Search

Співробітники кафедри постійно займаються науковими дослідженнями, в основному з геріатричній кардіології.

Назва НДР

Науковий керівник

Термін виконання

Примітка

1

«Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у хворих старших вікових груп з урахуванням особливостей фармакокінетики ліків та генетичних маркерів» 

проф. Стаднюк Л. А.

2003 – 2006 рр.

 

2

«Надчутливий магнітокардіографічний комплекс для раннього виявлення, точної діагностики і моніторингу захворювань серця»

проф. Стаднюк Л. А.

2003 -2006 рр

 

3

«Розробка стандартів медичних послуг і медикаментозної допомоги населенню літнього віку в лікувально-профілактичних закладах України»

проф. Чайковська В. В.

2003 – 2005 рр

Разом з Інститутом геронтології

4

«Розробка стандартів геріатричної допомоги населенню в діяльності сімейного лікаря»

проф. Чайковська В. В.

2006 – 2008 рр

Разом з Інститутом геронтології

5

«Можливості магнітокардіографії в неінвазивних дослідженнях механізмів та ефективності лікування шлуночкових порушень ритму в залежності від наявності у пацієнтів ішемічної хвороби серця»

проф. Стаднюк Л. А.

2009- 2012 рр

 

6

«Обґрунтування медико-соціальних стандартів організації сучасних форм геріатричної допомоги населенню»

проф. Чайковська В. В.

2009

- 2011 рр

Разом з Інститутом геронтології

7

«Особливості внутрішньо серцевої і периферичної гемодинаміки та підходи до лікування у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію при наявності дифузних уражень печінки»

проф. Стаднюк Л. А.

2009

- 2013 рр

 

8

«Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу з коморбідною патологією (цукровий діабет, хронічні захворювання нирок, порушення функції щитоподібної залози, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба)»

проф. Стаднюк Л. А..

2014- 2019

 

9

«Розробка та впровадження інноваційної моделі допомоги вдома особам літнього віку, немічним, невиліковно хворим та інвалідам»

проф.

Чайковська В. В

2015-2017

Разом з Інститутом геронтології

 Підготовка докторів і кандидатів наук на кафедрі за період 2008 - 2017 роки

ПІП

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт., канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Рябець Н. В.

Стаднюк Л. А.

канд

Поліморфізм гену ангіотензин-перетворюючого ферменту, мікросомальне окислення в печінці та ефективність лікування еналоприлом у хворих на гіпертонічну хворобу похилого віку

2010

 2

Мостовий С. Є.

Стаднюк Л. А.

канд.

Стан внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки у хворих на ІХС з супутніми дифузними захворюваннями пецінки

2010

 3

Сосницька Т. В.

Стаднюк Л. А.

канд.

Магнітокардіографічні показники оцінки порушень електрофізіологічних властивостей міокарда за різних клінічних форм ішемічної хвороби серця

2012

 4

Мікропуло І. Р.

Приходько В. Ю.

канд.

Оптимізація лікування хворих літнього віку на артеріальну гіпертензію в залежності від функціонального стану печінки

2013

5

Кононенко О.А.

Приходько В. Ю.

канд.

Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у осіб середнього та похилого віку в залежності від функціонального стану нирок та щитоподібної залози

2017

 На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації

ПІП

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт., канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Морєва Д. Ю.

Приходько В. Ю.

канд.

Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у хворих з гастроєзлфагеальною рефлюксною хворобою

2017

2

Волощук Т. Р.

Приходько В. Ю.

канд.

Оптимізація гіполіпідемічної терапії у пацієнтів літнього віку з есенціальною гіпертензією, неалкогольною жировою хворобою печінки та високим кардіо-васкулярним ризиком

2018

  Як постійна клінічна база Фармкомітету України кафедра проводить клінічну апробацію вітчизняних та імпортних медикаментів, у тому числі бере участь у міжнародних багатоцентрових дослідженнях нових препаратів.