Search

 
 

Завідуючий кафедри

  

СТАДНЮК Леонід Антонович (1951 р.) – доктор медичних наук (1991 р.), професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007 р.), завідувач кафедри терапії і геріатрії (з 2002 р.).

Автор понад 260 наукових праць, у тому числі 4 навчальних посібників, учбового відеофільму, 7 винаходів. Науковий напрямок – кардіологія, геріатрія. Під його керівництвом виконані 6 кандидатських дисертацій.

Член вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», член правління Товариства геронтологів України, член медико-соціальної комісії Ради Організації ветеранів України. Нагороджений ювілейною медаллю імені М. Д. Стражеска НАМН України «За вагомий внесок в кардіологію».

Адреса:

04114, м. Київ, вул. Вышгородськая, 67

телефон (+380 44) 431-05-19

e-mail: leonid.stadniuk@gmail.com