Search

Статті (2017 рік) 

Белоклицкая Г.Ф., Копчак О.В. Новые механизмы патогенеза генерализованного пародонтита при кардиоваскулярной патологии // Стоматология. Эстетика. Инновации. – Том 1, № 1. - 2017. - С. 22-32.

Ашаренкова О.В. Особенности и преимущества мини блокового шинирования подвижных зубов при генерализованном пародонтите // Стоматология. Эстетика. Инновации. – Том 1, № 1. - 2017. - С. 32-41.

Копчак О.В., Волінська Т. Б. Мікробіоценоз пародонтальних карманів при генералізованому пародонти ті // Вісник проблем біології і медицини.- випуск 2(136). - 2017- С. 360-363.

Павленко Е.М. Метаболические изменения в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста при генерализованном пародонтите // Вісник проблем біології і медицини.- Випуск 2(136). - 2017- С. 382-386.

Копчак О.В.Білоклицька Г.Ф. Ультраструктура пародонту при проведенні комплексного лікування генералізованого пародонтиту  у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями в умовах застосування PRP /  Копчак О. В., Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л.О, Кривошеєва О.І. // Вісник проблем біології і медицини – 2017. – Випуск 3, том 2 (138), С. 179 – 188.

Копчак О.В. Зміни функціональної активності тромбоцитів та їх концентраційної здатності при отриманні PRP- препаратів у хворих на генералізований пародонтит та кардіоваскулярну патологію  /  Копчак О. В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. – 2017. – Випуск 1 (55), С. 122 – 129.

Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф. Ультраструктурна організація тканин ясен хворих на генералізований пародонти  при  кардіоваскулярні патології /  Копчак О. В., Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л.О, Кривошеєва О.І. // Світ медицини та біології. – 2017. – №1(59). -  С. 121– 126.

Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О.Ведущие местные факторы риска в развитии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста // Стоматология. Эстетика. Инновации. - 2017. - №2. – С. 203 – 214.

Белоклицкая Г.Ф., Копчак О.В., Мирза В.П., Ашаренкова О.В., Турянская Н.И., Митянская Е.Г. День здоровых десен // Дент Арт. – 2017. - № 4. – С. 4 – 10. 

Статей в іноземних журналах - 1:

G.FBiloklytskaKopchakO.V. Optimization of method for obtaining preparations to conduct PRP injection therapy / G.F. Biloklytska, O.V. Kopchak, V.А. Dieiev,N.I. Rozdobudko/ Biloklytska G. F., Kopchak O.V.// Stomatologia Współczesne. – 2017. – V. 24, №3. – P.28 – 31. 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2015 рік 

завідувача кафедри терапевтичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика

д.мед.н., професора Білоклицької Галини Федорівни

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак., О.Л. Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

 Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

22

Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М.

3

 Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу.  - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. – 25 с. 

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

25

Копчак О.В., Ашаренкова О.В.

4

Комплексне лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота, 

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

20

 Решетняк О.В.

5

Дослідження остеоіндуктивних властивостей емалевих матричних протеїнів в експерименті

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Панченко Л.М., Браун Ю.Є..

6

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при проведенні хірургічних втручань на пародонті

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Панченко Л.М., Браун Ю.Є.. 

7

Вплив емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку людини (експериментальне дослідження)

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО, випуск 24, книга 1, с. 488-492

6

 Панченко Л.М., Браун Ю. Є.

8

Оцінка клінічної ефективності модифікованої методики лікування запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної форми тромбоцитарної аутоплазми

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015.- с.47-51.

 

5

Копчак О.В.

9

Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита .

друк.

Современная стоматология.-2014.№4(73). – с. 38-41

4

Копчак О.В.

10

Особености общесоматического и стоматологического статуса у людей пожилого и старческого возраста

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015

 

2

Павленко Е.М.

11

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. - випуск 24, книга 1, стр 462-471.

7

Т.Д. Центило,  Е.Ю. Афанасенко

12

Evaluation of individual biocompatibility of osteoplastic materials used in periodontal surgery: novel approach of ex vivo biotesting of fibroblast-like cells of gums bioptate of patients Stomatologia .

друк.

Współczesna; vol. 22, nr 4, 2015, 10–19

10

R.S. Stoika1 O.I. Hodovana3 O.V. Godovanyi4 O.Yu. Klyuchivska5

13

Interdisciplinary approach to treatment of maxillary radicular cysts:minimization of surgical invasiveness and medical load.

друк.

Cone Beam Vol. 2, Isuue 2/2015, p. 30-36.

 

7

Rybak V.A., Braun I.E., Fesenko E.I.

14

Optimization of treatment approach in patients with moderate and severe generalized periodontitis using interdisciplinary approach and modern regenerative techniques.

друк.

EC Dental Science Vol. 1, Issue 3 (2015): 104-122.

18

Braun Iuliia

15

The Osteoinductive properties and influence of “Emdogain” (Straumann) on colony-forming properties of human osteogenous progenitor bone marrow cells ex vivo.

друк.

EC Dental Science 1.1 (2015): 25-32.

8

Panchenko L. M., Braun I.E.

16

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0591, p. 246

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

17

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0592, p. 246-247.

2

Kopchak O.V., Panchenko L.M., Braun I.E.

18

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 142-144

3

Panchenko L.M., Braun I.E.

19

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 134-136.

3

Panchenko L.M., Braun I.E.

20

The role of antibodies to heat shock proteins in pathogenesis of generalized periodontitis

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 147-149.

3

Kopchak O. V.

 

21

Antibodies against prokaryotic Hsp60 and human Hsp60 in periodontal disease

друк.

Proceedings of the world congress Euro-Perio-8, Landon.- 2015. Р 140.

1

O.V.  Kopchak, L.L. Sydoryk, L.F. Yakovenko

22

The use of platelet-rich plasma (PRP) in reparative periodontology

друк.

Stomatologia wspolczєsna. – 2014. №3 р 8-17.

9

Kopchak O.V.

23

Выявление анти-Hsp60 антител различной специфичности при кад.лизованным пародонтите /

друк.

Proceedings of the international conference «Science,technology and life» Czech Republic, Karlovy Vary, 2014, December, р. 27-28.

2

Копчак О.В., Яковенко Л.Ф., Сидорик Л.Л

24

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при плануванні імплантації у хворих на генералізований пародонтит.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 5.

1

Панченко Л.М., Браун Ю.Є.

25

Особливості впливу емалевих матричних протеїнів – “Emdogain” (Straumann) на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку ex-vivo.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 6.

1

Панченко Л.М., Браун Ю.Є.

26

Action of “Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study.

друк.

International scientific conference “Science, Technology and Life”, Czech Republic, Karlovy Vary (2015) Theses: p. 934-941

11

Panchenko L.M., Braun I.E.

27

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses, Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0591, p. 246

1

Panchenko L.M., Braun I.E

28

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses, Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8,  poster N 0592, p. 246-247.

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

29

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, p.2.

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

30

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of MarchTheses, p.37.

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

31

An assessment of clinical effectiveness of modified flap operation technique in moderate and severe periodontitis.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of MarchTheses, p.29.

3

Braun I.E.

             

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Доцента Центіло Т.Д.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак., О.Л. Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. -випуск 24, книга 1, стр 462-471

7

Г.Ф. Белоклицкая,  Е.Ю. Афанасенко

 СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Ашаренкової О.В.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Копчак., О.Л. Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

 Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

22

Білоклицька Г.Ф., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М.

3

 Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу.  - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. – 25 с. 

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

25

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В.,

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Копчак О.В.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита

друк.

Современная стоматология.-2014.№4(73) -38-41.

 

4

Білоклицька Г.Ф.

2

The use of platelet-rich plasma (PRP) in reparative periodontology

друк.

Stomatologia wspolczєsna. – 2014. №3 р 8-17

 

10

Biloklytska G.F.

3

Выявление анти-Hsp60 антител различной специфичности при генерализованном пародонтите

друк.

Proceedings of the international  conference «Science,technology and life» Czech Republic, Karlovy Vary, 27-28 December 2014

3

Белоклицкая Г.Ф., Яковенко Л.Ф., Сидорик Л.Л.

4

Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

25

Білоклицька Г.Ф,

АшаренковаО.В.

5

Спосіб лікування хронічних запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта

друк.

Патент на корисну модель №98756 від 12.05.2015

Бюл. №9

4

Білоклицька Г.Ф.

6

Cучасні засоби індивідуальної гігієни порожнини рота і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

22

Білоклицька Г.Ф.,

Солнцева Т.О.,

АшаренковаО.В., Богданова М.М.

7

Оцінка клінічної ефективності модифікованої методики лікування запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної форми тромбоцитарної аутоплазми 

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015

 

4

Білоклицька Г.Ф.

8

Antibodies against prokaryotic Hsp60 and human Hsp60 in  periodontal disease

друк.

Proceedings of the  world congress Euro-Perio 8, Landon, 2015

1

G.F. Biloklytska,  L.L. Sydoryk, L.F. Yakovenko

9

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Солнцевої Т.О.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак, Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

 Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

22

Білоклицька Г.Ф., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Решетняк О.В.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Комплексне лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота, Київ 2015. – 20 с.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015

20

Білоклицька Г.Ф.

2

Дослідження деяких показників системного та місцевого імунітету при хронічних запальних процесах ротової порожнини

друк.

Імунологія та алергологія. Наука і практика, - 5 (76). -  2015. -  с. 75-80.

6

М.І. Лісяний,  А.Г. Потапова, Н.Г. Бичкова


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

асистента Павленко Е.М.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

 Особености общесоматического и стоматологического статуса у людей пожилого и старческого возраста

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Київ – К.1. - 2015

4

Білоклицька Г.Ф.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

заочного аспіранта Афанасенко К.Ю.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. - випуск 24, книга 1, С.  462-471.

7

Г.Ф. Белоклицкая, Т.Д. Центило

2

Оценка клинической єффективности пародонтальных пленок на основе глюкозоамино-

гликана при лечении генерализованного пародонтита на этапе реабилитации

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ,  2015. – випуск 24, книга – 2, С. 45-52.

8

 

3

Влияние гликозамингликанов на окислительно-восстановительніе свойства и кислотно-щелочной гомеостаз в ротовой жидкости больніх генерализованнім пародонти том

друк.

 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. - випуск 24, книга – 3, С. 15-24.

10

 

 СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

заочного аспіранта Браун Ю.Є.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Дослідження остеоіндуктивних властивостей емалевих матричних протеїнів в експерименті 

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.,

2

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при проведенні хірургічних втручань на пародонті

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.

3

Вплив емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку людини (експериментальне дослідження)

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО, випуск 24, книга 1, с. 488-492

6

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.

4

Interdisciplinary approach to treatment of maxillary radicular cysts:minimization of surgical invasiveness and medical load.

друк.

Cone Beam Vol. 2, Isuue 2/2015, p. 30-36.

 

7

Biloklytska G.F.,Rybak V.A., Fesenko E.I.

5

Optimization of treatment approach in patients with moderate and severe generalized periodontitis using interdisciplinary approach and

modern regenerative techniques.

друк.

EC Dental Science Vol. 1, Issue 3 (2015): 104-122.

18

Biloklytska G.F.,

6

The Osteoinductive properties and influence of “Emdogain” (Straumann) on colony-forming properties of human osteogenous progenitor bone marrow cells ex vivo.

друк.

EC Dental Science 1.1 (2015): 25-32.

8

Biloklytska, G. F., Panchenko L. M.,

7

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0591, p. 246

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

8

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

 

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0592, p. 246-247.

2

Biloklytska G.F., Kopchak O.V., Panchenko L.M.,

9

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 142-144

3

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

10

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 134-136.

3

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

11

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при плануванні імплантації у хворих на генералізований пародонтит.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 5.

1

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.,

12

Особливості впливу емалевих матричних протеїнів – “Emdogain” (Straumann) на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку ex-vivo.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 6.

1

Панченко Л.М.

13

Action of “Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study.

 

друк.

International scientific conference “Science, Technology and Life”, Czech Republic, Karlovy Vary (2015) Theses, p. 934-941

11

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

14

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses of final programe, poster presentation, p. 90

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

15

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses of final programe, poster presentation, р. 90

 

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

16

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, p. 2.

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

17

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, p. 37.

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

18

  An assessment of clinical effectiveness of modified flap operation technique in moderate and severe periodontitis.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, 29.

1

Biloklytska G.F.

Патентоздібності - 3.

Белоклицкая Г.Ф., Павленко Э.М.  Способ лечения генерализованного пародонтита в стадии обострения // Патент на изобретение №108293 от 10.04.15.

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Спосіб лікування хронічних запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта // Патент на корисну модель №98756 від 12.05.2015, Бюл. №9 С.4.

Білоклицька Г.Ф.,  Давтян Л.Л., Афанасенко К.Ю.Спосіб лікування генералізованого пародонтиту // Патент на корисну модель № 94446 від 19.03.2015 р. 

Статті та тези співробітників кафедри за 2011-2013 рр.

 Перелік наукових праць (статей та тез) співробітників

кафедри терапевтичної стоматології

за 2011-2013 роки

 Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Г.Ф. Білоклицька

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

2

Лікувально-профілактична ефективність інноваційного антісенсітівного комплексу "Colgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна пасти) при лікуванні гіперестезії дентину різної етіології

публик.

Сучасна стоматологія. – 2011. - № 1 (55). – С. 24-29

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Савченко Н.В.

3

Оцінка еффективности застосування препарату «Генгігель» в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями тканин пародонту.

друк.

Сучасна стоматологія 2011.-№5.- С. 16-23

8

Білоклицька Г.Ф.

Колесова Н.А.

Центило Т.Д.

4

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті

друк.

 

Сучасна стоматологія. - 2012. - 1 (60). – С. 38-41

 

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Богданова М.М.

5

Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні на етапі етіотропного лікування хворих на генералізований пародонтит (фаза І) гігієнічного комплексу «COLGATE»

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№2 (61).-С. 35-38

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Павленко Э.М.

6

Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології

друк.

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

ISBN 978-617-505-107-8

18

Білоклицька Г.Ф.

Заноздра Л.М. Солнцева Т.О.

7

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології

 друк.

Навчальний посібник. Київ, Видавничий дім «Асканія», - 2013. – 148 с.

148

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

  Копчак О.В. 

8

«Вплив гігієнічного лечено-профілактичного комплексу« Colgate Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту »

друк.

 

Сучасна стоматологія № 1, 2013, с. 41-46

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

9

Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лечено-профілактичного комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 2, 2013, с. 121-126

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

10

«Оцінка лікувально-профілактичної ефективності зубної щітки нового покоління (« Шовкові нитки », Colgate) у хворих з загострилися плином генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 3, 2013, с. 30-35

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

11

Пародонтологичний статус людей похилого та старечого віку

 

Сучасна стоматологія №2, 2013, С.117-119 

3

Білоклицька Г.Ф.

Павленко Е.М. 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Т.Д. Центіло

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д.Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

2

Фітотерапія  хворих на генералізованний пародонтит І-ІІ ступенів в період реабілітації.

друк

Науково-практичний часопис «Українські медичні вісті»

2011р. - Том 9,

стр. 370

1

Центіло Т.Д.

Афанасенко К.Ю.

 

3

 

 

Оцінка еффективности застосування препарату «Генгігель» в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями тканин пародонту.

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№5.-С. 16-23

8

Білоклицька Г.Ф. Центіло Т.Д.

Колесова Н.А.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Т.О. Солнцева

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

2

Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології

друк.

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

ISBN 978-617-505-107-8

18

Білоклицька Г.Ф.

СолнцеваТ.О.

Заноздра Л.М.

  Кандидат медичних наук, доцент кафедри А.П. Пруднікова 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Досвід застосування «Дифлюкану» в лікуванні хронічного кандидозу порожнини рота

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика, Київ, 2011, вип.20,

кн.1, - С. 570-573

4

Пруднікова А.П. Колосова К.Ю. Пруднікова І.О.

2

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П.Коваленко О.Л.

Ашаренкова О.В.

3

Виїзні цикли – активна форма тематичного вдосконалення лікарів – стоматологів у системі післядипломної освіти

друк.

Новини стоматології,Львів,2011,№3 (68). – С. 89-90

2

Білоклицька Г.Ф.,

Пруднікова А.П.

Колосова К.Ю.

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри Л.М. Заноздра 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л.

2

Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології

друк.

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

ISBN 978-617-505-107-8

18

Білоклицька Г.Ф.

Заноздра Л.М.

Солнцева Т.О.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри А.В. Погребняк 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри О.В. Ашаренкова 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Лікувально-профілактична ефективність інноваційного антісенсітівного комплексу "Colgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна пасти) при лікуванні гіперестезії дентину різної етіології

публик.

Сучасна стоматологія. – 2011. - № 1 (55). – С. 24-29

6

 Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Савченко Н.В.

2

фіссурний герметики в практиці стоматолога-терапевта

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип.20. – К. 1. – С. 691-697

Розділ: «Медицина і освіта» 

7

Ашаренкова О.В.

 

3

Підсилюючі матеріали в комбінації з фотополімерними композитами: їх характеристика, основні принципи роботи, використання при шинуванні рухливих зубів

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип.20. – К. 1. – С. 681-686

Розділ: «Медицина і освіта» 

 

Ашаренкова О.В.

 

4

Основні підходи до шинування рухливих зубів

волоконно-укріпленими композитами

 

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип.20. – К. 1. – С. 686-691

Розділ: «Медицина і освіта» 

6

Ашаренкова О.В.

 

5

Антибляшкова і протизапальна активність лікувально-профілактичного антисенситивного комплексу "Сolgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна паста) при лікуванні гіперестезії, супутньої генерализованному пародонтиту

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 2 (56). – С. 38-43

6

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

6

Оцінка лікувально-профілактичної ефективності інноваційної зубної щітки "3600 всебічна чистка" (Colgate) у хворих на генералізований захворюваннями пародонту

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 3 (57). – С. 77-81

5

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

7

Вплив гігієнічного комплексу Сolgate на пародонтальну статус і рівень бактеріального обсіменіння біотопу пародонтальної кишені у хворих на генералізований пародонтит у стадії загострення

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 4 (58). – С. 18-23

6

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

 

 

8

Протизапальна активність лікувально-профілактичного комплексу «Colgate» на етапі первинного пародонтологичного  лікування хворих на генералізований пародонтит з загостреним плином

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 5 (59). – С. 28-31

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

9

Лікувально-профілактична ефективність гігієнічного комплексу Colgate: зубна паста "Total", ополіскувач порожнини рота "Plax комплексний захист", зубна щітка "360всебічна чистка" на етапі первинного пародонтологичного  лікування хворих на генералізований пародонтит з загостреним плином

 

Комплексний підхід до профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів стоматологічного профілю: зб. матеріалів 10-ій міжнародній науково-практичній конференції з стоматології в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки «Стоматологія Білорусі 2011» ". - Мінськ: ЗАТ «Техніка та комунікації». - 2011 р. - С. 153-156

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Новикова М.А.

10

Використання лікувально-профілактичної зубної щітки "360 всебічна чистка" (Colgate) в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями пародонту

 

Комплексний підхід до профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів стоматологічного профілю: зб. матеріалів 10-ій міжнародній науково-практичній конференції з стоматології в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки «Стоматологія Білорусі 2011» ". - Мінськ: ЗАТ «Техніка та комунікації». - 2011 р. - С. 149-153

5

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

11

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л.

Ашаренкова О.В.

12

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті

друк.

Сучасна стоматологія. - 2012. - 1 (60). – С. 38-41

 

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Богданова М.М.

13

Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні на етапі етіотропного лікування хворих на генералізований пародонтит (фаза І) гігієнічного комплексу «COLGATE»

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№2 (61).-С. 35-38

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Павленко Э.М.

14

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 ° всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті.

друк.

Вісник стоматології, спецвипуск. - 2012. - С. 98-99.

 

2

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

15

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології

 друк.

Навчальний посібник. Київ, Видавничий дім «Асканія», - 2013. – 148 с.

148

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

  Копчак О.В.

16

«Вплив гігієнічного лечено-профілактичного комплексу« Colgate Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту »

друк.

 

Сучасна стоматологія № 1, 2013, с. 41-46

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

17

Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лечено-профілактичного комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 2, 2013, с. 121-126

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

18

«Оцінка лікувально-профілактичної ефективності зубної щітки нового покоління (« Шовкові нитки », Colgate) у хворих з загострилися плином генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 3, 2013, с. 30-35

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

19

Спосіб об'єктивної оцінки ефективності лікування генералізованих захворювань тканин пародонта методом капіляроскопії

друк.

Сучасна стоматологія. № 1., 2012, с.148.

 

5

Ашаренкова О.В.

 

20

Сучасні світлотвердіючі композитні матеріали

для естетичної реставрації зубів

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2013. Розділ: «Медицина і освіта» 

6

Ашаренкова О.В.

 

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри О.В. Копчак

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології

у друку

Навчальний посібник. Київ, - 2013. – 218 с.

218

Білоклицька Г.Ф.  Ашаренкова О.В.

Копчак О.В.

2

Захворювання тканин пародонту і гіперестезія дентину у жінок під час вагітності та лактації: поширеність, особливості перебігу

друк.

Сучасна стоматологія.-2013.-№3.-с. 162 -164.

 

3

Копчак О.В.

 

3

Впровадження високотехнологічних методів естетичного відновлення коронок зубів із використанням вінірів в навчальний процес післядипломної підготовки стоматологів-терапевтів

(лекція)

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2013.

5

Копчак О.В.

 

4

Викладання методики виготовлення вкладок для відновлення анатомічної форми та функції зубів лікарям практичної стоматології

(лекція)

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2013.

5

Копчак О.В.

 

5

Оптимізація післядипломного навчання фахівців з терапевтичної стоматології з питань застосування парапульпарних штифтів (пінів) для виконання естетичної реставрації зубів

(лекція) 

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2013.-вип., кн..-с.

5

Копчак О.В.

 

Кандидат медичних наук, асистент кафедри О.Л. Коваленко 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л.Ашаренкова О.В.

Асистент кафедри М.М. Богданова

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Застосування сполук гіалуронової кислоти в медицині (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

друк.

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, Київ-2011, с.695-699

5

Богданова М.М.

2

Перспектива вживання з´єднань гіалуронової кислоти в стоматології

 

 

друк.

 

Тези ХІ З´їзду Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) на базі ХМАПО. Матеріали ХІ З´їзду ВУЛТ,

28-30 вересня 2011 року м. Харків

1

Богданова М.М.

3

Оцінка лікувально-профілактичної ефективності інноваційної зубної щітки «3600 всебічна чистка» (COLGATE) у хворих генералізованими захворюваннями пародонту

друк.

 

Сучасна стоматологія №3 (57) 2011, с. 77-81

5

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

4

Застосування в комплексному лікуванні генералізованих захворювань тканин пародонту лікувально-профілактичної зубної щітки «3600 всебічна чистка» (COLGATE)

друк.

 

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених із міжнародною участю «Медицина ХХІ століття», присвячена 150-річчю заснування Харківського медичного товариства

30 листопада 2011 року, с. 12

1

Богданова М.М.

5

Використання лікувально-профілактичної зубної щітки «3600 всебічна чистка» (COLGATE) в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями пародонту

друк.

 

Материалы 10-ой международной научно-практической конференции по стоматологи в рамках 7-ой международной специализированной выставки «Стоматология Беларуси 2011», Минск, 9-11 ноября 2011 г., с.149-153

5

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

6

Протизапальна активність лікувально-профілактичного комплексу colgate: на етапі первинного пародонтологического лікування хворих на генералізований пародонтит з загостреним плином

друк.

 

" Сучасна стоматологія " 5 (59) 2011, с. 28-31

 

4

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

7

Оцінка протизапальної активності лікувально-профілактичного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на етапі первинного пародонтологического лікування хворих c загостреним плином генералізованого пародонтиту

друк.

 

V Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених та студентів-медиків Харків 2012

 

Богданова М.М.

8

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізована-ном пародонтиті

друк.

 

" Сучасна стоматологія " 1 (60) 2012, с. 38-41

 

4

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Богданова М.М.

9

Дослідження лікувально-профілактичних особливостей зубної щітки «360º усебічне чищення» («Colgate») у хворих на генералізований пародонтит

друк.

 

" Сучасна стоматологія " 1 (60) 2012, 152 С.

1

Богданова М.М.

10

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 ° всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті

друк.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в пародонтології», Науково-практичний журнал «Вісник стоматології», Спецвипуск :, Одеса.-2012, с. 98-99

2

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

11

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач порожнини рота «Plax комплексний захист», зубна щітка «360° всебічна истка» на окисно-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті 

друк.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи розвитку медичної науки та медичної практики», Львів, 10-11 серпня 2012

4

Богданова М.М.

12

Дослідження впливу гігієнічного комплексу «Colgate» (зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360° всебічна») на окисно-відновні властивості ротової рідини у хворих на генералізований пародонтит

друк.

 

Тези 1-й Національний український стоматологічний конгрес , Новини стоматології, додаток, №4,2012, с. 4

1

Богданова М.М.

13

Оцінка впливу гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач порожнини рота «Plax комплексний захист», зубна щітка «360° всебічна чистка» на пародонтальний статус і рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені у хворих на генералізований пародонтит

друк.

 

Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні технології в практичну стоматологію», Новини стоматології, додаток, №2,2012, с.6-7

2

Богданова М.М.

14

Клінічна ефективність нової серії засобів гігієни - комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »при хронічному перебігу генералізованого пародонтиту

друк.

 

Сучасна стоматологія, №5, 2012, с. 21-26

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

15

«Вплив гігієнічного лечено-профілактичного комплексу« Colgate Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту »

друк.

 

Сучасна стоматологія № 1, 2013, с. 41-46

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

16

Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лечено-профілактичного комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 2, 2013, с. 121-126

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

17

«Оцінка лікувально-профілактичної ефективності зубної щітки нового покоління (« Шовкові нитки », Colgate) у хворих з загострилися плином генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 3 ,2013, с. 30-35

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

Очний аспірант М.В. Савченко 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Лікувально-профілактична ефективність інноваційного антісенсітівного комплексу "Colgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна пасти) при лікуванні гіперестезії дентину різної етіології

публик.

Сучасна стоматологія. – 2011. - № 1 (55). – С. 24-29

6

 Белоклицкая Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Савченко Н.В.

2

Особливості кислотно-лужного гомеостазу при некаріозних ураженнях у хворих з гастроезофагеальної рефлюксної хворобою

 

Матеріали 10-ій міжнародній науково-практичній конференції з стоматології в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки "Стоматологія Білорусі". - 2012. - С.45-46.

1

Савченко М.В.

Очний аспірант Е.М. Павленко

Назва

Друк/

рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні на етапі етіотропного лікування хворих на генералізований пародонтит (фаза І) гігієнічного комплексу «COLGATE»

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№2 (61).-С. 35-38

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О. Павленко Е.М.

  

2

Стоматологічна захворюваність у пацієнтів старшої вікової групи.

друк.

Новини стоматології. – 2012. - №2 (додаток). - С. 4.

3

Павленко Е.М.

 

3

Пародонтологи-чний статус людей похилого та старечого віку

 

Сучасна стоматологія №2, 2013, С.117-119 

3

Білоклицька Г.Ф.

Павленко Е.М. 

Заочний аспірант Т.Б. Волінська

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Клінічні етапи підтримуючої терапії хворих на генералізований пародонтит

друк.

Сучасна стоматологія. – 2012. - , №2. - С. 40-43. 

4

Волінська Т.Б.

2

Ручний скейлінг як основний метод комплексного лікування генералізованого пародонтиту (фаза I), журнал

друк.

Сучасна стоматологія». – 2012. -№2. - С. 44-48.

 

5

Волінська Т.Б.

3

Вживання магнітно-лазерної терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонти. 

Друк.

Новини стоматології. – 2012. - № 2. - С. 5.

4

Волінська Т.Б.

4

Застосування магнітно-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичних препаратів «Траумель С» в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Друк.

Сучасна стоматологія. – 2012. - №1. - С. 153- 154

2

Волінська Т.Б.

 Заочний аспірант К.Ю. Афанасенко

Назва

Друк/

рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Фітотерапія  хворих на генералізованний пародонтит І-ІІ ступенів в період реабілітації.

друк

Науково-практичний часопис «Українські медичні вісті»

2011р. - Том 9,

стр. 370 

1

Центіло Т.Д.

Афанасенко К.Ю.

2

Застосування мінімально-інвазивних технологій у пацієнтів, які мають непереносимість місцевих анестетиків при лікуванні карієсу.

друк

Журнал «Проблеми екології та медицини»

2011 р.

2

Афанасенко К.Ю.

3

Терапевтична ефективність зборів лікарських трав у хворих генерализован-ним пародонтит в період реабілітації

друк.

Вісник стоматології. – 2012. - №6. – С.  97-98

2

Афанасенко К.Ю.