SearchНауковий ступінь, рік присудження (спеціальність) - кандидат медичних наук з 26 січня 2011 року стоматологія

Посада (з якого року) - з 2009 року асистент

Назва та рік закінчення ВНЗ - Українська медична стоматологічна академія м. Полтава 2002 рік

Інтернатура, назва ВНЗ, рік закінчення (спеціальність) - НМАПО імені П. Л. Шупика 2004 рік

Трудова діяльність (роки, місце роботи, посада) - асистент кафедри стоматології

Аспірантура/Докторантура, назва ВНЗ, рік закінчення - аспірантура 2009 рік закінчення

Назва кандидатської  дисертації - «Профилактика аллергических состояний у больных, нуждающихся в ортопедическом лечении с использованием несъемных конструкцій зубних протезов».

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

1. Заверная А. М. Методы оценки и коррекции иммунных нарушений у больных с дистрофически–воспалительными и воспалительно–деструктивными заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Т. Н. Волосовец, А. С. Андрусенко // Дентальные технологии. – 2005. – № 5–6. – С. 13 – 19. 

2. Заверная А. М. Выбор материалов для несъемного протезирования пациентам с целью предупреждения развития аллергических реакций / А. М. Заверная, А. С. Андрусенко // Матеріали II наук.–практ. конф. “Актуальні проблеми терапевтичної стоматології”, присв’яченої пам’яті профессора М. А. Кодоли. – 2006. – С. 52. 

3. Заверная А. М. Клинико–иммунологическая эффективность дезинтоксикационной терапии у больных с тяжело протекающими аутоиммунными и аллергическими заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2006. – Вип. 15, кн. 1. – С. 215 – 218.

4. Клинико–иммунологическая эффективность применения имунофана у больных с аллергическими и аутоиммуными заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Н. Г. Бычкова, А. С. Андрусенко, Н. А. Бакшутова // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2006. – Вип. 15, кн. 2. – С. 609 – 613 

5. Клинический опыт применения препаратов «Гексализ» и «Гексаспрей» при лечении воспалительно–деструктивных поражений слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, И. П. Мазур, И. О. Головня, Н. А. Бакшутова, А. С. Андрусенко // Дентальные технологии. – 2007. – № 2. – С. 24 – 27. 

6. Заверная А. М. Выбор материалов для несъемного протезирования пациентам с целью предупреждения развития аллергических реакций / А. М. Заверная, А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2007 

 – Вип. 16, кн. 2. – С. 228 – 231. Дисертант приймав участь у збиранні матеріалу, проведенні аналізу отриманих даних та їх обробці, написанні статті.

7. Инфекция Helicobacter Pylori у больных с рецидивирующими аллергическими заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Г. М. Поперека, Н. Г. Бычкова, А. С. Андрусенко // Дентальные технологии. – 2008. – № 2. – С. 21 – 23. Дисертант приймав участь у збиранні матеріалу, проведенні аналізу отриманих даних та їх обробці, написанні статті.

8. Неприятный запах изо рта: причины возникновения, диагностика и лечебная тактика / А. М. Заверная, С. П. Коломиец, А. С. Андрусенко, Н. В. Савченко, А. Ф. Сиренко // Современ. стоматология. – 2008. – № 2. – С. 20 – 23. Дисертант приймав участь у зборі матеріалу, проведенні аналізу отриманих даних та їх обробці, написанні статті.

9. Андрусенко А. С. Прогнозирование аллергических реакций в клинике ортопедической стоматологии / А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2008. – Вип. 17, кн. 1. – С. 225 – 229. 

10. Андрусенко А. С. Проявление аллергических и аллергоподобных реакций в клинической практике врача–стоматолога / А. С. Андрусенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 30 – 36.

11. Пат. 47467, Україна, МПК А61Р37/00, А61С13/00. Спосіб лікування алергічних уражень слизової оболонки ротової порожнини, які виникли на матеріали зубних протезів / О. В. Павленко, А. М. Завєрна, А. С. Андрусенко. – заявл. 16.06.09; опубл. 10.02.10, Бюл. № 3. 

Науковий інтерес (галузь стоматології), навички  Кандидат медичних наук, 2008 (Стоматологія)

Доцент, 2012 (Стоматологія)

Доцент (2012)

НМУ імені  О.О. Богомольця 2004

Інтернатура,НМАПО імені П.Л.Шупика, 2005(стоматологія дитяча)

2007-2009 – асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Медичного інституту Української асоціації народної медицини.

2008-2012 – асистент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2012 – по т/ч – доцент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2004-2005 - магістр кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

2005-2008 – аспірант кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

Відновлення цілісності зубних рядів. Усунення зубощелепних деформацій. Заміщення дефектів зубних рядів з опорою на дентальні імплантати

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

за  I півріччя 2015 року

1.

Measures to prevent dental hyperesthesia in making fixed dentures

Друк.

I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015r.-Kazimierz Dolny.- p.49.

1

Iuliia Zabuga, Volodymir Struk

2.

Errors of metabolism of microelements in the body of people who have dental defects that are complicated by dentition deformities according fluorescence spectrometry

 

I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015r.-Kazimierz Dolny.- p.51.

1

Iuliia Zabuga,

Oleksandr Bida

3.

Oral health of people with partial loss of teeth, dentition complicated deformations

 

I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015r.-Kazimierz Dolny.- p.54.

 

Volodymir Struk

Sydorenko Tatyana

4.

Клінічне визначення факторів ризику розвитку ускладнень при протезуванні частковими знімними пластинковими протезами

 

Материалы научно-практической конференции с международным участием «Гофунговские учения» ., Хорьков, 10 февраля 2015 г. Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии.-С. 23-27.

 

Кочкіна Н.А.

5.

Клінічні особливості шинування пацієнтів з генералізованим пародонти том I-II ступеня тяжкості, ускладнені зубощелепними деформаціями

 

Вісник проблем біології і медицини.-Випуск2, том 2.-2015.-С.129-134

 

Кочкіна Н.А.

 ДОПОВІДІ:

1.  I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 15-16 maja 2015 r.        (м. Люблін, 2015).

2. Конференція в рамках проведення IV Івано-Франківського стоматологічного форуму та виставки «МЕДВІН СТОМАТОЛОГІЯ-2015»

Доповідь на тему: Біда О.В. Методи ортопедичного лікування хворих з зубощелепними деформаціями.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

за  2016 року

1.

Переваги поступового навантаженя остеоінтегрованих дентальних імплантатів в умовах недостатньої щільності кісткової тканини.

Друк.

Матеріали 5 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання науково-практичної стоматології” 26-27лютого2016р.,м.Ужгород, Україна .- с.-109-112.

 

Біда О.В.

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

Михальчук О.Б.

2.

Результати експериментальних досліджень вікових особливостей структури емалі зубів

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016. С.18-20.

 

Біда В.І.

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

3.

Профілактика передчасної атрофії кісткової тканини при протезуванні з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016. С.27-29.

 

Біда О.В. Ожоган З.Р.

ДОПОВІДІ:

Стендова доповідь.Під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016.Біда О.В., к.м.н., доцент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика, Михальчук О.Б., аспірант кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.Прогнозування та профілактика ускладнень заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями зубних рядів з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Кандидат медичних наук, 1996, 21.03.96 - стоматологія

Доцент кафедри, з 2002

Львівський державний медичний інститут, 1978

Спеціальність «терапевтична стоматологія», 1978

З 1982 по 1984 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі «Терапевтичної стоматології №2» Київського інституту удосконалення лікарів.

З 1984 по 1996 рр. працювала лікарем-стоматологом в медсанчастині 146 Міністерства охорони здоров’я СРСР.

З 1996 по 1997 рр. працювала на посаді асистента кафедри терапевтичної стоматології КМІУАНМ.

В 1997 р. обрана за  конкурсом на посаду асистента кафедри стоматології з курсом дитячої стоматології Київського інституту удосконалення лікарів.

У 2002 р. призначена на посаду доцента кафедри стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика, де працює по теперішній час.

Стаж роботи за спеціальністю 39 років, науково-педагогічний стаж 21 рік. Має вищу лікарську категорію за фахом «Стоматологія». Активно займається науковою роботою, автор 52 наукових праць, має авторські свідоцтва на винахід, патенти на корисну модель та раціоналізаторські пропозиції.

Неодноразово проходила стажування за кордоном – США, Німеччина, Швеція. Член Асоціації стоматологів України.

З 1990 по 1994 рр. навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології №2 Київського інституту удосконалення лікарів.

«Клініка, діагностика та лікування захворювань тканин пародонту у жінок зі зниженою функцією гонад».

Науково-практична діяльність – терапевтична стоматологія: питання естетичної реставрації та усунення дисколоритів зубів, ендодонтичне лікування, захвоювання тканин пародонту.

1959 р. н., лаборант кафедри

В 1984 році закінчила Бобровицький державний аграрно-економічний технікум при Українській державній сільськогосподарській академії.

З 1991 року працює лаборантом на кафедрі стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

Кандидат медичних наук, доцент.

Бургонский Валерій Георгійович,

доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, к.м.н., лікар вищої категорії;

випускник факультету стоматології КМІ імені О.О. Богомольця (1973),

учень проф. М.Ф. Данилевського, проф. Ю.І. Бернадського, проф. С.І. Криштаба, проф. М.А. Кодоли;

член координаційної ради Асоціації Стоматологів України;

керівник робочої групи при координаційній раді АСУ по впровадженню лазерних технологій, фізіотерапії і традиційної народної медицини в практичну стоматологію;

член вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика;

член аппробаціонного ради спеціалізованої вченої ради Д 26.613.09 при НМАПО імені П.Л. Шупика;

член редакційної колегії журналу «Сучасна Стоматологія»;

Спеціалізація в питаннях терапевтичної стоматології, знеболення, ендодонтії, пародонтології, фізіотерапії, застосування ультразвуку, лазерних технологій, рефлексотерапії. Практикуючий спеціаліст з йоги.

Післядипломне навчання, професійне вдосконалення та стажування в вузах, а також провідних клініках України, Польщі, Швейцарії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Росії.

Більше 80-ти публікацій в стоматологічних виданнях, в тому числі автор:

7ми методичних рекомендацій для практичних лікарів:

• «Застосування акупунктури в стоматології». МОЗ України, Київ, 1980. - 19 с. (у співавт.)

• «Рефлексотерапія в стоматології». - До.: Тов. «Знання» УРСР. - 1988. - 16 с. (у співавт.)

• «Застосування лазерної рефлексотерапії в лікуванні стоматологічних захворювань». ЦНДІС, М., 1989. - 30 с. (у співавт.)

• «Методичні рекомендації до вивчення розділу« Хвороби пародонту »: МОЗ України, Навчально-методичний кабінет КІУЛ, Донецький дмі, 1991. - 75 с. (у співавт.)

• Методичні рекомендації до Вивчення розділу «Хвороби пародонту»: МОЗ України, Навчально-методичний кабінет КІУЛ, Донецький ДМІ, 1993. - 78 с. (у співавт.)

• «Сучасна технологія місцевого знеболення в стоматології»: МОЗ України, КМАПО, Інститут Стоматології КМАПО, Київ, 2005. - 31 с.

• «Лазери в стоматології»: МОЗ України, НМАПО, Інститут Стоматології НМАПО, Київ, 2009. - 56 с.

монографії:

«Рефлексотерапія в комплексному лікуванні хвороб пародонта». - К.: «Здоров'я», 1989, 125 с. (у співавт.);

6-ти практичних посібників:

• «Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки у хворих літнього і похилого віку». - До.: «Здоров'я», 1987, 103 с. (у співавт.);

• «Нетрадиційні методи лікування в стоматології». - К.: «Здоров'я», 1995, с 3-193;

• «Боротьба з перехресної інфекцією під час стоматологічного прийому». - К.: «Ін Юре», 2000., 68 с;

• «Короткий путівник в здорове життя». - К.: Вид-во. ТОВ «Основа». - 2005. - 170 с.;

• «Традиційна народна медицина і сучасна фізіотерапія в стоматологічній практиці». - К.: Вид-во Подолина, 2008. - 288 с.

• Електронне практичний посібник «Сучасна технологія місцевого знеболення в стоматології». Рекомендовано до видання рішенням вченої ради НМАПО, 2008.

навчально-методичного посібника:

• «Фотодинамічна терапія в практичній стоматології», Київ, 2012 39 с.

Автор автоматизованої системи відпустки лікувальних процедур «Доза С», нагородженої дипломом I ступеня та золотою медаллю ВДНГ України.

Автор численних лекцій і навчальних семінарів з актуальних питань застосування в стоматологічній практиці лазерних технологій, знеболення, фізіотерапії, рефлексотерапії, лікування та профілактики захворювань пародонту.

Брав участь в якості лектора в навчальних семінарах і науково-практичних конференціях АСУ - в м Києві, Полтаві, Євпаторії, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Одесі, Севастополі, Донецьку, Харкові, Чернівцях, Білій Церкві, Вінниці, Львові, Ужгороді, Виноградові, Черкасах, Запоріжжі.

а також в Польщі, Білорусі, Киргизії, Росії.