «Актуальні питання сучасної кардіології»

2–3 березня 2017 р

-

-

+

55.

Українська кардіологічна школа імені М.Д.Стражеска (в рамках Міжнародного медичного Форуму) м.Київ

25 квітня 2017р.,

-

-

+

56.

VII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України., м.Київ

18–19 травня 2017 р

-

-

+

57.

VII науково-практична конференція ВГО «Проти гіпертензії»: «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»

., м. Київ

24–26 травня 2017р

-

-

+

58.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

+

+

+

59.

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

60.

Науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології», м. Київ

3.10. 2017р.,

-

-

-

61.

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

62.

 «Шляхи оптимізації використання глюкокортикоїдів в ревматології», м. Київ

29.11. 2017 р.,

-

-

+

63.

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж,

29.04– 02.05. 2017 р.

-

-

+

64.

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

14 -17.06.2017.

+

-

+

65.

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона,

26 -30.08 2017 р.

-

-

+

66.

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан,

16-19 06. 2017 р.

-

-

+

Професор кафедри, доктор медичних наук Шуба Н.М.

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2008”, Париж, Франція.

11-14.06.2008

-

-

+

2.

Європейський конгрес по серцевій недостатності, Мілан, Італія, 2008 р.

14-17.06.2008

-

-

+

3.

Європейський респіраторний конгрес, Берлін, Німеччина, 2008 р.

04-08.10.2008

-

-

+

     4.

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

+

+

+

5.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2009”, Копенгаген, Данія

10-13.06.2009 р.

-

-

+

6.

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Людина та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

-

-

+

7.

Науково-медична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів» м. Київ

20-22.05.2009 р.

-

-

+

8.

Наукова медична конференція: «Міжнародний день здорового травлення» м. Київ

29.05.2009 р.

-

-

+

9.

Європейський респіраторний конгрес, Відень, Австрія, 2009 р.

12-16.09.2009

-

-

+

10.

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

+

+

+

11.

Науково-практична конференція: «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування», м. Київ

27.11.2009 р.

-

-

+

12.

ESC Congress. Європейської асоціації кардіологів. Барселона, Іспанія, 2009 р.

28.08.-02.09.2009 р.

-

-

+

13.

Науково-практична конференція «Актуальні питання антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику», м. Київ

11.03.2010 р.

-

-

+

14.

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

+

+

+

15.

Європейський конгрес по серцевій недостатності, Берлін, Німеччина, 2010 р.

29.05-01.06.2010

-

-

+

16.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2010”, Рим, Італія

16-19.06.2010 р.

-

-

+

17.

III Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24-26.03.2010 р.

-

-

+

18.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

25-26.03.2010 р.

+

+

+

19.

Конференція «Актуальні питання терапії гіпертонічної хвороби», м. Київ

22.09.2010 р.

-

-

+

20.

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

+

+

+

21.

ХІ Національний конгрес кардіологів України, сателітний симпозіум «Погляд фахівця: гострий коронарний синдром», м. Київ

28.05.2010 р.

+

+

+

22.

Науково-практична конференція: «Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу і його ускладнень», м. Київ

05.10.2010 р.

-

-

+

23.

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів за участю професора Вальтера Грассі (Італія), м. Київ

20.10.2010 р.

-

-

+

24.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

+

+

+

25.

ESC Congress. Європейської асоціації кардіологів. Стокгольм, Швеція, 2010 р.

28.08.-01.09.2010 р.

-

-

+

     26.

Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» за участю професора Карлоса Бротонса, м. Київ

28.10.2010 р.

-

-

+

27.

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

3.11.2010 р.

-

-

+

28.

Наукова конференція в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем», м. Київ

09.11.2010 р.

-

-

+

29.

Науковий форум, присвячений сучасним аспектам діагностики і лікування ускладнень цукрового діабету, м.Київ

24.11.2010 р.

-

-

+

30.

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Третій Український ендокринологічний тиждень», м. Київ

 

15-16.12.2010

-

-

+

31.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Атланта, США

06-12. 11. 2010

-

-

+

32.

Сучасні аспекти лікування та профілактики полінейропатій та кардіоневрологічних ускладнень у хворих з груп високого ризику, м. Київ

24.02.2011 р.

-

-

+

33.

Науково-практичний семінар «Лікування фібриляції передсердь. Результати регістру REALISE-AF», м. Київ

03.03.2011 р.

-

-

+

34.

Науково-практична конференція «Нові напрями в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії», м. Київ

11.03.2011 р.

-

-

+

35.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

+

+

+

36.

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

+

+

+

37.

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

-

-

+

38.

Наукова дискусія на тему: «доцільність призначення антибактеріальних препаратів при гострому бронхіті» у рамках ІV Національного конгресу «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24.03.2011 р.

-

-

+

39.

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в клініці внутрішньої медицини», м. Київ

31.03.2011 р.

-

-

+

40.

Науково-практична конференція: «Тромбоємболія легеневої артерії», м. Київ

07.04.2011 р.

-

-

+

41.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2011”, м. Лондон, Великобританія

25-28.05.2011 р.

-

-

+

42.

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

-

-

+

43.

Європейська конференція по гіпертензії по гіпертензії, Мілан, Італія

17-20.06 2011

-

-

+

44.

ESC Congress. Європейської асоціації кардіологів. Париж, Франція, 2011 р.

27.08.-31.08.2011 р.

-

-

+

45.

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

+

+

+

46.

 «Joint symposium of Ukrainian Association of Cardiology and International Society of Vascular Health», м. Київ

23.09.2011 р.

-

-

         +

47.

Науково-практична конференція: «Атеросклероз як міждисциплінарна проблема», м. Київ

07.10.2011 р.

-

-

+

48.

Наукова конференція «Сучасні аспекти методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

18.10.2011 р.

-

-

+

49.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

+

+

+

50.

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженнями судин головного мозку», м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

51.

Науково-практична конференція «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» м. Київ

18.11.2011 р.

-

-

+

52.

Науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», м. Київ

25-26.11.2011 р.

-

-

+

53

Конгрес американського коледжу ревматологів, Чікаго, США

04-09.11.2011

-

-

+

54.

 «Сучасні аспекти лікування ускладнень цукрового діабету», м. Київ

2012 р.

-

-

+

55.

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

+

+

+

56.

V Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

57.

Європейський конгрес з остеопорозу та остеоартриту, м. Бордо, Франція

21-24.03.2012 р.

-

-

+

58.

Всесвітній конгрес по кардіології, Дубай, ОАЕ

18-21.04. 2012 р.

-

-

+

59.

Європейська конференція по гіпертензії по гіпертензії, Лондон, Англія

26.04-30.04 2012 р.

-

-

+

60.

ІІ науково-практична конференція  Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порущенням ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

-

-

+

61.

ESC Congress. Європейської асоціації кардіологів. Мюнхен, Німеччина, 2012 р.

25.08.-29.08.2012 р.

-

-

+

62.

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

+

-

+

63.

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

+

+

+

64.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR “, Берлін, Німеччина

06-09.06. 2012 р.

-

-

+

65.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Вашингтон, США

09-14.11.2012 р.

-

-

+

66.

Науково-практичний семінар. Майстер клас: «Пацієнт з депресією у Вас на прийомі: Лікувати чи не лікувати», м. Київ

2013 р.

-

-

+

67.

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

+

+

+

    68.

VI Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

 

69

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

+

+

+

 

70

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

+

+

+

 

71

Наукова підсумкова сесія Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам»яті академіка М.Д.Стражеска, «Актуальні питання сучасної кардіології» м. Київ

5-6 березня 2014

+

+

+

 

72

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

+

+

+

 

73

Науково-практична конференція «Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби» Київ

18-19 березня 2015

+

+

+

 

74

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

+

+

+

 

75

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

+

+

+

 

76

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

+

+

+

 

77

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

+

+

+

 

78

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

+

+

+

 

79

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

+

+

+

 

80

ІІ Міжнароднийсимпозіум «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», Львів,

9-11 березня, 2016 року

+

+

+

 

81

Стражесківські читання «Актуальні питання сучасної кардіології»

2–3 березня 2017 р

+

+

+

 

82

Українська кардіологічна школа імені М.Д.Стражеска (в рамках Міжнародного медичного Форуму)

м.Київ

25 квітня 2017р.,

+

+

+

 

83

XVI Київський курс коронарних реваскуляризацій

, м.Київ

19-21 квітня 2017 року

+

+

+

 

84

VII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України

., м.Київ

18–19 травня 2017 р

+

+

+

 

85

VII науково-практична конференція ВГО «Проти гіпертензії»: «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»

., м. Київ

24–26 травня 2017р

+

+

+

 

86

Науково-практична конференція Асоціації з невідкладної кардіології «Міжнародні стандарти невідкладної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання: практичні аспекти впровадження в Україні» м.Київ

8–9 червня 2017 року

+

+

+

 

87

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

+

+

+

 

88

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

+

+

+

 

89

Науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології», м. Київ

3.10. 2017р.,

+

+

+

 

90

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

+

+

 

 

91

 «Шляхи оптимізації використання глюкокортикоїдів в ревматології», м. Київ

29.11. 2017 р.,

+

+

+

 

92

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж,

29.04– 02.05. 2017 р.

-

-

+

 

93

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

14 -17.06.2017.

+

-

+

 

94

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона,

26 -30.08 2017 р.

-

-

+

 

95

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан,

16-19 06. 2017 р.

-

-

+

 

96

ІІІ Конгрес Внутрішньої медицини із міжнародною участю, Кишинів, Молдова

24-25 жовтня 2017 року

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

Професор кафедри, доктор медичних наук Казимирко В.К.

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

-

-

+

2

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Людина та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

-

-

+

3

Науково-практична конференція: “Кардіологія від теорії до практики”, м.Київ

14.05.2009 р.

-

-

+

4

Науково-медична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів» м. Київ

20-22.05.2009 р.

-

-

+

5

Наукова медична конференція: «Міжнародний день здорового травлення» м. Київ

29.05.2009 р.

-

-

+

6

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

-

-

+

7

Науково-практична конференція: «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування», м. Київ

27.11.2009 р.

-

-

+

8

Науково-практична конференція «Актуальні питання антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику», м. Київ

11.03.2010 р.

-

-

+

9

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

-

-

+

10

III Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24-26.03.2010 р.

-

-

+

11

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

25-26.03.2010 р.

-

-

+

12

Конференція «Актуальні питання терапії гіпертонічної хвороби», м. Київ

22.09.2010 р.

-

-

+

13

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

-

-

+

14

ХІ Національний конгрес кардіологів України, сателітний симпозіум «Погляд фахівця: гострий коронарний синдром», м. Київ

28.05.2010 р.

-

-

+

15

Науково-практична конференція: «Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу і його ускладнень», м. Київ

05.10.2010 р.

-

-

+

16

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів за участю професора Вальтера Грассі (Італія), м. Київ

20.10.2010 р.

-

-

+

17

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

-

-

+

18

Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» за участю професора Карлоса Бротонса, м. Київ

28.10.2010 р.

-

-

+

19

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

3.11.2010 р.

-

-

+

20

Наукова конференція в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем», м. Київ

09.11.2010 р.

-

-

+

21

Науковий форум, присвячений сучасним аспектам діагностики і лікування ускладнень цукрового діабету, м.Київ

24.11.2010 р.

-

-

+

22

Сучасні аспекти лікування та профілактики полінейропатій та кардіоневрологічних ускладнень у хворих з груп високого ризику, м. Київ

24.02.2011 р.

-

-

+

23

Науково-практична конференція «Нові напрями в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії», м. Київ

11.03.2011 р.

-

-

+

24

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

-

-

+

25

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

-

-

+

26

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

-

-

+

27

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в клініці внутрішньої медицини», м. Київ

31.03.2011 р.

-

-

+

28

Науково-практична конференція: «Тромбоємболія легеневої артерії», м. Київ

07.04.2011 р.

-

-

+

29

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Современные подходы и роль радиологических методов диагностики в кардиологии», м. Київ

08.04.2011 р.

-

-

+

30

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

-

-

+

31

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

-

-

+

32

Науково-практична конференція: «Атеросклероз як міждисциплінарна проблема», м. Київ

07.10.2011 р.

-

-

+

33

Наукова конференція «Сучасні аспекти методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

18.10.2011 р.

-

-

+

34

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

-

-

+

35

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженнями судин головного мозку», м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

36

Науково-практична конференція «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» м. Київ

18.11.2011 р.

-

-

+

37

Науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», м. Київ

25-26.11.2011 р.

-

-

+

38

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

-

-

+

39

V Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

40

ІІ науково-практична конференція  Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порущенням ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

-

-

+

41

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

-

-

+

42

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

-

-

+

43

Науково-практичний семінар. Майстер клас: «Пацієнт з депресією у Вас на прийомі: Лікувати чи не лікувати», м. Київ

2013 р.

-

-

+

44

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

-

-

+

45

VI Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

46

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

-

-

+

47

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

48

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

-

-

+

49

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

50

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

-

-

+

51

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

52

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

53

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

54

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

-

-

+

55

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

56

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

57

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

Доцент кафедри, кандидат медичних наук Дубкова А.Г.

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

-

-

+

2

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Людина та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

-

-

+

3

Науково-практична конференція: “Кардіологія від теорії до практики”, м.Київ

14.05.2009 р.

-

-

+

4

Науково-медична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів» м. Київ

20-22.05.2009 р.

-

-

+

5

Наукова медична конференція: «Міжнародний день здорового травлення» м. Київ

29.05.2009 р.

-

-

+

6

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

-

-

+

7

Науково-практична конференція: «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування», м. Київ

27.11.2009 р.

-

-

+

8

Науково-практична конференція «Актуальні питання антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику», м. Київ

11.03.2010 р.

-

-

+

9

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

-

-

+

10

III Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24-26.03.2010 р.

-

-

+

11

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

25-26.03.2010 р.

-

-

+

12

Конференція «Актуальні питання терапії гіпертонічної хвороби», м. Київ

22.09.2010 р.

-

-

+

13

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

-

-

+

14

ХІ Національний конгрес кардіологів України, сателітний симпозіум «Погляд фахівця: гострий коронарний синдром», м. Київ

28.05.2010 р.

-

-

+

15

Науково-практична конференція: «Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу і його ускладнень», м. Київ

05.10.2010 р.

-

-

+

16

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів за участю професора Вальтера Грассі (Італія), м. Київ

20.10.2010 р.

-

-

+

17

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

-

-

+

18

Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» за участю професора Карлоса Бротонса, м. Київ

28.10.2010 р.

-

-

+

19

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

3.11.2010 р.

-

-

+

20

Наукова конференція в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем», м. Київ

09.11.2010 р.

-

-

+

21

Науковий форум, присвячений сучасним аспектам діагностики і лікування ускладнень цукрового діабету, м.Київ

24.11.2010 р.

-

-

+

22

Сучасні аспекти лікування та профілактики полінейропатій та кардіоневрологічних ускладнень у хворих з груп високого ризику, м. Київ

24.02.2011 р.

-

-

+

23

Науково-практична конференція «Нові напрями в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії», м. Київ

11.03.2011 р.

-

-

+

24

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

-

-

+

25

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

-

-

+

26

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

-

-

+

27

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в клініці внутрішньої медицини», м. Київ

31.03.2011 р.

-

-

+

28

Науково-практична конференція: «Тромбоємболія легеневої артерії», м. Київ

07.04.2011 р.

-

-

+

29

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Современные подходы и роль радиологических методов диагностики в кардиологии», м. Київ

08.04.2011 р.

-

-

+

30

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

-

-

+

31

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

-

-

+

32

Науково-практична конференція: «Атеросклероз як міждисциплінарна проблема», м. Київ

07.10.2011 р.

-

-

+

33

Наукова конференція «Сучасні аспекти методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

18.10.2011 р.

-

-

+

34

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

-

-

+

35

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженнями судин головного мозку», м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

36

Науково-практична конференція «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» м. Київ

18.11.2011 р.

-

-

+

37

Науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», м. Київ

25-26.11.2011 р.

-

-

+

38

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

-

-

+

39

V Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

40

ІІ науково-практична конференція  Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порущенням ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

-

-

+

41

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

-

-

+

42

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

-

-

+

43

Науково-практичний семінар. Майстер клас: «Пацієнт з депресією у Вас на прийомі: Лікувати чи не лікувати», м. Київ

2013 р.

-

-

+

44

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

-

-

+

45

VI Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

46

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

-

-

+

47

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

48

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

-

-

+

49

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

50

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

-

-

+

51

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

52

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

53

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

54

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

-

-

+

55

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

56

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

57

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

Доцент кафедри, кандидат медичних наук Сілантьєва Т.С.

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

-

-

+

2

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Людина та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

-

-

+

3

Науково-практична конференція: “Кардіологія від теорії до практики”, м.Київ

14.05.2009 р.

-

-

+

4

Науково-медична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів» м. Київ

20-22.05.2009 р.

-

-

+

5

Наукова медична конференція: «Міжнародний день здорового травлення» м. Київ

29.05.2009 р.

-

-

+

6

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

-

-

+

7

Науково-практична конференція: «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування», м. Київ

27.11.2009 р.

-

-

+

8

Науково-практична конференція «Актуальні питання антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику», м. Київ

11.03.2010 р.

-

-

+

9

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

-

-

+

10

III Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24-26.03.2010 р.

-

-

+

11

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

25-26.03.2010 р.

-

-

+

12

Конференція «Актуальні питання терапії гіпертонічної хвороби», м. Київ

22.09.2010 р.

-

-

+

13

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

-

-

+

14

ХІ Національний конгрес кардіологів України, сателітний симпозіум «Погляд фахівця: гострий коронарний синдром», м. Київ

28.05.2010 р.

-

-

+

15

Науково-практична конференція: «Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу і його ускладнень», м. Київ

05.10.2010 р.

-

-

+

16

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів за участю професора Вальтера Грассі (Італія), м. Київ

20.10.2010 р.

-

-

+

17

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

-

-

+

18

Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» за участю професора Карлоса Бротонса, м. Київ

28.10.2010 р.

-

-

+

19

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

3.11.2010 р.

-

-

+

20

Наукова конференція в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем», м. Київ

09.11.2010 р.

-

-

+

21

Науковий форум, присвячений сучасним аспектам діагностики і лікування ускладнень цукрового діабету, м.Київ

24.11.2010 р.

-

-

+

22

Сучасні аспекти лікування та профілактики полінейропатій та кардіоневрологічних ускладнень у хворих з груп високого ризику, м. Київ

24.02.2011 р.

-

-

+

23

Науково-практична конференція «Нові напрями в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії», м. Київ

11.03.2011 р.

-

-

+

24

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

-

-

+

25

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

-

-

+

26

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

-

-

+

27

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в клініці внутрішньої медицини», м. Київ

31.03.2011 р.

-

-

+

28

Науково-практична конференція: «Тромбоємболія легеневої артерії», м. Київ

07.04.2011 р.

-

-

+

29

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Современные подходы и роль радиологических методов диагностики в кардиологии», м. Київ

08.04.2011 р.

-

-

+

30

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

-

-

+

31

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

-

-

+

32

Науково-практична конференція: «Атеросклероз як міждисциплінарна проблема», м. Київ

07.10.2011 р.

-

-

+

33

Наукова конференція «Сучасні аспекти методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

18.10.2011 р.

-

-

+

34

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

-

-

+

35

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженнями судин головного мозку», м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

36

Науково-практична конференція «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» м. Київ

18.11.2011 р.

-

-

+

37

Науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», м. Київ

25-26.11.2011 р.

-

-

+

38

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

-

-

+

39

V Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

40

ІІ науково-практична конференція  Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порущенням ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

-

-

+

41

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

-

-

+

42

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

-

-

+

43

Науково-практичний семінар. Майстер клас: «Пацієнт з депресією у Вас на прийомі: Лікувати чи не лікувати», м. Київ

2013 р.

-

-

+

44

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

-

-

+

45

VI Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

46

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

-

-

+

47

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

48

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

-

-

+

49

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

50

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

-

-

+

51

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

52

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

53

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

54

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

-

-

+

55

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

56

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

57

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

Доцент кафедри, кандидат медичних наук Іваніцька Л.М.

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1

Спеціалізований курс «Стратегія управління суглобовим болем і запаленням за допомогою внутрішньосуглобових ін’єкцій глюкокортикоїдів»

2009 р.

-

-

+

2

ІХ зимова школа лікарів-інтерністів: «Актуальні питання діагностики та лікування захворбвань внутрішніх органів», м. Рахів

26.02-01.03.2009 р.

+

-

+

3

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

-

-

+

4

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Людина та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

-

-

+

5

Науково-практична конференція: “Кардіологія від теорії до практики”, м.Київ

14.05.2009 р.

-

-

+

6

Науково-медична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів» м. Київ

20-22.05.2009 р.

-

-

+

7

Наукова медична конференція: «Міжнародний день здорового травлення» м. Київ

29.05.2009 р.

-

-

+

8

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

-

-

+

9

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», м. Київ

29-30.10.2009 р.

-

-

+

10

Науково-практична конференція: «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування», м. Київ

27.11.2009 р.

-

-

+

11

Національна тренінг програма з превентивної медицини, м. Київ

2010 р.

-

-

+

12

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України, Всеукраїнська соціальна програма «Легко дихати, легко жити!», м. Київ

2010 р.

-

-

+

13

Х Зимова школа лікаря-інтерніста, м. Рахів

24-28.02.2010 р.

-

-

+

14

Науково-практична конференція «Актуальні питання антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику», м. Київ

11.03.2010 р.

-

-

+

15

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

-

-

+

16

III Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24-26.03.2010 р.

-

-

+

17

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

25-26.03.2010 р.

-

-

+

18

Конференція «Актуальні питання терапії гіпертонічної хвороби», м. Київ

22.09.2010 р.

-

-

+

19

Науково-практична конференція: «Грип: епідеміологія, діагностика, лікування. Соціально-медичні аспекти», м. Київ

24.09.2010 р.

-

-

+

20

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

-

-

+

21

ХІ Національний конгрес кардіологів України, сателітний симпозіум «Погляд фахівця: гострий коронарний синдром», м. Київ

28.05.2010 р.

-

-

+

22

Науково-практична конференція: «Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу і його ускладнень», м. Київ

05.10.2010 р.

-

-

+

23

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів за участю професора Вальтера Грассі (Італія), м. Київ

20.10.2010 р.

-

-

+

24

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

-

-

+

25

Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» за участю професора Карлоса Бротонса, м. Київ

28.10.2010 р.

-

-

+

26

Науково-практична конференція: «Порушення ритму  серця: від фармакологічної    терапії до інтервенційних втручань», м. Ужгород

14.10.2010 р.

-

-

+

27

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

3.11.2010 р.

-

-

+

28

Наукова конференція в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем», м. Київ

09.11.2010 р.

-

-

+

29

Науковий форум, присвячений сучасним аспектам діагностики і лікування ускладнень цукрового діабету, м.Київ

24.11.2010 р.

-

-

+

30

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Третій Український ендокринологічний тиждень», м. Київ

15-16.12.2010

-

-

+

31

Національний цикл семінарів «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні», м. Київ

2011 р.

-

-

+

32

Х Зимова школа лікаря-інтерніста, м. Рахів

09-13.02.2011 р.

+

-

+

33

Сучасні аспекти лікування та профілактики полінейропатій та кардіоневрологічних ускладнень у хворих з груп високого ризику, м. Київ

24.02.2011 р.

-

-

+

34

Науково-практичний семінар «Лікування фібриляції передсердь. Результати регістру REALISE-AF», м. Київ

03.03.2011 р.

-

-

+

35

Науково-практична конференція «Нові напрями в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії», м. Київ

11.03.2011 р.

-

-

+

36

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

-

-

+

37

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

-

-

+

38

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

-

-

+

39

Наукова дискусія на тему: «доцільність призначення антибактеріальних препаратів при гострому бронхіті» у рамках ІV Національного конгресу «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24.03.2011 р.

-

-

+

40

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в клініці внутрішньої медицини», м. Київ

31.03.2011 р.

-

-

+

41

Науково-практична конференція: «Тромбоємболія легеневої артерії», м. Київ

07.04.2011 р.

-

-

+

42

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Современные подходы и роль радиологических методов диагностики в кардиологии», м. Київ

08.04.2011 р.

-

-

+

43

Науково-практична конференція «Інтервенцыйны та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

-

-

+

44

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

-

-

+

45

 «Joint symposium of Ukrainian Association of Cardiology and International Society of Vascular Health», м. Київ

23.09.2011 р.

-

-

         +

46

Навчання  на курсі інформації та стажування за темою «Основи ультразвукової діагностики в травматології та ортопедії», м. Київ

24-25.09.2011 р.

-

-

+

47

Науково-практична конференція: «Атеросклероз як міждисциплінарна проблема», м. Київ

07.10.2011 р.

-

-

+

48

Наукова конференція «Сучасні аспекти методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

18.10.2011 р.

-

-

+

49

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

-

-

+

50

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженнями судин головного мозку», м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

51

Науково-практична конференція «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» м. Київ

18.11.2011 р.

-

-

+

52

Науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», м. Київ

25-26.11.2011 р.

-

-

+

53

Науково-освітній мастер-клас «ОРЗ – так ли это просто?», м. Київ

2012 р.

-

-

+

54

 «Сучасні аспекти лікування ускладнень цукрового діабету», м. Київ

2012 р.

-

-

+

55

ХІІ Зимова школа лікаря-інтерніста, науково-практична конференція , м. Попрад, Словаччина

22-26.02.2012 р.

-

-

+

56

Курс лекцій «GSP. Законодавчі та нормативні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів», м. Київ

15.03.2012 р.

-

-

+

57

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

-

-

+

58

П’ятий Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

59

Обласна науково-практична конференція «Медико-соціальні наслідки аварії на ЧАЕС», м. Черкаси

19.04.2012 р.

+

-

+

60

ІІ науково-практична конференція  Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порущенням ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

-

-

+

61

Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів», І Міжнародна Чорноморська науково-практична конференція «Сучасні аспекти кардіології», майстер клас з рентгенендоваскулярної хірургії,  м. Одеса

24-25.05.2012 р.

+

-

+

62

Нарада-семінар «Шляхи впровадження основних методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини»,  м. Чернігів

25.05.2012 р.

-

-

+

63

Нарада-семінар «Шляхи впровадження основних методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини», м. Кіровоград

07.06.2012 р.

-

-

+

64

Нарада-семінар «Шляхи впровадження основних методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини», м. Житомир

13.06.2012 р.

+

-

+

65

Нарада-семінар. Обговорення проекту: «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», м. Чернівці

20.06.2012 р.

+

-

+

66

Нарада-семінар: «Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», м. Кривий Ріг

26.06.2012 р.

+

-

+

67

Нарада-семінар: «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», м. Дніпропетровськ

27.06.2013 р.

+

-

+

68

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

-

-

+

69

Регіональний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Харків

16.10.2012 р.

+

-

+

70

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

-

-

+

71

Науково-практичний семінар. Майстер клас: «Пацієнт з депресією у Вас на прийомі: Лікувати чи не лікувати», м. Київ

2013 р.

-

-

+

72

ХІІІ Зимова школа лікарів-інтерністів, м. Закопане, Польща

28.02-07.03.2013 р.

-

-

+

73

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

-

-

+

74

Міжнародна науково-практична конференція «Лікування терапевтичних захворювань», м. Умань

20.03.2013 р.

+

-

+

75

Шостий Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

76

Міжнародна конференція «Еластографія в ультразвуковій діагностиці молочної залоз, а також в гінекології», м. Київ

12.04.2013 р.

-

-

+

77

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні», м. Київ

24.- 25.10.2013 р. 

-

-

+

78

Науково-практична конференція Українського товариства з атеросклерозу «Новітні методи діагностики, лікування та профілактики атеросклерозу», м. Київ

26. 11. 2013 р.

 

-

-

+

79

VI Національний Конгрес ревматологів України, м. Київ

19-21.11.2013 р.

-

-

+

80

Western European Scientific Symposium with international participation “ New Approaches to Dianostic And Treatment in Internal medicine”

17. 10. 2013 р.

-

-

+

81

Обласна науково-практична конференція «Треті медичні зустрічі на Десні. Лікування комбінованої терапевтичної патології в щоденній лікарській практиці”, м. Чернігів

02.-04. 2014 р.

 

+

-

+

82

Науково-практична конференція Українського товариства з атеросклерозу «Коморбідність атеросклерозу: новітні методи діагностики атеросклерозу», м. Київ

25. 11. 2014 р.

 

-

-

+

83

VI Науково-практичний семінар “Дні аритмології в Києві”, м. Київ

20-21. 11. 2014 р.

 

-

-

+

84

Науково-практична конференція “Хронічні захворювання: профілактика та контроль”, м. Кіровоград

18.  11. 2014 р.

 

+

-

+

85

Науково-практична конференція “Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини”, м. Київ

30-31.10. 2014 р.

-

-

+

86

Інтерактивна сесія “ Сучасна роль блокаторів ангіотензинових рецепторів у лікуванні гіпертензії — міфи і реальність”

03.06. 2014 р.

-

-

+

87

Науково-практична конференція конференція: «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування», м. Київ

18-19.03.2014 р.

-

-

+

88

VI З”їзд ГО “Українська гастроентерологічна Асоціація”, м. Київ

18-19. 09. 2014 р.

-

-

+

89

 

ХV Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

23-25.09.2014 р.

-

-

+

90

Науково-практична конференція “Хронічні захворювання: профілактика та контроль”, м. Київ

12. 06. 2014 р.

-

-

+

91

ХІV Зимова школа лікарів-інтерністів, м. Земмерінг, Австрія

28.02-07.03.2014 р

+

-

+

94

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб»

20-21 жовтня 2016 р, м. Київ

 

 

 

95

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

+

-

+

96

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

97

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

-

-

+

98

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

99

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

-

-

+

100

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

101

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

102

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

103

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

+

-

+

104

Науково-практичній конференції  Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології м. Київ

24-25 березня 2016 р.,

+

-

+

105

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

106

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

107

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

108

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

В 2015 р.- 9 науково – практичних заходів;  2016 р.- 12 науково – практичних заходів; 2017р.- 7 науково – практичних заходів.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук Воронова Т.Д.

Найменування
форуму

Дата
проведення

Допо-
відь

Член
оргко-
мітету

Участь

1.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2008”, Париж, Франція.

11-14.06.2008

-

-

+

2.

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

-

-

+

3.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2009”, Копенгаген, Данія

10-13.06.2009

-

-

+

     4.

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Людина та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

-

-

+

5.

Науково-медична конференція, присвячена 100 –річчю з дня народження А.Л. Міхньова: « Серцево-судинні та поєднані з ними  хвороби внутрішніх органів» м. Київ

20-22.05.2009 р.

-

-

+

6.

Наукова медична конференція: «Міжнародний день здорового травлення» м. Київ

29.05.2009 р.

-

-

+

7.

Європейський респіраторний конгрес, Відень, Австрія, 2009 р.

12-16.09.2009

-

-

+

8.

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

-

-

+

9.

Науково-практична конференція: «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування», м. Київ

27.11.2009 р.

-

-

+

10.

Науково-практична конференція «Актуальні питання антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику», м. Київ

11.03.2010 р.

-

-

+

11.

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

-

-

+

12.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2010”, Рим, Італія

16-19.06.2010 р.

-

-

+

13.

III Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24-26.03.2010 р.

-

-

+

14.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології”, м. Київ

25-26.03.2010 р.

-

-

+

15.

Конференція «Актуальні питання терапії гіпертонічної хвороби», м. Київ

22.09.2010 р.

-

-

+

16.

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

-

-

+

17.

ХІ Національний конгрес кардіологів України, сателітний симпозіум «Погляд фахівця: гострий коронарний синдром», м. Київ

28.05.2010 р.

-

-

+

18.

Європейський конгрес по серцевій недостатності, Берлін, Німеччина, 2010 р.

29.05-01.06.2010

-

-

+

19.

ESC Congress. Європейської асоціації кардіологів. Стокгольм, Швеція, 2010 р.

28.08.-01.09.2010 р.

-

-

+

20.

Науково-практична конференція: «Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу і його ускладнень», м. Київ

05.10.2010 р.

-

-

+

21.

Міжнародний освітній семінар по ультразвуковій діагностиці ревматичних хвороб суглобів за участю професора Вальтера Грассі (Італія), м. Київ

20.10.2010 р.

-

-

+

22.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

-

-

+

23.

Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» за участю професора Карлоса Бротонса, м. Київ

28.10.2010 р.

-

-

+

24.

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

3.11.2010 р.

-

-

+

25.

Наукова конференція в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем», м. Київ

09.11.2010 р.

-

-

+

     26.

Науковий форум, присвячений сучасним аспектам діагностики і лікування ускладнень цукрового діабету, м.Київ

24.11.2010 р.

-

-

+

27.

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Третій Український ендокринологічний тиждень», м. Київ

 

15-16.12.2010

-

-

+

28.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Атланта, США

06-12. 11. 2010

-

-

+

29.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Атланта, США

2010

 

 

 

30.

Сучасні аспекти лікування та профілактики полінейропатій та кардіоневрологічних ускладнень у хворих з груп високого ризику, м. Київ

24.02.2011 р.

-

-

+

31.

Науково-практичний семінар «Лікування фібриляції передсердь. Результати регістру REALISE-AF», м. Київ

03.03.2011 р.

-

-

+

32.

Науково-практична конференція «Нові напрями в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії», м. Київ

11.03.2011 р.

-

-

+

33.

Підсумкова наукова конференція Національного наукового центру «Інститут  кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска: “Актуальні   питання сучасної кардіології ”, м. Київ

15.03.2011 р.

-

-

+

34.

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

-

-

+

35.

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

-

-

+

36.

Наукова дискусія на тему: «доцільність призначення антибактеріальних препаратів при гострому бронхіті» у рамках ІV Національного конгресу «Людина та ліки - Україна», м. Київ

24.03.2011 р.

-

-

+

37.

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в клініці внутрішньої медицини», м. Київ

31.03.2011 р.

-

-

+

38.

Науково-практична конференція: «Тромбоємболія легеневої артерії», м. Київ

07.04.2011 р.

-

-

+

39.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR 2011”, м. Лондон, Великобританія

25-28.05.2011 р.

-

-

+

40.

Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця», м. Київ

26-27.05.2011 р.

-

-

+

41.

ESC Congress. Європейської асоціації кардіологів. Париж, Франція, 2011 р.

27.08.-31.08.2011 р.

-

-

+

42.

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

-

-

+

43.

 «Joint symposium of Ukrainian Association of Cardiology and International Society of Vascular Health», м. Київ

23.09.2011 р.

-

-

         +

44.

Науково-практична конференція: «Атеросклероз як міждисциплінарна проблема», м. Київ

07.10.2011 р.

-

-

+

45.

Наукова конференція «Сучасні аспекти методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

18.10.2011 р.

-

-

+

46.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

-

-

+

47.

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженнями судин головного мозку», м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

48.

Науково-практична конференція «Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» м. Київ

18.11.2011 р.

-

-

+

49.

Науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», м. Київ

25-26.11.2011 р.

-

-

+

50.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Чікаго, США

04-09.11.2011

-

-

+

51.

 «Сучасні аспекти лікування ускладнень цукрового діабету», м. Київ

2012 р.

-

-

+

52.

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

-

-

+

53

V Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

54.

Європейський конгрес з остеопорозу та остеоартриту, м. Бордо, Франція

21-24.03.2012 р.

-

-

+

55.

Всесвітній конгрес по кардіології, Дубай, ОАЕ

18-21.04. 2012 р.

-

-

+

56.

ІІ науково-практична конференція  Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порущенням ритму серця», м. Київ

17-18.05.2012 р.

-

-

+

57.

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

-

-

+

58.

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

-

-

+

59.

Щорічний Європейський конгрес з ревматології “EULAR “, Берлін, Німеччина

06-09.06. 2012 р.

-

-

+

60.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Вашингтон, США

09-14.11.2012 р.

-

-

+

61.

Конгрес американського коледжу ревматологів, Вашингтон, США

2012 р.

-

-

 

62.

Науково-практичний семінар. Майстер клас: «Пацієнт з депресією у Вас на прийомі: Лікувати чи не лікувати», м. Київ

2013 р.

-

-

+

63.

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

-

-

+

64.

VI Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

65

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

-

-

+

66

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

67

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

-

-

+

68

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

69

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

-

-

+

70

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

71

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

72

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

73

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

-

-

+

74

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

75

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

76

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

77

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж,

29.04– 02.05. 2017 р.

-

-

+

78

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

14 -17.06.2017.

+

-

+

79

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона,

26 -30.08 2017 р.

-

-

+

80

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан,

16-19 06. 2017 р.

-

-

+

Асистент кафедри Кутовий В.В. 

1.

Науково-практична конференція, приурочена до Всесвітнього дня нирки «Погляд фахівців на патологію нирок з точки зору міждисциплінарного підходу», м. Київ

11-12.03.2009 р.

-

-

+

2

Українська ревматологічна школа: «Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та попередження ускладнень фармакотерапії» м.Київ

19.03.2009 р.

 

 

 

3

Національний конгрес І та ІІ: «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості» і «Люди та Ліки - Україна» м.Київ

25-28.03.2009 р.

 

 

 

4

V Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

7-9.10.2009 р.

 

 

 

5

Освітні програми з бронхіальної астми та ХОЗЛ в Україні, м. Київ

2008-2010 р.

-

-

+

6

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерації в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

-

-

+

7

Цикл лекцій «Ведення хворих високого ризику серцево-судинних захворювань» м. Київ

18.05.2010 р.

-

-

+

8

Науково-практичний симпозіум «Сучасні принципи лікування серцево-судинних захворювань», м. Київ

23.06.2010 р.

-

-

+

9

Конференція «Сучасні підходи до лікування діабетичної нейропатії», м. Київ

17.09.2010 р.

-

-

+

10

Науково-практична конференція «Особливості терапії артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого віку» м. Київ

19.10.2010 р.

-

-

+

11

Цикл лекцій «Ведення хворих високого ризику серцево-судинних захворювань», м. Київ

25.10.2010 р.

-

-

+

12

Сучасні погляди на лікування АГ

14/05/10

 

 

 

13

Українська ревматологічна школа «Сучасні напрямки фармакотерапії в ревматології згідно з міжнародними рекомендаціями», м. Київ

18-19.03.2010 р.

 

 

 

14

ХІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

28-30.09.2010 р.

 

 

 

15

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ревматології», м. Київ

21-22.10.2010 р.

 

 

 

16

Науково-освітній захід «Медецина крізь віки», м. Київ

21.02.2011 р.

-

-

+

17

Науково-практичний семінар «Лікування фібриляції передсердь. Результати регістру REALISE-AF», м. Київ

03.03.2011 р.

-

-

+

18

Науково-практичний симпозіум «Стратегія і тактика ведення хворих з серцево-судинними захворюваннями та ураженням судин головного мозку» м. Київ

11.11.2011 р.

-

-

+

19

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Грип та інші респіраторні вірусні інфекції: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика» м. Київ

09.12.2011 р.

-

-

+

20

Ревматологічний симпозіум «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій в ревматології», м. Київ

17-18.03.2011 р.

 

 

 

21

IV Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

23-25.03.2011 р.

 

 

 

22

ХІІ  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

21-23.09.2011 р.

 

 

 

23

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», м. Київ

20-21.10.2011 р.

 

 

 

24

Науково-практична конференція «Ендотеліальна дисфункція в патогенезі серцево-судинних захворювань: фокус на артеріальну гіпертензію та хронічну серцеву недостатність» м. Київ

21.02.2012 р.

-

-

+

25

Науково-практична конференція «Клінічні рекомендації й протокол надання допомоги хворим з артеріальною гіпертензією 2012 р.» м. Київ

25.09.2012 р.

-

-

+

26

Національний цикл семінарів «Головні питання імунопрофілактики та лікування інфекційних і соматичних хвороб» м. Київ

05.12.2012 р.

-

-

+

27

Рематологічний симпозіум Асоціації ревматологів України «Актуальні питання клінічної ревматології», м. Київ

15-16.03.2012 р.

-

-

+

28

V Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ, м. Київ

20-22.03.2012 р.

-

-

+

29

ХІІI  Національний Конгрес кардіологів України, м. Київ

26-28.09.2012 р.

-

-

+

30

Всеукраїнська науово-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань», м. Київ

25-26.10.2012 р.

-

-

+

31

Ревматологічна конференція: «Коморбідність та системність ураження при ревматичних хворобах», м. Київ

14-15.03.2013 р.

-

-

+

32

VI Національний конгрес «Людина та ліки - Україна», м. Київ

21-22.03.2013 р.

-

-

+

33

Ревматологічна конференція «Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ

18-19 березня 2014

-

-

+

34

ХV Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2014

-

-

+

35

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини» м.Київ

30-31 жовтня 2014 р.

-

-

+

36

ХVІ Національний конгрес кардіологів України Київ,

23-25 вересня 2015

-

-

+

37

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини». м.Київ

22-23 жовтня 2015 р

-

-

+

38

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

39

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

40

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

41

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

-

-

+

42

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

43

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

44

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

-

-

+

Асистент кафедри Крилова А.С. 

1.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології» м. Київ.

24-25 березня 2016 р.,

-

-

+

2.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України  «Міждисциплінарні проблеми ревматології», м. Київ

18 травня 2016 р.,

-

-

+

3.

XVII Національний конгрес кардіологів України, Київ.

 21-23 вересня 2016, м.

-

-

+

4.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб», м. Київ

20-21 жовтня 2016 р

-

-

+

5.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» м. Київ.

16-17.03 2017

-

-

+

6.

XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, м. Київ

20-22.09. 2017

-

-

+

7.

XII Національний конгрес ревматологів України, м. Київ

 18-20.10. 2017

+

-

+

Останнє оновлення: 04 лип. 2018

Виконання дисертаційних робіт

Докторські дисертації захищені під керівництвом наукового консультанта акад. Коваленка В.М.:

 1. Шевчук Сергій Вікторович(докторська дисертація) “Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак” (14.01.12). Захищена 16.12.2008 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 
 2. Проценко Галина Олександрівна(докторська дисертація) “Оцінка стану хрящової і кісткової тканини у хворих на остеоартроз та обгрунтування диференційованих програм фармакотерапії” (14.01.12). Захищена 27.04.2010 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 
 3. Ярема Надія Іванівна(докторська дисертація)  “Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді” (14.01.12). Захищена 2010 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 
 4. Федьків Світлана Володимирівна(докторська дисертація) “Променева діагностика коронарного атеросклерозу та ускладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп’ютерної томографії” (14.01.23). Захищена 30.11.2010 р. на засіданні спецради Д 26.613.11 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
 5. Рекалов Д. Г.“Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обгрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту” (14.01.12). Захищена 2012 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при ДУ «Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

Професор Шуба Н.М. підготувала кандидата наук зі спеціальності 14.01.27 – пульмонологія.

 1. Воронова Т.Д. “Оптимізація лікування не госпітальних пневмоній у хворих з факторами ризику” (14.01.27). Захищена 29.01.2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України.

Професор Казимирко В.К. підготував кандидатів наук зі спеціальності 14.01.32 – медична біохімія та 14.01.12 – кардіологія.

 1. Пономарьова Галина Володимирівна. “Лабораторно – Біохімічні методи ранньої діагностики гострого коронарного синдрому, як характеристика запалення при коронарному атеросклерозі” (14.01.32).  Захищена 18.12.2008 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.  
 2. Кутовий Віталій Вікторович. “Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії” (14.01.11). Захищена 20.11.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при ДУ «Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д.Стражеска» НАМН України.

Професор Борткевич О.П. підготував трьох кандидатів наук зі спеціальності 14.01.12 - ревматологія:

 1. Терзов Костянтин Анатолійович. “Оцінка структурно-функціональних змін опорно-рухового апарата у хворих на ревматоїдний артрит за даними ультразвукового дослідження” : Дис. канд. наук: 14.01.12 - 2008., захищена 01 лютого 2008 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.
 2. Бойчук Наталія Сергіївна. “Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом” : Дис. канд. наук: 14.01.12 - 2009., захищена 25 березня 2009 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.
 3. Білявська Юлія Вікторівна“Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту”, захищена 28 травня 2009 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

З 2008 по 2014 р.р. на кафедрі були захищені магістерські роботи:

Крилова А.С. захистила магістерську роботу на тему „Вивчення ефективності структурно-модифікуючих препаратів у лікуванні остеоартрозу та їх плейотропних ефектів ” 16 травня 2012 року. Присвоєно  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом „Внутрішні хвороби” диплом КВ №43883762.

Бородай Е.С. «Клініко-ехокардіографічні фактори утримання синусового ритму у хворих на фібриляцію передсердь». 5 серпня 2013 р. Присвоєно  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом „Внутрішні хвороби” диплом КВ №45827096. 

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації: 

 1. Аспірант Труфанова Галина Володимирівна (очний) «Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця» дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки. (Подовжено до 2015р. в зв’язку з доглядом за дитиною).
 2. Аспірант Іванова Катерина Анатоліївна (заочний) «Аналіз клініко-лабораторних критеріїв перебігу остеоартриту та дисліпідемій» дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р.
 3. Аспірант Козлюк Аліна Сергіївна «Обґрунтування розробка методу корекції дисліпідемій у хворих з метаболічним синдромом та остеоартрозом» Термін виконання 2012-2014 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р.
 4. Аспірант Тарасенко Тетяна Миколаївна «Вивчення ефективності застосування протизапальних препаратів та їх впливу на мінеральну щільність кісткової тканини у хворих на гонартроз» Термін виконання 2010-2013 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р. (Подовжено до 2015р. в зв’язку з доглядом за дитиною).
 5. Аспірант Крилова А.С. «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією » Термін виконання 2012 – 2015 роки. 

На сьогодні на кафедрі виконуються магістерські роботи:

Скалій Н. М. тема: « Вираженість анемічного синдрому у хворих з хронічною серцевою недостатністю внаслідок ішемічної хвороби серця в поєднанні з цукровим діабетом» 

Останнє оновлення: 04 лип. 2018

Наукові праці опубліковані співробітниками кафедри

Список публікацій кафедри

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2008 рік.

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз (Аналітично-статистичний посібник)

Посібник

К., ММП «ЛИНО», 2008.- 111 с.

111

В.М.Коваленко,

В.М.Корнацький (ред..)

2.

Харчування та здоров’я. Профілактично-лікувальне харчування при ревматичних хворобах

Посібник

ЗАТ «ВІПОЛ», 2008.- 111 с.

111

В.М.Коваленко, В.М.Корнацький (ред..)

Давиденко Н.В.

Борткевич О.П.

Манойленко Т.С.

3.

Современные аспекты глюкокортикоидной терапии ревматических заболеваний

Посібник

ОРИОН, 2008.- 68 с.

68

Насонова В.А. (ред.)

В.Н.Коваленко, Н.М.Шуба,

О.П.Борткевич

и соавт.

4.

Руководство по кардиологии

Монографія (рос.)

К., МОРИОН, 2008.- 1424 с.

1424

В.Н.Коваленко (ред.)

5.

АНЦА-ассоциированные и криоглобулинемические системные васкулиты

Монографія

Октан-принт, Кривой Рог, 2008.- 101 с.

101

В.Н.Коваленко

А.П.Кузьмина

Л.Я.Бабінина

Г.А.Проценко

О.А.Урясьева

6.

Патология дистального отдела кишечника: механизмы развития , лечение

Монографія

МОРІОН,2008 159 c

ISBN 978 -966-2066-05-0 

159

В.К.Казимирко, М.Л.Захараш, А.И.Пойда, В.И.Мальцев

7.

Практичні навички з ревматології

посібник

МОРІОН,2008 256 c

ISBN 978 966-2066-06-7 

256

В.М.Коваленко,

Н.М.Шуба (ред.), В.К.Казимирко, О.П.Борткевич, А.Г.Дубкова, Т.С.Сілантьєва, Л.М.Іваницька, Т.Д.Воронова

8.

Застосування антагоністів фактора некрозу пухлин в лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит, псоріатична артропатія)

Метод. рекомендації

Метод. рекомендації.- Київ, 2008.- 40 с.

40

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

та співавт.

9.

Применение магнитокардиографического картирования сердца в аритмологии

Стаття

Укр. кардиол. журнал.- 2008.- №2.- С.8-13

6

В.Н.Коваленко

А.Н.Соловьян

В.Н.Сосницкий

А.А.Бородай

10.

Вивчення виживаності та функції ризику смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу: результати 5-річного проспективного дослідження

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2008.- № 4(66) – VII/VIII.- С.32-36

5

В.М.Коваленко

О.В.Онищенко

Д.В.Рябенко

11.

Рівні ліпідів, гомо цистеїну та стан серцево-судинної системи у хворих на системний червоний вовчак та їх динаміка епід впливом лікування

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №1 (31).- С.62-66

5

В.М.Коваленко

С.В.Шевчук

12.

Вплив системної ензимотерапії на основні клініко-біохімічні параметри у хворих з метаболічним синдромом та гіперурикемією

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №2 (32).- С.48-52

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

Г.Ю.Яковенко

13.

Ефекти тривалого синдромального лікування ХСН у хворих з ДКМП і хронічним міокардитом: порівняльне дослідження

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №2 (32).- С.65-69

5

В.М.Коваленко

О.В.Онищенко

Є.С.Рей

Д.В.Рябенко

14.

Вплив патогенетичної терапії в поєднанні з симвастатином та фолієвою кислотою на тяжкість захворювання, активність запального ерзавє, стан серцево-судинної системи, рівень ліпідів і гомо цистеїну у хворих на системний червоний вовчак

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.16-23

8

В.М.Коваленко

С.В.Шевчук

15.

Спосіб лікування остеоартрозу

Патент на корисну модель

10.09.2008, Бюл.№ 17

4

В.М.Коваленко

О.П.Борткевич

Н.М.Шуба

Г.О.Проценко

Н.С.Бойчук

16.

Есенціальна артеріальна гіпертензія

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2008.- № 2(64) – IIІ/ІV.- С.5-34

30

Е.П.Свищенко

Л.В.Безродная

О.П.Борткевич

17.

Важливість індивідуальної фармакотерапії в ревматологічній практиці

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №1 (31).- С.76-79

4

О.П.Борткевич

О.П.Вікторов

18.

Клініко-діагностичне значення антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у пацієнтів з різною тривалістю оревматоїдного артриту

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.58-64

7

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

19.

Сучасні уявлення про терапію у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями суглобів та хребта препаратами, що модулюють структуру хряща

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.25-29

4

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

20.

Основанные на доказательной базе рекомендации Европейской антиревматической лиги по применению терапии глюкокортикоидами при ревматических заболеваниях

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.4-14

14

Перевод под ред. Н.М.Шубы

21.

Комбинированные хондропротекторы в неврологической практике

Стаття

Здоров’я України №7/1(дополнительный) 2008 с 72-73

2

В.К.Казимирко, В.І.Мальцев

 

22.

Заболевания опорно-двигательной системы: диагностика и новейшие подходы к лечению

Стаття

Здоров’я України №9(190) 2008 с 26-27

2

В.М.Коваленко, Н.М.Шуба, О.П.Борткевич

23.

Новые лекарственные формы метатрексата: в помощь врачу и пациенту

Стаття

Здоров’я України №10(191) 2008 с 82

1

В.М.Коваленко,О.П.Борткевич

24.

Современный подход к лечению сосудистых поражений при ревматических болезнях

Стаття

Здоров’я України №10(191) 2008 с 47

1

Н.М.Шуба

25.

Оценка клинической эффективности БИОТУМА у взрослых пациентов с негоспитальной пневмонией

Стаття

Ліки України 2008 №4(120) с 121-123

3

Н.М.Шуба, Т.Д.Воронова

26.

Остеопороз – актуальная проблема ХХI века: новый взгляд на патогенез и принципы терапии

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.1  с.650-662

13

Н.М.Шуба

27.

Методичні питання проведення практичних занять на передатестаційних циклах з ревматології

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.1  с.216-220

5

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

28.

Влияние обострения хронической сердечной недостаточности на некоторые показатели липидного обмена

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.3  с.254-258

5

В.В.Кутовий, В.К.Казимирко

29.

ерзав некоторых маркеров воспаления у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.3  с.355-359

5

В.В.Кутовий, Г.В.Пономарьова, В.К.Казимирко

30.

Динаміка клініко-гемодинамічних параметрів у хворих з кардіомегалією і ХСН некоронарогенного ґенезу внаслідок тривалого лікування еналоприлом і карведілолом

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.2  с.511-518

8

В.М.Коваленко, О.В.Онищенко, Н.О.Солобюкова, Є.С.Рей, Д.В.Рябенко

31.

Выраженность воспаления у больных хронической сердечной недостаточностью, принимающих антагонисты альдостерона

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.2  с.519-523

5

В.В.Кутовий,

В.К.Казимирко

32.

Когда позвоночник похож на бамбук

Стаття

Газета по-киевски №132(1230) 12.06.2008 с. 6

1

Т.С.Силантьева

33.

Нестероидные противовоспалительные препараты в терапии боли при ревматических болезнях

Стаття

Острые и неотложные состояния в практике врача №6.-2008 с.

 

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

34.

Актуальность метотрексата в базисной терапии ревматоидного артрита

Стаття

Здоров’я України №17(198) 2008 с 76

 

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

35.

Безмедикаментозне лікування хворих похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою та ожирінням

Тези

Тези нукових праць ІХ Національного Конгресу кардіологів України 24-26 вересня 2008 м. Київ Український кардіологічний журнал (додаток) 2 2008 с. 93

1

Т.С.Сілантьєва, В.К.Казимирко, Л.М.Іваницька

36

Критерії ранньої УЗД діагностики анкілозивного спондиліту

Тези

Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров’я» 17-ё8 березня 2008 р. м. Луганськ с. 30-31

2

О.П.Борткевич, Н.М.Шуба, В.К.Казимирко, Л.М.Іваницька, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

37.

Вивчення взаємозв’язку величини артеріального тиску та рівня сечової кислоти у хворих різної статі з метаболічним синдромом

Тези

Тези наук.доп. наук.-практ. Конф. «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ, 13-14.05.08., Укр. Кард.журнал, 2008, Додаток 1.- С.46

1

О.Г.Несукай

В.М.Коваленко

Г.Ю.Яковенко

38.

Взаємозв’язок між показниками структури та функції лівого передсердя і трансмітрального кровоточу в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ІХС

Тези

Тези наук.доп. наук.-практ. Конф. «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ, 13-14.05.08., Укр. Кард.журнал, 2008, Додаток 1.- С.26-27

2

В.М.Коваленко

М.Г.Ілляш

Н.В.Довганич

О.Г.Несукай

39.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

Методичні рекомендації

До друку

31

В.М.Коваленко, Н.М.Шуба, О.П.Борткевич, Г.О.Проценко, Т.Д.Воронова А.Г.Дубкова

40.

Ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата

Методичні рекомендації

Київ 2008.- Видавництво «Четверта хвиля»  39 с.

Ухв. Українським центром медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи До друку

 

В.М.Коваленко,

Н.М.Шуба,

О.П. Борткевич

А.Г.Дубкова

Л.М.Іваницька

Т.Д.Воронова

Г.О.Проценко

Ю.В.Білявська

Н.С.Бойчук

К.А.Терзов

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2009 рік

1.

Гепатотоксичність НПЗП: чи існує реальна загроза?

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 33-39

7

Н.М.Шуба,

Т.Д.Воронова

2.

Міокардит: нові підходи до вирішення актуальної проблеми

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 11-16

6

В.М.Коваленко,

Є.Г.Несукай,

С.В.Чернюк

3.

Особливості перебігу ранньої стадії ревматоїдного артриту за даними 12-місячного проспективного спостереження

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 40-43

4

О.П.Борткевич,

Ю.В.Білявська

4.

Ранняя діагностика ревматоидного артрита: значение инструментальных и лабораторнных методов исследования

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 53-55

3

В.Н.Коваленко, Д.Г.Рекалов

5.

Використання глюкокортикоїдів у ревматології

стаття

Здоров’я України №6 (211) березень 2009 ст.52-53

2

О.П.Борткевич

6.

Диагностика и лечение геморроя в практике врача-терапевта

стаття

Здоров»я України №6 (211) березень 2009 ст.56-57

2

В.К.Казимирко

7.

Как это было. История развития учения об инфаркте миокарда за 100 лет

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 5-14

10

В.М.Коваленко

В.А.Шумаков

8.

Лікарські засоби: критерії включення лікарських засобів до державного формуляра (на прикладі розділу «Ревматологія. Лікарські засоби»)

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 122-124

3

В.М.Коваленко

О.П.Вікторов

Т.М.Думенко

О.П.Борткевич

9.

Возможности корригирующего влияния системной энзимотерапии на компоненты синдрома инсулинорезистентности

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 192-202

11

В.М.Коваленко

Т.В.Талаєва

В.В.Братусь

10.

Оценка структурно-функциональной перестройки ЛЖ у больных с постинфарктным кардиосклерозом при различной степени митральной регургитации

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 130

1

В.М.Коваленко

Е.Г.Несукай

Н.С.Поленова

11.

Функциональное состояние нейтрофилов крови у больных с ХСН

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 175

1

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

Л.Н.Иваницкая

12.

Высокие дозы карведилола при лечении хронической сердечной недостаточности: безопасность и эффективность

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 180

1

Д.В.Рябенко

Е.В.Онищенко

Е.С.Рей

Н.А.Солобюкова

Т.Н.Корниенко

В.Н.Коваленко

13.

Сучасні аспекти раціональної фармакотерапії серцево-судинними засобами у державному формулярі

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 266

1

В.Т.Чумак

А.М.Морозов

В.М.Коваленко

О.П.Вікторов

А.В.Степаненко

Т.М.Думенко

14.

Гранулематозные болезни

Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах

Луганск  2009

ISBN 978-611-509-000-6 

420 c.

420

В.К.Казимирко

В.В. Флегонтова

В.А.Гаврилин

Н.Б.Пилькевич

15.

Ревматология

Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах

Донецк Издатель Заславський А.Ю. 2009 ISBN 978-611-7991-04-8

618 с.

618

В.К.Казимирко

В.Н.Коваленко

16.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

методрекомендації

Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

А.Г.Дубкова

17.

Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах

методрекомендації

Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

18.

Безпечність багатокомпонентної терапії хронічної серцевої недостатності в сполученні з варфарином

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 2 с. 219-223

5

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

19.

Патогенетичекая сущность атеросклероза: проблема: проблема доказательности 

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 1 с. 509-515

7

В.К.Казимирко В.В.Кутовий

 

20.

Характеристика атеросклероза как гранулематозной болезни

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 1 с. 641-648

8

В.К.Казимирко В.В.Кутовий

 

21.

Ферментативная активность нейтрофильных лейкоцитов периферической крови больных с сердечной недостаточностью

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 3 с. 100-104

5

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

Е.П.Осипенко

22.

Ревматизм и приобретенные пороки сердца: современная стратегия и тактика лечения

стаття

Здоров’я України 17/1 жовтень 2009 стор. 58-59

2

Коваленко В.М.

Книшов Г.В.

Попов І.І.

23.

Оценка эффективности  оригинальных гликозамина сульфата и декскетопрофена в лечении пациента с первичным синдромом боли в нижней части спины

стаття

Здоров’я України 17/1 жовтень 2009 стор. 44-45

2

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Карташова Ж.В.

24.

Настанова з кардіології

монографія

К.: МОРІОН, 2009.-1368 стор.

ISBN 978-966-2066-23-4

1368

За ред. Коваленка В.М.

25.

Механизмы локальных изменений при атеросклерозе

стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія.-2009.-том 4.- №3 стор. 5-12

8

Казимирко В.К., Флегонтова В.В.

Публікації навчально - методичного характеру співробітників кафедри  терапії і ревматології

у 2009 році

 1. Н.М. Шуба, В.К. Казимирко, А.Г. Дубкова, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 1 для слухачів передатестаційних циклів вищої та першої категорії // Навчальний посібник. К., видавництво ПП Вишемирський В.С. 2009 320с. ISBN 978-966-8912-36-8 Ухв.МОН 31.10.2008р. №1.4/18-Г-2289
 2. Н.М. Шуба, В.К. Казимирко, А.Г. Дубкова, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 2 для слухачів передатестаційних циклів інтернатури та другої категорії // Навчальний посібник. К., видавництво ПП Вишемирський В.С. 2009 320с. ISBN 978-966-8912-36-8 Ухв.МОН 31.10.2008р. №1.4/18-Г-2289
 3. В.К. Казимирко, В.В. Флегонтова, В.А. Гаврилин, Н.Б. Пилькевич. Гранулематозные     болезни // Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Луганск,  2009 ISBN 978-611-509-000-6 420 c.
 4. В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко. Ревматология // Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Донецк Издатель Заславський А.Ю. 2009 ISBN 978-611-7991-04-8618 с.
 5. В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, Т.Д. Воронова, А.Г. Дубкова. Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку // методичні рекомендації. Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи.

 1. В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, Т.Д. Воронова. Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах. // методичні рекомендації. Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи.

Впровадження результатів НДР (винаходи, методичні рекомендації, інформаційні листи, нововведення, розробка нормативних документів тощо)

1.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

методрекомендації

Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

А.Г.Дубкова

2.

Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах

методрекомендації

Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2010 рік

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Как это было: история развития учения об инфаркте миокарда за 100 лет

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 40-41

2

Коваленко В.М.

2.

Дислипидемии: от фактора риска к коронарному атеросклерозу

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 60-61

2

Коваленко В.М.

3.

Механизмы развития кардиоваскулярных поражений при ревматических болезнях и пути их коррекции

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 72-73

2

Шуба Н.М.

4.

Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості, клінічна симптоматика, сучасна діагностична і терапевтична тактика ведення хворих. Частина !

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 13-23

11

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

Білявська Ю.В.

5.

Клінічне спостереження ефективності застосування адалімумабу у пацієнта з анкілозивним спондилітом

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 39-43

5

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Ткаченко М.Ю.

Калугіна А.В.

6.

Застосування МРТ і УЗД у діагностиці остеоартрозу

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 55-86

32

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

7.

Терапія невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор.3-11

9

Шуба Н.М.

8.

Місце та значення клінічного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення «Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб»

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор. 29-31

3

Шуба Н.М.

Дубкова А.Г.

Воронова Т.Д.

9.

Лечение гранулематозніх васкулитов

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор. 12-18

 

Казимирко В.К.,. Иваницкая Л.Н, Кутовой В.В., Силантьева Т.С.

10.

Актуальність проведення семінару з клінічного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення «Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб»

стаття

Ліки України 2(138) 2010 стор. 68-70

3

Шуба Н.М.

Дубкова А.Г.

Воронова Т.Д.

 

11.

Влияние различных вариантов многокомпонентной терапии ХСН на уровень показателей маркеров воспаления и электролитов в сыворотке крови больных

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 1 Стор. 545-551

7

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

12.

Влияние различных вариантов многокомпонентной терапии больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на содержание антител к миозину миокарда, молекулярным шаперонам-60, -90 и дефензину-2 в сыворотке крови

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 2 Стор. 154-160

7

Кутовий В.В.

13.

Влияние некоторых острах состояний на содержание острофазовых белков в крови больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН)

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 3 Стор. 220-224

5

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

Силантьева Т.С.

14.

Влияние многокомпонентной терапии больных с ХСН с включеним спиронолактона на урівень некоторых показателей липидного, белкового обмела и электролитов в крови

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 3 Стор. 784-788

5

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

15.

Дослідження поширення факторів ризику остеопорозу та пошук оптимальної профілактики переломів у жінок віком старше 50 років

стаття

Український ревматологічний журнал №3 (41) 2010 стор. 15-20

11

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

 

16

Організаційно-методичні аспекти діагностики та попередження ускладнень ревматичних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 2-3

2

Коваленко В.М.

17.

Клініко-лабораторний симптомокомплекс та особливості терапевтичної тактики ведення хворих із недиференційованим артритом з потенційною можливістю розвитку ревматоїдного артриту

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 6

1

Борткевич О.П.

Білявська Ю.В.

18.

Результати використання метаджекту у комплексному лікуванні хворих на псоріатичний артрит

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Качур В.В.

Бойчук Н.С.

Іванова К.А.

Коваленко С.О.

19.

Оценка эффективности инфликсимаба у больных анкилозирующим спондилоартритом

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Коваленко С.О. Бойчук Н.С.

Качур В.В.

Іванова К.А.

 

20.

Особливості перебігу подагри у осіб жіночої статі

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Бойчук Н.С.

Іванова К.А.

Качур В.В.

 

21.

Оцінка метаболічних порушень у хворих на остеоартроз

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 21

1

Проценко Г.О.

Іванова К.А.

Бойчук Н.С.

Качур В.В.

 

22.

Настанова з артеріальної гіпертензії

монографія

К.: МОРІОН, 2010.-492 стор.

ISBN 978-966-2066-33-3

492

За ред.. Коваленка В.М., Свіщенко Є.П., Сіренка Ю.М.

23.

Остеоартроз

Практична настанова 3-тє видання, доповнене, зі змінами.

монографія

К.: МОРІОН, 2010.-608 стор.

ISBN 978-966-2066-31-9

608

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

24.

Реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 1 2010 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)» Київ 17-19 травня 2010р. стор.6-12       

7

Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., Дорогой А.П.

25.

Значимость артериальной гипертензии как фактора сердечно-сосудистой патологии, механизмы ее проатерогенного действия.

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 1 2010 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)» Київ 17-19 травня 2010р. стор.28-41

14

Коваленко В.М., Талаева Т.В., Братусь В.В.

 

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2011 рік

1.

Клиническое наблюдение пациента с легочной артериальной гипертензией при вторичном антифосфолипидном синдроме. Современные подходы к терапии

стаття

Український ревматологічний журнал 2(44) 2011 р. с. 89-95

7

Шуба Н.М. Воронова Т.Д. Крилова А.С. Ткаченко М.Ю.

2.

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами, як основа концепції лікування. Частина І. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку.

стаття

Український медичний часопис №3(83) 2011 р. с.43-50

8

Коваленко В.М. Борткевич О.П. Шуба Н.М.

3.

Глюкокортикоїдіндукований остеопороз: профілактика, діагностика та лікування

 

Методичні рекомендації

Український Центр наукової медичної інформації

і патентно-ліцензійної роботи

№114-188.2011

32

Коваленко В.М.,  Шуба Н.М.,. Поворознюк В.В, Борткевич О.П., Воронова Т.Д,  Дубкова А.Г.

4.

Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії

Навчальний посібник

Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А.,2011.-192 с.

ISBN 978-617-608-016-9

Ухв.МОН 28.12.2010р. протокол №5

192

Коваленко В.М. Шуба Н.М.

Казимирко В.К.

Сілантьєва Т.С. Дубкова А.Г.

Іваницька Л.Н. Борткевич О.П. Воронова Т.Д.

5

Влияние комплексного фитопрепарата КАНЕФРОН-Н на уровень мочевой кислоты у пациентов с гиперурикемией и артериальной гипертензией

стаття

Мистецтво лікування 1(77) 2011, ст.77-79.

3

Шуба Н.М. Воронова Т.Д., Ткаченко М.Ю.

6.

Обновленные (2009г.) согласованные положения (CONCENSUS STATEMENT) о применении  биологических препаратов

стаття

Український ревматологічний журнал 1(43) 2011 р. с. 15-35

21

Перевод под редакцией проф. Шубы Н.М.

7.

Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ №39 - 2011

3

Коваленко В.М. Проценко Г.О. Іванова К.А.

8.

Инволюционный остеоартроз и остеопороз

монография

Донецк: издатель Заславський А.Ю., 2011.-724 с. ISBN 978-617-7001-75-0

724

Казимирко В.К., Коваленко В.М., Флегонтові В.В.

9.

Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування

Монографія /рекомендації

К.:МОРІОН, 2011.-408 с.

408

За редакцією Коваленка В.М., Лутая М.І.

10

Регіональні особливості рівня здоров’я народу України

Аналітично-статистичний посібник

К.: 2011, 165 с.

165

Коваленко В.М.

Корнацький В.М. (ред.)

11

Захворювання кістково-м’язової системи та вік

Збірник праць

Матеріали ІV Міжнародної школи-семінару (Яремче, 2011) / Під ред. професора Поворознюка В.В.- К.: ВПЦ «Експрес», 2011.- 118 с.

118

Алякна В.

Баймухамедов Ч.Т. Борткевич О.П.…

Коваленко В.М.

та ін.

12

Рекомендації щодо профілактики, діагностики і лікування інфекційного ендокардиту

Стаття

Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування. К., 2011.- С.145-161

17

Коваленко В.М

Несукай О.Г.

13

Остеоартроз і біль: стан проблеми

Стаття

Боль. Суставы. Позвоночник.- 2011.- № 1.- С.41-44.

4

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

14

Вплив імунного статусу і ліпідних факторів на прогресування субклінічного атеросклерозу і розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із ревматоїдним артритом

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 1 (43).- С. 52-59

8

Коваленко В.М.

Хіміон Л.В.

Лисенко Г.І.

Гармиш О.О.

15

Оптимізація лікування набрякового та запального синдромів у пацієнтів з ревматичними хворобами суглобів: дані доказової медицини та досвід застосування в Україні

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 2 (44).- С. 43-47

5

Коваленко В.М.

16

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку.

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2011.- №3 (83) V-VI 2011.- С.43-51

8

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

17

Роль системных метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и ее исходов

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №2. – С. 15-31

17

Коваленко В.Н., Талаева Т.В. Шумаков В.А., и др.

18

Особливості оксидантного стресу та його основних компонентів в умовах коронарогенних і некоронарогенних захворювань серця

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №3. – С. 39-43

5

Коваленко В.М., Мхітарян Л.С., Орлова Н.М. та співавт.

19

Изменения показателей магнитного картирования cердца у пациентов с очаговым миокардитом

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №4. – С.

 

Коваленко В.Н., Бойчак М.П., Сосницкий В.Н. и др.

20

Метаболический синдром: природа, механизмы развития, возможности системной энзимотерапии в его профилактике и лечении

Стаття

Журн. НАМН України.- 2011.- Т.17.- №2.- С.158-173

16

Коваленко В.Н. Талаева Т.В.

Братусь В.В.

21

Особливості клініки, діагностики та прогнозування перебігу недиференційованого артриту

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 1 (43).- С. 84-89.

6

Борткевич О.П.

Шманько О.В.

Білявська Ю.В.

22

Остеоартроз: аспекты патогенеза, диагностики и лечения

Тези

Мат.наук.доп. ІV Міжнародної школи-семінару «Захворювання кістково-м’язової системи та вік».- 02-06.02.2011.- С.45-46

2

Борткевич О.П.

23

Эффективность различных вариантов комбинированной фармакотерапии хронической сердечной недостаточности (ХСН)

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія Том 6, №1, 2011 стор. 97-100

4

Кутовий В.В., Казимирко В.К.

24

Перекисное окисление липидов: противоречия концепции и отсутствие доказательности

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія  2011  в печати

 

Казимирко В.К.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2012 рік

1.

Вплив медикаментозної терапії на прогресування субклінічного атеросклерозу та розвиток судинних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит

стаття

Український ревматологічний журнал 1(47) 2012 р. с. 12-18

7

Коваленко В.М.

Лисенко Г.І.

Хіміон Л.В.

Гарміш О.О.

2.

Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи корекції

стаття

Український ревматологічний журнал 1(47) 2012 р. с. 51-58

8

Шуба Н.М. Воронова Т.Д.

Тарасенко Т.М.

Крилова А.С.

3.

Спосіб діагностики подагри

Патент України

Номер патенту: 67036; Патент опубліковано 21.01.2012, бюл. № 2/2012

 

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

Ашихмін А.В.

4.

Застосування гідроксихлорохіну в схемах лікування хворих на ревматоїдний артрит

Інформаційний лист

Київ № 164, 2012, 4 с

4

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

Проценко Г.О.

5.

Глюкокортикоидная терапия ревматических заболеваний: пульс-терапия, локальная инъекционная терапия: пособие для врачей

Посібник

К.: РПХ «ФЕРЗЬ, 2012.- 66 с. + 12 с.цв.вкл

78

Насонова В.А. (ред.)

Насонов Е.Л.

Абасов Э.Ш.

О.П.Борткевич

6.

Артериальная гипертензия и системные метаболические нарушения в патогенезе гипертонической болезни

Стаття

Журн. НАМН України.- 2012.- Т.18.- №1.- С.40-54

15

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.А.Шумаков

В.В.Братусь

7.

Сучасні пріоритети і результати розвитку кардіології в Україні

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №1 додатковий. – С.

 

В.М.Коваленко

8.

Миокардит: современный взгляд на этиологию и патогенез заболевания

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №2. – С.

 

В.Н.Коваленко

Е.Г.Несукай

С.В.Чернюк

9.

Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 1

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №3. – С.

 

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.В.Братусь

10.

Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 2

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №4. – С.

 

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.В.Братусь

11.

Первый опыт применения в Украине радиочастотной абляции для почечной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертензией с использованием международных рекомендаций и сертифицированного оборудования

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №4. – С. 1-7

7

В.Н.Коваленко

Ю.Н.Соколов

Ю.Н.Сиренко

М.Ю.Соколов

12.

Курение и развитие ревматоидного артрита: сложение патогенетического пазла

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2012.- № 2 (48).- С. 5-13.

9

В.М.Коваленко

І.Ю.Головач

О.П.Борткевич

13.

Уровень некоторых маркеров воспаления у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, сопутствующей артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета и фибрилляции предсердий

Стаття

Збірник НМАПО імені П.Л. Шупика випуск 21 книга 2. – 2012р. с. 365 – 370. 

742

Н.Н. Скалий

 

14.

Показатели метаболизма железа у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Тези

Тези доповідей VI Національний конгрес Людина та ліки – Україна. – К.:  2013р. – с. 23.

76

В.К. Казимирко, В.В. Кутовой, Н.Н. Скалий,

Л.Н. Иваницкая, А.Г. Дубкова,

Т.С. Силантьева.

Інформаційні листи:

1

Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ  №39 - 2011

3

Коваленко В.М. Проценко Г.О. Іванова К.А.

1

Застосування гідроксихлорохіну в схемах лікування хворих на ревматоїдний артрит

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ  №164 - 2012

4

Коваленко В.М. Борткевич О.П.

Проценко Г.О.

 Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2013 рік

 

 

Національний підручник з ревматології

підручник

МОРИОН.2013

678

В.М. Коваленко Н.М. Шуба

В.К. Казимирко О.П. Борткевич А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва Л.М. Іваницька Т.Д.Воронова

 

 

1.       

Protein oxidative modification and bone erosions in patients with early rheumatoid arthritis: what’s in common?

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 1 (51).- С. 21-25.

7

V.M.Kovalenko

D.G.Rekalov

M.P.Kras’ko

 

 

1.       

Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 1 (51).- С. 5-11.

7

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

О.О.Гарміш

 

 

1.       

УЗИ опорно-двигательного аппарата

Тезисы

Мат.науч.докл. Межнародной школы-семинара «Остеопороз в травматологии и ортопедии».- 04-08.02.2013.- С.76-77

2

О.П.Борткевич

 

 

1.       

Биологические агенты: в чем отличие?

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 2 (52).- С. 23-27.

5

В.М.Коваленко

О.П.Борткевич

Д.Г.Рекалов

Г.Я.Медведчук

 

 

1.       

Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Наукове видання

Лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска Київ, 2013 – 149 с.

149

В.М.Коваленко

 

 

 

1.       

Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи та реальність

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.4. – с. 22-29

8

В.М.Коваленко

А.П.Дорогой

Ю.М.Сіренко

 

 

1.       

Тривимірна ехокардіографія: оцінка структурно-функціонального стану порожнин серця

Стаття

Серцева недостатність. – 2013. – І. – с. 33-39

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

О.О.Даниленко

Н.С.Поленова

Є.Ю. Тітов

 

 

1.       

Роль современных неинвазивных методик визуализации в диагностике миокардита

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 3. – с. 101-108

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

С.В.Чернюк

 

 

1.       

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.

Метод. рекомендації

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.3. – 47 с.

47

О.М.Пархоменко

В.М.Коваленко

Ю.М.Соколов

С.М.Кожухов

Я.М.Лутай

О.В.Шумаков

М.І.Лутай

Ю.М.Сіренко

 

 

1.      10.  

Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – 1. – с.5-11

7

В.М.Коваленко

Н.М. Шуба

О.П.Борткевич

О.О.Гарміш

 

 

1.      11.  

Оксидативная модификация белков и костные эрозии у больних ранним ревматоидным артритом: что общего?

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – 1. – с.21-25

5

В.М.Коваленко

Д.Г. Рекалов

М.П.Красько

 

 

1.      12.  

Нові рекомендації з лікування та діагностики набутих вад серця

Стаття

Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування с/с та судинно-мозкових захворювань. – К., 2013. – с. 90-97

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

 

 

 

1.      13.  

Наявність та особливості проатерогенного статусу у хворих на системні ревматичні захворювання

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.4. – с. 190-204

15

В.М.Коваленко

Т.В.Талаєва

В.В.Братусь

О.О.Гарміш

Л.Л.Вавілова та ін.

 

 

1.      14.  

Значение спекл-трекинг эхокардиографии в дифференциальной диагностике хронической кардиомиопатии

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 1. – с. 64-68

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

С.В.Чернюк О.О.Даниленко

 

 

1.      15.  

Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 2. – с. 23-30

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

Н.С.Поленова

О.О.Даниленко

Є.Ю. Тітов

 

 

1.      16.  

Геометрія скорочення лівого шлуночка – новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда

Стаття

Український медичний часопис. – 2013. – 2. – с. 183-187.

6

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

О.О.Даниленко

Н.С.Поленова

Є.Ю.Тітов

 

 

1.      17.  

Визуализация сердца на основе трехмерной эхокардиографии

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 205-209

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

 

 

1.      18.  

Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с.14-20

7

В.М.Коваленко

А.С. Гавриш

 

 

 

1.      19.  

Асоціація кардіологів України. До 50-річчя заснування

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 5-21

17

В.М.Коваленко

В.О.Шумаков та ін.

 

 

1.      20.  

Гендерні та вікові аспекти деформації міокарда

тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 96

1

В.М.Коваленко О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю. Тітов О.В.Дмитриченко

 

 

1.      21.  

Оцінка життєздатності міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 162

1

В.М.Коваленко О.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю. Тітов

 

 

1.      22.  

Сердечно-сосудистые заболевания и ренин-ангиотензиновая система

Монография

К.: Морион, 2013, 231 с.

231 с.

Коваленко В.Н.

Талаева Т.В.

Братусь В.В.

 

 

38

УЗИ опорно-двигательного аппарата

Тезисы

Мат.науч.докл. Межнародной школы-семинара «Остеопороз в травматологии и ортопедии».- 04-08.02.2013.- С.76-77

2

О.П.Борткевич

 

 

39

Спосіб одержання багатої на тромбоцити плазми

Патент України

Номер патенту: 80169; Патент опубліковано 13.05.2013, бюл. № 9

 

О.М.Рубаник

О.П.Борткевич

 

 

40

Спосіб лікування захворювань суглобів

Патент України

Номер патенту: 80454; Патент опубліковано 27.05.2013, бюл. № 10

 

О.М.Рубаник

О.П.Борткевич

 

 

41

Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих ХСН при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка

стаття

Збірник наукових праць НМАПО за 2013 р.

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М. Іваницька А.Г. Дубкова Т.С.Сілантьєва

 

 

42

Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини в практиці лікаря ревматолога

стаття

Український ревматологічний журнал

 

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька А.Г. Дубкова

Т.С.  Сілантьєва

Г.П. Іванова

М.Ф. Полудненко М.В.Шарова

 

 

43

Иммунная активация и воспаление при ХСН

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М Іваницька А.Г.Дубкова

 

 

44

Функция шаперонов HSp60 и 90, их роль в развитии кардиальной патологии

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М Іваницька. А.Г.Дубкова

В.И.Бобик

 

 

45

Развитие анемии у больных с ХСН

стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

 

 

46

Влияние различных вариантов комбинированной фармакотерапии ХСН на показатели гемограмм

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М. Іваницька Т.С. Сілантьєва А.Г.Дубкова

 

 

47

Показатели метаболизма железа у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

тези

Людина та ліки – Україна VIНаціональний конгрес 21-22 березня 2013  тези доповідей с. 23

 

В.К. Казимирко В.В Кутовий. Н.М. Скалій

Л.М. Іваницька А.Г Дубкова.

Т.С Сілантьєва.

 

 

48

Выбор структурно-модифицирующих и противовоспалительных препаратов у пациентов с остеоартрозом.

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – №52 (2). – С. 67-73.

7

Н.М Шуба.

Т.Д Воронова А.С. Крылова

 

 

49

Флурбипрофен при лечении остеоартроза

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – №51 (1). – С. 26-32.

7

Т.С.Сілантьєва Г.П.Іванова Т.М.Костюченко М.Ф.Полудненко О.П.Цуцаріна

 

 

50

Труднощі діагностики шкірних васкулітів

стаття

Український ревматологічний журнал 4(54)-2013 стор 73-76

4

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

В.В. Кутовий

Г.П. Іванова

 

 

51

Уровень маркеров воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью, страдающих сахарным диабетом, в зависимости от характера сердечного ритма

тезисы

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторіальної патології» Київ 2012, стор. 48-49

1

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

Л.М. Іваницька

Н.М. Скалій

 

 

52

Гіперурикемія – мультиморбідна патологія в ревматології

стаття

Український ревматологічний журнал 2(52)-2013 стор 14- 22

9

Н.М.Шуба

 

 

53

Вибір структурно-модифікуючих та протизапальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом

стаття

Український ревматологічний журнал 2(52)-2013 стор 67 -73

7

Н.М.Шуба

Т.Д.Воронова

А.С.Крилова

 

 

54

Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих з хронічною серцевою недостатністю при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 6/2013 стор. 19-22

4

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

 

 

55

Місце стронцію ранелату в терапії при остеоартрозі: нові спостереження та сучасні клінічні дані

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 3(53).- С. 77-82.

6

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

 

 

56

Новая стратегия терапии ревматоидного артрита (на основе пересмотра рекомендаций Европейской антиревматической лиги по лечению синтетическими и биологическими базисными болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами)

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- №4(54).- С. 97-104.

8

В.Н.Коваленко

О.П.Борткевич

Ю.В.Белявская

 

 

57

“Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці лікаря-ревматолога”

 

Український ревматологічний журнал №3(53) — 2013 р. Ст.96-100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2014 рік 

4

Патогенетичне обґрунтування застосування біологічних агентів при ревматичних хворобах з урахуванням сучасних наукових досліджень та рекомендацій

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 13-20

8

Н.М.Шуба

5

Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление

стаття

Український ревматологічний журнал 2(56)-2014 стор 33-39

7

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Силантьєва

6

Иммунная активизация и воспаление при хронической сердечной недостаточности

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 3-4/2014 стор. 10-15

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

7

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема

посібник

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 2014 279 стор.

279

В.М.Коваленко В.М.Корнацький

8

Европейское исследование профілактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета EUROASPIRE IV: результаты госпитального этапа в Украине

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 4-14

11

В.М.Коваленко М.Н.Долженко Е.Г.Несукай

9

Спекл-трекинг особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью с учетом его гипертрофии

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 23-24

2

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Е.Ю.Титов А.А.Даниленко

10

Вплив хронічного запалення низьких градацій на вазорегулюючу функцію артерій у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 54

1

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

11

Стан внутрішньошлуночкової диссинхронії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Й.Й.Гіреш Є.Ю.Тітов

12

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівого шлуночка і толерантністю до фізичного навантаження у пацієнтів після інфаркту міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов Н.С.Поленова

13

Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 1. – с. 13-22

10

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов

14

Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 2. – с. 106-113

8

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов

15

Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект)

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 3. – с. 15-21

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай (модератори)

16

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 26-32

 

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов О.О.Даниленко

17

Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 76-77

2

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

18

Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2014.- № 2 (56).- С. 12-13.

2

В.М.Коваленко

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Рівень деяких показників мінерального обміну при різних ступенях важкості хронічної серцевої недостатності

тези

Тези доповідей «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – Україна національний конгрес» 1-3 квітня 2014 Київ стор. 19

1

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

2

Гранулематозне запалення як основа деяких ревматологічних захворювань

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 4-9

6

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

В.В. Кутовий

3

Особливості клінічної симптоматики і шляхи корекції гонартрозу при зниженні мінеральної щільності кісткової тканини

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 51-57

7

Н.М.Шуба

Т.М.Тарасенко

4

Патогенетичне обґрунтування застосування біологічних агентів при ревматичних хворобах з урахуванням сучасних наукових досліджень та рекомендацій

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 13-20

8

Н.М.Шуба

5

Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление

стаття

Український ревматологічний журнал 2(56)-2014 стор 33-39

7

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Силантьєва

6

Иммунная активизация и воспаление при хронической сердечной недостаточности

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 3-4/2014 стор. 10-15

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

7

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема

посібник

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 2014 279 стор.

279

В.М.Коваленко В.М.Корнацький

8

Европейское исследование профілактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета EUROASPIRE IV: результаты госпитального этапа в Украине

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 4-14

11

В.М.Коваленко М.Н.Долженко Е.Г.Несукай

9

Спекл-трекинг особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью с учетом его гипертрофии

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 23-24

2

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Е.Ю.Титов А.А.Даниленко

10

Вплив хронічного запалення низьких градацій на вазорегулюючу функцію артерій у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 54

1

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

11

Стан внутрішньошлуночкової диссинхронії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Й.Й.Гіреш Є.Ю.Тітов

12

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівого шлуночка і толерантністю до фізичного навантаження у пацієнтів після інфаркту міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов Н.С.Поленова

13

Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 1. – с. 13-22

10

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов

14

Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 2. – с. 106-113

8

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов

15

Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект)

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 3. – с. 15-21

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай (модератори)

16

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 26-32

 

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов О.О.Даниленко

17

Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 76-77

2

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

18

Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2014.- № 2 (56).- С. 12-13.

2

В.М.Коваленко

Список публікацій кафедри терапії та ревматології неподане за 2014 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

НПВП: работа под прикрытием

стаття

Здоров’я України, 2014, №23(348) с.43-44

2

Т.С.Сілантьєва М.Ю.Зак

2

Функция шаперонов HSP60 и 90, их роль в развитии кардиальной патологии

Стаття

Врачебное дело 2014, №9-10, с.19-24

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

В.И.Бобык

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

3

Пульс-терапія глюкокортикоїдами

в лікуванні ревматичних захворювань

стаття

Здоров’я України, 11.2014, стор. 67-68

2

О.П. Борткевич, В.В. Корендович

4

Безпечність використання

глюкокортикоїдів у ревматології

стаття

Здоров’я України,12.2014, стор. 29-30

2

О.П. Борткевич, В.В. Корендович

Список публікацій кафедри терапії та ревматології неподане за 2015 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Эффективность хондроитин-сульфата-4,6 у пациентов с остеоартрозом и сопутствующей гиперурикемией

стаття

Клиническая медицина Казахстана. -  2015. – №4 (38). –С.60-64.

4

Н.М. Шуба,                 А.С. Крилова

2

Ефективність структурно-модифікувальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом і гіперурикемією

стаття

Ортопедия, травматология и протезирование.-2015.- № 4.- С.69-73.

5

Н.М. Шуба,                 А.С. Крилова

3

Оцінка ефективності протизапальних препаратів повільної дії у хворих на гонартроз з гіперурикемією

стаття

Український ревматологічний журнал. -  2015. – №4 (62). – С.49-52.

4

Н.М. Шуба,

Т.Д. Воронова,                 А.С. Крилова,

О.І. Гуленко

 Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2015 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Синдром боли в спине в практике врача-интерниста

Стаття

Здоров’я України, 2015, №6(355) с.37-38

2

Т.С. Сілантьєва

2

Роль и место воспаления в патофизиологии первичного остеоартрита

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №3(61), с.1-7

8

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

3

Кальциевый гомеостаз и вопросы его коррекции

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №2(60), с.14-19

6

В.К. Казимирко

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

4

Побічні ефекти не стероїдних протизапальних препаратів та місце ібупрофену

Стаття

Новости фармации и медицины

Подано до друку

 

В.К. Казимирко

Л.М. Іваницька

5

Ревматичні прояви гемоглобінопатій

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №1(59), с.108-111

4

В.К. Казимирко

Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

Н.Я.Ремінна

М.В.Марушко

6

Подагра в практиці лікаря-інтерніста

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, подано до друку

 

Т.С. Сілантьєва

В.К. Казимирко

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

7

Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемію.

Стаття

Український ревматологічний журнал 2015. – № 2 (60). – С.24-27.

 

Н. М. Шуба,

Т. Д. Воронова,

А. С. Крилова, А.В. Пилипенко, Т.С. Хамбір

8

Вивчення ефективності структурно-модифікуючих препаратів у хворих на гонартроз/

Стаття

Ліки України . - 2015. - № 4. (190) - С. 66-70.

 

Н. М. Шуба,

Т. Д. Воронова,

А. С. Крилова, Г.В. Данішевська

9

Ефективність діацереїну у хворих на гонартроз у практиці сімейного лікаря.

Стаття

Сімейна медицина.– 2015. – №3 (59). – С.214-218.

 

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова,

А.С. Крилова

10

Подагра — мультиморбидная патология

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2015. – №1 (59). – С.72-83.

 

Н.М. Шуба,

Т.Д. Воронова

11

Изучение эффективности нимесулида и его влияние на отдельные патогенетические факторы у больных с остеоартрозом в практике семейного врача.

Стаття

Сімейна медицина.– 2015. – №2 (58). – С.43-47

 

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.В. Пилипенко

12

Вивчення впливу протизапальних препаратів на основні клініко-патогенетичні аспекти у хворих на остеоартрит

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип.24, кн.2. – С.214– 221.

 

Н.М. Шуба,

А.В. Пилипенко

13

Диференційований підхід у лікуванні при гонартрозі протизапальними препаратами залежно від мінеральної щільності кісткової тканини

Стаття

Український ревматологічний журнал.- 2015. – №1 (59).- С.42-49.

 

Н. М. Шуба,

Т. М. Тарасенко

14

Вивчення ефективності комбінації хондроїтин сульфата-4,6 та цитратного комплексу у пацієнтів з остеоартрозом та гіперурикемією

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип.24, кн.2. – С.153 – 159.

 

А.С. Крилова

15

Применение препаратов гиалуроновой кислоты для лечения при остеоартрозе

Стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 51-54

4

В.Н. Коваленко

О.П. Борткевич

Н.С. Бойчук

16

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «ревматоїдний артрит»

Уніфікований клінічний протокол

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 9-27

19

 

17

Достижения биологической терапии в ревматологии

Стаття

Здоров’я України, №2/2015

 

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич и др.

18

Сучасні проблеми лікування ревматичних хвороб

Стаття

Здоров’я України, №2/2015

 

В.Н. Коваленко, А.С. Свінціцький, О.П. Борткевич

19

Взаємозв’язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу

Стаття

Український кардіологічний журнал, 2/2015, стор. 26-33

8

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Тітов Є.Ю., Поленова Н.С., Даниленко О.О.

20

Влияние блокаторов ФНО-альфа на рентгенологическое прогрессирование при анкилозирующем спондилите

Стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 36-41

6

Коваленко В.Н., Гармиш Е.А., Левченко В.Г., Романовский А.В.

21

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал, 4/2014, стор. 26-31

6

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Поленова Н.С., Тітов Є.Ю., Даниленко О.О.

22

Пато- і морфогенез ішемічної карідоміопатії

Стаття

Журнал НАМН України. І 2015. стор. 21-27

7

Коваленко В.М., Гавриш О.С.

23

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине в Европе по данным исследования Euroaspire IV: госпитальная линия

Стаття

Український кардіологічний журнал, 4/2015, стор. 17-24

8

Коваленко В.М., Долженко М.Н., Несукай Е.Г., Дьяченко Я.С., Нудченко А.О.

24

Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево-судинної патології.

Стаття

Український кардіологічний журнал, 5/2014, стор. 105-116

12

В.М. Коваленко, О.Б. Кучменко, Л.С. Мхітарян.

25

Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою

стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 61-65

5

Борткевич О.П.

26

Стрес і серцево-судинні захворювання: сучасний стан проблеми

стаття

Український кардіологічний журнал, додаток 1 2015 с. 4-11

8

В.М. Коваленко

27

Поширеність тривожно-депресивних розладів та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження  EUROASPIRE IV – первинна ланка медичної допомоги

стаття

Український кардіологічний журнал, додаток 1 2015 с. 11-16

6

В.М.Коваленко

М.М.Долженко,

О.Г.Несукай

О.О.Нудченко

С.З.Лурьє

28

Застосування структурно-модифікуючих препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз та гіперурикемію

Інформаційний лист

Укрмедпатент

(у роботі)

4

Шуба Н.М.,                 Крилова А.С.,                                    Воронова Т.Д.,              Дубкова А.Г.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2016 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Серонегативные спондилоартриты и анкилозирующий спондилит: как установить диагноз и не опоздать с лечением

Стаття

Здоров’я України.– 2016. - №7(380).– 2016.– С. 38-39.

2

Т.С. Сілантьєва

2

Ураження хребта у хворих на ревматоїдний артрит

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№1(63) .–С.52-56.

 5

В.К. Казимирко, Т.С. Сілантьєва, А.Г. Дубкова,

В.В. Кутовий,

Н.Я.Ремінна,

Ю.І. Иваницкий

3

Имеется ли тождество между воспалительными процесами при ревматических заболеваниях и атеросклерозом?

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№2(64).–С.17-24.

7

В.К.Казимирко, Л.М.Иваницкая

4

Состояние мелких сосудов (внутрипаренхиматозных артерий, артериол, копилляров, венул) у больных облитерирующим тромбангиитом.

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№2(64).–С.17-24.

7

В.К. Казимирко, В.Е.Клочко, В.П.Сильченко, К.Н.Шатрова, С.В.Дейнека,   Л.Н.Иваницкая, Т.С.Силантьева,     А.Г. Дубкова

5

Does Decreased Bone Mineral Density Affect Clinical Manifestation in Knee Osteoarthritis Women?

Тези

Ann Rheum Dis 2016.-№75.-Р.1166

1

Н.М. Шуба,                 Т.М. Тарасенко

6

Вивчення ефективності та безпеки глюкозаміну сульфату в лікуванні хворих на гонартроз

Стаття

Ортопедия, травматология и протезирование. — 2016. — № 3. — С. 78– 84.

7

Н.М. Шуба,                 Т. Д. Воронова,  Т.С. Хамбір

7

Вивчення ефективності та безпеки екстракту імбиря в лікуванні хворих з болем в нижній частині спини

Стаття

Сімейна медицина.– 2016. – №4 (66). – С.101-106.

5

Н.М. Шуба,                 Т. Д. Воронова,  Т.С. Хамбір

8

Ефективність німесуліду та його вплив на окремі катаболічні і анаболічні фактори у хворих на остеоартроз

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №1 (63). – С.57-64.

8

Н.М. Шуба,                 Т.Д. Воронова,

А.В. Пилипенко,

С.В. Литвиненко

9

Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 48 – 53.

6

В.М. Коваленко

О.Г. Несукай

С.В. Федьків

С.В. Чернюк

Р.М. Кириченко

О.В. Дмитриченко

10

Дискусійні питання обгрунтування статусу діагнозу "Ювенільний ревматоїдний артрит" в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 21 – 24.

4

В.М.Коваленко

О.П. Борткевич

Ю.В. Білявська

11

Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 9 – 16.

8

В.М. Коваленко

Л.І. Омельченко

О.Б.Яременко

Т.В. Марушко

Л.Ф. Богмат

Ю.В. Білявська

12

Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, пернкарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 86 – 95.

10

В.М.Коваленко

О.Г. Несукай

Л.Г. Воронков

М.Г. Ілляш

Д.В. Рябенко

А.С. Козлюк

13

Влияние длительной системной энзимотерапии на уровень сердечно-сосудистого риска у пациентов с остеоартрозом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 73 – 84.

12

В.М.Коваленко

Т.В. Талаєва

А.С. Козлюк

В.В. Братусь

14

Ложные хорды левого желудочка

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 104 – 108.

5

В.М.Коваленко  О.Г. Несукай

О.О. Даниленко

15

Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 74 – 79.

6

В.М.Коваленко

О.Г. Несукай

С.В. Федьків

С.В. Чернюк

Р.М. Кириченко

О.О. Даниленко

16

Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 109 – 120.

12

В.М.Коваленко О.М. Пархоменко

Л.А. Дзяк

Л.Г. Воронков

О.С. Сичов

Ю.І. Карпенко

О.І. Іркін

17

Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 5 – 14.

10

В.М.Коваленко

А.П. Дорогой

18

Гендерные особенности факторов сердечно- сосудистого риска у пациентов Украины и Европы по данным EUROASPIRE IV: общая практика

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 15 – 23.

9

В.М.Коваленко М.М. Долженко

О.Г. Несукай

А.О. Нудченко

К. Фарадж

19

Можливості кардіо-МРТ у діагностиці некоронарогенних захворювань міокарда

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 164.

1

В.М.Коваленко

С.В. Федьків

В.А. Федьків

20

Оновлені підходи до лікування ревматичних хвороб у жінок в період вагітності та лактації

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2016.- № 2 (64).- С.25-33.

4

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська В.В.Корендович

 

21

Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладнень.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 3,6.

2

Шуба Н.М.,

Сміян С. І.

22

Фармакотерапия в ревматологи: прогнозирование и предупреждение ослонений на основе персонифицированной и доказательной медицины

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 39-40

2

Коваленко В.Н.

23

АНЦА-асоційовані васкуліти – нові аспекти діагностики.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 46-47.

2

Борткевич О.П.

24

Вивчення селективних не стероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.70-74.

5

Шуба Н.М., Воронков Л.Г., Воронова Т.Д., Пилипенко А.В.,

 Гуленко О.І., Литвиненко С.В.

25

Ефективність препарату Піаследин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.46-51.

6

Борткевич О.П., Корендович В.В., Білявська Ю.В. 

 

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2017 рік  

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза. Часть 1.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№69 (3).-С.31-38.

7

В.К. Казимирко,

Т.С.Силантьева,    

Л.Н.Иваницкая, А.Г. Дубкова

В.В. Еутовой

2.

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця.

Стаття

Здоров’я України.– 2017. - №1(398).– С.8-9.

2

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Метеньканич Г. І.,

Залуцька О.С. Липовецька І.О.

3.

Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 64-65.

2

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий

4.

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 66-67.

2

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

5.

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 68-70.

3

О.П. Борткевич

6.

Ревматические проявления как следствие гранулематоза єндогенніх инородніх тел.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.13-20.

8

Казимирко В.К.

7.

Холестерин как индуктор воспаления в организме человека

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.62-68.

7

Казимирко В.К.

8.

Патогенез атеросклеротического воспаления.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.65-71.

7

Казимирко В.К.

9.

Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.17-24.

8

Казимирко В.К.

 

10.

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.6-16.

11

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В.

11.

Обгрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоатрозу із супутньою гіперурикемією.

Стаття

Сімейна медицина. -  2017.-№3 (71).-С.14-21.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В

12.

Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.38-46.

9

Н.М.Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко.

13.

АНЦА-асоційований васкуліт: оновлений погляд на ведення пацієнтів

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.31-37.

7

Борткевич О.П. Корендович В.В. Ярецька Г.В.

14.

18.       Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№5.-С.67-82.

16

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

15.

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№6.-С.15-24.

10

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

16.

Клінічна фармакологія як наука: роль у сучасній медицині

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№1.-С.11-15.

7

В.Н. Коваленко, С.Н. Кожухов

17.

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№2.-С.39-44.

6

Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

18.

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український медичний часопис 2017. - № 2(118).- С. 40–41.

2

 

19.

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.3-5.

3

 

20.

Differentiated approach to the treatment of osteoarthritis with comorbidities

Тези

Ann Rheum Dis.- 2017.-V.76 Suppl 2.-Р. 1341-1342

2

N. Shuba, T. Voronova, A. Krylova, T. Khambir, A. Pilipenko

21.

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. –С.4-7.

4

В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV

22.

Оцінка діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з гіпертоніч-ною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії

Тези

Український кардіо-логічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 21.

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Полєнова, О.О. Даниленко

23.

Оцінка варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з міокардитом при 12-місячному спостереженні 

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 123..

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

24.

Європейська протиревматична ліга святкує 70-річчя: основні етапи розвитку

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» – 2017. - №3(52).– С. 18-20.

3

Коваленко В.Н.

25.

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії.

Стаття

Гострі та невідкладні стани. -2017.- №2 (65).-С.30-37.

8

Дзюба Д.О., Галушко О.А., Крилова А.С.

Останнє оновлення: 04 лип. 2018

Наукова діяльність

Наукова тематика кафедри складає декілька напрямків:

-  Модифікація терапії ревматологічних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку;

-  Розробка методів діагностики та лікування остеопорозу у ревматологічних хворих;

-  Обґрунтування і втілення системної ензимотерапії в комплексі програм лікування ревматичних хворих;

-  Оцінка клінічної ефективності нових антиревматичних фармакотерапевтичних засобів – імунобіологічних препаратів.

З 2005 по 2009 роки виконувалась планова НДР кафедри «Вивчення стану кісткової системи у хворих на остеоартроз під впливом лікування».

На 2014-2018 роки запланована робота «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз з синдромом гіперурикемії» Державний реєстраційний номер 0114U002217.

Керівник НДР завідуючий кафедрою терапії та ревматології, академік НАМН України, д.м.н., професор  В.М. Коваленко

З 2006 р. за результатами наукових досліджень були зроблені доповіді  на конференціях та з’їздах: міжнародних – 51; українських – 168; обласних – 181. З моменту заснування кафедри захищено 21 докторських та 36 кандидатських дисертацій.

За 2017 р. видано: методичних рекомендацій – 1,

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.       

Лікування клапанних вад серця

Методичні рекомендації

К.: МОРІОН, 2017

61

В.М. Коваленко

О.Г. Несукай

1.       

Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах.

Навчальний посібник.

Київ. 2017

105

Коваленко В.М., 

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Дубкова А.Г., Крилова А.С.

                    навчальний посібник -1 

За 2017 р. опубліковано статей та тез (перелік додається)

                     Всього – 29 (статті : неподаних за 2016 рік – 6, за 2017 рік –

                     20, тези -3)                    

                            Статті у спеціалізованих наукових виданнях, що внесені до

                              переліку фахових видань України - 18

                              Статті у інших вітчизняних виданнях України -11

                              Статті у виданні, що включено до

                              наукометричної бази даних – 6

                              тези міжнародні-1

                              Внесено до репозитарію - 25

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.       

Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладнень.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 3,6.

2

Шуба Н.М., Сміян С. І.

1.       

Фармакотерапия в ревматологи: прогнозирование и предупреждение ослонений на основе персонифицированной и доказательной медицины

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 39-40

2

Коваленко В.Н.

1.       

АНЦА-асоційовані васкуліти – нові аспекти діагностики.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 46-47.

2

Борткевич О.П.

1.       

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця.

Стаття

Здоров’я України.– 2017. - №1(398).– С.8-9.

2

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Метеньканич Г. І.,

Залуцька О.С. Липовецька І.О.

1.       

Вивчення селективних не стероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.70-74.

5

Шуба Н.М., Воронков Л.Г., Воронова Т.Д., Пилипенко А.В.,

 Гуленко О.І., Литвиненко С.В.

1.       

Ефективність препарату Піаследин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.46-51.

6

Борткевич О.П., Корендович В.В., Білявська Ю.В. 

 

1.       

Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 64-65.

2

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий

1.       

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 66-67.

2

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

1.       

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 68-70.

3

О.П. Борткевич

1.      10.  

Ревматические проявления как следствие гранулематоза єндогенніх инородніх тел.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.13-20.

8

Казимирко В.К.

1.      11.  

Холестерин как индуктор воспаления в организме человека

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.62-68.

7

Казимирко В.К.

1.      12.  

Патогенез атеросклеротического воспаления.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.65-71.

7

Казимирко В.К.

1.      13.  

Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.17-24.

8

Казимирко В.К.

 

1.      14.  

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.6-16.

11

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В.

1.      15.  

Обгрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоатрозу із супутньою гіперурикемією.

Стаття

Сімейна медицина. -  2017.-№3 (71).-С.14-21.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В

1.      16.  

Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.38-46.

9

Н.М.Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко.

1.      17.  

АНЦА-асоційований васкуліт: оновлений погляд на ведення пацієнтів

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.31-37.

7

Борткевич О.П. Корендович В.В. Ярецька Г.В.

1.      18.  

18.       Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№5.-С.67-82.

16

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

1.      19.  

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№6.-С.15-24.

10

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

1.      20.  

Клінічна фармакологія як наука: роль у сучасній медицині

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№1.-С.11-15.

7

В.Н. Коваленко, С.Н. Кожухов

1.      21.  

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№2.-С.39-44.

6

Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

1.      22.  

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український медичний часопис 2017. - № 2(118).- С. 40–41.

2

 

1.      23.  

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.3-5.

3

 

1.      24.  

Differentiated approach to the treatment of osteoarthritis with comorbidities

Тези

Ann Rheum Dis.- 2017.-V.76 Suppl 2.-Р. 1341-1342

2

N. Shuba, T. Voronova, A. Krylova, T. Khambir, A. Pilipenko

1.      25.  

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. –С.4-7.

4

В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV

1.      26.  

Оцінка діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з гіпертоніч-ною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії

Тези

Український кардіо-логічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 21.

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Полєнова, О.О. Даниленко

1.      27.  

Оцінка варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з міокардитом при 12-місячному спостереженні 

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 123..

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

1.      28.  

Європейська протиревматична ліга святкує 70-річчя: основні етапи розвитку

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» – 2017. - №3(52).– С. 18-20.

3

Коваленко В.Н.

1.      29.  

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії.

Стаття

Гострі та невідкладні стани. -2017.- №2 (65).-С.30-37.

8

Дзюба Д.О., Галушко О.А., Крилова А.С.

Зроблено доповідей на з’їздах, конференціях, симпозіумах:

Українських -15

Доповіді 

Назва конференції

К-ть доповідей

Доповідачі

1.      Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» 16-17 березня 2017 р., м. Київ.

7

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

1.      XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, 20-22 вересня 2017, м. Київ.

6

Коваленко В.М.

1.      «Школа кардіолога», 3 жовтня 2017, м. Київ.

1

Шуба Н.М.

1.      Науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології» 3 жовтня 2017 р., м. Київ.

1

Шуба Н.М.

Доповіді на конференціях 2018 р.

 

Назва конференції

К-ть доповідей

Доповідачі

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини:  визначення статусу та менеджмент» 22-23 березня 2018 р., м. Київ.

5

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

XIX Національний конгрес кардіологів України, 26-28 вересня 2018, м. Київ.

3

Коваленко В.М.

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування»28-29листопада 2018 р., м. Київ.

8

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

Крилова А.С.

Науково-практичній конференції  асоціації лікарів- інтерністів«Сучасні міжнародні підходи до стандартів діагностики та лікування в клініці внутрішньої медицини» 28.02.2018 р. м. Рахів.

1

Іваницька Л.М.

ХVІ Зимова школа лікарів-інтерністів      28.02.- 05.03.2018 р., м. Рахів.

1

Іваницька Л.М.

Науково-практична конференція асоціації лікарів- інтерністів «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб. Діагностика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в клініці внутрішніх хвороб, хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці» 24.10.2018 р., м. Київ

1

Іваницька Л.М.

             

                                              Міжнародні конференції

Назва конференції

Учасники

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж, 29 квітня – 02 травня 2017 р.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д. 

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, 14 - 17 червня 2017.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона, 26 - 30 серпня 2017 р.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан, 16-19 червня, 2017 року

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ В 2017 РОЦІ

(кафедра терапії та ревматології)

 1. Аспірант очний Пилипенко Анастасія Володимирівна «Обґрунтуваннятарозробкадиференційованоїтерапіїостеоартрозупротизапальнимипрепаратамикороткоїдіїухворихзізниженоюмінеральноющільністюкістковоїтканини». Термін виконання 2015-2018 роки. Переведена на заочну аспірантуру з 01.12.16 подовжено по 30.11.19. (наказ МОЗ №08.1-33/11-СП/2762/28369). Тема затверджена 16.03.2016. Науковий керівник- професор кафедри терапії те ревматології, доктор медичних наук Шуба Н.М.
 2. Аспірант очний ХамбірТетянаСергіївна «Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією» Термін виконання 2016-2020 роки. Тема затверджена 18.01.2017. Науковий керівник - професор кафедри терапії те ревматології, доктор медичних наук Шуба Н.М.
 3. Аспірант очний Труфанова Галина Володимирівна «Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця», дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки.  Подовжено до грудня 2018 по догляду за дитиною. Тема затверджена 18.05.2011. Науковий керівник–зав. кафедри терапії те ревматології, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Коваленко В.М. 

Підготовка клінічних ординаторів у 2017році

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

1.       

Матвійчук Юлія Андріївна

01.09.17-31.08.19

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2018

Червень 2019

1.       

Данилюк Тетяна Павлівна

01.09.17-31.08.19

Дубкова Антоніна Георгіївна

Червень 2018

Червень 2019

1.       

Гурковська Дар’я Генадіївна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

1.       

Демковець Ірина Олександрівна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

1.       

Метеньканич Ганна Іванівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

1.       

Залуцька Оксана Сергіївна

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

1.       

Липовецька Ірина Олександрівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

1.       

Дишлевий Андрій Михайлович

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 

 

Виконано ініціативно-пошукову НДР: «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз з синдромом гіперурикемії» (державний реєстраційний номер 0114U002217, термін виконання 2014-2018 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М.

Затверджено нову тему інціативно-пошукової НДР «Вивчення впливу супутньої патології на перебіг остеоартрозу  та підбір відповідно оптимальної його терапії» (державний реєстраційний номер  0118U100363, термін виконання 2019-2023 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М.

Зареєстровані в GoogleScholar, Scopus таWeb of Science всі співробітники кафедри (10). Позитивні індекси цитування (Хірша) в Google Scholar – у всіх співробітників кафедри, середній індекс Хірша по кафедрі за Google Scholar 8,4. Індекси цитування за Scopus мають: Коваленко Володимир Миколайович -1,Шуба Неоніла Михайлівна -1, Казимирко Віталій Казимирович -1.

Надіслано 100 публікацій до інституційного репозитарію НМАПО імені П.Л. Шупика.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2018рік за результатами виконання фрагменту ініціативно-пошукової НДР

№ п/п

Назвапраці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кістьстор.

Прізвище, ім´я, по батьковіспівавтора

1

НПВП-риски и выбор безопаснойтерапии.

 

стаття

Український ревматологічний журнал.– 2018.–№1(71)– С. 16-22.

6

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Кокунов Ю.О

2

Сучасний погляд на патогенез остеоартрозу та вибір ефективних симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів з погляду останніх рекомендацій

стаття

Ліки України -  2018.-№1 (217).-С.11-18.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Гуленко О.І.

3

НПВП-риски и выбор безопасной терапии. 

стаття

Здоров’яУкраїни.– 2018. - №7(428).– С. 3,8-9

3

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Кокунов Ю.О.

4

Рациональные подходы в лечении остеоартрита: акцент на ацеклофенак и лорноксикам

 

стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» –2018. - №8 (429).– С.57-58.

2

О.П. Борткевич

5

Подагра: стара та нова ера захворювання. 

 

стаття

Здоров’яУкраїни.– 2018. - №11-12(432-433).– С. 3,7

2

Шуба Н.М., В. В. Поворознюк, О. В. Лобанченко

6

Гіперурикемія як плацдарм коморбідності фокус на терапевтичні цілі та зменшення кардіоваскулярного ризику

 

стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» –2018. - №3 (58).– С. 3, 8

2

В.М. Коваленко, Н.М. Шуба,

С.І. Сміян

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2018 рік, які не входять до фрагменту ініціативно-пошукової НДР

№ п/п

Назвапраці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кістьстор.

Прізвище, ім´я, по батьковіспівавтора

1

Роль углеводородной структуры стеринов в развитии атеросклероза и других поражений

 

стаття

Українськийревматологічний журнал.–2018.–№1(71)– С. 23-29.

6

Казимирко В.К., Демковец І.А.

2

Воспаление у больных с сердечной недостаточностью: механизмы развития, влияние фармакотерапии.

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2018.–№1(71)– С. 60-63.

4

Казимирко В.К., Кутовой В.В., Гаврилюк И.А.

3

Принципы применения глюкокортикоидов в лечении ревматических болезней с учетом их эффективности и безопасности.

стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» –2018. - №1 (56).– С.24-26.

5

В.Н. Коваленко, О.Б. Яременко, Н.М. Шуба и др

4

Роль корекції дефіциту вітаміну D при ревматичних хворобах

 

стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» –2018. - №1 (56).– С.64-65.

2

О.П. Борткевич

5

Актуальне вопросы современной кардиологии

 

стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» –2018. - №1 (56).– С.54.

1

В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, ЛА. Мищенко

6

Динаміка показників структурно-функціонального стану серця та порушень серцевого ритму в пацієнтів з міокардитом протягом 12 місяців спостереження

стаття

Українськийкардіологічний журнал. – 2018. - № 1. –С.73-79.

6

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Федьків, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

7

Унитарная теорія патогенеза атеросклероза.

 

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2018.–№2(72)– С. 65-70.

6

Казимирко В.К.

8

Сучасні аспекти діагностики та лікування ревматичних захворювань.

стаття

Здоров’я України.– 2018. - №6(427).– С. 16-18.

3

В.М. Коваленко

9

Cовременные подходы к терапии системних заболеваний соединительной ткани: достижение целей быстро и безопасно

стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» –2018. - №2 (57).– С.62-64.

3

О.Б. Яременко, О.П. Борткевич, Д.Л. Федьков

10

Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза (Часть 3).

стаття

Український ревматологічний журнал.–2018.–№3(73)– С. 59-65.

7

Казимирко В.К., Демковець І.А., Гурковська Д.Г.

 

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів: підготовка докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук) в докторантурі, аспірантурі у 2018 році

№ з/п

ПІБ

Форма навчання (очна, денна, вечірня, заочна), роки навчання

ПІБ
науковогокерівника

Тема дисертаційноїроботи,
дата затвердженнявченою радою

1

Пилипенко АнастасіяВолодимирівна

очна, 2015-2018, заочна з 01.12.16 подовжено по 30.11.19. (наказ МОЗ №08.1-33/11-СП/2762/28369)
академвідпусткаподовжено до 30.11.2020р.

Шуба
НеонілаМихайлівна

Обґрунтування та розробка диференційованої терапії остеоартрозу протизапальними препаратами короткої  дії у хворих зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини

2

Труфанова Галина Володимирівна

Очна, 2011-2013

(Подовжено до грудня 2018 р. по догляду за дитин.)

Коваленко ВолодимирМиколайович

Оцінка структурно-функціональ-ного стану лівогошлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця

3

Хамбір
ТетянаСергіївна

Очна,

2016-2020 роки

Шуба
НеонілаМихайлівна

Вивченняефективностісимптоматичнихповільноїдіїпротизапальнихпрепаратів у хворих на остеоартрозколіннихсуглобів та хребта з супутньоюпатологією

 • Підготовка клінічних ординаторів у 2018 році

№ з/п

ПІБ

Термінинавчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

1.      

Матвійчук Юлія Андріївна

01.09.17-31.08.19

Шуба НеонілаМихайлівна

Червень 2018

Червень 2019

2.      

Данилюк Тетяна Павлівна

01.09.17-31.08.19

Дубкова АнтонінаГеоргіївна

Червень 2018

Червень 2019

 

Науково-педагогічні працівники кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, які зареєстровані на платформах GoogleScholar,

ResearchGate, індекс Гірша (або H-індекс) 

 

№ з/п

ПІБ

GoogleScholar

ResearchGate

Індекс Гірша

(або H-індекс)

1.       

Коваленко Володимир Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWhTjnUAAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Kovalenko

17

1.       

Шуба Неоніла Михайлівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p03Nl10AAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Neonila_Shuba

9

1.       

Казимирко Віталій Казимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YE-tpi0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Kazimirko

9

1.       

Дубкова Антоніна Георгіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AhCPmYgAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Antonina_Dubkova

2

1.       

Сілантьєва Тетяна Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_NhzCo0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Silantieva

2

1.       

Іваніцька Лілія Миколаївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cQsIkF0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Ivanitska

2

1.       

Крилова Анна Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EuYirPkAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Krylova3

3

1.       

Борткевич Олег Петрович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yd4vFxoAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Bortkevych

10

1.       

Воронова Тетяна Дмитрівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8GzZJhQAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Voronova

5

1.       

Кутовий Віталій Вікторович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=brPbqBIAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Kutovoy

2

 

Середній індекс цитування

 

 

6,1

 

Докторські дисертації захищені під керівництвом наукового консультанта акад. Коваленка В.М.:

1. Шевчук Сергій Вікторович (докторська дисертація) “Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак” (14.01.12). Захищена 16.12.2008 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 

2. Проценко Галина Олександрівна (докторська дисертація) “Оцінка стану хрящової і кісткової тканини у хворих на остеоартроз та обгрунтування диференційованих програм фармакотерапії” (14.01.12). Захищена 27.04.2010 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 

3. Ярема Надія Іванівна (докторська дисертація)  “Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді” (14.01.12). Захищена 2010 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. 

4. Федьків Світлана Володимирівна (докторська дисертація) “Променева діагностика коронарного атеросклерозу та ускладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп’ютерної томографії” (14.01.23). Захищена 30.11.2010 р. на засіданні спецради Д 26.613.11 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

5. Рекалов Д. Г. “Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обгрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту” (14.01.12). Захищена 2012 р. на засіданні спецради Д 26.616.01 при ДУ «Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

Професор Шуба Н.М. підготувала кандидата наук зі спеціальності 14.01.27 – пульмонологія.

      1. Воронова Т.Д. “Оптимізація лікування не госпітальних пневмоній у хворих з факторами ризику” (14.01.27). Захищена 29.01.2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України.

Професор Казимирко В.К. підготував кандидатів наук зі спеціальності 14.01.32 – медична біохімія та 14.01.12 – кардіологія.

1. Пономарьова Галина Володимирівна. “Лабораторно – Біохімічні методи ранньої діагностики гострого коронарного синдрому, як характеристика запалення при коронарному атеросклерозі” (14.01.32).  Захищена 18.12.2008 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.  

     2. Кутовий Віталій Вікторович. “Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії” (14.01.11). Захищена 20.11.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при ДУ «Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д.Стражеска» НАМН України.

Професор Борткевич О.П. підготував трьох кандидатів наук зі спеціальності 14.01.12 - ревматологія:

 1. Терзов Костянтин Анатолійович. “Оцінка структурно-функціональних змін опорно-рухового апарата у хворих на ревматоїдний артрит за даними ультразвукового дослідження” : Дис. канд. наук: 14.01.12 - 2008., захищена 01 лютого 2008 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.
 2. Бойчук Наталія Сергіївна. “Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом” : Дис. канд. наук: 14.01.12 - 2009., захищена 25 березня 2009 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.
 3. Білявська Юлія Вікторівна “Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту”, захищена 28 травня 2009 року на засіданні спецради Д 26.616.01 при Національному Науковому Центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України.

З 2008 по 2014 р.р. на кафедрі були захищені магістерські роботи:

Крилова А.С. захистила магістерську роботу на тему „Вивчення ефективності структурно-модифікуючих препаратів у лікуванні остеоартрозу та їх плейотропних ефектів ” 16 травня 2012 року. Присвоєно  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом „Внутрішні хвороби” диплом КВ №43883762.

Бородай Е.С. «Клініко-ехокардіографічні фактори утримання синусового ритму у хворих на фібриляцію передсердь». 5 серпня 2013 р. Присвоєно  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом „Внутрішні хвороби” диплом КВ №45827096. 

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації: 

 1. Аспірант Труфанова Галина Володимирівна (очний) «Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця» дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки. (Подовжено до 2015р. в зв’язку з доглядом за дитиною).
 2. Аспірант Іванова Катерина Анатоліївна (заочний) «Аналіз клініко-лабораторних критеріїв перебігу остеоартриту та дисліпідемій» дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р.
 3. Аспірант Козлюк Аліна Сергіївна «Обґрунтування розробка методу корекції дисліпідемій у хворих з метаболічним синдромом та остеоартрозом» Термін виконання 2012-2014 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р.
 4. Аспірант Тарасенко Тетяна Миколаївна «Вивчення ефективності застосування протизапальних препаратів та їх впливу на мінеральну щільність кісткової тканини у хворих на гонартроз» Термін виконання 2010-2013 роки. Планується апробація на жовтень 2014 р. (Подовжено до 2015р. в зв’язку з доглядом за дитиною).
 5. Аспірант Крилова А.С. «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією » Термін виконання 2012 – 2015 роки. 

На сьогодні на кафедрі виконуються магістерські роботи:

Скалій Н. М. тема: « Вираженість анемічного синдрому у хворих з хронічною серцевою недостатністю внаслідок ішемічної хвороби серця в поєднанні з цукровим діабетом» 

Список публікацій кафедри

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2008 рік.

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз (Аналітично-статистичний посібник)

Посібник

К., ММП «ЛИНО», 2008.- 111 с.

111

В.М.Коваленко,

В.М.Корнацький (ред..)

2.

Харчування та здоров’я. Профілактично-лікувальне харчування при ревматичних хворобах

Посібник

ЗАТ «ВІПОЛ», 2008.- 111 с.

111

В.М.Коваленко, В.М.Корнацький (ред..)

Давиденко Н.В.

Борткевич О.П.

Манойленко Т.С.

3.

Современные аспекты глюкокортикоидной терапии ревматических заболеваний

Посібник

ОРИОН, 2008.- 68 с.

68

Насонова В.А. (ред.)

В.Н.Коваленко, Н.М.Шуба,

О.П.Борткевич

и соавт.

4.

Руководство по кардиологии

Монографія (рос.)

К., МОРИОН, 2008.- 1424 с.

1424

В.Н.Коваленко (ред.)

5.

АНЦА-ассоциированные и криоглобулинемические системные васкулиты

Монографія

Октан-принт, Кривой Рог, 2008.- 101 с.

101

В.Н.Коваленко

А.П.Кузьмина

Л.Я.Бабінина

Г.А.Проценко

О.А.Урясьева

6.

Патология дистального отдела кишечника: механизмы развития , лечение

Монографія

МОРІОН,2008 159 c

ISBN 978 -966-2066-05-0 

159

В.К.Казимирко, М.Л.Захараш, А.И.Пойда, В.И.Мальцев

7.

Практичні навички з ревматології

посібник

МОРІОН,2008 256 c

ISBN 978 966-2066-06-7 

256

В.М.Коваленко,

Н.М.Шуба (ред.), В.К.Казимирко, О.П.Борткевич, А.Г.Дубкова, Т.С.Сілантьєва, Л.М.Іваницька, Т.Д.Воронова

8.

Застосування антагоністів фактора некрозу пухлин в лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит, псоріатична артропатія)

Метод. рекомендації

Метод. рекомендації.- Київ, 2008.- 40 с.

40

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

та співавт.

9.

Применение магнитокардиографического картирования сердца в аритмологии

Стаття

Укр. кардиол. журнал.- 2008.- №2.- С.8-13

6

В.Н.Коваленко

А.Н.Соловьян

В.Н.Сосницкий

А.А.Бородай

10.

Вивчення виживаності та функції ризику смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу: результати 5-річного проспективного дослідження

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2008.- № 4(66) – VII/VIII.- С.32-36

5

В.М.Коваленко

О.В.Онищенко

Д.В.Рябенко

11.

Рівні ліпідів, гомо цистеїну та стан серцево-судинної системи у хворих на системний червоний вовчак та їх динаміка епід впливом лікування

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №1 (31).- С.62-66

5

В.М.Коваленко

С.В.Шевчук

12.

Вплив системної ензимотерапії на основні клініко-біохімічні параметри у хворих з метаболічним синдромом та гіперурикемією

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №2 (32).- С.48-52

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

Г.Ю.Яковенко

13.

Ефекти тривалого синдромального лікування ХСН у хворих з ДКМП і хронічним міокардитом: порівняльне дослідження

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №2 (32).- С.65-69

5

В.М.Коваленко

О.В.Онищенко

Є.С.Рей

Д.В.Рябенко

14.

Вплив патогенетичної терапії в поєднанні з симвастатином та фолієвою кислотою на тяжкість захворювання, активність запального ерзавє, стан серцево-судинної системи, рівень ліпідів і гомо цистеїну у хворих на системний червоний вовчак

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.16-23

8

В.М.Коваленко

С.В.Шевчук

15.

Спосіб лікування остеоартрозу

Патент на корисну модель

10.09.2008, Бюл.№ 17

4

В.М.Коваленко

О.П.Борткевич

Н.М.Шуба

Г.О.Проценко

Н.С.Бойчук

16.

Есенціальна артеріальна гіпертензія

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2008.- № 2(64) – IIІ/ІV.- С.5-34

30

Е.П.Свищенко

Л.В.Безродная

О.П.Борткевич

17.

Важливість індивідуальної фармакотерапії в ревматологічній практиці

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №1 (31).- С.76-79

4

О.П.Борткевич

О.П.Вікторов

18.

Клініко-діагностичне значення антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у пацієнтів з різною тривалістю оревматоїдного артриту

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.58-64

7

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

19.

Сучасні уявлення про терапію у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями суглобів та хребта препаратами, що модулюють структуру хряща

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.25-29

4

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

20.

Основанные на доказательной базе рекомендации Европейской антиревматической лиги по применению терапии глюкокортикоидами при ревматических заболеваниях

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2008.- №3 (33).- С.4-14

14

Перевод под ред. Н.М.Шубы

21.

Комбинированные хондропротекторы в неврологической практике

Стаття

Здоров’я України №7/1(дополнительный) 2008 с 72-73

2

В.К.Казимирко, В.І.Мальцев

 

22.

Заболевания опорно-двигательной системы: диагностика и новейшие подходы к лечению

Стаття

Здоров’я України №9(190) 2008 с 26-27

2

В.М.Коваленко, Н.М.Шуба, О.П.Борткевич

23.

Новые лекарственные формы метатрексата: в помощь врачу и пациенту

Стаття

Здоров’я України №10(191) 2008 с 82

1

В.М.Коваленко,О.П.Борткевич

24.

Современный подход к лечению сосудистых поражений при ревматических болезнях

Стаття

Здоров’я України №10(191) 2008 с 47

1

Н.М.Шуба

25.

Оценка клинической эффективности БИОТУМА у взрослых пациентов с негоспитальной пневмонией

Стаття

Ліки України 2008 №4(120) с 121-123

3

Н.М.Шуба, Т.Д.Воронова

26.

Остеопороз – актуальная проблема ХХI века: новый взгляд на патогенез и принципы терапии

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.1  с.650-662

13

Н.М.Шуба

27.

Методичні питання проведення практичних занять на передатестаційних циклах з ревматології

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.1  с.216-220

5

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

28.

Влияние обострения хронической сердечной недостаточности на некоторые показатели липидного обмена

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.3  с.254-258

5

В.В.Кутовий, В.К.Казимирко

29.

ерзав некоторых маркеров воспаления у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.3  с.355-359

5

В.В.Кутовий, Г.В.Пономарьова, В.К.Казимирко

30.

Динаміка клініко-гемодинамічних параметрів у хворих з кардіомегалією і ХСН некоронарогенного ґенезу внаслідок тривалого лікування еналоприлом і карведілолом

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.2  с.511-518

8

В.М.Коваленко, О.В.Онищенко, Н.О.Солобюкова, Є.С.Рей, Д.В.Рябенко

31.

Выраженность воспаления у больных хронической сердечной недостаточностью, принимающих антагонисты альдостерона

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика ерз..17 кн.2  с.519-523

5

В.В.Кутовий,

В.К.Казимирко

32.

Когда позвоночник похож на бамбук

Стаття

Газета по-киевски №132(1230) 12.06.2008 с. 6

1

Т.С.Силантьева

33.

Нестероидные противовоспалительные препараты в терапии боли при ревматических болезнях

Стаття

Острые и неотложные состояния в практике врача №6.-2008 с.

 

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

34.

Актуальность метотрексата в базисной терапии ревматоидного артрита

Стаття

Здоров’я України №17(198) 2008 с 76

 

Н.М.Шуба, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

35.

Безмедикаментозне лікування хворих похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою та ожирінням

Тези

Тези нукових праць ІХ Національного Конгресу кардіологів України 24-26 вересня 2008 м. Київ Український кардіологічний журнал (додаток) 2 2008 с. 93

1

Т.С.Сілантьєва, В.К.Казимирко, Л.М.Іваницька

36

Критерії ранньої УЗД діагностики анкілозивного спондиліту

Тези

Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров’я» 17-ё8 березня 2008 р. м. Луганськ с. 30-31

2

О.П.Борткевич, Н.М.Шуба, В.К.Казимирко, Л.М.Іваницька, А.Г.Дубкова, Т.Д.Воронова

37.

Вивчення взаємозв’язку величини артеріального тиску та рівня сечової кислоти у хворих різної статі з метаболічним синдромом

Тези

Тези наук.доп. наук.-практ. Конф. «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ, 13-14.05.08., Укр. Кард.журнал, 2008, Додаток 1.- С.46

1

О.Г.Несукай

В.М.Коваленко

Г.Ю.Яковенко

38.

Взаємозв’язок між показниками структури та функції лівого передсердя і трансмітрального кровоточу в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ІХС

Тези

Тези наук.доп. наук.-практ. Конф. «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», м. Київ, 13-14.05.08., Укр. Кард.журнал, 2008, Додаток 1.- С.26-27

2

В.М.Коваленко

М.Г.Ілляш

Н.В.Довганич

О.Г.Несукай

39.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

Методичні рекомендації

До друку

31

В.М.Коваленко, Н.М.Шуба, О.П.Борткевич, Г.О.Проценко, Т.Д.Воронова А.Г.Дубкова

40.

Ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата

Методичні рекомендації

Київ 2008.- Видавництво «Четверта хвиля»  39 с.

Ухв. Українським центром медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи До друку

 

В.М.Коваленко,

Н.М.Шуба,

О.П. Борткевич

А.Г.Дубкова

Л.М.Іваницька

Т.Д.Воронова

Г.О.Проценко

Ю.В.Білявська

Н.С.Бойчук

К.А.Терзов

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2009 рік

1.

Гепатотоксичність НПЗП: чи існує реальна загроза?

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 33-39

7

Н.М.Шуба,

Т.Д.Воронова

2.

Міокардит: нові підходи до вирішення актуальної проблеми

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 11-16

6

В.М.Коваленко,

Є.Г.Несукай,

С.В.Чернюк

3.

Особливості перебігу ранньої стадії ревматоїдного артриту за даними 12-місячного проспективного спостереження

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 40-43

4

О.П.Борткевич,

Ю.В.Білявська

4.

Ранняя діагностика ревматоидного артрита: значение инструментальных и лабораторнных методов исследования

стаття

Український ревматологічний журнал №1(35)-2009 стор 53-55

3

В.Н.Коваленко, Д.Г.Рекалов

5.

Використання глюкокортикоїдів у ревматології

стаття

Здоров’я України №6 (211) березень 2009 ст.52-53

2

О.П.Борткевич

6.

Диагностика и лечение геморроя в практике врача-терапевта

стаття

Здоров»я України №6 (211) березень 2009 ст.56-57

2

В.К.Казимирко

7.

Как это было. История развития учения об инфаркте миокарда за 100 лет

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 5-14

10

В.М.Коваленко

В.А.Шумаков

8.

Лікарські засоби: критерії включення лікарських засобів до державного формуляра (на прикладі розділу «Ревматологія. Лікарські засоби»)

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 122-124

3

В.М.Коваленко

О.П.Вікторов

Т.М.Думенко

О.П.Борткевич

9.

Возможности корригирующего влияния системной энзимотерапии на компоненты синдрома инсулинорезистентности

стаття

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 192-202

11

В.М.Коваленко

Т.В.Талаєва

В.В.Братусь

10.

Оценка структурно-функциональной перестройки ЛЖ у больных с постинфарктным кардиосклерозом при различной степени митральной регургитации

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 130

1

В.М.Коваленко

Е.Г.Несукай

Н.С.Поленова

11.

Функциональное состояние нейтрофилов крови у больных с ХСН

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 175

1

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

Л.Н.Иваницкая

12.

Высокие дозы карведилола при лечении хронической сердечной недостаточности: безопасность и эффективность

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 180

1

Д.В.Рябенко

Е.В.Онищенко

Е.С.Рей

Н.А.Солобюкова

Т.Н.Корниенко

В.Н.Коваленко

13.

Сучасні аспекти раціональної фармакотерапії серцево-судинними засобами у державному формулярі

тези

Український кардіологічний журнал додаток №1 Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.) с 266

1

В.Т.Чумак

А.М.Морозов

В.М.Коваленко

О.П.Вікторов

А.В.Степаненко

Т.М.Думенко

14.

Гранулематозные болезни

Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах

Луганск  2009

ISBN 978-611-509-000-6 

420 c.

420

В.К.Казимирко

В.В. Флегонтова

В.А.Гаврилин

Н.Б.Пилькевич

15.

Ревматология

Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах

Донецк Издатель Заславський А.Ю. 2009 ISBN 978-611-7991-04-8

618 с.

618

В.К.Казимирко

В.Н.Коваленко

16.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

методрекомендації

Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

А.Г.Дубкова

17.

Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах

методрекомендації

Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

18.

Безпечність багатокомпонентної терапії хронічної серцевої недостатності в сполученні з варфарином

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 2 с. 219-223

5

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

19.

Патогенетичекая сущность атеросклероза: проблема: проблема доказательности 

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 1 с. 509-515

7

В.К.Казимирко В.В.Кутовий

 

20.

Характеристика атеросклероза как гранулематозной болезни

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 1 с. 641-648

8

В.К.Казимирко В.В.Кутовий

 

21.

Ферментативная активность нейтрофильных лейкоцитов периферической крови больных с сердечной недостаточностью

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2009 випуск 18 книга 3 с. 100-104

5

В.В.Кутовий

В.К.Казимирко

Е.П.Осипенко

22.

Ревматизм и приобретенные пороки сердца: современная стратегия и тактика лечения

стаття

Здоров’я України 17/1 жовтень 2009 стор. 58-59

2

Коваленко В.М.

Книшов Г.В.

Попов І.І.

23.

Оценка эффективности  оригинальных гликозамина сульфата и декскетопрофена в лечении пациента с первичным синдромом боли в нижней части спины

стаття

Здоров’я України 17/1 жовтень 2009 стор. 44-45

2

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Карташова Ж.В.

24.

Настанова з кардіології

монографія

К.: МОРІОН, 2009.-1368 стор.

ISBN 978-966-2066-23-4

1368

За ред. Коваленка В.М.

25.

Механизмы локальных изменений при атеросклерозе

стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія.-2009.-том 4.- №3 стор. 5-12

8

Казимирко В.К., Флегонтова В.В.

Публікації навчально - методичного характеру співробітників кафедри  терапії і ревматології

у 2009 році

 1. Н.М. Шуба, В.К. Казимирко, А.Г. Дубкова, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 1 для слухачів передатестаційних циклів вищої та першої категорії // Навчальний посібник. К., видавництво ПП Вишемирський В.С. 2009 320с. ISBN 978-966-8912-36-8 Ухв.МОН 31.10.2008р. №1.4/18-Г-2289
 2. Н.М. Шуба, В.К. Казимирко, А.Г. Дубкова, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 2 для слухачів передатестаційних циклів інтернатури та другої категорії // Навчальний посібник. К., видавництво ПП Вишемирський В.С. 2009 320с. ISBN 978-966-8912-36-8 Ухв.МОН 31.10.2008р. №1.4/18-Г-2289

3.  В.К. Казимирко, В.В. Флегонтова, В.А. Гаврилин, Н.Б. Пилькевич. Гранулематозные     болезни // Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Луганск,  2009 ISBN 978-611-509-000-6 420 c.

4.  В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко. Ревматология // Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Донецк Издатель Заславський А.Ю. 2009 ISBN 978-611-7991-04-8618 с.

5.  В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, Т.Д. Воронова, А.Г. Дубкова. Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку // методичні рекомендації. Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи.

6.  В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, Т.Д. Воронова. Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах. // методичні рекомендації. Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи.

Впровадження результатів НДР (винаходи, методичні рекомендації, інформаційні листи, нововведення, розробка нормативних документів тощо)

1.

Сучасні підходи до лікування остеопорозу з урахуванням відкриття нових механізмів його розвитку

методрекомендації

Київ 2009 31 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

А.Г.Дубкова

2.

Сучасні підходи до лікування судинних уражень при ревматичних хворобах

методрекомендації

Київ 2009 20 с 

Дозвіл МОЗ, АМН України, Український центр наукової інформації і патентно-ліцензійної роботи

31

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

Г.О.Проценко

Т.Д.Воронова

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2010 рік

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Как это было: история развития учения об инфаркте миокарда за 100 лет

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 40-41

2

Коваленко В.М.

2.

Дислипидемии: от фактора риска к коронарному атеросклерозу

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 60-61

2

Коваленко В.М.

3.

Механизмы развития кардиоваскулярных поражений при ревматических болезнях и пути их коррекции

стаття

Здоров’я України 1 березень 2010 стор. 72-73

2

Шуба Н.М.

4.

Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості, клінічна симптоматика, сучасна діагностична і терапевтична тактика ведення хворих. Частина !

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 13-23

11

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

Білявська Ю.В.

5.

Клінічне спостереження ефективності застосування адалімумабу у пацієнта з анкілозивним спондилітом

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 39-43

5

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Ткаченко М.Ю.

Калугіна А.В.

6.

Застосування МРТ і УЗД у діагностиці остеоартрозу

стаття

Український ревматологічний журнал №1 (39) 2010 стор. 55-86

32

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

7.

Терапія невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор.3-11

9

Шуба Н.М.

8.

Місце та значення клінічного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення «Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб»

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор. 29-31

3

Шуба Н.М.

Дубкова А.Г.

Воронова Т.Д.

9.

Лечение гранулематозніх васкулитов

стаття

Сімейна медицина №1 (31) 2010 стор. 12-18

 

Казимирко В.К.,. Иваницкая Л.Н, Кутовой В.В., Силантьева Т.С.

10.

Актуальність проведення семінару з клінічного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення «Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб»

стаття

Ліки України 2(138) 2010 стор. 68-70

3

Шуба Н.М.

Дубкова А.Г.

Воронова Т.Д.

 

11.

Влияние различных вариантов многокомпонентной терапии ХСН на уровень показателей маркеров воспаления и электролитов в сыворотке крови больных

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 1 Стор. 545-551

7

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

12.

Влияние различных вариантов многокомпонентной терапии больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на содержание антител к миозину миокарда, молекулярным шаперонам-60, -90 и дефензину-2 в сыворотке крови

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 2 Стор. 154-160

7

Кутовий В.В.

13.

Влияние некоторых острах состояний на содержание острофазовых белков в крови больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН)

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 3 Стор. 220-224

5

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

Силантьева Т.С.

14.

Влияние многокомпонентной терапии больных с ХСН с включеним спиронолактона на урівень некоторых показателей липидного, белкового обмела и электролитов в крови

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2010 р. випуск 19 книга 3 Стор. 784-788

5

Кутовий В.В. Казимирко В.К.

15.

Дослідження поширення факторів ризику остеопорозу та пошук оптимальної профілактики переломів у жінок віком старше 50 років

стаття

Український ревматологічний журнал №3 (41) 2010 стор. 15-20

11

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

 

16

Організаційно-методичні аспекти діагностики та попередження ускладнень ревматичних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 2-3

2

Коваленко В.М.

17.

Клініко-лабораторний симптомокомплекс та особливості терапевтичної тактики ведення хворих із недиференційованим артритом з потенційною можливістю розвитку ревматоїдного артриту

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 6

1

Борткевич О.П.

Білявська Ю.В.

18.

Результати використання метаджекту у комплексному лікуванні хворих на псоріатичний артрит

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Качур В.В.

Бойчук Н.С.

Іванова К.А.

Коваленко С.О.

19.

Оценка эффективности инфликсимаба у больных анкилозирующим спондилоартритом

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Коваленко С.О. Бойчук Н.С.

Качур В.В.

Іванова К.А.

 

20.

Особливості перебігу подагри у осіб жіночої статі

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 20

1

Проценко Г.О.

Бойчук Н.С.

Іванова К.А.

Качур В.В.

 

21.

Оцінка метаболічних порушень у хворих на остеоартроз

тези

Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» Київ 21-22.10.2010 р. Стор. 21

1

Проценко Г.О.

Іванова К.А.

Бойчук Н.С.

Качур В.В.

 

22.

Настанова з артеріальної гіпертензії

монографія

К.: МОРІОН, 2010.-492 стор.

ISBN 978-966-2066-33-3

492

За ред.. Коваленка В.М., Свіщенко Є.П., Сіренка Ю.М.

23.

Остеоартроз

Практична настанова 3-тє видання, доповнене, зі змінами.

монографія

К.: МОРІОН, 2010.-608 стор.

ISBN 978-966-2066-31-9

608

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

24.

Реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 1 2010 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)» Київ 17-19 травня 2010р. стор.6-12       

7

Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., Дорогой А.П.

25.

Значимость артериальной гипертензии как фактора сердечно-сосудистой патологии, механизмы ее проатерогенного действия.

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 1 2010 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)» Київ 17-19 травня 2010р. стор.28-41

14

Коваленко В.М., Талаева Т.В., Братусь В.В.


Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2011 рік

1.

Клиническое наблюдение пациента с легочной артериальной гипертензией при вторичном антифосфолипидном синдроме. Современные подходы к терапии

стаття

Український ревматологічний журнал 2(44) 2011 р. с. 89-95

7

Шуба Н.М. Воронова Т.Д. Крилова А.С. Ткаченко М.Ю.

2.

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами, як основа концепції лікування. Частина І. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку.

стаття

Український медичний часопис №3(83) 2011 р. с.43-50

8

Коваленко В.М. Борткевич О.П. Шуба Н.М.

3.

Глюкокортикоїдіндукований остеопороз: профілактика, діагностика та лікування

 

Методичні рекомендації

Український Центр наукової медичної інформації

і патентно-ліцензійної роботи

№114-188.2011

32

Коваленко В.М.,  Шуба Н.М.,. Поворознюк В.В, Борткевич О.П., Воронова Т.Д,  Дубкова А.Г.

4.

Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії

Навчальний посібник

Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А.,2011.-192 с.

ISBN 978-617-608-016-9

Ухв.МОН 28.12.2010р. протокол №5

192

Коваленко В.М. Шуба Н.М.

Казимирко В.К.

Сілантьєва Т.С. Дубкова А.Г.

Іваницька Л.Н. Борткевич О.П. Воронова Т.Д.

5

Влияние комплексного фитопрепарата КАНЕФРОН-Н на уровень мочевой кислоты у пациентов с гиперурикемией и артериальной гипертензией

стаття

Мистецтво лікування 1(77) 2011, ст.77-79.

3

Шуба Н.М. Воронова Т.Д., Ткаченко М.Ю.

6.

Обновленные (2009г.) согласованные положения (CONCENSUS STATEMENT) о применении  биологических препаратов

стаття

Український ревматологічний журнал 1(43) 2011 р. с. 15-35

21

Перевод под редакцией проф. Шубы Н.М.

7.

Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ №39 - 2011

3

Коваленко В.М. Проценко Г.О. Іванова К.А.

8.

Инволюционный остеоартроз и остеопороз

монография

Донецк: издатель Заславський А.Ю., 2011.-724 с. ISBN 978-617-7001-75-0

724

Казимирко В.К., Коваленко В.М., Флегонтові В.В.

9.

Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування

Монографія /рекомендації

К.:МОРІОН, 2011.-408 с.

408

За редакцією Коваленка В.М., Лутая М.І.

10

Регіональні особливості рівня здоров’я народу України

Аналітично-статистичний посібник

К.: 2011, 165 с.

165

Коваленко В.М.

Корнацький В.М. (ред.)

11

Захворювання кістково-м’язової системи та вік

Збірник праць

Матеріали ІV Міжнародної школи-семінару (Яремче, 2011) / Під ред. професора Поворознюка В.В.- К.: ВПЦ «Експрес», 2011.- 118 с.

118

Алякна В.

Баймухамедов Ч.Т. Борткевич О.П.…

Коваленко В.М.

та ін.

12

Рекомендації щодо профілактики, діагностики і лікування інфекційного ендокардиту

Стаття

Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування. К., 2011.- С.145-161

17

Коваленко В.М

Несукай О.Г.

13

Остеоартроз і біль: стан проблеми

Стаття

Боль. Суставы. Позвоночник.- 2011.- № 1.- С.41-44.

4

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

14

Вплив імунного статусу і ліпідних факторів на прогресування субклінічного атеросклерозу і розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із ревматоїдним артритом

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 1 (43).- С. 52-59

8

Коваленко В.М.

Хіміон Л.В.

Лисенко Г.І.

Гармиш О.О.

15

Оптимізація лікування набрякового та запального синдромів у пацієнтів з ревматичними хворобами суглобів: дані доказової медицини та досвід застосування в Україні

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 2 (44).- С. 43-47

5

Коваленко В.М.

16

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку.

Стаття

Укр.мед.часопис.- 2011.- №3 (83) V-VI 2011.- С.43-51

8

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

17

Роль системных метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и ее исходов

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №2. – С. 15-31

17

Коваленко В.Н., Талаева Т.В. Шумаков В.А., и др.

18

Особливості оксидантного стресу та його основних компонентів в умовах коронарогенних і некоронарогенних захворювань серця

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №3. – С. 39-43

5

Коваленко В.М., Мхітарян Л.С., Орлова Н.М. та співавт.

19

Изменения показателей магнитного картирования cердца у пациентов с очаговым миокардитом

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2011. – №4. – С.

 

Коваленко В.Н., Бойчак М.П., Сосницкий В.Н. и др.

20

Метаболический синдром: природа, механизмы развития, возможности системной энзимотерапии в его профилактике и лечении

Стаття

Журн. НАМН України.- 2011.- Т.17.- №2.- С.158-173

16

Коваленко В.Н. Талаева Т.В.

Братусь В.В.

21

Особливості клініки, діагностики та прогнозування перебігу недиференційованого артриту

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2011.- № 1 (43).- С. 84-89.

6

Борткевич О.П.

Шманько О.В.

Білявська Ю.В.

22

Остеоартроз: аспекты патогенеза, диагностики и лечения

Тези

Мат.наук.доп. ІV Міжнародної школи-семінару «Захворювання кістково-м’язової системи та вік».- 02-06.02.2011.- С.45-46

2

Борткевич О.П.

23

Эффективность различных вариантов комбинированной фармакотерапии хронической сердечной недостаточности (ХСН)

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія Том 6, №1, 2011 стор. 97-100

4

Кутовий В.В., Казимирко В.К.

24

Перекисное окисление липидов: противоречия концепции и отсутствие доказательности

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія  2011  в печати

 

Казимирко В.К.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2012 рік

1.

Вплив медикаментозної терапії на прогресування субклінічного атеросклерозу та розвиток судинних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит

стаття

Український ревматологічний журнал 1(47) 2012 р. с. 12-18

7

Коваленко В.М.

Лисенко Г.І.

Хіміон Л.В.

Гарміш О.О.

2.

Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи корекції

стаття

Український ревматологічний журнал 1(47) 2012 р. с. 51-58

8

Шуба Н.М. Воронова Т.Д.

Тарасенко Т.М.

Крилова А.С.

3.

Спосіб діагностики подагри

Патент України

Номер патенту: 67036; Патент опубліковано 21.01.2012, бюл. № 2/2012

 

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

Ашихмін А.В.

4.

Застосування гідроксихлорохіну в схемах лікування хворих на ревматоїдний артрит

Інформаційний лист

Київ № 164, 2012, 4 с

4

Коваленко В.М.

Борткевич О.П.

Проценко Г.О.

5.

Глюкокортикоидная терапия ревматических заболеваний: пульс-терапия, локальная инъекционная терапия: пособие для врачей

Посібник

К.: РПХ «ФЕРЗЬ, 2012.- 66 с. + 12 с.цв.вкл

78

Насонова В.А. (ред.)

Насонов Е.Л.

Абасов Э.Ш.

О.П.Борткевич

6.

Артериальная гипертензия и системные метаболические нарушения в патогенезе гипертонической болезни

Стаття

Журн. НАМН України.- 2012.- Т.18.- №1.- С.40-54

15

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.А.Шумаков

В.В.Братусь

7.

Сучасні пріоритети і результати розвитку кардіології в Україні

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №1 додатковий. – С.

 

В.М.Коваленко

8.

Миокардит: современный взгляд на этиологию и патогенез заболевания

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №2. – С.

 

В.Н.Коваленко

Е.Г.Несукай

С.В.Чернюк

9.

Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 1

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №3. – С.

 

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.В.Братусь

10.

Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 2

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №4. – С.

 

В.Н.Коваленко

Т.В.Талаева

В.В.Братусь

11.

Первый опыт применения в Украине радиочастотной абляции для почечной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертензией с использованием международных рекомендаций и сертифицированного оборудования

Стаття

Укр.. кардіол. журнал. – 2012. – №4. – С. 1-7

7

В.Н.Коваленко

Ю.Н.Соколов

Ю.Н.Сиренко

М.Ю.Соколов

12.

Курение и развитие ревматоидного артрита: сложение патогенетического пазла

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2012.- № 2 (48).- С. 5-13.

9

В.М.Коваленко

І.Ю.Головач

О.П.Борткевич

13.

Уровень некоторых маркеров воспаления у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, сопутствующей артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета и фибрилляции предсердий

Стаття

Збірник НМАПО імені П.Л. Шупика випуск 21 книга 2. – 2012р. с. 365 – 370. 

742

Н.Н. Скалий

 

14.

Показатели метаболизма железа у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Тези

Тези доповідей VI Національний конгрес Людина та ліки – Україна. – К.:  2013р. – с. 23.

76

В.К. Казимирко, В.В. Кутовой, Н.Н. Скалий,

Л.Н. Иваницкая, А.Г. Дубкова,

Т.С. Силантьева.

Інформаційні листи:

1

Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ  №39 - 2011

3

Коваленко В.М. Проценко Г.О. Іванова К.А.

1

Застосування гідроксихлорохіну в схемах лікування хворих на ревматоїдний артрит

Інформаційний лист

Укрмедпатентінформ  №164 - 2012

4

Коваленко В.М. Борткевич О.П.

Проценко Г.О.

 Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2013 рік

 

 

Національний підручник з ревматології

підручник

МОРИОН.2013

678

В.М. Коваленко Н.М. Шуба

В.К. Казимирко О.П. Борткевич А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва Л.М. Іваницька Т.Д.Воронова

 

 

 1.  

Protein oxidative modification and bone erosions in patients with early rheumatoid arthritis: what’s in common?

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 1 (51).- С. 21-25.

7

V.M.Kovalenko

D.G.Rekalov

M.P.Kras’ko

 

 

 1.  

Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 1 (51).- С. 5-11.

7

В.М.Коваленко

Н.М.Шуба

О.П.Борткевич

О.О.Гарміш

 

 

 1.  

УЗИ опорно-двигательного аппарата

Тезисы

Мат.науч.докл. Межнародной школы-семинара «Остеопороз в травматологии и ортопедии».- 04-08.02.2013.- С.76-77

2

О.П.Борткевич

 

 

 1.  

Биологические агенты: в чем отличие?

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 2 (52).- С. 23-27.

5

В.М.Коваленко

О.П.Борткевич

Д.Г.Рекалов

Г.Я.Медведчук

 

 

 1.  

Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Наукове видання

Лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска Київ, 2013 – 149 с.

149

В.М.Коваленко

 

 

 

 1.  

Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи та реальність

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.4. – с. 22-29

8

В.М.Коваленко

А.П.Дорогой

Ю.М.Сіренко

 

 

 1.  

Тривимірна ехокардіографія: оцінка структурно-функціонального стану порожнин серця

Стаття

Серцева недостатність. – 2013. – І. – с. 33-39

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

О.О.Даниленко

Н.С.Поленова

Є.Ю. Тітов

 

 

 1.  

Роль современных неинвазивных методик визуализации в диагностике миокардита

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 3. – с. 101-108

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

С.В.Чернюк

 

 

 1.  

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.

Метод. рекомендації

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.3. – 47 с.

47

О.М.Пархоменко

В.М.Коваленко

Ю.М.Соколов

С.М.Кожухов

Я.М.Лутай

О.В.Шумаков

М.І.Лутай

Ю.М.Сіренко

 

 

 1. 10.  

Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – 1. – с.5-11

7

В.М.Коваленко

Н.М. Шуба

О.П.Борткевич

О.О.Гарміш

 

 

 1. 11.  

Оксидативная модификация белков и костные эрозии у больних ранним ревматоидным артритом: что общего?

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – 1. – с.21-25

5

В.М.Коваленко

Д.Г. Рекалов

М.П.Красько

 

 

 1. 12.  

Нові рекомендації з лікування та діагностики набутих вад серця

Стаття

Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування с/с та судинно-мозкових захворювань. – К., 2013. – с. 90-97

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

 

 

 

 1. 13.  

Наявність та особливості проатерогенного статусу у хворих на системні ревматичні захворювання

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод.4. – с. 190-204

15

В.М.Коваленко

Т.В.Талаєва

В.В.Братусь

О.О.Гарміш

Л.Л.Вавілова та ін.

 

 

 1. 14.  

Значение спекл-трекинг эхокардиографии в дифференциальной диагностике хронической кардиомиопатии

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 1. – с. 64-68

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

С.В.Чернюк О.О.Даниленко

 

 

 1. 15.  

Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – 2. – с. 23-30

8

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

Н.С.Поленова

О.О.Даниленко

Є.Ю. Тітов

 

 

 1. 16.  

Геометрія скорочення лівого шлуночка – новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда

Стаття

Український медичний часопис. – 2013. – 2. – с. 183-187.

6

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

О.О.Даниленко

Н.С.Поленова

Є.Ю.Тітов

 

 

 1. 17.  

Визуализация сердца на основе трехмерной эхокардиографии

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 205-209

5

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай

 

 

 1. 18.  

Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с.14-20

7

В.М.Коваленко

А.С. Гавриш

 

 

 

 1. 19.  

Асоціація кардіологів України. До 50-річчя заснування

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 5-21

17

В.М.Коваленко

В.О.Шумаков та ін.

 

 

 1. 20.  

Гендерні та вікові аспекти деформації міокарда

тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 96

1

В.М.Коваленко О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю. Тітов О.В.Дмитриченко

 

 

 1. 21.  

Оцінка життєздатності міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал. – 2013. – дод. 4. – с. 162

1

В.М.Коваленко О.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю. Тітов

 

 

 1. 22.  

Сердечно-сосудистые заболевания и ренин-ангиотензиновая система

Монография

К.: Морион, 2013, 231 с.

231 с.

Коваленко В.Н.

Талаева Т.В.

Братусь В.В.

 

 

38

УЗИ опорно-двигательного аппарата

Тезисы

Мат.науч.докл. Межнародной школы-семинара «Остеопороз в травматологии и ортопедии».- 04-08.02.2013.- С.76-77

2

О.П.Борткевич

 

 

39

Спосіб одержання багатої на тромбоцити плазми

Патент України

Номер патенту: 80169; Патент опубліковано 13.05.2013, бюл. № 9

 

О.М.Рубаник

О.П.Борткевич

 

 

40

Спосіб лікування захворювань суглобів

Патент України

Номер патенту: 80454; Патент опубліковано 27.05.2013, бюл. № 10

 

О.М.Рубаник

О.П.Борткевич

 

 

41

Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих ХСН при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка

стаття

Збірник наукових праць НМАПО за 2013 р.

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М. Іваницька А.Г. Дубкова Т.С.Сілантьєва

 

 

42

Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини в практиці лікаря ревматолога

стаття

Український ревматологічний журнал

 

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька А.Г. Дубкова

Т.С.  Сілантьєва

Г.П. Іванова

М.Ф. Полудненко М.В.Шарова

 

 

43

Иммунная активация и воспаление при ХСН

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М Іваницька А.Г.Дубкова

 

 

44

Функция шаперонов HSp60 и 90, их роль в развитии кардиальной патологии

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М Іваницька. А.Г.Дубкова

В.И.Бобик

 

 

45

Развитие анемии у больных с ХСН

стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

 

 

46

Влияние различных вариантов комбинированной фармакотерапии ХСН на показатели гемограмм

стаття

Лікарська справа

 

В.К. Казимирко В.В. Кутовий Л.М. Іваницька Т.С. Сілантьєва А.Г.Дубкова

 

 

47

Показатели метаболизма железа у больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

тези

Людина та ліки – Україна VIНаціональний конгрес 21-22 березня 2013  тези доповідей с. 23

 

В.К. Казимирко В.В Кутовий. Н.М. Скалій

Л.М. Іваницька А.Г Дубкова.

Т.С Сілантьєва.

 

 

48

Выбор структурно-модифицирующих и противовоспалительных препаратов у пациентов с остеоартрозом.

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – №52 (2). – С. 67-73.

7

Н.М Шуба.

Т.Д Воронова А.С. Крылова

 

 

49

Флурбипрофен при лечении остеоартроза

стаття

Український ревматологічний журнал. – 2013. – №51 (1). – С. 26-32.

7

Т.С.Сілантьєва Г.П.Іванова Т.М.Костюченко М.Ф.Полудненко О.П.Цуцаріна

 

 

50

Труднощі діагностики шкірних васкулітів

стаття

Український ревматологічний журнал 4(54)-2013 стор 73-76

4

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

В.В. Кутовий

Г.П. Іванова

 

 

51

Уровень маркеров воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью, страдающих сахарным диабетом, в зависимости от характера сердечного ритма

тезисы

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторіальної патології» Київ 2012, стор. 48-49

1

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

Л.М. Іваницька

Н.М. Скалій

 

 

52

Гіперурикемія – мультиморбідна патологія в ревматології

стаття

Український ревматологічний журнал 2(52)-2013 стор 14- 22

9

Н.М.Шуба

 

 

53

Вибір структурно-модифікуючих та протизапальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом

стаття

Український ревматологічний журнал 2(52)-2013 стор 67 -73

7

Н.М.Шуба

Т.Д.Воронова

А.С.Крилова

 

 

54

Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих з хронічною серцевою недостатністю при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 6/2013 стор. 19-22

4

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

 

 

55

Місце стронцію ранелату в терапії при остеоартрозі: нові спостереження та сучасні клінічні дані

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- № 3(53).- С. 77-82.

6

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська

 

 

56

Новая стратегия терапии ревматоидного артрита (на основе пересмотра рекомендаций Европейской антиревматической лиги по лечению синтетическими и биологическими базисными болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами)

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2013.- №4(54).- С. 97-104.

8

В.Н.Коваленко

О.П.Борткевич

Ю.В.Белявская

 

 

57

“Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці лікаря-ревматолога”

 

Український ревматологічний журнал №3(53) — 2013 р. Ст.96-100.

 

 

 

                                   


Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2014 рік 

4

Патогенетичне обґрунтування застосування біологічних агентів при ревматичних хворобах з урахуванням сучасних наукових досліджень та рекомендацій

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 13-20

8

Н.М.Шуба

5

Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление

стаття

Український ревматологічний журнал 2(56)-2014 стор 33-39

7

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Силантьєва

6

Иммунная активизация и воспаление при хронической сердечной недостаточности

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 3-4/2014 стор. 10-15

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

7

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема

посібник

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 2014 279 стор.

279

В.М.Коваленко В.М.Корнацький

8

Европейское исследование профілактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета EUROASPIRE IV: результаты госпитального этапа в Украине

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 4-14

11

В.М.Коваленко М.Н.Долженко Е.Г.Несукай

9

Спекл-трекинг особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью с учетом его гипертрофии

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 23-24

2

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Е.Ю.Титов А.А.Даниленко

10

Вплив хронічного запалення низьких градацій на вазорегулюючу функцію артерій у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 54

1

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

11

Стан внутрішньошлуночкової диссинхронії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Й.Й.Гіреш Є.Ю.Тітов

12

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівого шлуночка і толерантністю до фізичного навантаження у пацієнтів після інфаркту міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов Н.С.Поленова

13

Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 1. – с. 13-22

10

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов

14

Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 2. – с. 106-113

8

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов

15

Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект)

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 3. – с. 15-21

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай (модератори)

16

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 26-32

 

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов О.О.Даниленко

17

Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 76-77

2

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

18

Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2014.- № 2 (56).- С. 12-13.

2

В.М.Коваленко

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Рівень деяких показників мінерального обміну при різних ступенях важкості хронічної серцевої недостатності

тези

Тези доповідей «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – Україна національний конгрес» 1-3 квітня 2014 Київ стор. 19

1

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

2

Гранулематозне запалення як основа деяких ревматологічних захворювань

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 4-9

6

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

В.В. Кутовий

3

Особливості клінічної симптоматики і шляхи корекції гонартрозу при зниженні мінеральної щільності кісткової тканини

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 51-57

7

Н.М.Шуба

Т.М.Тарасенко

4

Патогенетичне обґрунтування застосування біологічних агентів при ревматичних хворобах з урахуванням сучасних наукових досліджень та рекомендацій

стаття

Український ревматологічний журнал 1(55)-2014 стор 13-20

8

Н.М.Шуба

5

Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление

стаття

Український ревматологічний журнал 2(56)-2014 стор 33-39

7

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Силантьєва

6

Иммунная активизация и воспаление при хронической сердечной недостаточности

стаття

Лікарська справа Врачебное дело 3-4/2014 стор. 10-15

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

7

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема

посібник

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 2014 279 стор.

279

В.М.Коваленко В.М.Корнацький

8

Европейское исследование профілактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета EUROASPIRE IV: результаты госпитального этапа в Украине

стаття

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 4-14

11

В.М.Коваленко М.Н.Долженко Е.Г.Несукай

9

Спекл-трекинг особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью с учетом его гипертрофии

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 23-24

2

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Е.Ю.Титов А.А.Даниленко

10

Вплив хронічного запалення низьких градацій на вазорегулюючу функцію артерій у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 54

1

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

11

Стан внутрішньошлуночкової диссинхронії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Й.Й.Гіреш Є.Ю.Тітов

12

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівого шлуночка і толерантністю до фізичного навантаження у пацієнтів після інфаркту міокарда із зубцем Q

тези

Український кардіологічний журнал додаток 4 2014 р. Матеріали ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) стор. 96

1

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов Н.С.Поленова

13

Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 1. – с. 13-22

10

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Є.Ю.Тітов

14

Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 2. – с. 106-113

8

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай О.О.Даниленко Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов

15

Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект)

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 3. – с. 15-21

7

В.М.Коваленко

О.Г.Несукай (модератори)

16

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 26-32

 

В.М.Коваленко  Е.Г.Несукай Н.С.Поленова Є.Ю.Тітов О.О.Даниленко

17

Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2014. – 4. – с. 76-77

2

В.М.Коваленко  А.С.Козлюк

18

Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2014.- № 2 (56).- С. 12-13.

2

В.М.Коваленко

Список публікацій кафедри терапії та ревматології неподане за 2014 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

НПВП: работа под прикрытием

стаття

Здоров’я України, 2014, №23(348) с.43-44

2

Т.С.Сілантьєва М.Ю.Зак

2

Функция шаперонов HSP60 и 90, их роль в развитии кардиальной патологии

Стаття

Врачебное дело 2014, №9-10, с.19-24

6

В.К. Казимирко В.В. Кутовий

В.И.Бобык

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

3

Пульс-терапія глюкокортикоїдами

в лікуванні ревматичних захворювань

стаття

Здоров’я України, 11.2014, стор. 67-68

2

О.П. Борткевич, В.В. Корендович

4

Безпечність використання

глюкокортикоїдів у ревматології

стаття

Здоров’я України,12.2014, стор. 29-30

2

О.П. Борткевич, В.В. Корендович

Список публікацій кафедри терапії та ревматології неподане за 2015 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Эффективность хондроитин-сульфата-4,6 у пациентов с остеоартрозом и сопутствующей гиперурикемией

стаття

Клиническая медицина Казахстана. -  2015. – №4 (38). –С.60-64.

4

Н.М. Шуба,                 А.С. Крилова

2

Ефективність структурно-модифікувальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом і гіперурикемією

стаття

Ортопедия, травматология и протезирование.-2015.- № 4.- С.69-73.

5

Н.М. Шуба,                 А.С. Крилова

3

Оцінка ефективності протизапальних препаратів повільної дії у хворих на гонартроз з гіперурикемією

стаття

Український ревматологічний журнал. -  2015. – №4 (62). – С.49-52.

4

Н.М. Шуба,

Т.Д. Воронова,                 А.С. Крилова,

О.І. Гуленко

 Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2015 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Синдром боли в спине в практике врача-интерниста

Стаття

Здоров’я України, 2015, №6(355) с.37-38

2

Т.С. Сілантьєва

2

Роль и место воспаления в патофизиологии первичного остеоартрита

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №3(61), с.1-7

8

В.К. Казимирко Л.М. Іваницька

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

3

Кальциевый гомеостаз и вопросы его коррекции

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №2(60), с.14-19

6

В.К. Казимирко

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

Т.С. Сілантьєва

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

4

Побічні ефекти не стероїдних протизапальних препаратів та місце ібупрофену

Стаття

Новости фармации и медицины

Подано до друку

 

В.К. Казимирко

Л.М. Іваницька

5

Ревматичні прояви гемоглобінопатій

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, №1(59), с.108-111

4

В.К. Казимирко

Л.М. Іваницька

В.В. Кутовий

А.Г. Дубкова

Т.С. Сілантьєва

Н.Я.Ремінна

М.В.Марушко

6

Подагра в практиці лікаря-інтерніста

Стаття

Український ревматологічний журнал, 2015, подано до друку

 

Т.С. Сілантьєва

В.К. Казимирко

И.А.Козак

Л.М. Іваницька

А.Г. Дубкова

В.В. Кутовий.

7

Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемію.

Стаття

Український ревматологічний журнал 2015. – № 2 (60). – С.24-27.

 

Н. М. Шуба,

Т. Д. Воронова,

А. С. Крилова, А.В. Пилипенко, Т.С. Хамбір

8

Вивчення ефективності структурно-модифікуючих препаратів у хворих на гонартроз/

Стаття

Ліки України . - 2015. - № 4. (190) - С. 66-70.

 

Н. М. Шуба,

Т. Д. Воронова,

А. С. Крилова, Г.В. Данішевська

9

Ефективність діацереїну у хворих на гонартроз у практиці сімейного лікаря.

Стаття

Сімейна медицина.– 2015. – №3 (59). – С.214-218.

 

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова,

А.С. Крилова

10

Подагра — мультиморбидная патология

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2015. – №1 (59). – С.72-83.

 

Н.М. Шуба,

Т.Д. Воронова

11

Изучение эффективности нимесулида и его влияние на отдельные патогенетические факторы у больных с остеоартрозом в практике семейного врача.

Стаття

Сімейна медицина.– 2015. – №2 (58). – С.43-47

 

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.В. Пилипенко

12

Вивчення впливу протизапальних препаратів на основні клініко-патогенетичні аспекти у хворих на остеоартрит

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип.24, кн.2. – С.214– 221.

 

Н.М. Шуба,

А.В. Пилипенко

13

Диференційований підхід у лікуванні при гонартрозі протизапальними препаратами залежно від мінеральної щільності кісткової тканини

Стаття

Український ревматологічний журнал.- 2015. – №1 (59).- С.42-49.

 

Н. М. Шуба,

Т. М. Тарасенко

14

Вивчення ефективності комбінації хондроїтин сульфата-4,6 та цитратного комплексу у пацієнтів з остеоартрозом та гіперурикемією

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип.24, кн.2. – С.153 – 159.

 

А.С. Крилова

15

Применение препаратов гиалуроновой кислоты для лечения при остеоартрозе

Стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 51-54

4

В.Н. Коваленко

О.П. Борткевич

Н.С. Бойчук

16

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «ревматоїдний артрит»

Уніфікований клінічний протокол

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 9-27

19

 

17

Достижения биологической терапии в ревматологии

Стаття

Здоров’я України, №2/2015

 

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич и др.

18

Сучасні проблеми лікування ревматичних хвороб

Стаття

Здоров’я України, №2/2015

 

В.Н. Коваленко, А.С. Свінціцький, О.П. Борткевич

19

Взаємозв’язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу

Стаття

Український кардіологічний журнал, 2/2015, стор. 26-33

8

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Тітов Є.Ю., Поленова Н.С., Даниленко О.О.

20

Влияние блокаторов ФНО-альфа на рентгенологическое прогрессирование при анкилозирующем спондилите

Стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 36-41

6

Коваленко В.Н., Гармиш Е.А., Левченко В.Г., Романовский А.В.

21

Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Стаття

Український кардіологічний журнал, 4/2014, стор. 26-31

6

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Поленова Н.С., Тітов Є.Ю., Даниленко О.О.

22

Пато- і морфогенез ішемічної карідоміопатії

Стаття

Журнал НАМН України. І 2015. стор. 21-27

7

Коваленко В.М., Гавриш О.С.

23

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине в Европе по данным исследования Euroaspire IV: госпитальная линия

Стаття

Український кардіологічний журнал, 4/2015, стор. 17-24

8

Коваленко В.М., Долженко М.Н., Несукай Е.Г., Дьяченко Я.С., Нудченко А.О.

24

Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево-судинної патології.

Стаття

Український кардіологічний журнал, 5/2014, стор. 105-116

12

В.М. Коваленко, О.Б. Кучменко, Л.С. Мхітарян.

25

Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою

стаття

Український ревматологічний журнал, №59 (1) 2015, стор. 61-65

5

Борткевич О.П.

26

Стрес і серцево-судинні захворювання: сучасний стан проблеми

стаття

Український кардіологічний журнал, додаток 1 2015 с. 4-11

8

В.М. Коваленко

27

Поширеність тривожно-депресивних розладів та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження  EUROASPIRE IV – первинна ланка медичної допомоги

стаття

Український кардіологічний журнал, додаток 1 2015 с. 11-16

6

В.М.Коваленко

М.М.Долженко,

О.Г.Несукай

О.О.Нудченко

С.З.Лурьє

28

Застосування структурно-модифікуючих препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз та гіперурикемію

Інформаційний лист

Укрмедпатент

(у роботі)

4

Шуба Н.М.,                 Крилова А.С.,                                    Воронова Т.Д.,              Дубкова А.Г.

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2016 рік 

№ п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1

Серонегативные спондилоартриты и анкилозирующий спондилит: как установить диагноз и не опоздать с лечением

Стаття

Здоров’я України.– 2016. - №7(380).– 2016.– С. 38-39.

2

Т.С. Сілантьєва

2

Ураження хребта у хворих на ревматоїдний артрит

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№1(63) .–С.52-56.

 5

В.К. Казимирко, Т.С. Сілантьєва, А.Г. Дубкова,

В.В. Кутовий,

Н.Я.Ремінна,

Ю.І. Иваницкий

3

Имеется ли тождество между воспалительными процесами при ревматических заболеваниях и атеросклерозом?

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№2(64).–С.17-24.

7

В.К.Казимирко, Л.М.Иваницкая

4

Состояние мелких сосудов (внутрипаренхиматозных артерий, артериол, копилляров, венул) у больных облитерирующим тромбангиитом.

Стаття

Український ревматологічний журнал.–2016.–№2(64).–С.17-24.

7

В.К. Казимирко, В.Е.Клочко, В.П.Сильченко, К.Н.Шатрова, С.В.Дейнека,   Л.Н.Иваницкая, Т.С.Силантьева,     А.Г. Дубкова

5

Does Decreased Bone Mineral Density Affect Clinical Manifestation in Knee Osteoarthritis Women?

Тези

Ann Rheum Dis 2016.-№75.-Р.1166

1

Н.М. Шуба,                 Т.М. Тарасенко

6

Вивчення ефективності та безпеки глюкозаміну сульфату в лікуванні хворих на гонартроз

Стаття

Ортопедия, травматология и протезирование. — 2016. — № 3. — С. 78– 84.

7

Н.М. Шуба,                 Т. Д. Воронова,  Т.С. Хамбір

7

Вивчення ефективності та безпеки екстракту імбиря в лікуванні хворих з болем в нижній частині спини

Стаття

Сімейна медицина.– 2016. – №4 (66). – С.101-106.

5

Н.М. Шуба,                 Т. Д. Воронова,  Т.С. Хамбір

8

Ефективність німесуліду та його вплив на окремі катаболічні і анаболічні фактори у хворих на остеоартроз

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №1 (63). – С.57-64.

8

Н.М. Шуба,                 Т.Д. Воронова,

А.В. Пилипенко,

С.В. Литвиненко

9

Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 48 – 53.

6

В.М. Коваленко

О.Г. Несукай

С.В. Федьків

С.В. Чернюк

Р.М. Кириченко

О.В. Дмитриченко

10

Дискусійні питання обгрунтування статусу діагнозу "Ювенільний ревматоїдний артрит" в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 21 – 24.

4

В.М.Коваленко

О.П. Борткевич

Ю.В. Білявська

11

Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії

Стаття

Український ревматологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 9 – 16.

8

В.М. Коваленко

Л.І. Омельченко

О.Б.Яременко

Т.В. Марушко

Л.Ф. Богмат

Ю.В. Білявська

12

Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, пернкарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 86 – 95.

10

В.М.Коваленко

О.Г. Несукай

Л.Г. Воронков

М.Г. Ілляш

Д.В. Рябенко

А.С. Козлюк

13

Влияние длительной системной энзимотерапии на уровень сердечно-сосудистого риска у пациентов с остеоартрозом

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 73 – 84.

12

В.М.Коваленко

Т.В. Талаєва

А.С. Козлюк

В.В. Братусь

14

Ложные хорды левого желудочка

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 104 – 108.

5

В.М.Коваленко  О.Г. Несукай

О.О. Даниленко

15

Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 74 – 79.

6

В.М.Коваленко

О.Г. Несукай

С.В. Федьків

С.В. Чернюк

Р.М. Кириченко

О.О. Даниленко

16

Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 109 – 120.

12

В.М.Коваленко О.М. Пархоменко

Л.А. Дзяк

Л.Г. Воронков

О.С. Сичов

Ю.І. Карпенко

О.І. Іркін

17

Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 5 – 14.

10

В.М.Коваленко

А.П. Дорогой

18

Гендерные особенности факторов сердечно- сосудистого риска у пациентов Украины и Европы по данным EUROASPIRE IV: общая практика

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 15 – 23.

9

В.М.Коваленко М.М. Долженко

О.Г. Несукай

А.О. Нудченко

К. Фарадж

19

Можливості кардіо-МРТ у діагностиці некоронарогенних захворювань міокарда

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2016. - Дадаток № 3. – С. 164.

1

В.М.Коваленко

С.В. Федьків

В.А. Федьків

20

Оновлені підходи до лікування ревматичних хвороб у жінок в період вагітності та лактації

Стаття

Укр. ревматол. журнал.- 2016.- № 2 (64).- С.25-33.

4

О.П.Борткевич

Ю.В.Білявська В.В.Корендович


21

Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладнень.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 3,6.

2

Шуба Н.М.,

Сміян С. І.

22

Фармакотерапия в ревматологи: прогнозирование и предупреждение ослонений на основе персонифицированной и доказательной медицины

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 39-40

2

Коваленко В.Н.

23

АНЦА-асоційовані васкуліти – нові аспекти діагностики.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 46-47.

2

Борткевич О.П.

24

Вивчення селективних не стероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.70-74.

5

Шуба Н.М., Воронков Л.Г., Воронова Т.Д., Пилипенко А.В.,

 Гуленко О.І., Литвиненко С.В.

25

Ефективність препарату Піаследин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.46-51.

6

Борткевич О.П., Корендович В.В., Білявська Ю.В. 

 

Список публікацій кафедри терапії та ревматології  за 2017 рік  

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

1.

Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза. Часть 1.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№69 (3).-С.31-38.

7

В.К. Казимирко,

Т.С.Силантьева,    

Л.Н.Иваницкая, А.Г. Дубкова

В.В. Еутовой

2.

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця.

Стаття

Здоров’я України.– 2017. - №1(398).– С.8-9.

2

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Метеньканич Г. І.,

Залуцька О.С. Липовецька І.О.

3.

Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 64-65.

2

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий

4.

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 66-67.

2

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

5.

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 68-70.

3

О.П. Борткевич

6.

Ревматические проявления как следствие гранулематоза єндогенніх инородніх тел.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.13-20.

8

Казимирко В.К.

7.

Холестерин как индуктор воспаления в организме человека

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.62-68.

7

Казимирко В.К.

8.

Патогенез атеросклеротического воспаления.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.65-71.

7

Казимирко В.К.

9.

Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.17-24.

8

Казимирко В.К.

 

10.

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.6-16.

11

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В.

11.

Обгрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоатрозу із супутньою гіперурикемією.

Стаття

Сімейна медицина. -  2017.-№3 (71).-С.14-21.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В

12.

Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.38-46.

9

Н.М.Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко.

13.

АНЦА-асоційований васкуліт: оновлений погляд на ведення пацієнтів

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.31-37.

7

Борткевич О.П. Корендович В.В. Ярецька Г.В.

14.

18.       Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№5.-С.67-82.

16

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

15.

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№6.-С.15-24.

10

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

16.

Клінічна фармакологія як наука: роль у сучасній медицині

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№1.-С.11-15.

7

В.Н. Коваленко, С.Н. Кожухов

17.

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№2.-С.39-44.

6

Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

18.

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український медичний часопис 2017. - № 2(118).- С. 40–41.

2

 

19.

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.3-5.

3

 

20.

Differentiated approach to the treatment of osteoarthritis with comorbidities

Тези

Ann Rheum Dis.- 2017.-V.76 Suppl 2.-Р. 1341-1342

2

N. Shuba, T. Voronova, A. Krylova, T. Khambir, A. Pilipenko

21.

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. –С.4-7.

4

В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV

22.

Оцінка діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з гіпертоніч-ною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії

Тези

Український кардіо-логічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 21.

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Полєнова, О.О. Даниленко

23.

Оцінка варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з міокардитом при 12-місячному спостереженні 

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 123..

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

24.

Європейська протиревматична ліга святкує 70-річчя: основні етапи розвитку

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» – 2017. - №3(52).– С. 18-20.

3

Коваленко В.Н.

25.

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії.

Стаття

Гострі та невідкладні стани. -2017.- №2 (65).-С.30-37.

8

Дзюба Д.О., Галушко О.А., Крилова А.С.

Наукова тематика кафедри складає декілька напрямків:

-  Модифікація терапії ревматологічних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку;

-  Розробка методів діагностики та лікування остеопорозу у ревматологічних хворих;

-  Обґрунтування і втілення системної ензимотерапії в комплексі програм лікування ревматичних хворих;

-  Оцінка клінічної ефективності нових антиревматичних фармакотерапевтичних засобів – імунобіологічних препаратів.

З 2005 по 2009 роки виконувалась планова НДР кафедри «Вивчення стану кісткової системи у хворих на остеоартроз під впливом лікування».

На 2014-2018 роки запланована робота «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз з синдромом гіперурикемії» Державний реєстраційний номер 0114U002217.

Керівник НДР завідуючий кафедрою терапії та ревматології, академік НАМН України, д.м.н., професор  В.М. Коваленко

З 2006 р. за результатами наукових досліджень були зроблені доповіді  на конференціях та з’їздах: міжнародних – 51; українських – 168; обласних – 181. З моменту заснування кафедри захищено 21 докторських та 36 кандидатських дисертацій.

За 2017 р. видано: методичних рекомендацій – 1,

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

 1.  

Лікування клапанних вад серця

Методичні рекомендації

К.: МОРІОН, 2017

61

В.М. Коваленко

О.Г. Несукай

 1.  

Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах.

Навчальний посібник.

Київ. 2017

105

Коваленко В.М., 

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Дубкова А.Г., Крилова А.С.

                    навчальний посібник -1 

За 2017 р. опубліковано статей та тез (перелік додається)

                     Всього – 29 (статті : неподаних за 2016 рік – 6, за 2017 рік –

                     20, тези -3)                    

                            Статті у спеціалізованих наукових виданнях, що внесені до

                              переліку фахових видань України - 18

                              Статті у інших вітчизняних виданнях України -11

                              Статті у виданні, що включено до

                              наукометричної бази даних – 6

                              тези міжнародні-1

                              Внесено до репозитарію - 25

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

 1.  

Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладнень.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 3,6.

2

Шуба Н.М., Сміян С. І.

 1.  

Фармакотерапия в ревматологи: прогнозирование и предупреждение ослонений на основе персонифицированной и доказательной медицины

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 39-40

2

Коваленко В.Н.

 1.  

АНЦА-асоційовані васкуліти – нові аспекти діагностики.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 46-47.

2

Борткевич О.П.

 1.  

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця.

Стаття

Здоров’я України.– 2017. - №1(398).– С.8-9.

2

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Метеньканич Г. І.,

Залуцька О.С. Липовецька І.О.

 1.  

Вивчення селективних не стероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.70-74.

5

Шуба Н.М., Воронков Л.Г., Воронова Т.Д., Пилипенко А.В.,

 Гуленко О.І., Литвиненко С.В.

 1.  

Ефективність препарату Піаследин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.46-51.

6

Борткевич О.П., Корендович В.В., Білявська Ю.В. 

 

 1.  

Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 64-65.

2

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий

 1.  

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 66-67.

2

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

 1.  

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 68-70.

3

О.П. Борткевич

 1. 10.  

Ревматические проявления как следствие гранулематоза єндогенніх инородніх тел.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.13-20.

8

Казимирко В.К.

 1. 11.  

Холестерин как индуктор воспаления в организме человека

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.62-68.

7

Казимирко В.К.

 1. 12.  

Патогенез атеросклеротического воспаления.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.65-71.

7

Казимирко В.К.

 1. 13.  

Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.17-24.

8

Казимирко В.К.

 

 1. 14.  

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.6-16.

11

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В.

 1. 15.  

Обгрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоатрозу із супутньою гіперурикемією.

Стаття

Сімейна медицина. -  2017.-№3 (71).-С.14-21.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В

 1. 16.  

Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.38-46.

9

Н.М.Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко.

 1. 17.  

АНЦА-асоційований васкуліт: оновлений погляд на ведення пацієнтів

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.31-37.

7

Борткевич О.П. Корендович В.В. Ярецька Г.В.

 1. 18.  

18.       Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№5.-С.67-82.

16

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

 1. 19.  

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№6.-С.15-24.

10

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

 1. 20.  

Клінічна фармакологія як наука: роль у сучасній медицині

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№1.-С.11-15.

7

В.Н. Коваленко, С.Н. Кожухов

 1. 21.  

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№2.-С.39-44.

6

Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

 1. 22.  

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український медичний часопис 2017. - № 2(118).- С. 40–41.

2

 

 1. 23.  

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.3-5.

3

 

 1. 24.  

Differentiated approach to the treatment of osteoarthritis with comorbidities

Тези

Ann Rheum Dis.- 2017.-V.76 Suppl 2.-Р. 1341-1342

2

N. Shuba, T. Voronova, A. Krylova, T. Khambir, A. Pilipenko

 1. 25.  

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. –С.4-7.

4

В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV

 1. 26.  

Оцінка діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з гіпертоніч-ною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії

Тези

Український кардіо-логічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 21.

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Полєнова, О.О. Даниленко

 1. 27.  

Оцінка варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з міокардитом при 12-місячному спостереженні 

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 123..

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

 1. 28.  

Європейська протиревматична ліга святкує 70-річчя: основні етапи розвитку

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» – 2017. - №3(52).– С. 18-20.

3

Коваленко В.Н.

 1. 29.  

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії.

Стаття

Гострі та невідкладні стани. -2017.- №2 (65).-С.30-37.

8

Дзюба Д.О., Галушко О.А., Крилова А.С.

Зроблено доповідей на з’їздах, конференціях, симпозіумах:

Українських -15

Доповіді 

Назва конференції

К-ть доповідей

Доповідачі

 1. Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» 16-17 березня 2017 р., м. Київ.

7

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

 1. XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, 20-22 вересня 2017, м. Київ.

6

Коваленко В.М.

 1. «Школа кардіолога», 3 жовтня 2017, м. Київ.

1

Шуба Н.М.

 1. Науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології» 3 жовтня 2017 р., м. Київ.

1

Шуба Н.М.

Міжнародні конференції

Назва конференції

Учасники

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж, 29 квітня – 02 травня 2017 р.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д. 

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, 14 - 17 червня 2017.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона, 26 - 30 серпня 2017 р.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан, 16-19 червня, 2017 року

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ В 2017 РОЦІ

(кафедра терапії та ревматології)

 1. Аспірант очний Пилипенко Анастасія Володимирівна «Обґрунтуваннятарозробкадиференційованоїтерапіїостеоартрозупротизапальнимипрепаратамикороткоїдіїухворихзізниженоюмінеральноющільністюкістковоїтканини». Термін виконання 2015-2018 роки. Переведена на заочну аспірантуру з 01.12.16 подовжено по 30.11.19. (наказ МОЗ №08.1-33/11-СП/2762/28369). Тема затверджена 16.03.2016. Науковий керівник- професор кафедри терапії те ревматології, доктор медичних наук Шуба Н.М.
 2. Аспірант очний ХамбірТетянаСергіївна «Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією» Термінвиконання 2016-2020 роки. Тема затверджена 18.01.2017. Науковий керівник - професор кафедри терапії те ревматології, доктор медичних наук Шуба Н.М.
 3. Аспірант очний Труфанова Галина Володимирівна «Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця», дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки.  Подовжено до грудня 2018 по догляду за дитиною. Тема затверджена 18.05.2011. Науковий керівник–зав. кафедри терапії те ревматології, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Коваленко В.М. 

Підготовка клінічних ординаторів у 2017році

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

 1.  

Матвійчук Юлія Андріївна

01.09.17-31.08.19

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2018

Червень 2019

 1.  

Данилюк Тетяна Павлівна

01.09.17-31.08.19

Дубкова Антоніна Георгіївна

Червень 2018

Червень 2019

 1.  

Гурковська Дар’я Генадіївна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

 1.  

Демковець Ірина Олександрівна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

 1.  

Метеньканич Ганна Іванівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

 1.  

Залуцька Оксана Сергіївна

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 1.  

Липовецька Ірина Олександрівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

 1.  

Дишлевий Андрій Михайлович

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 Науково-педагогічні працівники кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, які зареєстровані на платформах GoogleScholar, ResearchGate, індекс Гірша (або H-індекс) 

№ з/п

ПІБ

GoogleScholar

ResearchGate

Індекс Гірша

(або H-індекс)

 1.  

Коваленко Володимир Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWhTjnUAAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Kovalenko

17

 1.  

Шуба Неоніла Михайлівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p03Nl10AAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Neonila_Shuba

9

 1.  

Казимирко Віталій Казимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YE-tpi0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Kazimirko

9

 1.  

Дубкова Антоніна Георгіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AhCPmYgAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Antonina_Dubkova

2

 1.  

Сілантьєва Тетяна Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_NhzCo0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Silantieva

2

 1.  

Іваніцька Лілія Миколаївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cQsIkF0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Ivanitska

2

 1.  

Крилова Анна Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EuYirPkAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Krylova3

3

 1.  

Борткевич Олег Петрович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yd4vFxoAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Bortkevych

10

 1.  

Воронова Тетяна Дмитрівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8GzZJhQAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Voronova

5

 1.  

Кутовий Віталій Вікторович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=brPbqBIAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Kutovoy

2

 

Середній індекс цитування

 

 

6,1