Search

з/п

Адреса

клінічної  бази кафедри

Назва закладу охорони здоров’я

(гол.лікар, ПІБ),назва відділення

(зав.відділ., ПІБ)

Теле-

фон, ел. адреса

Договір про

спільну діяльність із закладом охорони здоровя

 (№ ______ від _______)

Відповідальний за організацію роботи  клінічної бази

(ПІБ,тел., електронна адреса)

1.

вул. Оранжерейна, 7, м. Київ, 04112

КЗ Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи»

446-91-90

№ 01/18/0123

від 02.01.2018 р.

Ворошилов Костянтин Федорович

446-01-90

2.

вул. Дорогожицька,9 м.Київ, 04112

ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України»

456-58-48

№ 04/17/0221

від 01.02.2017 р.

Кондратенко Віталій Львович

456-58-48

sudmed@

bigmir.net

3.

вул. Докучаєвська, 4

м. Київ, 04141

Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи

277-34-46

№ 05/17/0221

від 01.02.2017 р.

Михайленко Олександр Вікторович

277-34-46

bsme@health.

Kiev.ua

 

Асоціація судових медиків України, ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи, обласні бюро судово-медичної експертизи, ХМАПО, кафедри судової медицини ВМНЗ України, Науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія оборони МО України, ДУ «Інститут прикладної фізики НАН України».
Усі викладачі кафедри беруть участь у виконанні складних судово-медичних експертиз, рецензуванні експертних висновків експертів ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, наданні консультативної допомоги як експертам баз, так і бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, а також судово-слідчим органам.