Search

Перелік навчальних і навчально-методичних посібників, підготовлених та виданих за участю науково-педагогічних працівників кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, ВНЗ України  і експертів ДУ «Головне бюро СМЕ МОЗ України» - рекомендованих для слухачів циклів і здобувачів наукового ступеня доктора наук / доктора філософії

1. Судово-медична цитологія (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) /  Р.О. Старовойтова, В.Д. Мішалов,  Г.Ф. Кривда. – К., 2007.–208 с.

2. Епоніми судово-медичних  ознак, проб, методів, класифікацій (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) / Мішалов В.Д., Алексін Г.Б., Сулоєв К.М.,  Дунаєв О.В., Войченко В.В. - Луганськ, «Виртуальная ральность». – 2008. – 171 с. 

3. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в України (навчально - методичний посібник, затв. МОН України)  / В.В. Войченко, Г.А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В.Д. Мішалова). – Київ, 2010. – 243 с.

4. Судово-медична експертиза дітей (навчальний посібник, затв. МОН України)  / В.Д. Мішалов, О.І. Герасименко, О.О. Гуріна, В.Т. Юрченко, М.М. Шевчук, А.Л. Голубович – Київ, 2010.– 258 с.

5. Судово-цитологічний атлас тканин та органів людини (Навчально-методичне видання)/Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Бурчинський В.Г., Кривда Г.Ф., Ліщенко О.П. – Херсон, 2011.- 105 с.

6. Сучасні шляхи дезінфекції та гігієни у бюро судово-медичної експертизи: Навчально-методичний посібник (навчально - методичний посібник, затв. МОЗ України) / Мішалов В.Д., Войченко В.В., Юрченко В.Т., Дунаєв О.В., Курч А.М.– К., 2013. – 114 с.

7. Діагностика патомор-фологічних змін  тканин людини методами лазерної спектрофото-поляриметрії (монографія) Чернівці: Рута, 2010. – 396 с. / Бачинський В.Т., Михайличенко Б.В., Ушенко О.Г., Мішалов В.Д.

8. Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної електрофотополяриметрії (монографія) Чернівці: «Прут», 2011 – 398 с. Бачинський В.Т., Михайличенко Б.В., Ушенко О.Г., Мішалов В.Д.

9. ПІДРУЧНИК «Судова медицина»  Сімферополь: НАТА, 2012.–580 с.
ISBN 978-966-8926-63-1 затверд. МОН України. Протокол №2 від 01.06.2012 Бабанін А.А., Мішалов В.Д., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю.

10. Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних  ушкодженнях Навчальний посібник Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 125 с. ISBN 978-617-7230-10-5 В. Д. Мішалов, Т. В. Хохолєва, О.О. Гуріна, Н. М. Козань, О.В. Дунаєв

11. Судово-медичний опис тілесних ушкоджень, термінів давності їх утворення і загоєння  Навчальний посібник Чернівці: «Місто», 2019.– 159 с. ISBN 978-966-2214-21-5 Мішалов В.Д., Тагаєв М.М., Хижняк В.В., Моргун Е.А., Дунаєв О.В.

12. Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі 
Монографія (видання доповнене) Київ: «ФОП Ворона В.В.», 2019. – 303 с. ISBN 978-617-7211-72-2  Мішалов В. Д., Михайленко О. В., Хохолєва Т. В., Петрошак О. Ю., Гуріна О.О., Молибога М.П.

13. Особливості опису одягу при проведенні судово-медичної експертизи 
Навчально-методичний посібник Чернівці: «Видавничий дім «Родовід», 2019.– 112 с. ISBN 978-617-71-05-58-8 Тагаєв М.М., Бачинський В.Т., Мішалов В.Д., Ванчуляк О.Я., Гараздюк М.С., Саркісова Ю.В.

 

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується виховна робота з лікарями-судово-медичними експертами і аспірантами кафедри, що спрямована за основними напрямками:

 1. дотримання академічної доброчесності
 2. етичні, правові, судово-медичні та організаційні аспекти протидії насильству в сім’ї.

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абрамов А.С. Использование прижизненных рентгенографических зображений головы и зубо-челюстного аппарата при проведении идентификации личности. – Автореф. дис. к.м.н. – М., 2012 - 22 с.
 2. Авдеев М.И Судебно-медицинская экспертиза трупа // М.: Медицина, 1976 – 440 с.
 3. Альтхофф X. Синдром внезапной смерти у детей//М.: Медицина, 1983 – 44 с.
 4. Ардакшин А.П. Юрасов Г.И. Повреждение нижних конечностей водителя при травме внутри автомобіля // Судмедэкспертиза. – 1983. – Т. - №2. – С. 29-31.
 5. Бабкіна О.П., Герасименко О.І., Казімірко Н.К., Шевченко В.В., Шевченко Л.А., Коробко І.С. Морфологія ушкоджень органів черевної порожнини та заочеревинного простору при механічній травмі. // Луганськ, 2013 – 135 с.
 6. Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний (Практическое руководство для студентов, врачей, юристов). – Симферополь: Издат. Центр КГМУ, 2001 – 206 с.
 7. Бабанін А.А., Мішалов В.Д., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю. «Судова медицина» - Сімферополь: вид. «НАТА», 2012. – 580 с.
 8. Бачинський В.Т., Кулик О.Ф., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Первинний огляд трупа на місці виявлення. – Чернівці, 2012. – 210 с.
 9. Бачинський В. Т. Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної електрофото-поляриметрії / В. Т. Бачинський, Б.В., Михайличенко, В. Д. Мішалов, О. Г. Ушенко) //Монографія ІSNВ 978-9666-560-472-3). - Чернівці: «Прут», 2011 – 396 с.
 10. Bachinskiy V. T. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields / O.V.Angelsky, P.V. Polyanskii, I.I. Bachinskiy, T.M. Boichuk and A.G. Ushenko// Монографія – ISBN 978-953-51-0584-8 Іn the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco– InTech, 2012. – 469 р.
 11. Бережной Р.В. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений //М.: Медицина, 1980 – 424 с.
 12. Бойко С. О. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Навчальний посібник.-Ужгород: СМП «Інвазор», - 228 с.
 13. Бондарєва А. Г. Судово-медична діагностика давності ушкодження по саднах слизової оболонки порожнини рота / А. Г. Бондарєва // автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 24 с.
 14. Бурчинский В.Г. Судебно-медицинские аспекты морфологии огнестрельных ранений головы. – Одесса: Астропринт, 2007. – 48 с.
 15. Бурчинський В. Г. «Загальні методи ізолювання отруйних та сильнодіючих речовин із біологічного матеріалу»/ Бурчинський В. Г., Кахановський Ф. М., Кахановська К. І., Хохолєва Т. В., Москаленко В. С. //Методичні рекомендації, затв. МОЗ України.- Київ, 2010. – 25 с.
 16. Бурчинський В. Г. «Дослідження рідкої крові та її слідів на речових доказах» / Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В. //Методичні рекомендації, затв. МОЗ України. - Київ, 2010. – 32 с.
 17. Бурчинський В. Г. «Судово-медичне дослідження сперми, слини та інших виділень людини в слідах на речових доказах»/ Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В., Бачинський В.Т. // Методичні рекомендації, затв. МОЗ України. - Київ, 2011. –25 с.
 18. Бурчинський В. Г. «Судово-медичне дослідження волосся, кісток, м’яких тканин та органів» / Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В., Бачинський В.Т. //Методичні рекомендації, затв. МОЗ України. - Київ, 2011. –20 с.
 19. Варфоломеєв Є.А. Проблемні питання стосовно судово-медичної оцінки ушкоджень, спричинених електрошоковими пристроями / Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Варфоломеєв Є.А. / Судово-медична експертиза. – 2017. - №2. – С. 16-20.
 20. Варфоломеєв Є.А. Конструктивні особливості та сучасні підходи до класифікації електрошокових пристроїв / Є.А. Варфоломеєв // Судово-медична експертиза. - 2018. - №2. – С. 61-64.
 21. Варфоломеєв Є.А. Сучасний стан судово-медичної експертизи електротравми, спричиненої електрошоковими пристроями / Є.А. Варфоломеєв // Буковинський медичний вісник. – 2019. –
 22. Варфоломеєв Є.А. Експериментальне дослідження ушкоджень, спричинених контактними електрошоковими пристроями в залежності від відстані та тривалості дії / Є.А. Варфоломеєв // Судово-медична експертиза. - 2019. - №1. – С. 65-68
 23. Вермель В.И., Солохин А.А. Формальная логика в судебной медицине // М.: Медицина, 1995 – 92 с.
 24. Витер В.И., Пермяков А.В. Судебно-медицинские аспекты скоропостижной смерти. – Издание. Дополненное. – Ижевск: «Экспертиза», 2000. - 152 с.
 25. Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. АТЗТ «Видавництво «Право». – Київ, 1997. – 349 с.
 26. Герасименко О.І. Судово-медична експертиза (загальна частина). - Донецьк: Норд-Прес, 2007. – 508 с.
 27. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. Киев: Вища школа, 1987 – 199 с.
 28. Гринчишина А. В. Механика формирования кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия / А. В. Гринчишина // Мат. межд. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы организ. судебно-экспертн. и технико-криминал. обеспечиния в раскрытии и расследовании пре ступлений на современном этапе». - Киев, 2014. – С. 180-184.
 29. Гринчишина А. В. Установление направления воздействия снаряда по морфологическим свойствам кровоподтеков при травме эластическими снарядами / Криминалистика и судебная експертиза. – 2014. - №59. – С. 437-442.
 30. Гринчишина О. В. Ідентифікація факторів, що супроводжують постріл, рентгенфлуоресцентним спектральним елементним аналізом з використанням спектрометру «M4 TORNADO» / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман // Мат. науково-практ. конф. з між нар. участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми». 15-16 червня 2017 р., м. Одеса. – С. 23-25.
 31. Гринчишина О. В. Сучасний підхід при ідентифікації факторів, що супроводжують постріл, рентгенфлуоресцентним спектральним елементним аналізом / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман // Мат. міжнар. науково-практ. конф. «Комплексний підхід при вирішенні проблеми ідентифікації невідомих осіб. Вітчизняний і міжнародний досвід». - 19 жовтня 2017 р., м. Вінниця. – С. 45-47.
 32. Гринчишина О. В. Можливість встановлення послідовності поранень від дії вогнепальних еластичних снарядів сферичної форми / О.В. Гринчишина Чихман // Матер. науково-практичної конф. з міжнародною участю «European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE» (присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика) Україна, Київ 19 - 21 квітня 2018 року. - Київ, 2018. – С. 104-106.
 33. Гринчишина О. В. Михайленко О. В. Механізм утворення вхідної вогнепальної рани, що утворилася від дії еластичного снаряду сферичної форми / О.В. Гринчишина, О. В. Михайленко // Матер. науково-практичної конфер. з міжнародною участю «Організація та проведення комплексних заходів при масовому травматизмі з метою ідентифікації особи» 10-12 травня 2018 р. м. Одеса. – С. 68-74.
 34. Громов Л.П., Науменко В.Г. Судебно-медицинская травматология. // М.:Медицина, 1977 – 368 с.
 35. Громов А.П., Капустин Л.В. Судебно-медицинское исследование трупа // М.: Медицина, 1991. – 320 с.
 36. Гуріна О. О. Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних та спинно-мозкових ушкодженнях (методичні рекомендації)/ Гуріна О. О., Дунаєв О. В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2013. – 48 с.
 37. Гуров О.М. Алгоритм краніо-портретної ідентифікації особи з використанням цифрових технологій опрацювання візуальної інформації/О.М. Гуров, І.С. Морозов, І.В. Костик, В.Г. Виборний //Методичні рекомендації. – К., 2013. – 34 с.
 38. Дебой Н.Н. Установление лица, управлявшего автомобилем по данным судмедэкспертизы. Метод. рекомендации. Киев, 1991. – с. 23.
 39. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета / В.Н. Крюков, В.П. Новоселов, Б.А. Саркисян, В.Э. Янковский и др. – Новосибирск: наука, 1996 - 2000. Т.1-7 - 166 с., 176 с., 149 с., 173 с., 214 с., 142 с., 131 с.
 40. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета – изд. 2-е перераб.; под ред. В. Н. Крюкова. – Новосибирск: Наука, 2011. – 522 с.
 41. Дольницький О.В., Кривченя Д.Ю., Поліщук М.Є. Дитяча травматологія. Практичний посібник. Київ «Книга плюс», 2006 – 472 с.
 42. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Чайковський Ю.Б., Пустовіт С.В., Войченко В.В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2007. – 30 с.
 43. Завальнюк А.Х. Судова медицина: Курс лекцій – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 – 648 с.
 44. Завальнюк А.Х. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект:[монографія]/А.Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець.-Одеса: Астропринт, - 256 с.
 45. Калмыков К. Н., Карандашев А. А., Колкутин В. В., Сигалов Ф. А. Судебно-медицинские аспекты повреждений печени тупыми предметами. М.: Юрлитинформ, 2002. - 96 с.
 46. Карандашев А.А., Русакова Т.И. Возможности судебно-медицинской экспертизы по выявлению условий возникновений повреждений селезенки и давности их образования. – М.: Медицина, 2004. – 36 с.
 47. Качина Н. Н., Кильдюшев Е. М. Судебно-медицинское исследование трупов плодов и новорожденных: Учебное пособие.-М.: ООО фирма «Светополь ЛТД», 2003. – 124 с.
 48. Клевно В.А. Морфология и механика разрушения ребер /Судебно-медицинская диагностика механизмов, последовательности и прижизнености переломов - Барнаул, 1993 – 300 с.
 49. Клевно В.А., Григорьева Е.Н. Судебно-медицинская оценка тяжести вреда здоровью при переломах скулоорбитального комплекса. // Москва, 2012 – 109 с.
 50. Клюев А.В., Артемов В.И. Руководство по медицинскому расследованию авиационных происшествий. – М.: Из-во «Воздушный транспорт». – 1986. – 102 с.
 51. Козань НМ, Коцюбинська ЮЗ. Діагностика загальних фенотипічних ознак людини шляхом комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей фаланг пальців рук. Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin, Poland; 2017;3:53-71.
 52. Kozan N. Relationship of the comb pattern of fingers with phenotypic features in men belonging to various ethno-territorial groups of the Carpathian region. The Pharma Innovation Journal. 2018;7(4):1154-6.
 53. Козань НН, Коцюбинская ЮЗ. Определение этно-территориальной принадлежности людей с использованием дерматоглифических параметров дистальных и средних фаланг пальцев рук. Лабораторная диагностика. Восточная Европа. 2018;7(2):231-9.
 54. Козань НМ, Волошинович ВМ. Сучасний стан та перспективи розвитку молекулярно-генетичного ідентифікаційного аналізу. Український медичний альманах. 2013;16(1):78-9.
 55. Козань НМ. Особливості дерматогліфіки пальців рук жіночого населення гуцульської етнічної групи. Буковинський медичний вісник. 2013;17(3):74-6.
 56. Козань НМ. Етнорасові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 1). Судово-медична експертиза. 2013;2:8-12.
 57. Коцюбинська ЮЗ, Козань НМ. Перспективи використання комп’ютерних технологій при дерматогліфічному дослідженні. Буковинський медичний вісник. 2013;17(3)(67):82-3.
 58. Мішалов ВД, Козань НМ. Cучасний стан проблеми ідентифікації загальних фенотипічних ознак людини за дерматогліфічними параметрами кисті та стопи. Судово-медична експертиза. 2013;1:2-5.
 59. Kozan NM. Use of computer technology to study dermatoglyphics of hand and foot. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2013;1:54.
 60. Козань НН, Волошинович ВМ, Данилюк ЛБ. Особенности дерматоглифических параметров пальцев рук у лиц женского пола бойковской этнической группы. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2014; (2), т. 2 (36-ІІ):121-4.
 61. Козань НМ. Етнорасові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 2). Судово-медична експертиза. 2014;2:43-5.
 62. Козань НМ. Етнорасові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 3). Судово-медична експертиза. 2015;2:43-5.
 63. Kozan NM, Kotsyubynska YuZ. Sexual Dimorphism Dermatoglyphic Parameters Fingers Bojko Population Ethnic Groups. Галицький лікарський вісник. 2015;22,3(1):104-5.
 64. Kozan N. Applying digital methods in dermatoglyphics research. Судово-медична експертиза. 2016;2:26-8.
 65. Kozan N. Neural networks and perspective of there use in forensic medicine. Судово-медична експертиза. 2017;1:88-91.
 66. Kozan N. M. The connection the dermatoglyphic of fingers and human`s growth. Судово-медична експертиза. 2017;2:23-6.
 67. Козань НМ. Судово-медична ідентифікація етнотериторіальної належності невідомої особи за дерматогліфічними параметрами долонь з використанням дискримінантного аналізу. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2017;1(2):252-5.
 68. Козань НМ. Взаємозв’язок гребінцевого малюнку пальців рук з антропометричними параметрами осіб жіночої статі. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018;4(13):28-32.
 69. Козаченко І.М. Сучасні термінологія, понятійний апарат і класифікація пневмострільних ушкоджень, пневматичної зброї та снарядів до неї/І.М.Козаченко//Методичні рекомендації. – К., 2013. – 25 с.
 70. Колкутин В.В., Баринов Е.Х., Ноздряков К.В., Русакова Т.И. Судебно-медицинская экспертиза в случаях гибели плодов новорожденных. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 128 с.
 71. Колкутин В. В., Соседко Ю. И. Судебно-медицинская экспертиза при подозрении на членовредительство и симуляцию. - М.: Юрлитинформ, 2004.-160 с.
 72. Коновалов А. Н., Корниенко В. Н., Пронин И. Н. и др. Гематомы и скрытые сосудистые мальформации ствола мозга//Мед. визуализация.-2001.- № 2.- С. 13-21.
 73. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство. – М.: «ANTIDOR», 1998. – Т. 1-3.
 74. Кононенко В.И., Тагаев Н.Н. Дифференциальная диагностика мотоциклетной травмы – Харьков, 1985 – 38 с.
 75. Кононенко В. И. Словарь русско-украинско-английский для судебно-медицинской деятельности. Харьков ЗАО «Харьковская типография №16». – 2003. – 223 с.
 76. Кримінальний кодекс України За станом на 15 серпня 2005 року. Арків, «Одіссей». – 2005. – 223 с.
 77. Кримінально-процесуальний кодекс України. Вид-во «Центр учбової літератури». – Київ, 2012. – 290 с.
 78. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. /О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Харків: «Право», 2012. Т. 1. – 768 с.
 79. Крюков В.Н. Основы механо- и морфогенеза переломов //М.: Фолиум, 1995 – 232 с.
 80. Кривда Г. Ф., Демиденко А. Н., Кривда Р. Г. Осмотр трупа и вещественных доказательств на месте пррисшествия: Научно-методическое пособие. - Херсон: Наддніпряночка, -208с.
 81. Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская экспертиза. Книга практического врача. – Смоленск: Изд-во «ИНТА», 2002. – 640 с.
 82. Кормаков И.К. Автомобиль и пешеход. Анализ механизма наезда. М.: Транспорт, 1988. – 142 с.
 83. Кулініченко В. Л., Мішалов В. Д., Карагодіна О. Г. Протидія насильству в сім’ї (навчальний посібник) Житомир – 2014. – 114 с. ISBN 978-966-361-068-9 Гриф МОН України № 1/11-6884 від 06.05. 2014.
 84. Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті. Чернівці, 2005. – 210 с.
 85. Леонов С.В., Михайленко А.В., Никитаев А.В., Пинчук П.В. Очерки о механизмах формирования огнестрельных повреждений. Монография. – М.: Либри Плюс, 2014. – 106 с.
 86. Леонов С.В., Власюк И.В., Ловцов А.Д. Повреждения, причиненные острыми предметами. Практическое руководство. Хабаровск, 2015. – 311 с.
 87. Лісовий А. С., Голубович Л. Л., Голубович П. Л. та ін. Судова медицина. Підручник.-К.: Атіка, 2003. - 512 с.
 88. Лісовий А. С., Голубович Л. Л., Мішалов В.Д., Голубович П. Л. Судова медицина в рисунках, схемах, таблицях. Навчальний посібник. - Київ, «Атіка». – 2007. – 411 с.
 89. Лужников Е. А., Костомарова Л. Г. Острые отравления: Руководство для врачей.- М.: Медицина, 1989.-432с.
 90. Марченко М.И., Кононенко В.И. Практическое руководство по судебной энтомологии – Харьков, 1991 – 70 с.
 91. Матышев А.Л. Распознавание основных видов автомобильной травмы. – Л.: Медицина, 1969. – 128 с.
 92. Медико-криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно-медицинского эксперта. Под общей ред. доктора мед. наук, профессора В.И. Томилина. – 14: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 2000. – 472 с.
 93. Методичні рекомендації «Судово-медична діагностика смертельних отруєнь етиловим алкоголем» /Ю.П. Шупик, В.Г. Бурчинський, Т.В. Хохолєва та інш.- Київ, 2004. – 23 с.
 94. Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г., Грищук М. І.; за ред. М.М. Багрія, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 328 с.
 95. Механическая асфиксия//Руководство для врачей /Под ред. А.А. Матышева В.И. Витера: СПБ-Ижевск: Гиппократ, 1993.-219 с.
 96. Мішалов В.Д. Особливості нових боєприпасів до пістолетів «ПМ» і «Люгер»/ В.Д. Мішалов, Г.А. Зарицький, А.І. Калачев // Український судово-медичний вісник. – 2006. - № 19(2). – С. 35-37.
 97. Мишалов В.Д. Конструктивные особенности боеприпаса нового вида для пистолета ПМ / В.Д. Мишалов, Г.А. Зарицкий, А.И. Калачев// Збірник наукових праць «Бокаріусівські читання». – Харків, ХМАПО. – 2006. – с. 96-97.
 98. Мішалов В.Д. Можливості застосування сучасних інформаційних засобів при огляді місця виявлення трупа, відтворенні умов і обставин події, а також в стаціонарних умовах при виконанні судово-медичних експертиз/В.Д. Мішалов, Филипчук О.В., Шупик Ю.П., Хохолєва Т.В., Бурчинський В.Г., Гуріна О.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ. Вип.18. – Книга 2 . – 2009. - С. 266-271.
 99. Мішалов В.Д. Проблемні питання щодо організації судово-медичних заходів в умовах надзвичайних ситуацій з масовими жертвами людей в Україні /В.Д. Мішалов, Герасименко О.І., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю., Войченко В.В., Шевчук М.М.)// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ. Вип.18. – Книга 2 . – 2009. - С. 260-266.
 100. Мішалов В.Д., Гуріна О.О., Юрченко В.Т. і інш. Судово-медична експертиза дітей (навчальний посібник, затверд. МОН України. Протокол №1/11-2479 від «29» березня 2010). - Київ, 2010. - 256 с.
 101. Мішалов В.Д., Войченко В.В., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні (навч. метод. посібник, затверд. МОН України Протокол №1/11-691 від 10.02. 2010 р.). - Київ, 2010. - 243 с.
 102. Мішалов В.Д. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі / Мішалов В.Д., Михайличенко Б.В., Завальнюк А.Х., Юхимець І.О., Зарицький Г.А.// Методичні рекомендації Київ, 2010. – 36 с.
 103. Мішалов В.Д. Визначення послідовності виникнення отриманих ушкоджень у судово-медичній практиці / Мішалов В.Д., Завальнюк А.Х., Юхимець І.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. //Методичні рекомендації. - Київ, 2010. – 26 с.
 104. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика та оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами, у тому числі при їх руйнуванні (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.В. Филипчук, О.Ю.  Петрошак. - Київ, 2012. –22 с.
 105. Мішалов В.Д. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.Х. Завальнюк, І.О. Юхимець - Київ, 2012. –36 с.
 106. Мішалов В.Д. Визначення прижиттєвості, давності і послідовності утворення ушкоджень (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.Ю. Петрошак, О.Х. Завальнюк, І.О. Юхимець.- Київ, 2012. –23 с.
 107. Мішалов В.Д. Судово-медична діагностика ушкоджень стравоходу, шлунка і кишечника у випадках їх травмування (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.Ю. Петрошак. - Київ, 2012. –16 с.
 108. Мішалов В.Д. Судово-медична (макро- і мікроскопічна) діагностика раптової серцевої смерті осіб юнацького і молодого віку, що зумовлена дисплазією сполучної тканини (методичні рекомендації)/ Мішалов В.Д., Козлов С.В., Шандига-Глушко О.І. - Київ. – 2013. – 14 с.
 109. Мішалов В.Д. Комп’ютерна ідентифікація осіб за стоматологічним статусом (методичні рекомендації) / Мішалов В.Д., Біда В.І.,  Костенко Є.Я., Переста Ю.Ю. - Київ. – 2013. – 22 с.
 110. Мішалов В.Д. Скануючі методики комп’ютерної ідентифікації особи за цифровими ортопантомограмами (методичні рекомендації)/ Є.Я. Костенко, В.Д. Мішалов, В.І. Біда. - Київ. – 2013. – 12 с.
 111. Мішалов В.Д. Судово-медична оцінка конструктивних особливостей патронів «Флобер», споряджених 4 мм кулями, та виробів для реалізації пострілів ними /В.Д. Мішалов Зозуля В.М., Михайленко О.В.)// Судово-медична експертиза. – 2011. - №3. – с. 25-30.
 112. Мішалов В.Д. Рідкісний випадок утворення перелому кісток черепа з ознаками розшарування/ Мішалов В.Д., Войченко В.В. // Буковинський медичний вісник. – 2013.-Т. 17. - № 3(67). – Ч.1. – С. 35-38.
 113. Мішалов В.Д. Аналіз випадків падінь авіаційних суден, що мали місце в 70-ті роки ХХ сторіччя в УРСР/ Мішалов В.Д., Шупик Ю.П., Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю., Плетенецька А.О. // Судово-медична експертиза. – 2013. - №2. – С. 4 - 8.
 114. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика та оцінка вогнепальних ушкоджень грудної клітки і живота, заподіяних патронами «Флобер»/ Мішалов В.Д., Михайленко О.В., Зозуля В.М.Методичні рекомендації - Київ. – 2014. – 18 с.
 115. Мішалов В.Д. Експертний аналіз випадків вбивств із застосуванням гострих предметів як основа кримінальної характеристики злочину / Мішалов В.Д., Зосіменко В.В.   //Одеса, Інтегративна антропологія. – 2014. - № 2. – С. 56-62.
 116. Мішалов В.Д. Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро СМЕ за фактом виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги / Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Петрошак О.Ю., Плетенецька А.О.//Збірник наукових праць співроб. НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ. – Вип. 23– 2014. – Т.4 - С. 85-92.
 117. Мішалов В.Д. Оптимізація роботи судово-медичних експертів в умовах масової загибелі людей, пов’язаної з бойовими діями в зоні АТО/ Мішалов В.Д., Кісь А.В., Войченко В.В. // Судово-медична експертиза. – 2014. - №2. – С. 4-8.
 118. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика ушкоджень підшлункової залози та визначення давності їх утворення / Мішалов В.Д., Бабкіна О.П., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Войченко В.В. Методичні рекомендації.- Київ, 2015. – 31 с.
 119. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика ушкоджень селезінки та визначення давності їх утворення / Мішалов В.Д., Бабкіна О.П., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Личман Т.В. Методичні рекомендації. - Київ, 2015. – 21 с.
 120. Михайленко А.В. Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда/ Михайленко А.В., Леонов С.В. // Медицинская экспертиза и право. – М. - №1. – 2014. – С. 35-47
 121. Михайленко А.В. Механическая травма с позизиций волновой динамики/ Михайленко А.В., Леонов С.В. // Судово-медична експертиза. – 2014. - №1. – С. 46-49.
 122. Михайленко А.В. Механика формирования кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия// Судово-медична експертиза. – 2014. - №1. – С. 54-58.
 123. Михайленко О.В. Особливості огляду живої особи та дослідження обставин заподіяння ушкоджень при вогнепальній травмі / О.В. Михайленко, А.А. Нікоян // Судово-медична експертиза. – 2011. - № 3. – С.46-50.
 124. Михайленко О.В. Особливості визначення напрямку та дистанції пострілу із вогнепальної зброї за умови наявності перешкоди при відтворенні обстановки та обставин події // О.В. Михайленко // Судово-медична експертиза. – 2011. - № 4. – С.41-48.
 125. Леонов С.В. Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда / С.В. Леонов, А. В. Михайленко // Буковинський медичний вісник. – Том 17, № 3 (67), ч. 1. – 2013. - С.93-95.
 126. Михайленко О. В. Механизм формирования огнестрельного перелома /А. В. Михайленко, С. В. Леонов // Медицинская экспертиза и право. – М. - 2013. - №5. –– С. 39-43.
 127. Михайленко О. В. Современные представления о механизме формирования огнестрельного перелома / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровин, С. В. Леонов, А. В. Михайленко // Судебно-медицинская экспертиза. –2013. - М. - № 6. – С.4-8.
 128. Михайленко А. В. Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда / С. В. Леонов, А. В. Михайленко // Медицинская экспертиза и право. – М. – 2014. - №1.– С. 35-47.
 129. Михайленко А.В. Механизм формирования перелома под воздействием огнестрельного снаряда оживальной формы / С.В. Леонов, И.А. Дубровин, А.В. Михайленко, Т.Ю. Слугина // Медицинская експертиза и право. – М. - 2014. - №2. – С. 33-35.
 130. Леонов С.В. Механическая травма с позиций волновой динамики / С.В. Леонов, А.В. Михайленко, А.В. Никитаев // Судово-медична експертиза. – 2014. - №1. – С. 46-49.
 131. Михайленко О. В. Встановлення напрямку обертання кулі при пострілі з нарізної вогнепальної зброї за особливостями відкладення її контактної взаємодії з одягом / О. В. Михайленко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 96-103.
 132. Михайленко О. В. Встановлення форми вогнепального снаряду за морфологією переломів пласких кісток / О. В. Михайленко // Судово-медична експертиза. – 2017. - №2. – С.70-73.
 133. Михайленко О. В. Можливість встановлення положення дульного зрізу відносно поверхні шкіри з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу за розподілом металів   / О. В. Михайленко, Я. В. Чихман // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. - №29.  – С. 219-223.
 134. Михайленко А. В. Механізм утворення вхідної вогнепальної рани, що утворилася від дії еластичного снаряду сферичної форми / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина // Судово-медична експертиза. – 2018. - №1. – С. 68-74.
 135. Михайленко А.В. Методологические основы микрорентгеновского флуоресцентного спектрального анализа при его использовании в судебно-медицинской практике / А.В. Михайленко, Я.В. Чихман // Лабораторная диагностика. Беларусь. – 2018. - № 2. – С. 406-416.
 136. Михайленко О. В. Виявлення часточок металів з оболонки кулі для часткової видової ідентифікації вогнепальної зброї з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу / О. В. Михайленко, Я. В. Чихман  // Вісник Вінницького національного медичного університету. -    – №1. – Т. 22. – С. 39-46.
 137. Михайленко О. В. Морфологічне обґрунтування утворення пасочку осаднення навколо країв вхідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки / Михайленко О. В., Гринчишина О. В. // Morphologia. – 2018. – Т. 12. - №3 . – С. 151-157.
 138. Михайленко О. В. Результати досліджень об’єктів біологічного і небіологічного походження з вогнепальними ушкодженнями, що проводились у відділенні судово-медичної криміналістики Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи протягом 2007-2017 р.р. / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2018. – Вип. 30. – С. 577-589.
 139. Михайленко О. В. Морфологічне обґрунтування механізму утворення вихідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки / Михайленко О. В., Гринчишина О. В. // Судово-медична експертиза. – 2018. - №2. – С. 71-78.
 140. Молчанов В.И., Попов В.Л., Калмыков К.Н. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская експертиза. - М.: Медицина, 1990.-270 с.
 141. Морфологическая диагностика наркотических интоксикаций / Под ред. Ю И. Пиголкина - М.: Медицина, 2004.-304с.
 142. Молин Ю. А. Судебно-медицинская экспертиза повешения. - Санкт-Петербург: НПО «Мир и семья-95». - - 336 с.
 143. Моканюк О.І. Встановлення кольору травмованої шкіри за допомогою шкали кольорів/ О. І. Моканюк, А. О. Гаврилюк, А. М. Перебетюк, В. С. Джурабаєв, В. М. Ольчедай // Судово-медична експертиза. - 2011. - № 4. - С. 15-16.  
 144. Морфологическая диагностика наркотических интоксикаций / Под ред. Ю. И. Пиголкина - М.: Медицина, 2004. - 304 с.
 145. Михайличенко Б.В. Судова стоматологія. Підручник для студентів стоматологічних факультетів  медичних вузів.-К.: «МП Леся», -352 с.
 146. Михайличенко Б.В. Судова медицина. Медичне законодавство: підручник у 2 кн./Б.В. Михайличенко, В.А. Шевчук, С.С. Бондар і інш. – Кн. 1: Судова медицина. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 448 с.
 147. Муханов А.И. Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами. Монография. Тернополь, 1974. – 505 с.
 148. Муханов А. И. Атлас-руководство по судебной медицине. К., «Вища школа», 1989. – 230 с.
 149. Муханов А.И. Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами. Монография. Тернополь, 2001. – 241 с.
 150. Наказ МОЗ України “Про розвиток та вдосконалення судово-медично служби України” від 17 січня 1995 року № 6.
 151. Наказ МОЗ України від 28.10. 1997 р. №321 «Про подальше поліпшення судово-медичної служби України».
 152. Наказ МОЗ №323 України від 23.02. 2000 р. «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я».
 153. Наказ МОЗ України від 19.09. 1996 р. №291 «Про затвердження положення про спеціалізацію і інтернатуру випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації».
 154. Новоселов В.П. Патоморфология миокарда при ушибах сердца / Новоселов В. П., Савченко С. В., Романова Е. А., Циммерман В. Г. Патоморфология миокарда при ушибах сердца.- Новосибирск: Наука, 2002. - 168 с.
 155. Патоморфология миокарда при ушибах сердца / Новоселов В. П., Савченко С. В., Романова Е. А., Циммерман В. Г. Патоморфология миокарда при ушибах сердца.- Новосибирск: Наука, 2002.- 168 с.
 156. Патоморфологія та гістологія: атлас / за ред. Д.Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви [та інш.] – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 800 с.
 157. Пашинян Г.А., Касумова С.Ю. и др. Патоморфология и экспертная оценка повреждений головного мозга при черепно-мозговой травме. Москва, Ижевск: Экспертиза, 1994. -  134 с.
 158. Пашинян Г.А., Лукин Л.М., Карпова Г.Н. Судебно-стоматологическая идентификация личности (состояние и перспективы развития).-М.: Медицинская книга. - – 157 с.
 159. Пашинян Г.А., Тучик Е.С., Колбина Е.Ю. Судебно-медицинская экспертиза легкой черепно-мозговой травмы. – М.: Компания «Спутник+». – 2005. – 195 с.
 160. Пашинян Г.А. Тучик Е.С. Судебно-медицинская экспертиза при крупномасштабных катастрофах. – М.: Из-во «ПАН»№. – 1994. – 136 с.
 161. Пермяков А.В., Витер В.И. Патоморфология и танатогенез алкогольной интоксикации. – Ижевск: Экспертиза, 2002 - 91 с.
 162. Плевинскис П.В. Современный алгоритм похода к дифференциальной диагностике телесных повреждений у водителей и пассажиров легкових автомобилей в случаях ДТП / Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2012. - №6.-С. 27-29.
 163. Плевинскис П.В. Сложные ситуации при установлении местонахождения пострадавших в салоне автомобиля в момент ДТП / Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2013. - №1.-С. 23-26.
 164. Плевинскис П.В. Исходные данные и алгоритм работы экспертов при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз и транспортно-трассологических в случаях наезда автомобиля на пешехода экспертиз / Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2013. - №2.-С. 8-11.
 165. Плевинскис П.В. Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом/ Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2015. - №1.-С. 59-62.  
 166. Плевинскис П.В., Кривда Г.Ф. Проблемные вопросы регламентации проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз и комплексных экспертиз в отделе комиссионных экспертиз бюро СМЭ/ Плевинскис П.В., Кривда Г.Ф.//Судово-медична експертиза. – 2015. - №2.-С. 9-12.
 167. Плевинскис П. В. Судебно-медицинская экспертиза современной автомобильной травмы. Монография. – Одесса: Астропринт, 2017. – 348 с.
 168. Плевинскис П.В. Современные проблемы производства комплексных судебно-медицинских и транспортно-трасологических экспертиз //Тез. докл. Международной научно-практической конференции судебных медиков, посвящ. 165-летию кафедры судебной медицины с последипломной подготовкой Одесского государственного медицинского университета и 85-летию основания Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Одесский медуниверситет, Одесса,7-8 июня 2007 г. – С. 83-86
 169. Плевінскіс П.В. Особливості механізму травми днищем легкового автомобіля / П. В. Плевінскіс // Український судово-медичний вісник. – 2008. - №21 (1). - С. 34-35.
 170. Плевинскис П.В. Современный алгоритм подхода к дифференциальной диагностике телесных повреждений у водителей и пассажиров легковых автомобилей в случаях ДТП / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2012. -№ 6. - С. 27-29.
 171. Плевинскис П.В. Сложные ситуации при установлении местонахождения пострадавших в салоне автомобиля в момент ДТП / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2013. - № 1. - С. 23-26.
 172. Плевинскис П.В. Исходные данные и алгоритм работы экспертов при проведении комплексных судебно-медицинских и транспортно-трасологических экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода  / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2013. - № 2. - С. 8-11.
 173. Плевинскис П.В. О необходимости комплексного похода к судебно-медицинской диагностике «бампер-переломов» / П. В. Плевинскис // Буковинський медичний вісник. – 2013. - № 3 (67). - С. 125-127.
 174. П.В. Плевинскис. Новый вид травмы в кабине (салоне) автомобиля – травма, обусловленная исключительно дефектами дорожного покрытия// В сб.: Криминалистика и судебная экспертиза, № 58, ч. 2, 2013, с. 576-578.
 175. Плевинскис П.В. Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. -2014. - № 1. - С. 59-65.
 176. Плевинскис П.В. Влияние средств безопасности современного легкового автомобиля на механизм образования и морфологию телесных повреждений у водителя и пассажиров / П. В. Плевинскис //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. Том 14, Вип. 3 (47), Полтава, 2014, с. 239-243
 177. Плевинскис П.В. Типичные трудности в ходе назначсния и производства первичных судебно-медицинских экспертиз в случаях травмирования пешехода автомобилем со смертельным исходом / П. В. Плевинскис // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Київ. – 2014. - Вип. 23. -  Книга 4. -  С. 92-99.
 178. Плевинскис П.В. Пределы экспертного исследования при проведении первичных (единоличных) судебно-медицинских экспертиз трупов в случаях наезда автомобиля на пешехода //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук», 21-22 листопада 2014 р., Одеса, 2014, С. 131-134.
 179. Плевинскис П.В. Современный алгоритм работы эксперта при первичной судебно-медицинской экспертизе трупа в случае травмы в салоне автомобиля //В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 12-13 грудня 2014 р., Дніпропетровськ, 2014, С. 91-95
 180. Плевинскис П.В. Типовой алгоритм работы эксперта при первичной судебно-медицинской экспертизе живого лица в случае травмы в салоне автомобиля //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини», 19-20 грудня 2014 р., Одеса, 2014, С. 70-72
 181. Плевинскис П.В. Назначение и производство комплексных экспертиз по делам о ДТП, связанным с опрокидыванием автомобиля: постановка проблемы / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2015. - № 1. – С. 4-7.
 182. Плевинскис П.В. Потеря характерных признаков переломов костей нижних конечностей при наезде на пешехода автомобилями современной конструкции //Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 10, Одеса, 2015, С. 73-75
 183. Плевинскис П.В. Возможности судебно-медицинской экспертизы в случаях столкновения движущегося автомобиля и велосипедиста //В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки», 27-28 лютого 2015 р., Львів, С. 54-57
 184. Плевинскис П.В. Проблемные вопросы проведения комиссионных судебно-медицинских експертиз пострадавших в ДТП //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики», 6-7 березня 2015 р., Київ, 2015, С. 80-83
 185. Плевинскис П.В. Судебно-медицинская диагностика наезда автомобилем на пешехода при особых обстоятельствах и экспертная оценка полученных данных //В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», 13-14 березня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015, С. 61-64
 186. Плевинскис П.В. Посторонние предметы в руках пострадавшего как фактор, определяющий механизм получения телесных повреждений в ДТП //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХI столітті», 20-21 березня 2015 р., Одеса, 2015, С. 51-55
 187. Плевинскис П.В. Изменение геометрии салона легкового автомобиля при ДТП в судебно-медицинском отношении /В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя», 27-28 березня 2015 р., Львів, 2015, С. 129-133
 188. Плевинскис П.В. Типичные ошибки, допускаемые судебно-медицинскими экспертами при работе с материалами дела в случаях ДТП /В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього», 3-4 квітня 2015 р., Київ, 2015, С. 89-91
 189. Плевинскис П.В. Механизм образования телесных повреждений у водителя и пассажиров легкового автомобиля в случаях контактирования другого транспортного средства с бортом автомобиля /В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання», 10-11 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015, С. 26-29
 190. Плевинскис П.В. Главное и второстепенное в судебно-медицинской экспертизе по фактам ДТП в случаях наезда автомобилем на пешехода /В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХI ст.», 17-18 квітня 2015 р., Одеса, 2015, С. 117-121
 191. Плевинскис П.В. Случай дифференциальной диагностики механизма наезда автомобилем на пешехода (одним или двумя автомобилями) /В зб. тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі», 8 травня 2015 р., Київ, 2015. – С. 75-78
 192. Plevinskis P. On need of revision of cis classification of automobile injury / P. Plevinskis // XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies, practice. Vilnius. - – Р. 414-421.
 193. Plevinskis P.V. Peculiarities of bodily injuries forensic diagnosing, which received driver and passengers in car accidents / P. Plevinskis // Jornal of Education, Health and Sport Vol 6 No 3  2016. – Р. 173-180. eISSN 2391-8306.
 194. Plevinskis P.V. Peculiarities of forensic-medical and related researches in the case of moving vehicle and bicyclist contact / P. Plevinskis // Jornal of Education, Health and Sport Vol 6 No 8  2016 – Р. 241-248. eISSN 2391-8306.
 195. Plevinskis P.V. Questions of differential diagnosis of various types of bicyclist’s injuring by a car / P. Plevinskis // The scientific heritage (Budapest, Hungary). - 2016. - №5 (5). -  Р. 50-52.
 196. Плевинскис П.В. Особенности судебно-медицинской экспертизы и смежных видов экспертиз в случаях травмы в салоне автомобиля при его опрокидывании / П. В. Плевинскис // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. - № 3 (72). - С. 123-126.
 197. Плевинскис П.В. Новые и малоизученные факторы в судебно-медицинской экспертизе и смежных видов экспертиз современной автомобильной травмы / П. В. Плевинскис //Актуальні проблеми сучасної медицини // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. - Том 16. - Вип. 4 (56). -  частина 2. -  С. 197-200.
 198. Плевінскіс П.В. Нове в експертній діагностиці контакту автомобілей з пішоходами, що знаходяться у нетиповому положенні / П.В. Плевінскіс // Одеський медичний журнал. – 2016. - № 6 (158). – С. 71-74.
 199. Плевинскис П.В. Современный взгляд на контакт тела пешехода с колесом автомобиля при ДТП / П.В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2016. - №2. - С. 44-47.
 200. Плевинскис П.В. Возможные варианты комбинированных видов автомобильной травмы / П. В. Плевинскис // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 1. - Том 1 (126). - С. 392-395.
 201. Плевинскис П.В. Современные представления о контактировании человека с нижней (днищевой) частью автомобиля / П. В. Плевинскис // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. - Том 1 (128). - С. 83-86.
 202. Плевінскіс П.В. Особливості травмування пішохода задньою частиною автомобіля у судово-медичній практиці / П.В. Плевінскіс //Актуальні проблеми сучасної медицини // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. - Том 17. - Вип. 1 (57). - С. 175-178.
 203. Плевинскис П.В. Прежние и современные морфологические особенности «бампер»-переломов / П.В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. - -  № 1. - С. 8-12.
 204. Плевинскис П.В. Основные принципы дифференциальной диагностики между контактом автомобиля с пешеходом и другими механизмами травмы при исследовании трупов пострадавших // П.В. Плевинскис, Вісник морської медицини. – 2017. - № 3 (76). -  С. 27-31.
 205. Плевинскис П.В. Оптимизация организации выполнения лабораторных исследований при дорожно-транспортных происшествиях, вызванных контактом автомобиля с пешеходом /П.В. Плевинскис //Лабораторная диагностика. – 2017. - № 4. – С. 529-534.
 206. Плевинскис П.В. Значение лабораторных исследований в судебно-медицинской экспертизе дорожно-транспортных происшествий / П. В. Плевинскис //Лабораторная диагностика. - - Том 6. - № 2. - С. 218-223. 
 207. Плевинскис П. В. Современное понятие автомобильной травмы / П.В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. - -  № 2. - С. 7-12.
 208. Кривда Г.Ф. Алгоритм проведення лабораторних досліджень при судово-медичній експертизі автомобільної травми на сучасному  етапі / Кривда Г.Ф., Плевінскіс П.В. // Судово-медична експертиза. -   -  № 2. - С.  .
 209. Плевинскис П. В. Судебно-медицинская и комплексная экспертиза современной автомобильной травмы: [монография] / П.В. Плевинскис. – Одесса: «Астропринт», 2017. – 348 с.
 210. Пиголкин Ю.И. Судебно-медицинская диагностика отравлений спиртами /Ю.И. Пиголкин, Д.В. Богомолов и др. Под ред. Ю.И. Пиголкина. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – 576 с.
 211. Пиголкин Ю. И., Нагорнов М. Н. Переломы свода черепа: механизмы образования, заживление, судебно-медицинская оценка.-М.: ЗАО « Аида», 2004.- 200 с.
 212. Попов В. Л., Шигеев В. Б., Кузнецов Л. Е. Судебно-медицинская баллистика. - Спб.: Гиппократ, 2002.- 656 с.
 213. Правила медичного розслідування авіаційних подій /Андрєєва В.Л., Березний В.І., Бурчинський В.Г., Климчук О.С. Держ. департамент авіаційного транспорту України. – Укравтотранс. – К.: -1995. – 124 с.
 214. Ромодановский О.А. Повреждения головы при самопроизвольном падении человека навзничь (критерии судебно-медицинской диагностики). – М., 1998. - 152 с.
 215. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений /Бережной Р.В., Смусин Я.С., Томилин В.В., Ширинский П.П. М.: Медицина, 1980 – 424 с.
 216. Руководство по судебной медицине /Под ред. В.В. Томилина, Г.А. Пашиняна. – М.: Медицина, 2001. – 576 с.
 217. Самойличенко А.Н. Судебно-медицинская гименология // Новосибирск-Сургут, 2006 – 155 с.
 218. Сидоров Ю.С. Судебно-медицинская оценка повреждений водителей и пассажиров переднего сидения легковых автомобилей при столкновении /экспериментальное исследование/. – Автореф. дис. докт. мед. наук. М., 1991. – 24 с.
 219. Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. М., 1969. – 234 с.
 220. Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях. Минск, 1976. – 192 с.
 221. Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. М.: Медицина, 1968. – 236 с.
 222. Солохин А.А. Вопросы судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы. М.: ЦОЛИУВ, 1988. – 74 с.
 223. Солохин А.А., Солохин Ю.А. Cудебно-медицинские аспекты травматологии. - М.: Фолиум, 1994 – 192 с.
 224. Солохин А.А., Солохин Ю.А Руководство по судебно-медицинской экспертизе трупа. – М.: РМАПО, 1997 – 264 с.
 225. Сотрясение головного мозга /Б. А. Саркисян, Н. В. Бастуев, Н. В. Паньков, В. С. Трубченков–Новос-к: Наука. Сибирск. изд. фирма РАН, 2000.-104 с.
 226. Соседко Ю. С. Диагностика основных видов травматического воздействия при травме органов  живота тупыми предметами. - Ижевск: Экспертиза. - - 239с.
 227. Соседко Ю. И. Судебно-медицинская экспертиза  при перегревании  организма.- М.: Юрлитинформ, 2002.-152 с.
 228. Соседко Ю.И., Самчук В.В. Судебно-медицинская диагностика повреждений органов пищеварительного тракта тупыми предметами. - М.: ООО «Юрлитинформ».– 2004.–178 с.
 229. Старовойтова Р.О. Нові методики приготування цитологічних препаратів та визначення наявності сперми в слідах на речових доказах (методичні рекомендації)/ Бурчинський В.Г., Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Хохолєва Т.В.- Київ. – 2013. – 14 с.
 230. Старовойтова Р.О. Судово-цитологічні дослідження мікронакладень на знаряддях травми та в піднігтьовому вмісті (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ Старовойтова Р.О., Дручініна І.М. - Київ, 2004. – 8 с.
 231. Судово-медична цитологія (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) /Р.О. Старовойтова, В.Д. Мішалов, Г.Ф. Кривда– К., 2007.–208 с.
 232. Судово-цитологічний атлас тканин та органів людини (Навчально-методичне видання)/Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Бурчинський В.Г., Кривда Г.Ф., Ліщенко О.П. – Херсон, 2011.- 105 с.
 233. Судова медицина за редакцією Б.В. Михайличенка. Книга 1. - Київ. – ВСВ «Медицина», - 2011. – 447 с.
 234. Судебная медицина /Под ред. Пиголкина Ю.И., 2-е изд., перераб и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 448 с.
 235. Судебно-медицинские аспекты повреждений печени тупыми предметами. Калмыков К.И., Карандашев А.А., Колкутин В.В., Сигалов Ф.А.. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 128 с.
 236. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии: Руководство/ Под ред. А.А. Матышева и В.И. Витера. - Л.: Медицина, 1993. - 219 с.
 237. Cудебно-медицинская оценка трупных изменений для определения времени и давности смерти // Практическое и учебно-методическое пособие /Н.Н. Тагаев, В. В. Хижняк, Д. В. Костылев, Е. А. Моргун.-Х.: СПДФЛ Бровин А. В.,2011. – 100 с.
 238. Тагаев Н. Н. Судебная медицина: Учебник  / Под общей ред. проф. А. М. Бандурки.-Х.: Факт, 2003.-1253 с.
 239. Тагаев Н.Н. Судебная медицина: 2-е издание.-Х.: Фактор, 2012.-1296 с.
 240. Тагаєв М.М. Визначення понять і систематизація насильницьких дій шляхом нанесення побоїв, заподіяння мордувань і катувань/Тагаєв М.М., Мішалов В.Д., Хижняк В.В., Моргун Е.// Судово-медична експертиза. – 2015. - №1. – С. 8-19.
 241. Теньков А.А., Плаксин В.О. Судебно-медицинская экспертиза трупа в поздние строки постмортального периода (Гниение, жировоск, мумификация, оценка поврждений). – Курск-Москва: КГМУ, 2005. – 420.
 242. Филипчук О.В., Шевчук М.М. Посібник з судово-медичної криміналістики. / Львів «Добра справа», 2011. – 566 с.
 243. Филипчук О.В., Гуров О.М. Судово-медична криміналістика. Підручник / Харків: «Діса плюс», 2013. – 640 с.
 244. Хохлов В.В. Повреждения грудной клетки тупыми предметами (Биомеханика, диагностике, морфология) – Смоленск, 1996 – 193 с.
 245. Хохлов В. В., Гусаков Ю. А. Энциклопедический словарь судебно-медицинских и криминалистических терминов. Минск, 2000. – Медисонт. – 270 с.
 246. Хохлов В. В. Судебная медицина: Руководство для врачей. Изд. 2-е  – Смоленск, 2003. - 699 с.
 247. Хохлов В.В., Кузнецов Л.Е. Судебная медицина: Руководство. – Смоленск, 2006. – 237 с.
 248. Хохлов В. В., Подоляко В. М. Исторические  аспекты  развития  учения о трупных  пятнах. Брянск, 1999. – 128 с.
 249. Шупик Ю. П., Бурчинський В. Г., Кахановський Ф. М., Хохолєва Т. В., Воронов В. Т., Легін Г. О. Судово-медична  діагностика смертельних  отруєнь етиловим алкоголем: Методичні рекомендації .- Київ,2004. – 20 с.
 250. Шевчук В. А. Судово-медична нейротравматологія: Навч. посібник .- К.:” МП Леся”, - 80 с.

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар - судово-медичний експерт

Повинен знати:

-    розділи кримінально-процесуального кодексів України і документи, що регламентують діяльність судово-медичної експертизи;

-    організацію судово-медичної експертизи;

-    типові форми медичної документації для бюро судово-медичної експертизи, принципи і вимоги до їх складання;

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень при певних видах автомобільного, авіаційного, мотоциклетного, транспортного травматизму, класифікації і диференційну діагностику ушкоджень при окремих видах транспортної травми між собою та іншими травмами;

-    механо- і морфогенез ушкоджень від дії твердими тупими предметами (м¢яких тканин, кісток, внутрішніх органів, кровоносних судин і нервів);

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень, що виникають при заняттях деякими видами спорту;

-    механізм, умови утворення, класифікацію і морфологічні особливості ушкоджень при падінні з висоти і з положення стоячи;

-    промисловий і сільськогосподарський травматизм, його класифікацію, особливості і морфологічні прояви;

-    класифікацію, механізм і морфологічні ознаки ушкоджень, заподіяних гострими предметами (ріжучими, колюче-ріжучими, рублячими, пилячими), їхню диференціальну діагностику;

-    механізм пострілу і фактори, що зумовлюють його; морфологічну характеристику кульових і дробових вогнепальних ушкоджень, заподіяних холостими пострілами, атиповими снарядами з атипової зброї  і від вибухів;

-    патоморфологічні зміни тканин і органів при ураженнях технічною і атмосферною електрикою, при місцевій і загальній дії низької і високої температури, дії  променистої енергії, різних змін зовнішнього тиску, при порушеннях зовнішнього дихання, спричинених механічними перешкодами (странгуляція, обтурація, компресія грудей і живота, утоплення);

-    класифікацію отрут, патоморфологічні зміни в тканинах і органах, танатогенез при різних отруєннях, а також їх судово-медичну діагностику;

-    причини і генез раптової смерті дорослих і дітей при різних захворюваннях (головного мозку, серця, судин, сечостатевої системи та ін.);

-    критерії новонародженості, доношеності, тривалості внутрішньоутробного життя, життєздатності, живонародженості, причини смерті в анте-, інтра-, постнатальному періодах, особливості дослідження трупів немовлят;

-    основні методи медико-криміналістичних досліджень в судово-медичній практиці;

-    особливості проведення судово-медичної експертизи за матеріалами справи на попередньому слідстві і суді.

Повинен вміти:

-    провести огляд трупа на місці пригоди (виявлення), класифікувати смерть, встановити давність її настання;

-    встановити причину смерті;

-    провести судово-медичне дослідження трупа при будь-яких видах насильницької смерті;

-    визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень;

-    встановити причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями і несприятливим наслідком;

-    провести судово-медичну експертизу у разі статевих злочинів;

-    вилучити, упакувати та направити об’єкти судово-медичної експертизи на лабораторні дослідження; 

-    замалювати ушкодження на контурній схемі;

-    дати графічне зображення переломів кісток;

-    виміряти ушкодження і сліди та проаналізувати результати;

-    дослідити ушкодження і сліди за допомогою оптичних засобів, описати  результати;

-    виконати туалет і реставрацію трупа.

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, підготовлених та виданих за участю науково-педагогічних працівників кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, ВНЗ України  і експертів ДУ «Головне бюро СМЕ МОЗ України» - рекомендованих для слухачів циклів і здобувачів наукового ступеня доктора наук / доктора філософії

 1. Судово-цитологічні дослідження мікронакладень на знаряддях травми та в піднігтьовому вмісті (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ Старовойтова Р.О., Дручініна І.М. - Київ, 2004. – 8 с.
 2. Визначення регіонального походження клітин при судово-медичній експертизі підозрюваних у статевих злочинах (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ Бурчинський В. Г., Старовойтова Р.О., Хохолєва Т. В., Ліщенко О.П.- Київ, 2005. – 23 с.
 3. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Чайковський Ю.Б., Пустовіт С.В., Войченко В.В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2007. – 30 с.
 4. Етико-правові аспекти біоімплантології (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Алєщенко І.Є., Пустовіт С.В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2008. – 32 с.
 5. Визначення регіональної та органо-тканинної належності клітин при судово-медичній експертизі знарядь травми (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Бурчинский В.Г., Хохолєва Т.В.). - Київ.- 2008.-31с.
 6. Дослідження рідкої крові та її слідів на речових доказах (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В. Київ, 2010. – 32 с.
 7. Судово-медичне дослідження сперми, слини та інших виділень людини в слідах на речових доказах (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В., Бачинський В.Т. - Київ, 2011. –25 с.
 8. Судово-медичне дослідження волосся, кісток, м’яких тканин та органів (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ Бурчинський В.Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В., Бачинський В.Т. – Київ. - 2011. – 20 с.
 9. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Мішалов В.Д., Дунаєв О.В., Завальнюк О.Х., Юхимець І.О. - Київ, 2012. – 36 с.
 10. Визначення зажиттєвості, давності і послідовності утворення ушкоджень. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика /Мішалов В.Д., Завальнюк А.Х., Юхимець І.О., Петрошак О.Ю.  – 2012. – 33 с.
 11. Судово-медична характеристика та оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами, у тому числі при їх руйнуванні (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Мішалов В.Д., Филипчук О.В., Петрошак О.Ю. - Київ, 2012. – 22 с.
 12. Судово-медична діагностика ушкоджень стравоходу, шлунка і кишечника у випадках їх травмування тупими предметами (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Мішалов В.Д., Петрошак О.Ю. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – 16 с.
 13. Судово-медична діагностика раптової смерті від гострої ішемічної хвороби серця відповідно до МКХ 10 (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Іркін І.В., Мішалов В.Д., Михайличенко Б.В., Войченко В.В. - Київ, 2012. – 28 с.
 14. Судово-медична (макро- і мікроскопічна) діагностика раптової серцевої смерті осіб юнацького і молодого віку, що зумовлена дисплазією сполучної тканини (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Мішалов В.Д., Козлов С.В., Шандига-Глушко О.І. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – 16 с.
 15. Використання ДНК-аналізу у судово-медичних експертизах речових доказів та експертизах спірного батьківства (материнства, підміни дітей) (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Бурчинський В.Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т.В., Кривда Г.Ф., Кривда Р.Г., Івашина О.Х. - Київ, 2012. –22 с.
 16. Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних та спинно-мозкових ушкодженнях (методичні рекомендації) / Гуріна О. О., Дунаєв О. В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2013. – 48 с.
 17. Нові методики приготування цитологічних препаратів та визначення наявності сперми в слідах на речових доказах (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Бурчинский В.Г., Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Хохолєва Т.В. - Київ.- 2013 -17с.
 18. Комп’ютерна ідентифікація осіб за стоматологічним статусом / В.Д. Мішалов, Є.Я. Костенко, В.І. Біда // Методичні рекомендації. - Київ. – 2013. – 22 с.
 19. Скануючі методики комп’ютерної ідентифікації особи за цифровими ортопантомограмами / В.Д. Мішалов, Є.Я. Костенко, В.І. Біда //Методичні рекомендації. - Київ. – 2013. – 12 с.
 20. Судово-медична характеристика та оцінка вогнепальних ушкоджень грудної клітки і живота, заподіяних патронами «Флобер» / Мішалов В.Д., Михайленко О. В., Зозуля В.М. // Методичні рекомендації. - Київ. – 2014. – 18 с.
 21. Судово-медична характеристика ушкоджень підшлункової залози та визначення давності їх утворення / Мішалов В.Д., Бабкіна О.П., Петрошак О.Ю., Хохолєва Т.В., Личман Т.В. // Методичні рекомендації. - Київ. – 2015. – 31 с.
 22. Судово-медична характеристика ушкоджень селезінки та визначення давності їх утворення / Мішалов В.Д., Бабкіна О.П., Петрошак О.Ю., Войченко В.В., Личман Т.В.// Методичні рекомендації. - Київ. – 2015. – 22 с.
 23. Порядок вилучення біологічних  об’єктів від померлих  осіб, тіла  яких  підлягають  судово-медичній  експертизі, для  наукових досліджень / Мішалов В.Д., Войченко В.В., Юрченко В.Т. // Методичні рекомендації. - Київ. – 2016. – 15 с.

ФОРМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІНТЕРНАТУРА (ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА» тривалість 17 місяців (з яких упродовж 9 місяців відбувається навчання на кафедрі, протягом 8 місяців – на базах стажування)

Ареса проведення очної форми навчання: кафедра судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика. вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13. Заочна форма проводиться на базах стажування у бюро судово-медичної експертизи.

Куратори  очної форми –  доценти кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кандидати медичних наук, доценти Гуріна Оксана Олексіївна і Петрошак Олександр Юрійович. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса: k-sme@nmapo.edu.ua. Куратори заочної форми – призначаються у бюро судово-медичної експертизи.

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика - https://nmapo.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: Основною метою інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» є засвоєння теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань особливостей проведення судово-медичних експертиз трупів, потерпілих, обвинувачених та інших осіб, об’єктів біологічного (та небіологічного) походження.

Опис курсу. Інтернатура поєднує навчання на кафедрах закладів вищої освіти та підготовкою на базі стажування у бюро судово-медичної експертизи згідно з графіком навчального процесу кафедри, яка відповідає за підготовку інтернів. Тривалість навчання в інтернатурі зі спеціальності «судово-медична експертиза» 3 роки (33 місяці), з них навчання на кафедрі 10 місяців (1560 навч. год.), на базі стажування 26 місяців (4056 навч. год.). Підготовка лікарів судово-медичних експертів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану та програми інтернатури. Програмою передбачено базовий, етапні та заключний види контролю. Заключний іспит складається із трьох розділів: перевірки опанування практичних навичок, комп'ютерного контролю за програмою лікар-спеціаліст і співбесіди.

Заплановані види активності. Система навчання на кафедрі передбачає лекційний курс, практичні і семінарські заняття та контроль оволодіння програмою. В процесі перебування на кафедрі згідно з навчальною програмою інтерни виконують робочий план циклів (лекції, практичні та семінарські заняття, конференції). Опановують основи визначення причини, механізму, давності  настання смерті; методів опису та визначення ступеня тяжкості ушкоджень; встановлення стану здоров’я, особливостей проведення експертиз у випадках притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальної за професійні правопорушення; можливостей лабораторних методів досліджень та оцінки їх результатів.  В процесі навчання на базі стажування інтерни під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів беруть участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях, проводять розтини трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб,  оволодівають методами і методиками судово-медичних експертиз, складають висновки експерта. Крім цього, приймають участь у методичних нарадах Бюро, засіданнях осередків Асоціації судових медиків України та науково-практичних конференціях.

Після закінчення курсу слухач отримує сертифікат лікаря-спеціаліста з судово-медичної експертизи.  

Види навчальної діяльності. Лекції, практичні заняття, семінарські і самостійні заняття; під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів - участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях, розтини трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб,  оволодіння методами і методиками судово-медичних експертиз, складання «Висновків експерта».

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси наведені у програмі по інтернатурі (первинній спеціалізації).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ з фаху «судово-медична експертиза» тривалість 5 міс. (780 год.)

ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНА ПІДГОТОВКА з фаху «судово-медична експертиза»

тривалість1 міс. (156 год.) 

СТАЖУВАННЯ ЗА ФАХОМ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА»  тривалість1 міс. (156 год.)

Ареса проведення: кафедра судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.

Куратори  –  завідувач і доценти кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  k-sme@nmapo.edu.ua.

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика - https://nmapo.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota

Мета вивчення курсу: підготовка лікарів - судово-медичних експертів, які працюють в бюро судово-медичної експертизи та з певних причин мали перерву в роботі за спеціальністю протягом 3 років до атестації, а також лікарів пенсійного віку для атестації на відповідність посаді лікаря - судово-медичного експерта.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 1 місяць. Програма циклу включає 15 основних розділів з судово-медичної експертизи, що дає можливість інформувати  лікаря - судово-медичного експерта  про сучасні досягнення судової медицини.  

Після закінчення курсу слухач отримує сертифікат лікаря-спеціаліста з судово-медичної експертизи.  

Види навчальної діяльності. Лекції, практичні заняття, семінарські і самостійні заняття. Для визначення рівня знань та вмінь слухача програмою передбачений іспит, який включає оцінку теоретичних знань та контроль практичних навиків лікаря - судово-медичного експерта за наданим в програмі переліком.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

АСПІРАНТУРА з фаху «судова медицина» (денна/вечірня)

тривалість 4 роки навчання

КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА з фаху «судово-медична експертиза»

тривалість 2 роки навчання на кафедрі

ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ:

 1. Цикл «Судово-медична експертиза транспортної травми», тривалість1 міс. (156 год.) за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання
 2. Цикл «Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми», тривалість1 міс. (156 год.) за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання
 3. Цикл «Вибрані питання судово-медичної експертизи»для викладачів до- і післядипломної підготовки, тривалість1 тиждень (26 год.)
 4. Цикл «Актуальні питання судово-медичної експертизи» для керівників інтернатури на базах стажування (78 год.)

ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТА ДАВНОСТІ УШКОДЖЕНЬ» (ЗАОЧНО-ОЧНИЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

Ареса проведення: кафедра судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратор  –  Петрошак О.Ю. - доцент кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  k-sme@nmapo.edu.ua.

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика - https://nmapo.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з сучасних можливостей визначення механізму і давності ушкоджень, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 2 тижні (09.11-23.11.2020 р.). Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд сучасних можливостей визначення механізму та давності ушкоджень, які виникають від дії тупих та гострих предметів, при падінні, внаслідок автомобільної, мотоциклетної, рейкової, вогнестрільної травм при судово-медичній експертизі потерпілих, осіб, які звинувачуються та судово-медичній експертизі трупа.  Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям-судово-медичним експертам, лікарям-судово-медичним експертам-криміналістам, лікарям-судово-медичним експертам-гістологам для належного здійснення професійної діяльності. Програма містить 10 розділів і 24 теми.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.  

Види навчальної діяльності: лекції, практичні, семінарські заняття,  підсумковий залік.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

 

ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ» (ЗАОЧНО-ОЧНИЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

Ареса проведення: кафедра судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратори  –  Гуріна О.О. - доцент кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  k-sme@nmapo.edu.ua.

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика - https://nmapo.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі. Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 2 тижня (25.11-09.12. 2020 р.). Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд сучасних можливостей визначення механізму та  давності черепно-мозкових ушкоджень, які виникають внаслідок дії тупих предметів під час проведення судово-медичних експертиз трупів та потерпілих, звинувачених і інших осіб. Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так  і  практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям-судово-медичним експертам, лікарям-судово-медичним експертам-криміналістам, лікарям-судово-медичним експертам-гістологам для належного здійснення професійної діяльності. Програма містить 6 розділів,11 тем. Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (співвідношення аудиторно-дистанційних годин 60/40%) з використання технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. Дистанційно проводяться лекції та семінарські заняття. Практичні заняття проводяться за очною формою на базі НМАПО імені П.Л. Шупика, в тому числі підсумковий залік та навчання за додатковою програмою. Для виконання даної програми передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, заключний іспит.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.

Види навчальної діяльності. лекції, практичні заняття, семінари, заключний іспит.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

 

На вищевказаних формах післядипломної освіти можливе навчання на госпрозрахункових засадах.

Хто може підвищувати кваліфікацію на кафедрі?

КОНТИНГЕНТ СЛУХАЧІВ (відповідно до наказів МОЗ України від 24.04.2008 N230 та від 31.12.2010 № 1179)

ІНТЕРНАТУРА (17 місяців) 

Випускники вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальностями “лікувальна справа” та “педіатрія”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ( 5 міс.): 

Лікарі, які закінчили інтернатуру з однієї із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю. 

ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНА ПІДГОТОВКА (1 міс.)  

Лікарі – судово-медичні експерти, які мають сертифікат лікаря – спеціаліста або кваліфікаційну категорію за фахом «судово-медична експертиза»  та відповідну кількість балів (Наказ МОЗ України від 07.07. 2009 р.  №484).

 СТАЖУВАННЯ (1 міс.)   

Лікарі - судово-медичні експерти, які працюють в бюро судово-медичної експертизи та з певних причин мали перерву в роботі за спеціальністю більше 3 років або протягом року після закінчення 5-річного строку з моменту  попередньої атестації не подали документи на чергову атестацію чи яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії.

ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ: (1 міс., 1 тижд.)

Керівники, зав. відділами, відділеннями та лікарі - судово-медичні експерти бюро судово-медичної експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських  державних адміністрацій.

АСПІРАНТУРА (денна/вечірня) - 4 роки навчання

Лікарі-судово-медичні експерти

КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА (2 роки)  

Лікарі-судово-медичні експерти