Search

професор, завідуючий кафедри терапії і геріатрії

Закінчив у 1974 році Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З 1974 до 1977 року працював лікарем міської лікарні у м. Ірпінь, Київської області.

З 1977 до 1993 року працював науковим співробітником Київського НДІ кардіології імені М. Д. Стражеска.

З 1993 до 2002 року - професор кафедри кардіології і функціональної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2002 року по теперішній час – завідувач кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика

З 2005 по 2015 рік - директор Державного навчально-методичного геріатричного центру НМАПО.

Кандидат медичних наук з 1983 року, доктор медичних наук з 1991 року. Дисертації захищені за спеціальністю «Кардіологія». Вчене звання професора кафедри терапії і геріатрії отримав у 2003 році. Науковий керівник 6 кандидатських дисертацій.

Пріоритети діяльності - кардіологія і геріатрія: вивчення питань медико-соціальної допомоги населенню, розробка навчальних програм з геріатрії та нових форм надання геріатричної допомоги в Україні. Крім того, займається ехокардіографією. Автор біля 300 наукових робіт, в тому числі монографії, 5 навчальних посібників, учбового відеофільму, 10 винаходів. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 року. Під його керівництвом виконані 6 кандидатських дисертацій.

Член правління Товариства геронтологів України, заступник керівника волонтерського центру Ради Організації ветеранів України; був Президентом Української асоціації фахівців з ехокардіографії та віце-президентом Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики, експертом Фонду Народонаселення ООН. Член Вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика, ДУ «Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», а також спеціалізованої Вченої ради  при НМАПО імені П. Л. Шупика. Член редколегії трьох медичних журналів.

доцент кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1974 р. Тернопільський медичний інститут імені  акад. І.  Я. Горбачевського, за спеціальністю « лікувальна справа».

З 1975 по 1979 рік працювала лікарем тернопільської станції швидкої медичної допомоги.

 З 1979 по 1981 рік навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії ТДМІ.

З 1981 по 1998 рік – асистент кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

З 1998 по 2003 рік – доцент кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Хронофармакологічні особливості дії фенобарбіталу, дегідрохолевої кислоти і білігносту».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Кардіологія»

З 2003 року – доцент кафедри терапії і геріатрії НМАПО ім. П. Л. Шупика.

доцент, завуч. кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1989 році Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».

 Кандидат медичних наук з 1997 року. Дисертація захищена на тему: «Стан деяких нейрогуморальних факторів у хворих ревматичними вадами серця з недостатністю кровообігу».

З 1996 по 2005 рік – асистент кафедри сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2005 р. по 2007 рік – доцент Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ ім. О. О. Богомольця

3 2007 року - доцент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 2000 році Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».

Працювала лікарем-терапевтом у медичних установах міста Києва.

З 2008 році навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю «кардіологія» на кафедрі терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Кандидат медичних наук з 2012 року. Дисертація захищена на тему: «Оптимізація лікування хворих літнього віку на артеріальну гіпертензію в залежності від функціонального стану печінки».

Має вищу категорію з терапії, спеціалізацію з кардіології та ультразвукової діагностики.

З 2011 по 2016 рік – асистент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

асистент  кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1993 р. Тернопільський медичний інститут імені  акад. І. Я. Горбачевського, за спеціальністю « лікувальна справа».

З 1993 по 2002 роки – лікар - терапевт обласного опікового центру Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

З 2003 по 2013 роки – лікар – ревматолог ревматологічного центру Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

З 2008 по 2013 роки – головний спеціаліст – лікар  зі спеціальності «Терапія»  Департаменту охорони здоров’я  Житомирської обласної державної адміністрації.

З 2013 по 2015 роки працювала в Департаменті медичної допомоги дорослим МОЗ України.

З 2015 року працювала  на посаді асистента кафедри терапії НМАПО імені П. Л. Шупика. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів крові за дії тяжкої  термічної травми».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Терапія» і «Ревматологія», першу категорію за спеціальністю «Організації  і управління охороною здоров’я».

З вересня 2017 року - асистент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

асистент  кафедри терапії і геріатрії

Закінчила медичний факультет Дніпропетровської державної медичної  академії  в 1998 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1999 по 2008 рік працювала лікарем-терапевтом терапевтичного відділення  Павлоградської центральної міської лікарні.

З 2008 р. по 2010 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика, після закінчення працювала лікарем терапевтом терапевтичного відділення Київського міського клінічного шпиталю ІВВВ.

З 2012 по 2014 рік навчалась в очній аспірантурі на кафедрі терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у осіб середнього і похилого віку в залежності від функціонального стану нирок та щитоподібної залози».

Має вищу категорію з терапії, спеціалізацію з кардіології та функціональної діагностики.

З 2015 року -  асистент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.