Search

Асоціація судових медиків України, ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи, обласні бюро судово-медичної експертизи, ХМАПО, кафедри судової медицини ВМНЗ України, Науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія оборони МО України, ДУ «Інститут прикладної фізики НАН України».
Усі викладачі кафедри беруть участь у виконанні складних судово-медичних експертиз, рецензуванні експертних висновків експертів ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, наданні консультативної допомоги як експертам баз, так і бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, а також судово-слідчим органам.