Search

Захищені на кафедрі дисертаційні роботи в 2003-2019 рр.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

АСПІРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ

ПІБ

Вико-навець

Докт/

канд

Спеціаль-ність,

код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

1

Новікова Марина

Анатоліївна

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Діагностика і оцінка ефективності лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2001  р.

2

Сандига Лариса

Григорівна

 

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Первинна профілактика запальних захворювань пародонта у жінок з фізіологічним та ускладненим перебігом вагітності

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2001    р.

3

Тилигузова Наталія

Андріївна

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обгрунтування дифференци-рованного застосування препаратів-адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральним гінгівітом і генерали-ваним пародонтитом

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2002    р.

4

Погребняк Ганна Віталіївна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізован-ному пародонтиті у жінок з посткастрацій-ним синдромом та шляхи його корекції (експерімен-тально-клінічне дослідження)

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2004 р.

5

Коритнюк Олексій Ярославович

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Застосування пародонтальних плівок з метронідахолом і міконазолом для лікуванняі захворювань пародонту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2005р.

6

Липовченко Олена Віталіївна

 

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клінічна ефективність! Застосування вітамінно-мінерального комплексу та остеопластіческого матеріалу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження)

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2005 р.

7

Копчак Оксана Вікторівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2006 р.

8

Решетняк Ольга Вікторівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Лікування Candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2008 р.

9

Салівон Валентина Петрівна

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обгрунтування захворювань пародонту у моряків

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2008 р.

10

Халілі Джафар

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-експеримен-тальне обґрунтування використання фторидів при лікуванні генералізованого пародонтиту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2009 р.

11

Дзицюк Тетяна Іванівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Вплив ремінералізую-чого потенціалу ротової рідини на крайове прилягання реставрацій, виконаних з нанокомпозит-них матеріалів

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2010 р.

               

12

Цецура Наталія

Володими-рівна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Диференційовані підходи до запобігання ускладнень у перебігу генералізованих захворювань тканин пародонта при різних формах 10ревматоїдного артриту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2011    р.

13

Савченко Микола Вікторович

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обгрунтування дифференциро-ванного підходу до стоматоло-гической реабілітації у пацієнтів із захворюваннями ШКТ

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2014р.

14

Волінська Тамара Борисівна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Оптимізація комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит I та II супеня із застосуванням магніто-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичним препаратом

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2014р.

Годована Олеся Іванівна

пошукач

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Диференційна корекція глікозаміноглікагів альвеолярної кістки при генералізованому пародонтиті у хворих з проявами системної остеопенії

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2016    р.

Браун

Юлія Евгеніївна

 

аспірант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Оптимізація хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням емалевих матричних протеїнів і лазерного випромінювання

Білоклицька Г.Ф.

захищена

у 2017 р.

Копчак Оксана Вікторівна

доцент кафедри

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології.

Білоклицька Г.Ф.

захищена

у 2018 р.

Павленко Елла Михайлівна

асистент

кафедри

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Особливості стоматологіч-ного статусу у людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних заходів

Білоклицька Г.Ф.

захищена

у 2018 р.
Захищені на кафедрі магістерські роботи в 2003-2016 рр.
 

ПІБ

Спеціаль-ність,
код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

1

Халілі Джафар

Стомато-логія

14.01.22

Дослідження впливу фторидів на процеси обміну і тканини пародонту у тварин в експерименті

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2006 р.

2

Анас Рагаб Мофтах Ельхаратхи

Стомато-логія

14.01.22

Оптимизация лечения генерализованного пародонтита путем дифференцированного подхода к выбору средств индивидуальной гигиены полости рта

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2016 р.

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ АСПІРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ 

ПІБ

Вико-навець

Докт/

канд

Спеціаль-ність,

код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

1

Павленко Елла Михайлівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Особливості стоматологіч-ного статусу у людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних заходів

Білоклицька Г.Ф.

пройшла   оприлюднення на спільному засіданні кафедри терапевтичної стоматології, між кафедральному семінарі профільних кафедр ІС НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України у 2014 р.

2

Афанасенко Катерина Юріївна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обґрунтування застосування пародонтальної плівки з глікозаміноглі-каном у етіотропному лікуванні хворих на генералізований пародонтит

Білоклицька Г.Ф.

пройшла   оприлюднення на спільному засіданні кафедри терапевтичної стоматології, між кафедральному семінарі профільних кафедр ІС НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України у 2015 р

3

Горбань Ярослава Сергіївна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторна оцінка впливу нового методу ультразвукового скейлінга на стан порожнини рота хворих на генералізований пародонтит

Білоклицька Г.Ф.

пройшла   оприлюднення на спільному засіданні кафедри терапевтичної стоматології, між кафедральному семінарі профільних кафедр ІС НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України у 2009 р

4

Піхоцька Станіслава

Іванівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

 

Білоклицька Г.Ф.

у відпусці по догляду за дитиною

5

Браун Юлія Євгеніївна

заочний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування генералізованого пародонтиту хворих з синдромом гіпотиреозу

Білоклицька Г.Ф.

виконується

6

Сергеєва Надія Володимирівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Підвищення ефективності лікування пацієнтів з захворюванням пародонта шляхом стабілізації функції оклюзії ортодонтичними засобами

Білоклицька Г.Ф.

виконується

7

Копчак Оксана Вікторівна

доцент

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонту у пацієнтів з комор бідністю, пов’язаною з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярних захворюваннях

Білоклицька Г.Ф.

виконується

8

Погребняк Ганна Віталіївна

доцент

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань пародонта у осіб з різними варіантами метаболічного синдрому (клініко-експериментальне дослідження)

Білоклицька Г.Ф.

готується до планування

9

Годована Олеся Іванівна

пошукач

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Диференційна корекція глікозаміногліканів альвеолярної кістки при генералізованому пародонтиті у хворих з проявами системної остеопенії

Білоклицька Г.Ф.

подана до офіційного захисту

ПІБ

Вико-навець

Докт/

канд

Спеціаль-ність,

код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

1

Афанасенко Катерина Юріївна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обґрунтування застосування пародонтальної плівки з глікозаміноглі-каном у етіотропному лікуванні хворих на генералізований пародонтит

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

2

Сергеєва

Надія Володимірівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Підвищення ефективності лікування пацієнтів

з захворюваннями пародонта

шляхом стабілізації функціональної оклюзії ортодонтичними засобами

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

3

Горголь Костянтин Олегович

очно денний аспірант

 

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Молекулярно-генетичні основи діагностики захворювань пародонту в осіб молодого віку

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

4

Турянська Наталія Ігорівна

очно денний аспірант

 

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Визначення генних поліморфізмів в діагностиці та прогнозуванні хвороб твердих тканин зубів на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

5

Ковальова Маріна Анатоліївна

очно денний аспірант

 

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Особливості перебігу, діагностики та профілактики гіперестезії твердих тканин зубів у хворих з порушенням функції щитоподібної залози

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

6

В’яла Світлана

Юріївна

заочний аспірант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Нові підходи до консервативного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з цукровим діабетом І і ІІ типу

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється