Search

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ КАФЕДРИ

СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ у 2008-2017 рр.

 

ПІБ

Вико-на-

вець

Докт/

канд

Спеціал-ть,

код

Назва

ПІБ керівни-ка

Стан вико-нання

 
 

1.

Зарицький Геннадій Аркадійович

асист.

кафед-ри

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Порівняльна судово-медична характе-ристика ушкоджень, заподіяних з вико-ристанням різних видів 9 мм пістолет-них боєприпасів

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2008 р.

 

2.

Шавловський

Григорій Степанович

аспіра-нт

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Використання смартфонів і комуні-каторів в судово-медичній експертизі

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2008 р.

 

3.

Андре ОшкарМігель Панзо

здобу-вач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Можливість судово-медичної діагнос-тики раптової серце-вої смерті за резуль-татами лаборатор-них досліджень

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2008 р.

 

4.

Бачинський

Віктор

Теодосович

здобу-вач

докторсь-ка

Судова

медицина

14.01.25.

Лазерна спектрофо-тометрія біологічних тканин людини в розробці об’єк-тивних судово-медичних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом

Ушенко О.Г.

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2009 р.

 

5.

Соляний

Олександр

Миколайо-вич

здобу-вач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Судово-медична оцінка давності ушкоджень органів грудної клітки гістологічними і гісто-хімічними методами

Мішалов В.Д.

Захищ.

 у 2009 р.

 

6.

Колос

Олег Петрович

здобу-вач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Порівняльна судово-медична характе-ристика пошкоджень різних видів тканин одягу при пострілах з використан-ням патронів “Оса”, “ПНД-9П” та “Ал-9Р”, споряджених еластичними кулями

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2009 р.

 

7.

Дунаєв Олександр Віталійович

пошу-кач

доктор-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Можливість диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої ішемічної хвороби серця на фоні наркотичних та алкогольних отруєнь за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами передсердь

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2010 р.

 

8.

Шевчук

Микола Миколайо-вич

пошу-кач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Морфологічна характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах сучасними пістолетними  боєприпасами «Luger 9,0х19 мм

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2010 р.

 

9.

Михайлен-коОлександр Вікторович

пошу-кач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах 9 мм патронами «Терен 3ФП» і «АЕ»

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2010 р.

 

10.

ФедоренкоМаксим Андрійович

пошу-кач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолет-нимибоєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю

Мішалов В.Д.

Захищ.

у 2010 р.

 

11.

Москаленко

Валентин

Сергійович

аспіра-нт

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Судово-медичні критерії отруєння міорелаксантами (дитилін і ардуан) та можливість їх виявлення в органах і тканинах

Мішалов В.Д.

Захищ.

 у 2011 р.

 

12.

Петрошак

Олександр

Юрійович 

асис-тент кафед

ри

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Особливості вогнепальних ушкоджень біологічних об’єктів та композитної довгої трубчастої кістки при пострілах боєпри-пасами «FN 5,7х28» (експериментальне дослідження)

Мішалов В.Д.

Захищ.

 у 2012 р.

 

13.

Зозуля

Віталій Михайлович

аспіра-нт

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Судово-медична характеристика вогнепальних ушкоджень грудної клітки і живота, заподіяних патронами «Флобер»

Мішалов В.Д.

Захищ.

 у 2012 р.

 

14.

Костенко Євген Якович

здобу-вач

доктор-ська

Стомат-гія

14.00.22

Судова

медицина

14.01.25.

Комплексна медико-інформаційна іден-тифікація особи за одонтологічним статусом з експерт-тною оцінкою морфо-функціо-нальних змін зубо-щелепового апарату як результатів стоматологічного лікування і реабілі-тації потерпілих

Мішалов В.Д.

Біда В.І.

Захищ.

 у 2014 р.

 

15.

Зосіменко

Володимир

Вікторович

здобу-вач

кандидат-ська

Судова

медицина

14.01.25.

Особливості ушко-джень, які заподіяні гострими пред-метами, як основа для реконструкції ситуації та ототож-нення  особи, що скоїла злочин

Мішалов В.Д.

Захищ.

 у 2017 р.