Search

Навчальними та клінічними базами кафедри є:

 Київська міська клінічна лікарня №6

www.medgorodok.org.ua

адреса: вул. Стражеска, 6- а
https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0,+6-+%D0%B0&entry=gmail&source=g
(тел: 408 - 62 - 24; 455 - 20 - 81)

 

Київська міська клінічна лікарня №7

адреса: вул. Котельникова, 95
https://maps.google.com/q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+95&entry=gmail&source=g
(тел: 424 - 24 -33)

 

Український ревматологічний центр та відділення некоронарогенних хвороб серця і  клінічної ревматології ННЦ “Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска” НАМН України

http://www.strazhesko.org.ua/

адреса: вул. Народного Ополчення, 5
https://maps.google.com/q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,+5&entry=gmail&source=g
(тел: 275 - 66 - 22)

Клінічними базами кафедри є – КМКЛ №6, КМКЛ №7, Український ревматологічний центр та відділення некоронарогенних хвороб серця і  клінічної ревматології ННЦ “Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска” НАМН України. Лікувальну базу кафедри складають 5 відділень: 3 терапевтичних (на 75, 70 ліжок КМКЛ №7 та 70 ліжок КМКЛ №6), (1 кардіоревматологічне (на 40 ревматологічних і 20 кардіологічних ліжок КМКЛ №6), відділення некоронарогенних хвороб серця і клінічної ревматології (на 55 ліжок)  інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України – всього 330 ліжок.

Кафедра має дві лекційні аудиторії на 60 і 50 місць, 5 учбових кімнат, лабораторію.

Клінічну роботу на кафедрі терапії та ревматології здійснюють 9 науково-педагогічних працівників, які мають вищі кваліфікаційні категорії. З них 8 мають дві та більше спеціальностей.

Укладено положення про клініку згідно якого кафедра проводить консультативну роботу. Кафедра клінічну роботу проводить на 3 клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю, що робить взаємодію співробітників кафедри та лікувально-профілактичних закладів більш тісною.

Відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі є д.м.н., професор Казимирко В. К. Кафедра обладнана медичною апаратурою: апарат УЗД ULTIMA PRO (2004), електрокардіограф ЮКАРД-100 (2010), реєстратор ЕКГ для холтерівської системи Dia Card (2010), ультразвуковий денситометр “Ахилес плюс’’, УЗД апарат “ Sonoline Omnia’. В клінічну практику активно впроваджуються клінічні протоколи надання медичної допомоги з спеціальностей «Ревматологія», «Кардіологія», «Пульмонологія»,Гастроентерологія».

 

  

 

Впроваджуються нові методики діагностики: ультразвукове дослідження опорно-рухового апарату;  комп’ютерна томографія; магнітно-резонансна томографія; ультразвукова денситометрія; новітні лабораторні маркери ранньої діагностики ревматичних хвороб суглобів (АЦЦП, АЦЦВ, тощо). Нові методики лікування  інгібіторами ЦОГ-2, сучасними хондропротекторами та імунобіологічними агентами з використанням інфузоматора, нові гіпоурикемічні та урикозуричні препарати.

 

 

З 1980 року на базах кафедри проліковано більше 84 тисяч хворих. Співробітниками кафедри проконсультовано на базах та позабазових лікувальних установах більше 52 тисяч хворих, здійснені виїзди по санавіації в Житомирську, Чернігівську, Львівську, Запорізьку, Рівненську та інші області. В практичну медицину впроваджено більше 30 методів діагностики і лікування. З них 9 впроваджень зроблено в 2017 р.

Підготовка клінічних ординаторів у 2017році

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

 1

Матвійчук Юлія Андріївна

01.09.17-31.08.19

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2018

Червень 2019

 2

Данилюк Тетяна Павлівна

01.09.17-31.08.19

Дубкова Антоніна Георгіївна

Червень 2018

Червень 2019

 3

Гурковська Дар’я Генадіївна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

 4

Демковець Ірина Олександрівна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

 5

Метеньканич Ганна Іванівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

 6

Залуцька Оксана Сергіївна

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 7

Липовецька Ірина Олександрівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

 8

Дишлевий Андрій Михайлович

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 

          Підготовка клінічних ординаторів у 2018 році

№ з/п

ПІБ

Термінинавчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

1.      

Матвійчук Юлія Андріївна

01.09.17-31.08.19

Шуба НеонілаМихайлівна

Червень 2018

Червень 2019

2.      

Данилюк Тетяна Павлівна

01.09.17-31.08.19

Дубкова АнтонінаГеоргіївна

Червень 2018

Червень 2019