Search

Кафедра судової медицини створена в 1938 р. Організатором і першою завідувачкою кафедрою була професор А.М. Гамбург. Бази кафедри в цей період часу складали: Київський судово-медичний морг і судово-медична амбулаторія.

Відновлено роботу кафедри в 1944 р.

У 1972 р. кафедру очолив доктор медичних наук, професор В. П. Хоменок. З 1962 р. вперше на кафедрі почалася підготовка лікарів з питань судово-медичної травматології. Базами кафедри є: Державна установа «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України і Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи.

З липня 1987 р. завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор Ю. П. Шупик - головний позаштатний судово-медичний експерт МОЗ України до 2005 р.

З лютого 2006 р. кафедру очолив доктор медичних наук, професор В. Д. Мішалов.

  

Перший завідувач кафедри (1938-1972) – доктор медичних наук, професор

ГАМБУРГ Агнесса Михайлівна

 

У 1972 р. після виходу на пенсію професора А. М. Гамбург завідувачем кафедри став начальник судово-медичної лабораторії Київського військового округу д.мед.н.ХОМЕНОК Валентин Петрович, який і очолював її до червня 1987 р.

 

 

З липня 1987 р. і по грудень 2005 р. кафедрою завідував доктор медичних наук, професор

ШУПИК Юрій Платонович

 

З 9 лютого 2006 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор

МІШАЛОВ Володимир Демянович