SearchНауковий ступінь, рік присудження (спеціальність) - кандидат медичних наук з 26 січня 2011 року стоматологія

Посада (з якого року) - з 2009 року асистент

Назва та рік закінчення ВНЗ - Українська медична стоматологічна академія м. Полтава 2002 рік

Інтернатура, назва ВНЗ, рік закінчення (спеціальність) - НМАПО імені П. Л. Шупика 2004 рік

Трудова діяльність (роки, місце роботи, посада) - асистент кафедри стоматології

Аспірантура/Докторантура, назва ВНЗ, рік закінчення - аспірантура 2009 рік закінчення

Назва кандидатської  дисертації - «Профилактика аллергических состояний у больных, нуждающихся в ортопедическом лечении с использованием несъемных конструкцій зубних протезов».

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

1. Заверная А. М. Методы оценки и коррекции иммунных нарушений у больных с дистрофически–воспалительными и воспалительно–деструктивными заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Т. Н. Волосовец, А. С. Андрусенко // Дентальные технологии. – 2005. – № 5–6. – С. 13 – 19. 

2. Заверная А. М. Выбор материалов для несъемного протезирования пациентам с целью предупреждения развития аллергических реакций / А. М. Заверная, А. С. Андрусенко // Матеріали II наук.–практ. конф. “Актуальні проблеми терапевтичної стоматології”, присв’яченої пам’яті профессора М. А. Кодоли. – 2006. – С. 52. 

3. Заверная А. М. Клинико–иммунологическая эффективность дезинтоксикационной терапии у больных с тяжело протекающими аутоиммунными и аллергическими заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2006. – Вип. 15, кн. 1. – С. 215 – 218.

4. Клинико–иммунологическая эффективность применения имунофана у больных с аллергическими и аутоиммуными заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Н. Г. Бычкова, А. С. Андрусенко, Н. А. Бакшутова // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2006. – Вип. 15, кн. 2. – С. 609 – 613 

5. Клинический опыт применения препаратов «Гексализ» и «Гексаспрей» при лечении воспалительно–деструктивных поражений слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, И. П. Мазур, И. О. Головня, Н. А. Бакшутова, А. С. Андрусенко // Дентальные технологии. – 2007. – № 2. – С. 24 – 27. 

6. Заверная А. М. Выбор материалов для несъемного протезирования пациентам с целью предупреждения развития аллергических реакций / А. М. Заверная, А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2007 

 – Вип. 16, кн. 2. – С. 228 – 231. Дисертант приймав участь у збиранні матеріалу, проведенні аналізу отриманих даних та їх обробці, написанні статті.

7. Инфекция Helicobacter Pylori у больных с рецидивирующими аллергическими заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Г. М. Поперека, Н. Г. Бычкова, А. С. Андрусенко // Дентальные технологии. – 2008. – № 2. – С. 21 – 23. Дисертант приймав участь у збиранні матеріалу, проведенні аналізу отриманих даних та їх обробці, написанні статті.

8. Неприятный запах изо рта: причины возникновения, диагностика и лечебная тактика / А. М. Заверная, С. П. Коломиец, А. С. Андрусенко, Н. В. Савченко, А. Ф. Сиренко // Современ. стоматология. – 2008. – № 2. – С. 20 – 23. Дисертант приймав участь у зборі матеріалу, проведенні аналізу отриманих даних та їх обробці, написанні статті.

9. Андрусенко А. С. Прогнозирование аллергических реакций в клинике ортопедической стоматологии / А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2008. – Вип. 17, кн. 1. – С. 225 – 229. 

10. Андрусенко А. С. Проявление аллергических и аллергоподобных реакций в клинической практике врача–стоматолога / А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 30 – 36.

11. Пат. 47467, Україна, МПК А61Р37/00, А61С13/00. Спосіб лікування алергічних уражень слизової оболонки ротової порожнини, які виникли на матеріали зубних протезів / О. В. Павленко, А. М. Завєрна, А. С. Андрусенко. – заявл. 16.06.09; опубл. 10.02.10, Бюл. № 3. 

Науковий інтерес (галузь стоматології), навички  Кандидат медичних наук, 2008 (Стоматологія)

Доцент, 2012 (Стоматологія)

Доцент (2012)

НМУ імені  О.О. Богомольця 2004

Інтернатура,НМАПО імені П.Л.Шупика, 2005(стоматологія дитяча)

2007-2009 – асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Медичного інституту Української асоціації народної медицини.

2008-2012 – асистент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2012 – по т/ч – доцент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2004-2005 - магістр кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

2005-2008 – аспірант кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

Відновлення цілісності зубних рядів. Усунення зубощелепних деформацій. Заміщення дефектів зубних рядів з опорою на дентальні імплантати

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

за  I півріччя 2015 року

1.

Measures to prevent dental hyperesthesia in making fixed dentures

Друк.

I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015r.-Kazimierz Dolny.- p.49.

1

Iuliia Zabuga, Volodymir Struk

2.

Errors of metabolism of microelements in the body of people who have dental defects that are complicated by dentition deformities according fluorescence spectrometry

 

I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015r.-Kazimierz Dolny.- p.51.

1

Iuliia Zabuga,

Oleksandr Bida

3.

Oral health of people with partial loss of teeth, dentition complicated deformations

 

I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015r.-Kazimierz Dolny.- p.54.

 

Volodymir Struk

Sydorenko Tatyana

4.

Клінічне визначення факторів ризику розвитку ускладнень при протезуванні частковими знімними пластинковими протезами

 

Материалы научно-практической конференции с международным участием «Гофунговские учения» ., Хорьков, 10 февраля 2015 г. Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии.-С. 23-27.

 

Кочкіна Н.А.

5.

Клінічні особливості шинування пацієнтів з генералізованим пародонти том I-II ступеня тяжкості, ускладнені зубощелепними деформаціями

 

Вісник проблем біології і медицини.-Випуск2, том 2.-2015.-С.129-134

 

Кочкіна Н.А.

 ДОПОВІДІ:

1.  I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015 r.        (м. Люблін, 2015).

2. Конференція в рамках проведення IV Івано-Франківського стоматологічного форуму та виставки «МЕДВІН СТОМАТОЛОГІЯ-2015»

Доповідь на тему: Біда О.В. Методи ортопедичного лікування хворих з зубощелепними деформаціями.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

за  2016 року

1.

Переваги поступового навантаженя остеоінтегрованих дентальних імплантатів в умовах недостатньої щільності кісткової тканини.

Друк.

Матеріали 5 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання науково-практичної стоматології” 26-27лютого2016р.,м.Ужгород, Україна .- с.-109-112.

 

Біда О.В.

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

Михальчук О.Б.

2.

Результати експериментальних досліджень вікових особливостей структури емалі зубів

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016. С.18-20.

 

Біда В.І.

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

3.

Профілактика передчасної атрофії кісткової тканини при протезуванні з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016. С.27-29.

 

Біда О.В. Ожоган З.Р.

ДОПОВІДІ:

Стендова доповідь.Під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016.Біда О.В., к.м.н., доцент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика, Михальчук О.Б., аспірант кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.Прогнозування та профілактика ускладнень заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями зубних рядів з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Кандидат медичних наук, 1996, 21.03.96 - стоматологія

Доцент кафедри, з 2002

Львівський державний медичний інститут, 1978

Спеціальність «терапевтична стоматологія», 1978

З 1982 по 1984 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі «Терапевтичної стоматології №2» Київського інституту удосконалення лікарів.

З 1984 по 1996 рр. працювала лікарем-стоматологом в медсанчастині 146 Міністерства охорони здоров’я СРСР.

З 1996 по 1997 рр. працювала на посаді асистента кафедри терапевтичної стоматології КМІУАНМ.

В 1997 р. обрана за  конкурсом на посаду асистента кафедри стоматології з курсом дитячої стоматології Київського інституту удосконалення лікарів.

У 2002 р. призначена на посаду доцента кафедри стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика, де працює по теперішній час.

Стаж роботи за спеціальністю 39 років, науково-педагогічний стаж 21 рік. Має вищу лікарську категорію за фахом «Стоматологія». Активно займається науковою роботою, автор 52 наукових праць, має авторські свідоцтва на винахід, патенти на корисну модель та раціоналізаторські пропозиції.

Неодноразово проходила стажування за кордоном – США, Німеччина, Швеція. Член Асоціації стоматологів України.

З 1990 по 1994 рр. навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології №2 Київського інституту удосконалення лікарів.

«Клініка, діагностика та лікування захворювань тканин пародонту у жінок зі зниженою функцією гонад».

Науково-практична діяльність – терапевтична стоматологія: питання естетичної реставрації та усунення дисколоритів зубів, ендодонтичне лікування, захвоювання тканин пародонту.

1959 р. н., лаборант кафедри

В 1984 році закінчила Бобровицький державний аграрно-економічний технікум при Українській державній сільськогосподарській академії.

З 1991 року працює лаборантом на кафедрі стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

Бургонский Валерій Георгійович,

доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, к.м.н., лікар вищої категорії;

випускник факультету стоматології КМІ імені О.О. Богомольця (1973),

учень проф. М.Ф. Данилевського, проф. Ю.І. Бернадського, проф. С.І. Криштаба, проф. М.А. Кодоли;

член координаційної ради Асоціації Стоматологів України;

керівник робочої групи при координаційній раді АСУ по впровадженню лазерних технологій, фізіотерапії і традиційної народної медицини в практичну стоматологію;

член вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика;

член аппробаціонного ради спеціалізованої вченої ради Д 26.613.09 при НМАПО імені П.Л. Шупика;

член редакційної колегії журналу «Сучасна Стоматологія»;

Спеціалізація в питаннях терапевтичної стоматології, знеболення, ендодонтії, пародонтології, фізіотерапії, застосування ультразвуку, лазерних технологій, рефлексотерапії. Практикуючий спеціаліст з йоги.

Післядипломне навчання, професійне вдосконалення та стажування в вузах, а також провідних клініках України, Польщі, Швейцарії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Росії.

Більше 80-ти публікацій в стоматологічних виданнях, в тому числі автор:

7ми методичних рекомендацій для практичних лікарів:

• «Застосування акупунктури в стоматології». МОЗ України, Київ, 1980. - 19 с. (у співавт.)

• «Рефлексотерапія в стоматології». - До.: Тов. «Знання» УРСР. - 1988. - 16 с. (у співавт.)

• «Застосування лазерної рефлексотерапії в лікуванні стоматологічних захворювань». ЦНДІС, М., 1989. - 30 с. (у співавт.)

• «Методичні рекомендації до вивчення розділу« Хвороби пародонту »: МОЗ України, Навчально-методичний кабінет КІУЛ, Донецький дмі, 1991. - 75 с. (у співавт.)

• Методичні рекомендації до Вивчення розділу «Хвороби пародонту»: МОЗ України, Навчально-методичний кабінет КІУЛ, Донецький ДМІ, 1993. - 78 с. (у співавт.)

• «Сучасна технологія місцевого знеболення в стоматології»: МОЗ України, КМАПО, Інститут Стоматології КМАПО, Київ, 2005. - 31 с.

• «Лазери в стоматології»: МОЗ України, НМАПО, Інститут Стоматології НМАПО, Київ, 2009. - 56 с.

монографії:

«Рефлексотерапія в комплексному лікуванні хвороб пародонта». - К.: «Здоров'я», 1989, 125 с. (у співавт.);

6-ти практичних посібників:

• «Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки у хворих літнього і похилого віку». - До.: «Здоров'я», 1987, 103 с. (у співавт.);

• «Нетрадиційні методи лікування в стоматології». - К.: «Здоров'я», 1995, с 3-193;

• «Боротьба з перехресної інфекцією під час стоматологічного прийому». - К.: «Ін Юре», 2000., 68 с;

• «Короткий путівник в здорове життя». - К.: Вид-во. ТОВ «Основа». - 2005. - 170 с.;

• «Традиційна народна медицина і сучасна фізіотерапія в стоматологічній практиці». - К.: Вид-во Подолина, 2008. - 288 с.

• Електронне практичний посібник «Сучасна технологія місцевого знеболення в стоматології». Рекомендовано до видання рішенням вченої ради НМАПО, 2008.

навчально-методичного посібника:

• «Фотодинамічна терапія в практичній стоматології», Київ, 2012 39 с.

Автор автоматизованої системи відпустки лікувальних процедур «Доза С», нагородженої дипломом I ступеня та золотою медаллю ВДНГ України.

Автор численних лекцій і навчальних семінарів з актуальних питань застосування в стоматологічній практиці лазерних технологій, знеболення, фізіотерапії, рефлексотерапії, лікування та профілактики захворювань пародонту.

Брав участь в якості лектора в навчальних семінарах і науково-практичних конференціях АСУ - в м Києві, Полтаві, Євпаторії, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Одесі, Севастополі, Донецьку, Харкові, Чернівцях, Білій Церкві, Вінниці, Львові, Ужгороді, Виноградові, Черкасах, Запоріжжі.

а також в Польщі, Білорусі, Киргизії, Росії.

 

Спеціальність 14.01.22 - стоматологія

Вчене звання, рік присвоєння (по кафедрі, за спеціальністю)

Професор кафедри стоматології з 2014 р.

у 1984 закіінчила Київський медичний інститут  ім. О.О.Богомольця

З 1984 по 2001 роки працювала лікарем-стоматологом Міської стоматологічної поліклініки м. Києва.

З 2001 році перейшла на посаду асистента кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

Кандидат медичних наук з 1998 року.

Доктор медичних наук з 2014 року.

Назва докторської дисертації:

"Запальні ураження тканин пародонта, асоційовані з персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи оптимізації їх профілактики, патогенетичної терапії та реабілітації".

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

Науковий інтерес (галузь стоматології), навички

 1. Мазь “Мефенат”- новий лікарський препарат для лікування виразково-некротичних уражень слизової оболонки ротової порожнини  Волосовець Т.М. Вісник стоматології., С.255 – 256 1995
 2. Нові терапевтичні підходи до лікування виразково-некротичних уражень слизової оболонки порожнини рота Волосовець ТМ Вестник проблем биологии и медицины, 103-109. 1997
 3. Применение защитной повязки на основе мази “Мефе¬нат” к комплексном лечении заболеваний пародонта Волосовець Т.М. Современная стоматология, С.13 – 15 2000
 4. Сучасна протизапальна терапія при ураженнях слизової оболонки порожнини рота Волосовець Т.М. Вісник наукових досліджень, С.140-142 2002
 5.  Загальноклінічні та стоматологічні аспекти профілактики інфекційного ендокардиту Волосовець Т.М. Новини стоматології, С.15-19 2002
 6. Лікування травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота при підготовці зубних рядів до протезування та в період адаптації до зубних протезів Волосовець Т.М. Український стоматологічний альманах, С.17-19.
 7. Современные подходы к контролю болевого синдрома в стоматологии Волосовець Т.М. Современная стоматология., С.6-8 2003
 8. Современные методы экстирпации пульпы: вопросы применения девитализирующих мышьяковистых паст Волосовець Т.М. Современная стоматология., С.17-18 2003
 9. Применение материалов фирмы SCF «Dentstal» для лечения верхушечных периодонтитовВолосовець Т.М.Современная стоматология., С.19-21 2003
 10.  Оптимизация подходов к пломбированию корневых каналов силерами Волосовець Т.М. Современная стоматология, С.18-20 2003
 11.  Сучасна методологія викладання фармакотерапії захворювань пародонту і слизистої оболонки порожнини рота Волосовець Т.М. Новини стоматології., С.50-52  2003
 12. Применение препарата «Капилор» в лечении кровотечений после экстирпации пульпы Волосовець Т.М. Современная стоматология, С.21-24  2004
 13. Применение гидроксида кальция при лечении деструктивных форм хронического периодонтитаВолосовец Т.Н., Заверная А.М. Дентальные технологии, С.29-33  2004
 14. Применение кальцийсодержащих лечебных прокладок при лечении острого глубокого кариесаВолосовец Т.Н.Дентальные технологии, С.26- 29 2005
 15. Особенности применения адгезивов последнего поколения Т.Н.Волосовец Дентальные технологии, С.33- 36 2005
 16. Врожденные и приобретенные ТОРСН-инфекции у детей Волосовец Т.Н. Монография., 225 с 2006
 17. Сучасні терапевтичні підходи до лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей Волосовець Т.М. Педіатрія, акушерство та гінекологія, С.115-116. 2007
 18. Клинико-патогенетические особенности течения эндо-пародонтальных процессов
 19. Волосовець Т.М. Збірник наукових праць Інституту стоматології НМАПО ім.П.Л.Шупика, С.152-155. 2007
 20. Патогенетичні аспекти антигомотоксичної терапії запальних захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота. Волосовець Т.М.2008 Журнал Том 1 Випуск вип.17 С.459-466. 2008
 21.  Профілактика клінічних проявів герпесвірусної інфекції в порожнині рота у хворих на запальні захворювання тканин пародонта, асоційовані з персистуючою вірусною інфекцією препаратом "Протефлазід" Волосовець Т.М. Новини стоматології, С.67-70. 2008
 22. Особенности этиологии, патогенеза.клиники и лечения при эндо-пародонтальных поражениях.Волосовец Т.Н., Мазур И.П., Кабанчук С.В.Современная стоматология, С.9-14. 2008
 23. Попередження рецидивів клінічних проявів запальних захворювань тканин пародонта, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією в порожнині рота у хворих-вірусоносіїв  Т.М.Волосовець Експериментальна і клінічна медицина, С.43-46 2008
 24. Клініко-імунологічне та молекулярно-генетичне дослідження стану слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонта у дітей , які мають персистуючу вірусну інфекцію Т.М.Волосовець Современная стоматология, С.50- 55. 2009
 25.  Вміст субпопуляцій Т-лімфоцитів у тканинах пародонта в осіб із замальними та деструкно-запальними ураженням тканин пародонта, асоційованими з персистуючою вірусною інфекцією Волосовець Т.М., Журнал ВІсник Наукових досліджень №2 С.77-82  2011
 26. Етіологічні та патогенетичні аспекти лікування і профілактики запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією Волосовець Т.М. Новини стоматології, С.87-93 2011
 27. Дослідження вмісту субпопуляцій Т-лімфоцитів в периапікальних тканинах у осіб з персистуючою герпесвірусною інфекцією. Волосовець Т.М. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім..П.Л.Шупика 1 (№20), С.512-519. 2011
 28. Роль асоціацій вірусно-бактеріальних мікроорганізмів у виникненні та розвитку запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією Волосовець Т.М. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім..П.Л.Шупика, С.94-99 2011
 29.  Содержание субпопуляций Т-лимфоцитов в периапикальны тканях лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией Волосовець Т.М., Лісяний М.І., Галярник Н.А.Імунологія та алергологія:наука і практика, С.108-112 2011
 30.  Вміст субпопуляцій Т-лімфоцитів у тканинах пародонту в осіб із запальними та дистрофічно-запальними ураженнями тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцієюВолосовець Т.М. Вісник наукових досліджень, С.77-82. 2011
 31.  Залежність показників гуморального імунітету у хворих на запальні та дистрофічно- запальні захворювання тканин пародонту на тлі соматичної патології від наявності персистуючої герпесвірусної інфекції в організмі Волосовець Т.М. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім..П.Л.Шупика . 2 (21), С.101-108. 2012
 32. Стоматологія: підручник : у 2 кн.за ред.. проф.. М.М.Рожка Волосовець Т.М., 992 с.
 33.  РОЛЬ АСОЦІАЦІЙ ВІРУСНО-БАКТЕРІЙНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВИНИКНЕННІ ТА РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНИХ І ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ, АСОЦІЙОВАНИХ З ПЕРСИСТЕНТНОЮ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Волосовець Т.М. Інфекційні хвороби 2013
 34.  Первинна профілактика стоматологічних захворювань в роботі сімейного лікаря Волосовець Т.М., Дорошенко О.М., Дорошенко М.В.Вісник наукових досліджень, 63-65 2014
 35. Ліцензійні інтегровані іспити як невід’ємна складова оцінки компетентності лікаря-стоматолога на післядипломному етапі Волосовець Т.М., Булах І.Є., Мруга М.Р. Світ медицини та біології, 214-219 2014
 36.  Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту в дитячому віці Волосовець Т.М.Здоровье ребенка, 140-144 2014
 37. Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратуріВолосовець Т.М., Дорошенко О.М., Павленко М.О.Український стоматологічний альманах, 88-92 2014
 38.  ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ У МАГІСТРАТУРІ Павленко М.О., Дорошенко О.М., Волосовець Т.М.Український стоматологічний альманах 2014
 39.  Інтернатура як перший етап формування лікаря-стоматолога Волосовець Т.М.Проблеми безперервної медичної освіти та науки, №6 2014
 40.  Сучасні стратегії міждисциплінарного запобігання інфекційному ендокардиту: стоматологічні аспектиВолосовець Т.М., Дорошенко О.М. Новини стоматології, 30-34 2014
 41.  ЛІЦЕНЗІЙНІ ІНТЕГРОВАНІ ІСПИТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ М.Р. МРУГА, І.Є. БУЛАХ, Т.М.. ВОЛОСОВЕЦЬ Мир медицины и биологии 10 (2 (44))  2014
 42. Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтернами за спеціальністюВолосовець Т.М., Дорошенко О.М., Бакшутова Н.О. , Павленко М.О., Проблеми безперервної медичної освіти та науки, С.11-14 2014
 43.  Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматолоґів Т.М. Волосовець Acta medica Leopoliensia, С.53-58 2014
 44. Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматолоґів Волосовець Т.М. Acta medica Leopoliensia, С.53-58 2014
 45. Визначення вірусів сімейства Herpesviridae у зразках тканин пародонта та дослідження їх імунологічних показників у осіб із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із персистувальною герпес-вірусною інфекцією Волосовець Т.М. Сумський державний університет 2014
 46. Системна оцінка рівня знань курсантів, що навчаються на кафедрах інституту стоматології НМАПО імені ПЛ Шупика Дорошенко О.М., Волосовець Т.М., Дорошенко М.В. Медична освіта, 33-34
 47.  Визначення вірусів сімейства Herpesviridae у зразках тканин пародонтата дослідження їх імунологічних показників у осіб із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із персистувальною герпес-вірусною інфекцією Волосовець Т.М.Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень 2 (№1), С 80-87. 2014
 48. Визначення та ідентифікація вірусної ДНК вірусів сімейства Herpesviridae в ротовій рідині пацієнтів із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із персистувальною герпес-вірусною інфекцією Волосовець Т.М.Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень 2 (№2), С .199-208. 2014
 49.  Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратуріПавленко О.В., Т.М.Волосовець Український стоматологічний альманах №1 С.88-92. 2014
 50. Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту у дитячому віці Волосовець Т.М. Здоровье ребенка, С 140-144. 2014
 51. Особливості перебігу катарального гінгівіту, генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, асоційованих із персистуючою герпесвірусною інфекцією в різних вікових групах Волосовець Т.М.Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія №4, С. 64-70 2014
 52. Інтернатура як перший етап формування лікаря-стоматолога Волосовець Т.М. Проблеми безперервної медичної освіти і науки, №1, С.6-10 2014
 53. Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів Дорошенко О.М., Волосовець Т.М., Дорошенко М.В. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України №1, С.74-76. 2014
 54. Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією Волосовець Т.М., Дорошенко О.М., Дорошенко М.В. Запорожский медицинский журнал, С.86-88.  2015
 55. Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитівВолосовець Т.М., Дорошенко О.М., Юнакова Н.М., Дорошенко М.В.Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, С.493-497 2015
 56.  Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дорослих осіб із катаральним гінгівітом, генералізованим пародонтитом початкового та I ступеня, асоційованими із персистуючою герпесвірусною інфекцієюВолосовець Т.М., Дорошенко О.М. Експериментальна і клінічна медицина, С.178-183 2015
 57.  Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів НМЮ Т.М.Волосовець, О.М. Дорошенко, М.В.Дорошенко
 58. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 1 (№24), С ...2015