Search

Кандидат медичних наук, 2006 р. спеціальність - стоматологія

Вчене звання, рік присвоєння (по кафедрі, за спеціальністю)

Асистент кафедри стоматології з 25.01.2007 р.

Донецький медичний інститут ім. М. Горького з відзнакою,  1992 р.

Інтернатура,  1993 р.

1993 - 2000 рр. «ЛУНПО» (лікувально-навчальне виробниче об’єднання) при Донецькому медичному інституті

Аспірантура на кафедрі стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2006 р.

Тема кандидатської дисертації «Системний підхід до діагностики, психокорекції та психопрофілактики дезадаптації стоматологічних хворих»

 1. Павленко А.В., Табачникова B.C. Профилактика и коррекция адаптационных расстройств в комплексном лечении больных с дефектами зубов и зубных рядов //Архів психіатрії. — 2004. - Т. 10, № 2 (37). — С.235-236. Автором разработаны и описаны методы профилактики и коррекции дезадаптации больных.
 2. Табачникова B.C. Особенности адаптационных нарушений у больных с дефектами зубов и зубных рядов // Архів психіатрії. - 2005. — T.l 1, № 2(41).-С.2І4-2!8.
 3. Табачникова B.C. К проблеме верификации состояния страха и тревоги у стоматологических больных // Укр. мед. альманах. - 2005. - Т.8, № 4 (додаток). - С.240-242.
 4. Табачникова B.C. Системный подход к диагностике и коррекции нарушения стоматологического здоровья // Вісн. проблем біол. і мед. - 2006. -Вип.З. - С, 130-134.
 5. Табачникова B.C. Психокоррекция и психопрофилактика н евротических расстройств у стоматологических больных // Архів психіатрії. - 2006. - Т. 12, № 1-4 (44-47). - С.261-265.
 6. Табачникова B.C. Особенности психологического состояния больных со стоматологической паталогией // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. - 2006. Т. 2 (10). — С.93-97.
 7. Табачникова B.C. Роль характерологических и личностных особенностей в нарушении адаптации стоматологических больных // Междунар. мед. журн. — 2006. — Т. 12, № 3. — С. 17-21. Дисертантові належить збір матеріалу, його обгрунтування та аналіз, написання статті.
 8. Табачникова B.C. Восприятие боли и психологическая адаптация к лечению у стоматологических больных // Таврический журнал психиатрии. - 2006. -Т. 10, № 11  (34). -С. 111-115.
 9. Павленко О.В., Табачнікова B.C. Загальні підходи до розуміння стресу й адаптації // Актуальні проблеми терапевтичної стоматології: 2 Науково-практична конференція,- Київ, 2006.- С. 113-114. Дисертантові належить збір матеріалу, його обґрунтування та аналіз, написання статті.
 10. Tabachnikova V. S Psychotherapy and correction of psychic disorders in dentists // The XVI Congress of the World Association for Social Psychiatry. -Vancouver B.C. Canada, 1998. - P.69.
 11. Donsky G.I., Pilyaev A.G., Tabachnikova VS. Psychohygiene and psychocorrection of stomatologic patients // World Psychiatric Association regional Congress "Preventive Psychiatry". Athens, 1999. — P.65. Дисертантові належить збір матеріалу, його обґрунтування та аналіз, написання тези.
 12. Табачникова B.C. Место "малой" психотерапии и коррекции невротических нарушений у больных со стоматологической патологией // Матер, науч.-практ. конференции, посвящ. 15-летию кафедры сексологии и медицинской психологии ХМАПО. - Харьков, 2002. - С.206-210.
 13. Табачникова B.C. Невротические и соматоформные расстройства в стоматологической практике // Сучасні технолога лікування і профілакти ки в практичній стоматологи: Междунар. наук.-практ. конф. - Київ, 2003. -С.153-155.

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

 1. Табачникова B.C. Место "малой" психотерапии и коррекции невротических нарушений у больных со стоматологической патологией // Матер, науч.-практ. конференции, посвящ. 15-летию кафедры сексологии и медицинской психологии ХМАПО. - Харьков, 2002. - С.206-210.
 2. Табачникова B.C. Место "малой" психотерапии и коррекции невротических нарушений у больных со стоматологической патологией // Матер, науч.-практ. конференции, посвящ. 15-летию кафедры сексологии и медицинской психологии ХМАПО. - Харьков, 2002. - С. 206-210.
 3. Табачникова B.C. Невротические и соматоформные расстройства в стоматологической практике // Сучасні технолога лікування і профілакти ки в практичній стоматологи: Междунар. наук.-практ. конф. - Київ, 2003. -С.153-155.
 4. Табачникова B.C. Невротические и соматоформные расстройства в стоматологической практике // Сучасні технолога лікування і профілактики в практичній стоматології: Междунар. наук.-практ. конф. - Київ, 2003. - С.153-155.
 5. Табачникова В.С  Бихевиоризм и поведенческая терапия  (философская и психологическая модели) / Архів психіатрії. -Т. 16. - № 2 (61). – 2010.
 6. Табачникова В.С Индивидуальная психология А. Адлера / Архів психіатрії - Т. 16. - № 1 (60). – 2010.
 7. Табачникова В.С. Подходы к психотерапии фобических расстройств в различных психологических теориях / Архив психиатрии. - № 2 (20). – 2013. 
 8. Табачникова В.С. Причины и проявления дезадаптации у больных со  стоматологической патологией / Міжнародний психіатричний та психоаналітичний журнал.  Т. 8. - № 3 (29). – 2015 р. - С. 119 - 128 
 9. Табачникова В.С. Психологическая коррекция дезадаптации у стоматологических больных  и ее профилактика / Міжнародний психіатричний та психоаналітичний журнал.  – Т. 8. - № 4 (30) . -2016 р. - С. 78 - 86  

Науковий інтерес (галузь стоматології), навички