Search

З 1991 року крім роботи на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» кафедра проводить виїзні цикли з різних питань геріатрії у багатьох містах України. Співробітники кафедри розробляють та переглядають програми та навчальні плани циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних з геріатрії, а також фрагментів програм підготовки інтернів та сімейних лікарів з геріатрії. Крім того, розробляються програми та проводяться цикли тематичного удосконалення для викладачів медичних учбових закладів. Кафедра за наказом МОЗ України є опорною по проведенню до- та післядипломної геріатричної підготовки лікарів.

На кафедрі проводяться цикли:

*  Спеціалізації з фаху:

– терапія - 3 міс. для лікарів за спеціальністю «Згальна практика – сімейна медицина» та 5 міс. для лікарів інших спеціальностей;

 – геріатрія  – 2 місяці для лікарів-терапевтів;

*  Передатестаційні з фаху:

 – терапія– 1 міс;

 – геріатрія – 1 міс;

 *  Стажування з фаху:

 – терапія – 1 міс (156 год);

 – геріатрія – 1 міс (156 год);

* Тематичного удосконалення:

 – “Основи геріатричних знань” - 2 тиж (78 год);

 –  “Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці” – 1 міс (156 год);

– “Актуальні питання геронтології і геріатрії” - 2 тиж (78 год);

–  “Основи геріатричної підготовки” – 1 міс  (156 год), (для викладачів)

– “Актуальні питання паліативної допомоги” – 1 міс (156 год),

– “Основи підготовки до проведення навчання з паліативної допомоги” – 1 міс (156 год), (для викладачів).

Контингент: лікарі –терапевти, лікарі-геріатри, сімейні-лікарі, а також

лікарі спеціальностей терапевтичного профілю, викладачі медичних навчальних закладів.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на вищевказаних циклах, а також проведення проведення геріатричної підготовки медсестер на циклі “Геріатрична складова у роботі медичної сестри” 2 тиж.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ НА 2018 РОКИ.

НАЗВИ ЦИКЛІВ

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ

1

ПАЦ з терапії

12.02 - 14.03.2018

2

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому і старечому віці» виїзний (для лікарів)

12.02 - 14.03.2018

3

Спеціалізація з терапії (для сімейних лікарів)

14.03 - 20.06.2018

4

ТУ «Актуальні питання геронтології і геріатрії» виїзний (для лікарів)

19.03 - 02.04.2018

5

ТУ «Основи геріатричних знань» виїзний (для лікарів)

12.04 - 26.04.2018

6

ПАЦ з геріатрії

10.05 - 11.06.2018

7

ПАЦ з терапії

10.05 - 11.06.2018

8

ТУ «Актуальні питання геронтології і геріатрії» виїзний (для лікарів)

12.06 - 26.06.2018

9

ПАЦ з терапії

03.09 - 02.10.2018

10

ТУ «Актуальні питання геронтології і геріатрії» виїзний (для лікарів)

20.09 - 04.10.2018

11

Стажування для лікарів-терапевтів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст

08.10 - 07.11.2018

12

Спеціалізація з геріатрії

08.10 - 07.12.2018

13

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому і старечому віці» виїзний (для лікарів)

09.10 - 08.11.2018

14

ТУ «Актуальні питання геронтології і геріатрії» виїзний (для лікарів)

12.11 - 26.11.2018

15

ПАЦ з терапії

12.11 - 11.12.2018

16

ТУ «Основи геріатричних знань» виїзний (для лікарів)

01.12 - 17.12.2018

УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ Також на кафедрі кожен рік проводиться навчання лікарів-інтернів на циклі інтернатура за фахом «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика – сімейна медицина» (2 рок.).

Навчальні бази кафедри

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, який має 7 клінічних відділень на 240 ліжок (кардіологічне, загально-терапевтичне, клінічної та епідеміологічної кардіології, ортопедичне, реабілітації хворих, що перенесли інсульт, екстрапірамідної недостатності та вікових змін нервової системи) та поліклінічне відділення. За кафедрою закріплені 10 ліжок у відділеннях Інституту.

Київський міський шпиталь інвалідів війни, 280 ліжок.

Лекції, семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях кафедри по різних розділах терапії і геріатрії з використанням сучасного рекомендованого методичного матеріалу та апаратури (мультимедійний проектор, комп’ютери, слайдоскоп, оверхед, відеомагнітофон).

Клінічні розбори хворих проводять в учбових кімнатах та у відділеннях клінічних баз і кафедри.

Мови викладання – українська. 

При кафедрі функціонує відділення по геріатричній підготовці молодшого медичного персоналу, соціальних працівників і волонтерів.

Відділення працює при наявності заявок на госпрозрахунковій основі. Викладачами зараховуються викладачі кафедри терапії і геріатрії, а також інші спеціалісти за потребою.

Цикли ТУ:

«Геріатрична складова у роботі медичної сестри» – 2 тиж (78 год);

«Медсестринство у організації і наданні паліативної допомоги» – 1 міс (156 год);

«Підготовка медсестер до надання паліативної допомоги» – 1 міс (156 год);

«Домашній догляд за людьми літнього віку» – 2 тиж (78 год) - для соціальних працівників.