Search

Тези опубліковані на державному рівні 2016 р. 

1

Лазерна стоматологія в Україні: досягнення, реалії, надії ...

 

Бургонський В.Г

Матеріали науково-практичної конференції «Малоінвазивні оперативні втручання в лазерній медицині», Черкаси, Вертикаль, 2016. – С 128-135

2

Можливості сучасних лазерів на етапах діагностики, лікування та профілактики карієсу зубів

Бургонський В.Г

Матеріали науково-практичної конференції «Малоінвазивні оперативні втручання в лазерній медицині», Черкаси, Вертикаль, 2016. - С.126-128

3

Переваги поступового навантаженя остеоінтегрованbх дентальних імплантатів в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

Михальчук О.Б.

Матеріали V  міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання науково-практичної стоматології” 26-27лютого 2016 р., м. Ужгород, Україна .- с.-109-112.- 3 с.

4

Результати експериментальних досліджень вікових особливостей структури емалі зубів

Біда В.І.

Забуга Ю.І.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, під час проведення V стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016”, 17-19 березня 2016 року, Івано-Франківськ-2016. С.18-20. – 2 с.

5

Профілактика передчасної атрофії кісткової тканини при протезуванні з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Біда О.В.

Ожоган З.Р.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, під час проведення п’ятого стоматологічного форуму “Медвін: Стоматологія 2016” (17-19 березня 2016 року),-Івано-Франківськ-2016. С.27-29. - 3 с.

1

Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати та абатменту методом кінцевих елементів

Сіренко О.Ф.

3 Національний український стоматологічний конгрес «Стратегія розвитку стоматології в Україні» : матеріали конгресу. – К., 2015. - С.

2

Ефективність місцевої терапії червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота

 

Колосова К.Ю.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л.Шупика, присвяченої «Дню науки»: «Інновації молодих вчених медиків і їх впровадження в практичну охорону

3

Обгрунтування вибору тимчасової конструкції при імплантологічному лікуванні в залежності від клініко-рентгенологічної ситуації

Переходюк І.В

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я”. – Київ, 2015

3

Гігієнічний стан порожнини рота при тимчасовій реабілітації пацієнтів з малими включеними дефектами зубного ряду на час імплантологічного лікування»

Переходюк І.В

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО ім. П. Л. Шупика, присвяченої «Дню науки» - « Інновації молодих вчених медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я». – Київ, 2015

5

Недостатність  холекальциферолу  як фактор ризику формування карієсу зубів у дітей з дисплазієй сполучної тканини пубертатного віку

Мельничук В.В.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб» , 2015

 

Success criteria of prosthetic dentures fixed structures based on dental implants

Біда О.В.

Julia Zabuga

II Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow – 20-21 maja 2016  r  Kazimierz Dolny. – p. 17

Статті у вітчизняних  виданнях  України 2016 р.

Сучасна стоматологія

Застосування гірудотерапії в практичній стоматології.

Бургонський В.Г.

2016,  №1(80),  с.7-1

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Особливості стану місцевого імунітету у пацієнтів із герпесвірусною інфекцією

Волосовець Т.М.

Дорошенко О.М.

Юнакова Н.М.

Дорошенко М.В.

Андрусенко А.С.

2016. – 26.  -  книга 2. -  С. 522-525

Вісник наукових досліджень

Особливості морфологічних змін термічного ураження слизової оболонки порожнини рота щурів при застосуванні гелю на основі декспантенолу та мірамістину

Дорошенко О.М

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

2016, №2 С. 91-93.

 

Вісник наукових досліджень

Вивчення деякіх функціональних показників у осіб, які користуються зубними протезами

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

Андрусенко А.С.

2016. - № 4

 

Світ медицини та біології

Деякі особливості клініко-лабораторних показників  у осіб, яким  виготовляють базиси знімних зубних протезів  із різних конструкційних матеріалів

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

Андрусенко А.С.

2016.- № 2 (50) С. 35-38

 

Експериментальна і клінічна медицина

 

Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дорослих осіб із катаральним гінгівітом , генералізованим пародонтитом початкового та І ступеня, асоційованими із персистуючою герпесвірусною інфекцією

Дорошенко О.М.

 

Волосовець Т.М

2015, №1 (66) С. 178-183.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика

Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В

Юнакова Н.М.

Дорошенко М.В.

2015. - 24/1, книга 2. Київ. -   С. 493-497

 

 

Обгрунтування вибору методів ортодонтичної ре-абілітації пацієнтів із аден-тією верхніх латеральних різців (методичні рекомендації)

Дрогомирецька М. С.

Дорошенко О. М.

Волосовець Т. М.

Якимець А. В.

Дорошенко М.В.

2016 . - Київ,

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика

Профілактика та лікування патологічних змін

пародонту під час виготовлення незнімних

конструкцій зубних протезів

Дорошенко М.В.

2016/25.. – С. 453-457

Современная стоматология

Системные антибактериальные препараты в пародонтологии

Мазур І.П.

Слободянник М.В.

2016, № 1, с.38 - 42

Репродуктивна ендокринологія

Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії

Мазур І.П.

Татарчук Т.Ф.

Тобі Де Вільерс

2016. – №1(27). – с. 8 – 25.

Дентаклуб

Застосування препарату «Орасепт» в комплексному лікування захворювань пародонта

Мазур І.П.

Супрунович І.

2016. – № 9. – с.9 – 10

Проблеми остеології

Особливості

клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D

Мазур І.П.,

Поворознюк В.В.,

Новошицький В.Є.

2016. - № 2. – с. 25 – 29

Інновації в стоматології

Стан тканин пародонта у пацієнтів середнього віку із генералізованим пародонтитом в залежності від рівня вітаміну D

Мазур І.П.

Новошицький В.Є.

2016. – №3. – С. 2–7.

Вісник стоматології

Взаємозв’язок між рівнем 25-гідроксивітаміну-D та генералізованим пародонтитом у жінок молодого віку

Мазур І.П.

Новошицький В.Є

2016. – №3. – С. 29–33.

Современная стоматология

Вітамін D: метаболізм, функції, важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2

Мазур І.П.

Новошицький В.Є

2015. - №4. – С. 51–54.

Современная ортодонтия

Клинические аспекты раннего лечения и профилактики зубочелюстных аномалий с помощью LM-активаторов

Лихота К. Н.,

Петриченко А. В.,

 Костів В. П.

  1. 4 (2   2016. - № 4. – С.
  2.              31-33

 

  1. Матеі Матеріали ІІ Украї  У     Укранського
  2. енськ ортодонтичного конгрес конгресу
  3. ов  «Інноваційні підходи підходи влікуван   лікуванні та профілактиці     профіла
  4. ортод ортодонтичної

  патології

Порівняльна оцінка ефективності застосування міофункціональної апаратури та незнімної техніки при лікування пацієнтів із сагітальними зубощелепними аномаліями

Лихота К. Н.,

 

  1. Мате К., 201 2016.- Київ– С.83-84.
  2.  

Современная стоматология

Оцінка ефективності застосування індивідуальних абатментів при протезуванні на дентальних імплантатах.

Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та підготовку роботи до друку

Сіренко О.Ф.

 

Листопад О.П.

2016. - № 1. - С. 115-119.

Современная стоматология

Порівняльна оцінка ефективності застосування суцільнокерамічних конструкцій з гвинтовою та цементною фіксацією при протезуванні на дентальних імплантатах.

Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та підготовку роботи до друку

Сіренко О.Ф.

 

Листопад О.П.

2016. - № 3. - С. 110-114

Український стоматологічний альманах

Особливості ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів із застосуванням дентальної імплантації залежно від показників щільності кісткової тканини щелепи

Біда О.В.

2016. №1 (том 2). – С. – 60–63. – 3 с

Современная стоматология

Ефективність ортопедичного лікування пацієнтів із включеними дефектами зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини

Біда О.В.

2016. - №02. - С.88-91. – 4 с.

Український стоматологічний альманах

Функціональний стан жувальних м’язів у осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями

Біда О.В.

Забуга Ю.І.

2016 . - № 3 (том 2). – С. 27-31

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика

Особливості стану місцевого імунітету у пацієнтів з герпесвірусною інфекцією

Волосовець Т.М.

Дорошенко О.М.

Юнакова Н.М.

Дорошенко М.В.

Андрусенко  А.С.

2016. - 25/16, книга 2. Київ. -  С. 453-457

 

Современная стоматология,

 

Внутрішньоротове зварювання абатментів як спосіб стабілізації дентальних імплантатів з негайним навантаженням 

Павленко М.О, Кабанчук С. В.,

Першуков А. О.

2016, 2 випуск. – С. 80-82.

2015 р.

Современная. стоматология

Морфологічні особливостіфіброматозу ясен

 

Павленко О.В.

Сільченко В.П.

Бернадська Г.П.

Данько В.В.

2015. – № 3 (77). – C. 20–22

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика

Аналіз індексної оцінки стану тканин пародонту та ступеня деструкції кісткової тканини при фіброматозі ясен

Павленко О.В.,

Бернадська Г.П.

 Данько В.В

2015.- Вип. 23, кн.4. – С. 39 -46

Современная стоматология

Профілактика карієсу зубів у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини пубертатного віку

Павленко О.В.

 

Мельничук В.В.

3 (77). – 2015. – С. 56-61

Запорожский медицинский журнал

Особливості  деяких лабораторних показників  пацієнтів  при патології тканин пародонта, асоційованій із персистуючою герпесвірусною інфекцією

Фахове видання

Волосовець Т.М.

Дорошенко О.М.

Дорошенко М.В.

2015.-№2.-С 64- 70.

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика

Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

Юнакова Н.М.

Дорошенко М.В.

2015. - 24/1, книга 2. Київ. -   С. 493-497

 

Експериментальна і клінічна медицина

Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дорослих осіб із катаральним гінгівітом , генералізованим пародонтитом початкового та І ступеня, асоційованими із персистуючою герпесвірусною інфекцією

Дорошенко О.М.

 

Волосовець Т.М

2015, №1 (66) С. 178-183.

 

Современная стоматология

Вітамін D: метаболізм, функції, важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2

Мазур І.П.

 

Новошицький В.Є

2015. - № 4. – С. 51–54.

Вісник проблем біології і медицини

 

Проведення комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні метаболічного синдрому

Мазур І.П.

Гостєва З.В

2015. – Вип.2. – Т. 2(119). – С. 170 – 174.

 

ДентАрт

Ультразвуковой скейлинг в стоматологи

Мазур І.П.

Слободяник М.В

2015. - № 2. – с. 43 – 50

Український пульмонологічний журнал

Особливості клінічних проявів патологічних процесів пародонта у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Гуменюк М.І.

Мазур І.П.

Ігнатьєва В.І.

Харченко-Севрюкова Г.С.

Куц В.В.

2015. №1. – с.40 – 44. 

Современная стоматология

Оцінка факторів несприятливого перебігу генералізованого пародонтиту в пацієнтів з ревматоїдним артритом

Мазур І.П.

Білозецький І.І

– 2015. - № 1. – С.12 – 17

Астма та алергія

 

 

Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із патологічними процесами ротової порожнини

Гуменюк М.І.

Яшина Л.О.

 

Мазур І.П.

 

Ігнатьєва В.І.

Харченко-Севрюкова Г.С.

Куц В.В.

2015

 

 

Современная стоматология

Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в пародонтологии

Мазур И.П.

Ставская Д.М.

2015, №3. – С.  30 – 37

Современная стоматология

 

Особливості клінічних проявів патологічних процесів пародонта у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Журнал зареєстровано в наукометричній базі INDEXCOPERNICUS

Гуменюк М.І.

Мазур І.П.

Ігнатьєва В.І.

Харченко-Севрюкова Г.С.

Куц В.В.

2015, № 3

 

Новини стоматології

 

Особливості пародонтологічного статусу та місцевого імунітету ротової порожнини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Гуменюк М.І.

Яшина Л.О.

Мазур І.П.

Ігнатьєва В.І.

Матвієкно Ю.О.

Харченко-Севрюкова Г.С.

2015

 

Современная стоматология

Вітамін Д в патогенезі хвороб пародонта

Мазур І.П.

Новошицький В.Є

2015. - №        -  С.

Вісник проблем біології і медицини

 

Лабораторне дослідження втрат інтенсивності світлового потоку світлодіодних фотополімеризаторів у компомері та склоіономерному цементі

Удод А.А.

Гаджиева И. М

 Мороз Г. Б.

2015. – Вип. 1. – С. 315–318.

 

Сучасна стоматологія

Перспективи використання фотодинамічної терапії в лікуванні карієсу

Бургонський В.Г.

Миколайчук С. І.

№ 2 (76), 2015. – С.14-15.

Вісник проблем біології і медицини

Клінічні особливості шинування пацієнтів з генералізованим пародонти том I-II ступеня тяжкості, ускладнені зубощелепними деформаціями

Кочкіна Н.А.

Біда О.В.

Випуск2, том 2.-2015.- С.129-134

ДАК

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Показники мікроциркуляції тканин пародонта у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів рузного ступеня тяжкості, ускладненим бруксизмом

Біда В.І.

Струк В.І.

Біда О.В.

Сидоренко Т.Г.

24 (1). -  2015. – С. 471 - 476

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Дослідження функціонального стану жувальних м'язів у пацієнтів різних вікових груп із сагітальними аномаліями прикусу

Дорошенко О.М.

Лихота К.М.

Дорошенко М.В.

Біда О.В.

Вип. 24 (2). -  2015. – С. 58 - 63

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Оцінка оклюзійних співвідношень зубо-щелепної системи у пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу методом комп'ютерної оклюзіографії

Лихота К.М.

Вип. 24 (3). -  2015. – С. 43 - 49

Молодий вчений

Клінічна оцінка гігієни ротової порожнини при застосуванні індивідуально виготовленої міофункціональної апаратури в пацієнтів з постійним прикусом

Лихота К.М.

№  1(16) – 2015

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Оцінка ефективності проведеного ортодонтичного лікування у дорослих пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу за даними електронографічного дослідження функціонального стану жувальних м’язів

Лихота К.М.

24 (1). – 2015. – С. 550 - 555

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Економічні аспекти лікування зубощелепних аномалій прикусу

 

Лихота К.М.

24 (2). – 2015

 

 

Современная ортодонтия

Оценка возможности замещения  клыками латеральных резцов верхней челюсти при их агенезии

Лихота К.Н.

 

2015, № 01 (39). - С. 19 - 20

Современная ортодонтия

Особенности ортопедического лечения детей с дефектами зубного ряда во фронтальном участке

Лихота К.Н.

 

2015, № 02 (40). - С. 40 - 42

Современная ортодонтия

Механико-математичяеское моделирование лечения саггитальных зубочеслюстных аномалий с помощью эластопозиционеров

Лихота К.Н.

Тормахов Н.Н.

2015, № 03 (41). С. 49 - 51

Військова медицина України

Економічні аспекти лікування зубоальвеолярних форм сагітальних аномалій прикусу із використанням міофункціональної ортодонтичної апаратури

Лихота К.Н.

 

Том. 15. – 2. 2015. – С. 14-18

Зубной техник

Сравнительная характеристика технологий и материалов для изготовления керамических виниров (обзор литературы)

Ступницька О.М.

Чамата В.В.

№ 3. – 2015. – С. 70-73

Збірник наукових праць співробітників НМАПО               імені П. Л. Шупика. – Київ. -  24 (1). - 2015. – С. 529 - 534

Оцінка результатів електроодонто-метричних досліджень на етапах виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій  зубних протезів

Забуга Ю.І.

 24 (1). - 2015. – С. 529 - 534

Збірник наукових праць співробітників НМАПО               імені П. Л. Шупика

Результати ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами  твердих тканин вітальних зубів.

Забуга Ю.І.

24. - 2015.

 

Запорожский медицинский журнал

 

Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією

Волосовець Т.М.

Дорошенко О. М.

Дорошенко М.В.

2015.-№ 2 (89). -  С. 86 - 88.

 

Современная стоматология

Использование гигиенических комплексов на основе наносорбентов  для профілактики ослонений при дентальной имплантации

Сидельников П.В.

Скибицкий В.С.

2015.- № 2. – С. 100-102

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Особливості деяких   лабораторних показників у пацієнтів під час ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів

Дорошенко М.В.

24 (1). – С. 497 - 500

Современная стоматология

Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану незнімної ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат та абатменту методом кінцевих елементів       

Сіренко О. Ф.

2015. - № 4 (78). - С. 106.110

Новини стоматології: матеріали 3 Національного українського стоматологічного конгресу  «Стратегія розвитку в Україні»

Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану незнімної ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат та абатменту методом кінцевих елементів       

Сіренко О. Ф.

2015. - № 4  - С. 125

Современная стоматология

 Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження 

Дорошенко О. М.

Сіренко О.Ф.    

                            Дорошенко М.В.

Павленко М.О.

2015. - № 3 (77). - С. 98-101.

Современная стоматология

Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану незнімної ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат та абатменту методом кінцевих елементів /                      

Сіренко О.Ф.                                

2015. - № 4 (78).

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика

Огляд методики наноідентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів

Біда В.І.

Пальчиков А.В.

 

Пальчикова Г.В.

Палівода І.І.

Чорненький І.М.

Вип. 24 (5). Кн. 3. – 2015. – С. 24-28

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика

Профілометрія, як метод визначення мікротопографії поверхонь конструкційних матеріалів у ортопедичній стоматології

 

Біда В.І.

Пальчиков А.В.

Пальчикова Г.В.

Палівода І.І.

Чорненький І.М

2015 . - Вип. 24 (1). Київ. – 24 (3).  – С. 477 - 481

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Дослідження впливу штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів

Біда В.І.

 

Паливода І.І.

Пальчиков А.В.

Пальчикова Г.В.

2015. - 24 (2). -   С. 52 - 57

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Аналіз частоти персистенції вірусів сімейства Herpesviridae у пацієнтів із хронічними формами періодонтитів

Юнакова Н.М.

2015 . - 24 (2). -   С. 83 - 87

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Особенности клинического течения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта у лиц, страдающих сахарным диабетом

Колосова К.Ю.

24 (1). – С. 534 - 539

Стоматологічна наука і практика

Кровенаполнение сосудов альвеолярных отростков челюстей у лиц с интактными зубними рядами

Пехньо В. В.

№ 1-2 (6-7). – 2015. - С 19-22

Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал

Причины и проявления дезадаптации у больных со стоматологической патологией

Табачникова В.С.

Бургонский В.Г.

2015 р. – Т. 8. - № 3 (29). – С. 119-128

Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал

Психологическая кооррекция дезадаптации у стоматологических больных и ее профилактика

Табачникова В.С.

 

2015 р. – Т. 8. - № 4 (30). – С. 79-86

Статті у міжнародних виданнях

1

Osteoporosis International. Volume 27, Issue 1 Supplement

 

Evaluation of dental health in patients  with osteoporosis

 

Mazur. I.

Bilozetskyi I.

April 2016. Abstract WCO-IOF-ESCEO. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis And  Musculoskeletal  Diseases. Р. 745

2

Osteoporosis International. Volume 27, Issue 1 Supplement,

The level of 25(OH)D and alveolar bone loss patients  with chronic periodontitis

Mazur. I.

Novoshytskyy V.

April 2016. Abstract WCO-IOF-ESCEO. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis And  Musculoskeletal  Diseases. Р.1075

3

Revista Portuguesa de Endocrinologia

Bone metabolism and periodontal diseases

Iryna Mazur,

Maryanna Slobodyanik

June 2016. , Diabetes

e Metabolismo
Volume 11, Supplement 1, Pages 3-4

4

East Europen Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe

Роль иммунокорригирующей терапии в комплексном лечении больных с аллергическими реакциями на несьемные конструкции зубних протезов

Андрусенко А.С.

Бычкова Н.Г.

 

2016. – 2 (6)

 

2015 р.

1

 

Сравнительная характеристика технологий и материалов для изготовления керамических виниров

Ступницька О.М

Москва, 2015