Search

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА,

видана за участю науково-педагогічних працівників

кафедри судової медицини

№ з/п

Назва

Друк.

 

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кіл

друк стор.

 

Прізвища авторів

1

Діагностика патомор-фологічних змін  тканин людини методами лазерної спектрофото-поляриметрії (монографія)

Друк

Чернівці: Рута, 2010. – 396 с.

4/396

Бачинський В.Т.

Михайличенко Б.В.

Ушенко О.Г.

Мішалов В.Д.

2

Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної електрофотополяриметрії (монографія)

Друк

 

Чернівці: «Прут», 2011 – 396 с.

 

Бачинський В.Т.,

Михайличенко Б.В.,

Ушенко О.Г.

Мішалов В.Д.,

3

Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні (навч. метод. посібник)

 

Друк

Київ, 2010. -  243 с.

ISBN 978-966-391-076-5 затверд. МОН України Протокол №1/11-691 від 10.02. 2010 р.

 

Мішалов В.Д.,

Банчук М.В.,

Войченко В.В.,

Зарицький Г.А.,

Петрошак О.Ю.

4

Судово-медична експертиза дітей (навчальний-посібник)

Друк

Київ, Здоров’я».-2010.-  256 с.

ISBN 978-966-391-077-2 затвд. МОН України. Протокол №1/11-2479 від «29» березня 2010 р.

 

Мішалов В.Д.,

Герасименко О.І.,

Гуріна О.О.,

Юрченко В.Т.,

Шевчук М.М.

Голубович А.Л.

 

5

Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні реко-мендації)

Друк

Київ, 2010. – 36 с.

 

Мішалов В.Д.,

Михайличенко Б.В.,

Завальнюк А.Х.,

Юхимець І.О.,

Зарицький Г.А.

6

Визначення послідовності виникнення отриманих ушкоджень у судово-медичній практиці (методичні реком.)

Друк

Київ, 2010. – 26 с.

 

Мішалов В.Д.,

Завальнюк А.Х.,

Юхимець І.О.,

Зарицький Г.А.

Петрошак О.Ю.

7

Судово-медична експертиза дітей (навч. посібник, затверд. МОН України)

електронний посібник

Друк

Київ, 2012. -  256 с.

 

 

Мішалов В.Д.,

Герасименко О.І.,

Гуріна О.О.,

Юрченко В.Т.,

Шевчук М.М.

Голубович А.Л. 

8

ПІДРУЧНИК «Судова медицина»  

Друк

Сімферополь: НАТА, 2012.–580с.

ISBN 978-966-8926-63-1 затверд. МОН України. Протокол №2 від 01.06.2012

 

Бабанін А.А.

Мішалов В.Д.

Біловицький О.В.

Скребкова О.Ю.

9

Судово-медична характеристика та оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами, у тому числі при їх руйнуванні (метод. реком.)   

Друк

Київ, 2012. – 22 с.

 

Мішалов В.Д.

Филипчук О.В.
Петрошак О.Ю.

10

Судово-медична діагностика ушкоджень стравоходу, шлунка і кишечника у випадках їх травмування (метод. рекомендації)

Друк

Київ, 2012. – 16 с.

 

Мішалов В.Д.

Петрошак О.Ю.

11

Судово-медична діагностика раптової смерті від гострої ішемічної хвороби серця відповідно до МКХ 10

(метод. рекомендації)

Друк

Київ. – 2012. – 28 с.

 

Михайличенко Б.В.,

Іркін І.В.,

Войченко В.В.

12

Сучасні шляхи дезінфекції і гігієни у бюро судово-медичної експертизи (навчально-методичний посібник)

Друк

Луганськ. – 2013. – 120 с.

ISBN 966-391-008-9 Гриф МОЗ України

115/6

Мішалов В.Д.

Юрченко В.Т.

Курч А.М.

Дунаєв О.В.

13

Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій (навчально-методичний посібник)

 

Друк

Київ, 2013. – 153 с. ISBN  966-546-010-2 Гриф МОН України  № 1.4/18-Г-937 від 06.05. 2008)

153/4

Мішалов В.Д.

Сулоєв К.М.

Алексін Г.Б.

Войченко В.В.

Дунаєв О.В.

14

Судово-медична експертиза об'єктів біологічного походження за STR локусами ядерної ДНК з використанням полімеразно-ланцюгової реакції (навч.-методичний посібник)

Друк

Київ, 2013. – 82 с.

ISBN 978-966-2696-31-8

 

Михайличенко Б.В.

Мішалов В.Д.

Біляков А.М.

Войченко В.В.

15

Судово-медична (макро- і мікроскопічна) діагностика раптової серцевої осіб юнацького і молодого віку, що зумовлена дисплазією сполучної тканини

(метод. реком.)

Друк

Київ. – 2013. – 14 с.

 

Мішалов В.Д.

Козлов С.В.

Шандига-Глушко О.І.

16

Судово-медична характеристика ушкоджень селезінки та визначення давності їх утворення (метод. рекоменд)

Друк

Київ. – 2015. – 22 с.

 

Мішалов В.Д.

Бабкіна О.П.

Петрошак О.Ю.

Войченко В.В.

Личман Т.В.

17

Судово-медична характеристика ушкоджень підшлункової залози та визначення їх давності (метод. рекоменд)

Друк

Київ. – 2015. – 31 с.

 

Мішалов В.Д.

Хохолєва Т.В.

Петрошак О.Ю.

Личман Т.В.

 

 

18

Судова медицина.

Друге видання доповнене і перероблене (за загальною редакцією проф. В.Д. Мішалова)

Підручник

Друк 

Чернівці, 2018. – 631 с.

 

Бабанін А. А.,

Мішалов В. Д.    Біловицький О.В.

Скребкова

О. Ю.

Бачинський    В. Т.

Войченко       В. В.,

Костенко Є. Я.  

Хохолєва Т. В.

19

Судово-медична характеристика ушкоджень внутрішніх органів (підшлункова залоза, печінка, нирки) та визначення давності їх утворення

Навчальний посібник

Друк

Київ, 2018. – 124 с.

 

В. Д. Мішалов          Т. В. Хохолєва

О. Ю. Петрошак

В. В. Войченко

20

Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі навчального посібника    

Навчальний посібник

Друк

Київ, 2018. – 120 с.

 

Мішалов В. Д.

Войченко В. В.

Михайленко

О. В.

Молибога

М. П.

 

Судова медицина.  

Підручник

Друк. 

Чернівці «Місто»,  2018. – 574 с.

ISBN 978-617-652-216-4

 

В. Д. Мішалов   

Т. В. Хохолєва

В. Т. Бачинський

В. В. Войченко

Є. Я. Костенко

Г. Ф. Кривда

 

Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних  ушкодженнях

Навчальний посібник

 

Друк.

Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 125 с.

ISBN 978-617-7230-10-5

 

В. Д. Мішалов,

Т. В. Хохолєва,

О.О. Гуріна,

Н. М. Козань,

О.В. Дунаєв

 

Епоніми судово-медичних  ознак, проб, методів, класифікацій

Навчально-методичний посібник 2-ге видання доповнене і перероблене

 

Друк.

Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 170 с.

ISBN  966-546-010-2

 

В.Д. Мішалов,

В.В. Войченко,

О.В. Дунаєв,

Г.Б. Алексін,

К.М. Сулоєв

 

 

Судово-медичний опис тілесних ушкоджень, термінів давності їх утворення і загоєння 

Навчальний посібник

 

Друк.

Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 150 с.

ISBN 978-966-2214-21-5

 

Мішалов В.Д.

Тагаєв М.М.

Хижняк В.В.

Моргун Е.А.

Дунаєв О.В.

 

Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі

монографія

Друк.

Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 88 с.

 

В. Д. Мішалов

О. В. Михайленко

Т. В. Хохолєва

О. Ю. Петрошак

О.О. Гуріна

М.П. Молибога

 

Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі

Монографія (видання доповнене)

Друк.

Київ: «ФОП Ворона В.В.», 2019. – 303 с.

ISBN 978-617-7211-72-2 

 

 

В. Д. Мішалов

О. В. Михайленко

Т. В. Хохолєва

О. Ю. Петрошак

О.О. Гуріна

М.П. Молибога

 

Судово-медична характеристика ушкоджень внутрішніх органів (підшлункова залоза, печінка, нирки) та визначення давності їх утворення

Навчальний посібник

Друк.

Чернівці: «Видавничий дім «Родовід», 2019.– 178 с.

ISBN 978-966-2214-21-5

 

 

В. Д. Мішалов

В.Т. Бачинський

В.В. Войченко

О. Ю. Петрошак

Т. В. Хохолєва,

О.О. Гуріна

 

 

Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних  ушкодженнях

Навчальний посібник (видання доповнене)

 

Друк.

Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2019. – 125 с.

ISBN 978-617-7230-10-5

 

 

В. Д. Мішалов,

Т. В. Хохолєва,

О.О. Гуріна,

В.Т. Бачинський,

Н. М. Козань,

О.В. Дунаєв

 

Особливості опису одягу при проведенні судово-медичної експертизи

Навчально-методичний посібник

 

Друк.

Чернівці: «Видавничий дім «Родовід», 2019.– 112 с.

ISBN 978-617-71-05-58-8

 

Тагаєв М.М.

Бачинський В.Т.
Мішалов В.Д.

Ванчуляк О.Я.

Гараздюк М.С.,

Саркісова Ю.В.