Search

 МІШАЛОВ Володимир Дем’янович — завідувач кафедри судової медицини (2006), доктор медичних наук, професор.

У 1976-1982 р.р. навчався на лікувальному факультеті Дніпропетровського медичного інституту.  Після закінчення якого був направлений на наукову і викладацьку роботу кафедри анатомії людини Дніпропетровського медичного інституту. У 1982-1999 р.р. працював викладачем, доцентом кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії. З 1986 р. – кандидат медичних наук, а з 1994 р. – доктор медичних наук. У 1999 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти пройшов цикл спеціалізації за фахом «судово-медична експертиза». У 2002 р. отримав вчене звання професора з судової медицини. З 2000 і по 2005 р. -  професор, завідувач кафедри судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії. З 2005 р. – на посаді професора, а з 2006 р. і до тепер - завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі автор і співавтор 1 підручника, 7 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 монографій, 8 патентів на винаходи, 10 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Підготував 14 кандидатів і 3 докторів медичних наук з судової медицини.

Під керівництвом завідувача кафедри та за його участю на кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна робота на тему: «Вогнепальна травма: морфологічні, медико-криміналістичні особливості ушкоджень та критерії їх утворення» (№ держреєстрації 0115U002357 від 13.02. 2015 р.) з термінами виконання 02.2015-02.2019 р.р.

Виконує громадську роботу:

- голова проблемної комісії МОЗ і НАМН України з фаху «Патологічна анатомія. Судова медицина»;

- член вченої медичної ради МОЗ і НАМН України;

- член мультидисциплінарної робочої групи МОЗ України з розробки медичного стандарту «Медичне документування катування чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання»;

- член центральної атестаційної комісії МОЗ України з судово-медичної експертизи;

- заступник голови Асоціації судових медиків України;

 - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.03. по захисту дисертацій за спеціальностями 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби, 14.01.25 - судова медицина, 14.01.39 – клінічна та лабораторна діагностика;

- головний редактор фахового журналу «Судово-медична експертиза».  

Має вищу кваліфікаційну категорію.

Нагороджений почесними грамотами МОЗ України і адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика, медалями за участь у міжнародних виставках винаходів, технологій та досліджень.

 

ХОХОЛЄВА Тамара Володимирівна - кандидат медичних наук (1978), доцент (1977). 

У  1974 році з відзнакою закінчила  Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця. З 1975-1978 р.р. навчалась в аспірантурі при кафедрі судової медицини Київського інституту удосконалення лікарів. З 1978 р. - асистент кафедри, з 1984 і по 1987 р.р. - старший викладач; з 1987 року і по теперішній час – доцент кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика. З 1987 р. - заступник декана терапевтичного факультету за сумісництвом. На цій посаді працювала 10 років. З 1997 по 2017 р.р.  завідувала організаційно-методичним відділом ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за сумісництвом.

У 1978 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Исследование ликвора физическими и биохимическими методами с целью установления времени наступления смерти».  

Автор понад 80 наукових праць, серед них – підручник з судової медицини, 3 навчальних посібники і 8 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.

Завуч кафедри судової медицини, член атестаційної комісії ГУОЗ Київської міської державної адміністрації, член методичної ради та секретар експертно-кваліфікаційної комісії ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України».  

Нагороджена почесними грамотами, медаллю «В пам'ять 150- летия Киева», «До 100 річчя НМАПО імені П.Л. Шупика».

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

ГУРІНА Оксана Олексіївна - кандидат медичних наук (2004), доцент (2009). 

У 1986 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця. Після закінчення у 1987 р. інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» до 1997 р. працювала на посаді лікаря судово-медичного експерта Республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. З січня 1997 року по 2009 р.р. – працювала на посаді асистента кафедри судової медицини Київської медичної академії післядипломної освіти (з 2006 р. – НМАПО імені П. Л. Шупика). З 2009 року - доцент кафедри судової медицини НМАПО імені      П. Л. Шупика.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медична оцінка ступеня тяжкості нелетальних травм обличчя і головного мозку у дітей та підлітків».  

Секретар проблемної комісії МОЗ і НАМН України зі спеціальності «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Автор 28 наукових праць, у тому числі 4-х навчально-методичних посібників, 2 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Має вищу кваліфікаційну категорію.

ПЕТРОШАК Олександр Юрійович – кандидат медичних наук (2012 р.), доцент (2014).

У 2001 році закінчив медичний факультет Сумського державного медичного університету. З 2001 по 2002 р.р. навчався в інтернатурі зі спеціальності «судово-медична експертиза» у ХМАПО. З 2002 по 2007 р.р. – працював лікарем судово-медичним експертом Роменського міжрайонного відділення Сумського обласного бюро судово-медичної експертизи, а з листопада 2007 р. був зарахований на посаду лікаря судово-медичного експерта у ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України». З грудня  2013 р. – доцент кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2012 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості вогнепальних ушкоджень біологічних об’єктів та композитної довгої трубчастої кістки при пострілах боєприпасами «FN 5,7х28» (експериментальне дослідження)». 

Автор 25 наукових праць, серед них – публікації у фахових вижданнях, 3 навчальні посібники, авторські свідоцтва на винаходи і методичні рекомендації, затверджені МОЗ України. Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

МОСКАЛЕНКО Валентин Сергійович – кандидат медичних наук (2012 р.).

У 2007 році закінчив Дніпропетровську державну медичну академію з відзнакою, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікар. У цьому ж році був зарахований на посаду лікаря інтерна КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» зі спеціальності «судово-медична експертиза». Очну  частину інтернатури проходив на базі кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

У вересні 2007 року за конкурсом вступив до магістратури на кафедрі судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, а у лютому 2009 року захистив науково-кваліфікаційну магістерську роботу та здобув науковий ступінь магістра медичних наук.

У 2009 році після закінчення інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» у НМАПО імені П.Л. Шупика, був переведений на посаду лікаря судово-медичного експерта відділу судово-медичної експертизи трупів КЗ «Дніпропетровське обласне бюро  судово-медичної експертизи».

У березні 2009 року був прийнятий на посаду лікаря судово-медичного експерта токсиколога - стажиста у відділення судово-медичної токсикології ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України».

У 2010-2012 р.р. навчався в заочній аспірантурі на кафедрі судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика і захистив кандидатську дисертацію на тему «Судово-медичні критерії отруєння міорелаксантами (дитилін і ардуан)  та можливість їх виявлення в органах і тканинах» за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина.

У 2012 по 2020 р.р. працював на посаді лікаря судово-медичного експерта ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

З 1 вересня 2020 р. – був зарахований на посаду асистента кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

Автор 8 наукових праць. Має першу кваліфікаційну категорію.