Search

Основним науковим напрямком кафедри є „Вогнепальна травма: морфологічні, медико-криміналістичні особливості ушкоджень та критерії їх утворення” (№ держреєстрації 0115U002357 від 13.02. 2015 р.) з термінами виконання 02.2015-02.2019 р.р.

Науковий керівник НДР –завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика д.м.н., професор В. Д. Мішалов.

Метою роботи була  розробка науково обгрунтованих принципів та критеріїв судово-медичної діагностики вогнепальної травми, а також наукове обгрунтування можливості встановлення виду, конструктивних особливостей кулі, набою та зброї, з якої виконувались постріли, відстані пострілу.

Об’єкт дослідження  механізм і особливості вогнепальних ушкоджень ділянок тіла та одягу при заподіянні пострілів з ручної стрілецької зброї та внаслідок вибухової травми.

Предмет дослідження  морфологічні, медико-криміналістичні особливості ушкоджень ділянок тіла та одягу при заподіянні пострілів з ручної стрілецької зброї та внаслідок вибухової травми.

При виконанні дослідження  будуть застосовані методи дослідження: візуальний - огляд неозброєним оком, огляд за допомогою лупи, огляд ушкоджених ділянок шкіри  голови в інфрачервоних і ультрафіолетових променях. Морфометрія (вимірювання лінійних розмірів) ушкоджень шкіри. Фізико-хімічний (метод кольорових відбитків). Судово-гістологічний та цитологічний – дослідження гістологічних і цитологічних показників травмованих тканин голови, куль. Рентгенологогічний і фотографічний методи, рентгенфлюорисцентний спектральний аналіз. Статистичний аналіз отриманих результатів з використанням стандартного пакету програм фірми Microsoft на РС Pentium IV. Отримані результати використовуються в практичній роботі бюро судово-медичної експертизи, НДЕКЦ і у навчальній роботі на кафедрах судової медицини вищих медичних навчальних закладів.

При НМАПО імені П. Л. Шупика на кафедрі судової медицини працює:

  • проблемна комісія МОЗ і НАМН України з фаху «Патологічна анатомія. Судова медицина»;
  • редакція фахового журналу «Судово-медична експертиза».

За результатами виконаних фрагментів кафедральної НДР захищено 8 кандидатських дисертацій.

З 2008 по 2017 роки на кафедрі були захищені дисертаційнї роботи: