Search

К.мед.н., доцент. Працює на кафедрі з 2005 року. Автор 16 наукових статей, 2 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа. В рамках НДР кафедри на тему: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонта та супутньої їм патології твердих тканин зубів» виконує фрагмент наукової роботи.