Search

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА,

видана за участю науково-педагогічних працівників

кафедри судової медицини

№ з/п

Назва

Друк.

/

Рук.

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кіл

друк стор.

 

Прізвища авторів

1

Діагностика патомор-фологічних змін  тканин людини методами лазерної спектрофото-поляриметрії(монографія)

Друк

Чернівці: Рута, 2010. – 396 с.

4/396

Бачинський В.Т.

Михайличенко Б.В.

Ушенко О.Г.

Мішалов В.Д.

2

Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної електрофотополяриметрії (монографія)

Друк

 

Чернівці: «Прут», 2011 – 396 с.

 

Бачинський В.Т.,

Михайличенко Б.В.,

Ушенко О.Г.

Мішалов В.Д.,

3

Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизив Україні (навч. метод. посібник)

 

Друк

Київ, 2010. -  243 с.

ISBN 978-966-391-076-5 затверд. МОН України Протокол №1/11-691 від 10.02. 2010 р.

 

Мішалов В.Д.,

Банчук М.В.,

Войченко В.В.,

Зарицький Г.А.,

Петрошак О.Ю.

4

Судово-медична експертиза дітей (навчальний-посібник)

Друк

Київ, Здоров’я».-2010.-  256 с.

ISBN 978-966-391-077-2 затвд. МОН України. Протокол №1/11-2479 від «29» березня 2010 р.

 

Мішалов В.Д.,

Герасименко О.І.,

Гуріна О.О.,

Юрченко В.Т.,

Шевчук М.М.

Голубович А.Л.

 

5

Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні реко-мендації)

Друк

Київ, 2010. – 36 с.

 

Мішалов В.Д.,

Михайличенко Б.В.,

Завальнюк А.Х.,

Юхимець І.О.,

Зарицький Г.А.

6

Визначення послідовності виникнення отриманих ушкоджень у судово-медичній практиці (методичні реком.)

Друк

Київ, 2010. – 26 с.

 

Мішалов В.Д.,

Завальнюк А.Х.,

Юхимець І.О.,

Зарицький Г.А.

Петрошак О.Ю.

7

Судово-медична експертиза дітей (навч. посібник, затверд. МОН України)

електронний посібник

Друк

Київ, 2012. -  256 с.

 

 

Мішалов В.Д.,

Герасименко О.І.,

Гуріна О.О.,

Юрченко В.Т.,

Шевчук М.М.

Голубович А.Л. 

8

ПІДРУЧНИК «Судова медицина»  

Друк

Сімферополь: НАТА, 2012.–580с.

ISBN 978-966-8926-63-1 затверд. МОН України. Протокол №2 від 01.06.2012

 

Бабанін А.А.

Мішалов В.Д.

Біловицький О.В.

Скребкова О.Ю.

9

Судово-медична характеристика та оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами, у тому числі при їх руйнуванні (метод. реком.)   

Друк

Київ, 2012. – 22 с.

 

Мішалов В.Д.

Филипчук О.В.
Петрошак О.Ю.

10

Судово-медична діагностика ушкоджень стравоходу, шлунка і кишечника у випадках їх травмування (метод. рекомендації)

Друк

Київ, 2012. – 16 с.

 

Мішалов В.Д.

Петрошак О.Ю.

11

Судово-медична діагностика раптової смерті від гострої ішемічної хвороби серця відповідно до МКХ 10

(метод. рекомендації)

Друк

Київ. – 2012. – 28 с.

 

Михайличенко Б.В.,

Іркін І.В.,

Войченко В.В.

12

Сучасні шляхи дезінфекції і гігієни у бюро судово-медичної експертизи (навчально-методичний посібник)

Друк

Луганськ. – 2013. – 120 с.

ISBN 966-391-008-9 Гриф МОЗ України

115/6

Мішалов В.Д.

Юрченко В.Т.

Курч А.М.

Дунаєв О.В.

13

Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій (навчально-методичний посібник)

 

Друк

Київ, 2013. – 153 с. ISBN  966-546-010-2 Гриф МОН України  № 1.4/18-Г-937 від 06.05. 2008)

153/4

Мішалов В.Д.

Сулоєв К.М.

Алексін Г.Б.

Войченко В.В.

Дунаєв О.В.

14

Судово-медична експертиза об'єктів біологічного походження за STR локусами ядерної ДНК з використанням полімеразно-ланцюгової реакції(навч.-методичний посібник)

Друк

Київ, 2013. – 82 с.

ISBN 978-966-2696-31-8

 

Михайличенко Б.В.

Мішалов В.Д.

Біляков А.М.

Войченко В.В.

15

Судово-медична (макро- і мікроскопічна) діагностика раптової серцевої осіб юнацького і молодого віку, що зумовлена дисплазією сполучної тканини

(метод. реком.)

Друк

Київ. – 2013. – 14 с.

 

Мішалов В.Д.

Козлов С.В.

Шандига-Глушко О.І.

16

Судово-медична характеристика ушкоджень селезінки та визначення давності їх утворення (метод. рекоменд)

Друк

Київ. – 2015. – 22 с.

 

Мішалов В.Д.

Бабкіна О.П.

Петрошак О.Ю.

Войченко В.В.

Личман Т.В.

17

Судово-медична характеристика ушкоджень підшлункової залози та визначення їх давності (метод. рекоменд)

Друк

Київ. – 2015. – 31 с.

 

Мішалов В.Д.

Хохолєва Т.В.

Петрошак О.Ю.

Личман Т.В.

 

 

18

Судова медицина.

Друге видання доповнене і перероблене (за загальною редакцією проф. В.Д. Мішалова)

Підручник

Друк 

Чернівці, 2018. – 631 с.

 

Бабанін А. А.,

Мішалов В. Д.    Біловицький О.В.

Скребкова

О. Ю.

Бачинський    В. Т.

Войченко       В. В.,

Костенко Є. Я.  

Хохолєва Т. В.

19

Судово-медична характеристика ушкоджень внутрішніх органів (підшлункова залоза, печінка, нирки) та визначення давності їх утворення

Навчальний посібник

Друк

Київ, 2018. – 124 с.

 

В. Д. Мішалов          Т. В. Хохолєва

О. Ю. Петрошак

В. В. Войченко

20

Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі навчального посібника    

Навчальний посібник

Друк

Київ, 2018. – 120 с.

 

Мішалов В. Д.

Войченко В. В.

Михайленко

О. В.

Молибога

М. П.