Search

 

Білоклицька Галина Федорівна

       Завідувач кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика,  д. мед. н., професо 

З січня 2003 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів – Галина Федорівна Білоклицька.

Професор Галина Федорівна Білоклицька закінчила з відзнакою в червні 1974 року стоматологічний факультет Одеського медичного інституту імені М.І. Пірогова. Почала працювати в Одеському науково-дослідному інституті, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до ведучого наукового співробітника, завідувача відділом захворювань пародонту. У 1996 року успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої фармакотерапії генералізованого пародонтиту». 

Ім’я професора Галини Федорівни Білоклицької добре відомо широкій стоматологічної громадськості, як висококваліфікованого фахівця з різнобічною медичною ерудицією. Результатами її наукової діяльності є нова класифікація і теорія патогенезу пародонтиту, теорія патогенезу гіперестезії дентину, оригінальні інноваційні методи діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта, слизової оболонки порожнини рота, гіперестезії твердих тканин зуба, які впроваджені в різних стоматологічних установах України.

Автор і співавтор понад 371 наукових праць, серед яких 8 підручників і навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій, 9 інформаційних листів, 3 авторських свідоцтва, 31 патент. Серед них вперше видані в Україні у співавторстві «Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ», «Азбука ручного скейлінгу», «Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології», «Терапевтична стоматологія в тестових питаннях, ситуаційних завданнях» (для лікарів-стоматологів), «Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології» (для лікарів-інтернів), розділ «Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології» у підручнику за редакцією професора І.С. Зозулі «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога». 

За час роботи у НМАПО імені П.Л. Шупика під керівництвом Г.Ф. Білоклицької захищено 16 кандидатських і 2 докторських дисертації, 2 магістерські роботи. У теперішній час виконується 5 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Професор Г.Ф. Білоклицька в 2006 р. стала організатором і першим президентом ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України» (АЛПУ), яка має 12 регіональних відділень. У 2016 р. АЛПУ відзначила свій 10-річний ювілей. В її активі 9 міжнародних конференцій з участю провідних спеціалістів Європи і України в області пародонтології Європи, більше 70 національних конференцій, майстер-класів та шкіл. У 2013 р. АЛПУ була прийнята в якості асоціативного члена у міжнародне співтовариство – Європейську федерацію пародонтологів (EFP), а в 2015 році професор Г.Ф. Білоклицька на чолі Української делегації лікарів-стоматологів брала участь в офіційній церемонії відкриття ЄВРО-Періо-8 (Лондон, Англія).

Професор Г.Ф. Білоклицька член правління та координаційної ради Асоціації стоматологів України, правління міського осередку АСУ, член атестаційної комісії за фахом «Стоматологія» при  ГУОЗ України м. Києва, член спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю «Стоматологія» при ІС НМАПО імені П.Л. Шупика та НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика і Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика; член редколегій журналів «Современная стоматология» (Україна, Київ), «Новини стоматологіі» (Україна, Львів), «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія» (Україна, Львів), «Вісник стоматології» (Україна, Одеса), «Рецепт» (Україна, Київ), «Пародонтология» (Росія, Санкт-Петербург), «Stomatologia Wspotczesna» (Польща).

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, двома Почесними грамотами та нагрудними значками «Творець», за розвиток післядипломної освіти в Україні – Орденом «Свічки» Міжнародної Асоціації Стоматологічного Розвитку (IADP), вітчизняною професійною нагородою в області терапевтичної стоматології – «Медаллю імені професора М.Ф. Данилевського», «Знаком пошани» Національної медичної палати України, Повний кавалер духовного ордена «Свята Анна». Має подяки від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністра МОЗ України, ректора НМАПО імені П.Л. Шупика, головного стоматолога МОЗ України, президента Асоціації стоматологів України, генерального директора ТМО «Київська стоматологія» (м. Київ).

Центіло Тетяна Дмитрівна

к.мед.н, доцент, завуч кафедри

У 1970 р. закінчила Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Препараты рибонуклеиновых кислот в комплексном лечении пародонтоза».

Автор і співавтор 92 наукових праць, серед яких монографії: «Пародонтоз. Ультраструктура десны и пульпы», «Назубные отложения, их влияние на зубы, околозубные ткани и организм», посібника для слухачів та інтернів, 4 методичних рекомендацій, 4 патентів, 3 інформаційних листів.

Виконує обов’язки завуча кафедри та відповідального за навчально-методичну роботу.

Голова Київського осередку ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», член ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член EFP.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом „Терапевтична стоматологія”.

Ашаренкова Ольга Вікторівна

 к.мед.н, доцент кафедри 

У 1992 р. закінчила Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

З 1994 по 1999 рр. навчалася в клінічній ординатурі і аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, захистила кандидатську дисертацію на тему: «Магнітотерапія та альфакальцидол у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту».

У 1999 р. була зарахована на посаду асистента, у 2012 р. доцента  кафедри терапевтичної стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика. У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2000 р. виконувала обов’язки протягом 5-ти років куратора передатестаційних циклів, циклів стажування, спеціалізації, тематичного удосконалення лікарів, протягом 7-ми років секретаря кафедральних нарад, 2-х років куратора циклу інтернатури. З 2012 р. по сьогоднішній день виконує обов’язки відповідального за наукову роботу і куратора процесу навчання аспірантів. Протягом 2014-2016 рр. була куратором магістра, громадянина Лівії.

Проводить активну науково-дослідну роботу з проблем профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонта і гіперестезії твердих тканин зубів. За період з 1996 року опублікувала  90 наукових праць, є співавтором 1 монографії, 1 підручника, 3 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій, 3 патентів, 6 нововведень.

Член ВГО “Асоціація лікарів-пародонтологів України”, ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член EFP.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом „Терапевтична стоматологія”.

Коваленко Олена Леонідівна

к.мед.н., асистент кафедри 

У 1985 р. закінчила Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

Проходила навчання у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології і ортодонтії КМІ О.О. Богомольця впродовж 1989-1991 рр.

Працювала лікарем-стоматологом протягом 1991-1994 рр. у стоматологічній поліклініці КМІ імені О.О. Богомольця, протягом 1994-2000 рр. у стоматологічній поліклініці Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ультрафіолетове випромінювання в комплексному лікуванні періодонтитів (клініко-експериментальне дослідження)».

Автор і співавтор 21 наукової праці, в тому числі 2 навчальних посібників.

Виконувала обов’язки у 2000 - 2010 рр. куратора циклу інтернатури, у 2010 – 2013 рр. куратора короткочасних циклів тематичного удосконалення лікарів, протягом 4-х років секретаря кафедральних нарад. З 2013 р. і по теперішній час виконує обов’язки куратора циклу інтернатури.

Член ВГО “Асоціація лікарів-пародонтологів України”, ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член EFP.

Лікар першої кваліфікаційної категорії за фахом „Терапевтична стоматологія”.

Павленко Елла Михайлівна

асистент кафедри 

У 2000 р. закінчила Київський медичний інститут УАНМ.

У 2008-2010 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика..

 У 2011-2014 рр. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

 У 2014 року зарахована на посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості стоматологічного статусу в людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних заходів».

Автор і співавтор 24 наукових праць, 1 інформаційного листа, 1 нововведення, 2 патентів.

Член ВГО “Асоціація лікарів-пародонтологів України”, ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член EFP.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом „Терапевтична стоматологія”.