Search

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар - судово-медичний експерт

Повинен знати:

-    розділи кримінально-процесуального кодексів України і документи, що регламентують діяльність судово-медичної експертизи;

-    організацію судово-медичної експертизи;

-    типові форми медичної документації для бюро судово-медичної експертизи, принципи і вимоги до їх складання;

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень при певних видах автомобільного, авіаційного, мотоциклетного, транспортного травматизму, класифікації і диференційну діагностику ушкоджень при окремих видах транспортної травми між собою та іншими травмами;

-    механо- і морфогенез ушкоджень від дії твердими тупими предметами (м¢яких тканин, кісток, внутрішніх органів, кровоносних судин і нервів);

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень, що виникають при заняттях деякими видами спорту;

-    механізм, умови утворення, класифікацію і морфологічні особливості ушкоджень при падінні з висоти і з положення стоячи;

-    промисловий і сільськогосподарський травматизм, його класифікацію, особливості і морфологічні прояви;

-    класифікацію, механізм і морфологічні ознаки ушкоджень, заподіяних гострими предметами (ріжучими, колюче-ріжучими, рублячими, пилячими), їхню диференціальну діагностику;

-    механізм пострілу і фактори, що зумовлюють його; морфологічну характеристику кульових і дробових вогнепальних ушкоджень, заподіяних холостими пострілами, атиповими снарядами з атипової зброї  і від вибухів;

-    патоморфологічні зміни тканин і органів при ураженнях технічною і атмосферною електрикою, при місцевій і загальній дії низької і високої температури, дії  променистої енергії, різних змін зовнішнього тиску, при порушеннях зовнішнього дихання, спричинених механічними перешкодами (странгуляція, обтурація, компресія грудей і живота, утоплення);

-    класифікацію отрут, патоморфологічні зміни в тканинах і органах, танатогенез при різних отруєннях, а також їх судово-медичну діагностику;

-    причини і генез раптової смерті дорослих і дітей при різних захворюваннях (головного мозку, серця, судин, сечостатевої системи та ін.);

-    критерії новонародженості, доношеності, тривалості внутрішньоутробного життя, життєздатності, живонародженості, причини смерті в анте-, інтра-, постнатальному періодах, особливості дослідження трупів немовлят;

-    основні методи медико-криміналістичних досліджень в судово-медичній практиці;

-    особливості проведення судово-медичної експертизи за матеріалами справи на попередньому слідстві і суді.

Повинен вміти:

-    провести огляд трупа на місці пригоди (виявлення), класифікувати смерть, встановити давність її настання;

-    встановити причину смерті;

-    провести судово-медичне дослідження трупа при будь-яких видах насильницької смерті;

-    визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень;

-    встановити причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями і несприятливим наслідком;

-    провести судово-медичну експертизу у разі статевих злочинів;

-    вилучити, упакувати та направити об’єкти судово-медичної експертизи на лабораторні дослідження; 

-    замалювати ушкодження на контурній схемі;

-    дати графічне зображення переломів кісток;

-    виміряти ушкодження і сліди та проаналізувати результати;

-    дослідити ушкодження і сліди за допомогою оптичних засобів, описати  результати;

-    виконати туалет і реставрацію трупа.

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦИКЛІВ НА 2018 РІК

КАФЕДРИ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

№  з/п

Назва циклів

Шт. чис-сть викл.

Дата початку і закінчення циклу

Інтернатура

  ТУ

ПАЦ

 

к-сть інтернів

трив. цикл міс.

к-сть

інтерно-

міс.

к-сть

слуха-чів

трив.

циклу

 міс.

к-сть

слухачо-міс.

к-сть

слуха-чів

трив

циклу

 міс.

к-сть

слухачо-міс.

 

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

Інтерни Вип. 2016 р.

2 р.навчання

 

04.01-31.01

10

1

10

 

 

 

 

 

 

 

2.

Інтерни Вип. 2017 р. 1 р.н

 

Інтерни Вип. 2017 р. 2 р.н.

 

04.01-28.02

 

01.11-29.12 

 

5

 

4

 

20

 

 

 

 

 

 

 

3.

Інтерни Вип. 2018 р.

1р. навчання

 

01.09-29.12

 

5

4

20

 

 

 

 

 

 

 

4.

Інтерни. Суміжники

пат.анатомія 1 гр.

 

12.03-16.03

5

0,25

1,25

 

 

 

 

 

 

 

5.

Спеціалізація. Суміжники пат.анатомія

 

12.02-16.02

7

0,25

1,75

 

 

 

 

 

 

 

6.

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (виїзнийм. Житомир)

 

09.01-07.02

 

 

 

15

1

15

 

 

 

 

7.

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (очно-заочний)

 

12.02-14.03

 

 

 

28

1

28

 

 

 

 

8.

Судово-медична експертиза транспортноїтравми (виїзний м. Дніпро)

 

19.03-17.04

 

 

 

24

1

24

 

 

 

 

9.

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (очно заочний)

 

19.03-17.04

 

 

 

14

1

14

 

 

 

 

10.

Передатестаційний цикл з судово-медичної експертизи

 

23.04-25.05

 

 

 

 

 

 

35

1

35

 

11.

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми

 

28.05-26.06

 

 

 

36

1

36

 

 

 

 

12.

Передатестаційний цикл з судово-медичної експертизи

 

03.09-02.10

 

 

 

 

 

 

14

1

14

 

13.

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (очно-заочний)

 

03.09-02.10

 

 

 

21

1

21

 

 

 

 

14.

Судово-медична експертиза транспортної травми

 

08.10-06.11

 

 

 

21

1

21

 

 

 

 

15.

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (виїзний м. Запоріжжя)

 

08.11-07.12

 

 

 

21

1

21

 

 

 

 

 

 

  Разом:

 

 

51,15

180

 

180

49

 

49

 

 

Зав. кафедри, професор                                                                                                      В.Д.Мішалов

Завуч кафедри, доцент                                                                                                       Т.В.Хохолєва

 

 

Рахунок коефіцієнту

Для лікарів-інтернів – 5

Для слухачів – 6

51,15 інт/міс :10 : 5 = 1ставка викладачів для занять з лікарями-інтернами 

230,75 слух/міс :10 : 6 = 4 ставки для занять зі слухачами;

Примітка: на кафедрі навчається за очною формою 2 аспірантів (2 х 10 : 12 = 1,7). 

5 ставок – 1 + 4 = 5 ставок для занять разом із лікарями-інтернами і слухачами.

 

Завідувач кафедри, професор                                                                                            В.Д.Мішалов

Завуч кафедри, доцент                                                                                                        Т.В.Хохолєва