Search

Трубка Ірина Олександрівна

Адреса електронної почти: kaf_sdv@ukr.net

Освіта: 1987 - закінчила  Острогожське медичне училище Вороніжської області за спеціальністю фельдшер,  диплом з відзнакою. У 1992 закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького, за спеціальністю «Стоматологія» (диплом із відзнакою). У 2012 році закінчила Національну академію державного управління при президентові України (диплом із відзнакою).

Кваліфікація: Лікар-стоматолог  терапевт вищої категорії, лікар-стоматолог дитячий першої категорії. Кандидат медичних наук з 2000, доцент з 2004. Магістр державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я». Віце-президент асоціації «Академія стоматологічного здоров’я».

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 25 років. Після закінчення інституту лікар-інтерн-стоматолог,  лікар – стоматолог терапевт  МСП № 1 м. Донецька.  Магістратура, аспірантура   кафедри терапевтичної стоматології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.  З 1999 року асистент, доцент кафедри пропедевтичної стоматології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. 2006-2010 рік доцент кафедри терапевтичної  стоматології, заступник декана, декан стоматологічного факультету Київського медичного університету Української асоціації народної медицини. 2010-2011 головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ України.  Виконує консультативно-лікувальну роботу в базових лікувальних установах кафедри. Впроваджує сучасні технології у практику профільних установ. Бере активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного семінару «Школи дитячого стоматолога», план роботи якого затверджений ДОЗ КМДА.

Наукова діяльність: У   2000 р. захистила    кандидатську дисертацію за темою «Реставрація депульпованих зубів мікрогібридними композиційними матеріалами». Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Клініко-експериментальне обґрунтування первинної профілактики карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку». Автор 7 деклараційних патентів України, 2 патентів на винахід,  98 публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях наукового та навчально-методичного характеру, 2 навчальних посібників,  5 інформаційних листів.

Викладацька діяльність: Загальний педагогічний стаж роботи – 17 років. З 2010 доцент кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика. Виконувала обов’язки завуча кафедри та куратора циклу Спеціалізація. З лютого 2016 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика.

 

САВИЧУК Наталія Олегівна – доктор медичних наук, професор, головний дитячий стоматолог МОЗ України, ДУОЗ м. Києва, президент Асоціації стоматологічного здоров'я та гігієнічного навчання, ДУОЗ м. Києва. Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика.

Працює на кафедрі з 1987 року.

Адреса електронної почти: kaf_sdv@ukr.net

Освіта: У 1971 році закінчила стоматологічний факультет Київського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту.

Кваліфікація: Лікар вищої категорії за фахом «Дитяча стоматологія», кандидат медичних наук з 1990 р., доцент кафедри стоматології дитячого віку Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика з 2001 р. Член Української ендодонтичної асоціації та асоціації «Академія стоматологічного здоров’я».  

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 46 років. Проходила професійне стажування в Україні, Польщі та Німеччині. Виконує консультативно-лікувальну роботу в базових лікувальних установах кафедри. Впроваджує сучасні технології у практику профільних установ. Бере активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного семінару «Школи дитячого стоматолога», план роботи якого затверджений Департаментом охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Наукова діяльність: Опублікувала понад 160 праць (з них – 125 наукового характеру), має 5 свідоцтв на винаходи, 17 рацпропозицій. Упродовж 15 років була відповідальним виконавцем наукової роботи кафедри. Основні напрямки наукових розробок: «Оцінка стоматологічного здоров’я дітей та методи його корекції», «Діагностика, лікування та профілактика карієсу зубів у дітей», «Сучасні методи ендодонтичного лікування зубів на етапах формування коренів».

Викладацька діяльність: Загальний педагогічний стаж роботи - 27 років. Виконувала обов’язки завуча кафедри та куратора циклів. Упродовж декількох років очолювала комісію з методичної роботи Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика. Має 37 публікацій навчально-методичного характеру, є співавтором навчального посібника «Дитяча стоматологія». Активно розробляє та оновлює навчальні програми та плани циклів з дитячої стоматології. Нагороджена пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО імені П.Л. Шупика за заслуги в галузі післядипломної освіти».

Додаткова інформація: Є лектором вітчизняних і міжнародних конгресів, симпозіумів і конференцій, нагороджувалась почесними грамотами та дипломами. Має досвід роботи головного та наукового редактора ряду фахових стоматологічних журналів і газет: «Ескулап-дентист», «Мой стоматолог», «Ендофайл», члена редакційної ради журналу «Современная стоматология». Видала дві власні поетичні збірки «Мелодії душі» (1990 р.) та «Нам власна совість мусить бути….» (2013 р.).

Вiкторiя Сергiiвна Стулiкова

Донецький державний медичний унiверситет iм. М.Горького, диплом з вiдзнакою у 2007 роцi

Загальна  стоматологiя - друга категорiя

Дитяча стоматологiя- перша категорiя

Кандидат медичних наук з 2018

Тема дисертацiйноi роботи: « Клiнiко-експериментальне обгрунтування лiкування пульпiту тимчасових зубiв сучасними ампутацiними методами»

Педагогiчний стаж 9 рокiв.

Асистент кафедри 3 2016 року, відповідальна за цикли тематичного удосконалення.

  

Адреса електронної почти: kaf_sdv@ukr.net 

Освіта: У 1994  році  закінчила стоматологічний факультет  Український державний медичний університет (УДМУ) імені О. О. Богомольця за фахом «лікар стоматолог».

з 1997 р - 2004 р.  працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології  Медичного інституту  Української асоціації народної медицини. 

На кафедрі стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика працює  з  2004р.

Кваліфікація: Лікар вищої категорії за фахом « Дитяча стоматологія», лікар першої категорії за фахом «Ортодонтія», кандидат медичних наук  з 2009 р., доцент кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика з 2012 р.

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 23 років. Проходила професійне стажування в Україні та Німетчина, Південна Корея, Сінгапур.

Виконує консультативно - діагностичну та лікувальну роботу на клінічних  базах  кафедри. Впроваджує сучасні технології  у практику профільних установ. Упродовж 7 років була відповідальною за лікувальну роботу кафедри.

Приймає активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного  семінару  «Школи дитячого  стоматолога», план роботи якого затверджений  Департаментом охорони здоров’я  Київської  міської державної адміністрації.

Наукова діяльність: У 2009 році. захистила дисертаційну роботу за темою: «Стан стоматологічного здоров’я у дітей з хронічним вірусним гепатитами та шляхи корекції». Опубліковано понад 34 статей, має 1 патент на корисну модель.

Викладацька  діяльність:  Загальний  педагогічний  стаж  роботи  -  21 рік. З 2014 року  виконує   обов’язки  завуча  кафедри  та  є  постійним  куратором циклу ПАЦ. Співавтор навчальних програм по інтернатурі, спеціалізації, стажуванню, передатестаційної підготовці та шести циклів ТУ за фахом "стоматологія дитячого віку, що затверджені МОЗ України або Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика. Також є співавтором комп’ютерної атестаційної програми за фахом «Стоматологія дитячого віку».

Додаткова інформація:  Є віце-президентом Асоціації стоматологічного  здоров’я»,  членом  Вченої  ради  ІС  НМАПО  імені  П.Л. Шупика, а також  секретарем  Експертної  проблемної  комісії  (ЕПК)  ІС  НМАПО  імені  П.Л. Шупика. Є лектором багатьох  вітчизняних і міжнародних конгресів, симпозіумів і конференцій.

 

Адреса електронної почти:  kaf_sdv@ukr.net

Освіта: Вища медична . У 1989 році закінчила  стоматологічний факультет Львівського ордена Дружби народів медичного  інституту  за спеціальності «лікар-стоматолог».

З 1998- 2000 року навчання в клінічній ординатурі у Львівському державному медичному університеті зі спеціальності «стоматологія ортопедична», 

з  2005 - 2008р.  працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології  Медичного інституту  Української асоціації народної медицини.  

На кафедрі стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика працює  з 2009р.

Кваліфікація: Лікар вищої категорії за фахом «Стоматологія ортопедична», лікар першої категорії за фахом «Дитяча стоматології», кандидат медичних наук  з 2011 р., доцент кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика з 2013 р.

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 29 років. Проходила професійне стажування в Україні та Польщі.

Виконує  лікувальну  та  консультативну роботу з лікарями-курсантами та інтернами  на клінічних  базах  кафедри.

 Приймає активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного  семінару  «Школи дитячого  стоматолога», план роботи якого затверджений  Департаментом охорони здоров’я  Київської  міської державної адміністрації.

Наукова діяльність:  У   2011 р. захистила    кандидатську дисертацію за темою: «Клініко-лабораторна характеристика основних стоматологічних захворювань та мікробної колонізації  порожнини рота у хворих на туберкульоз легень» за спеціальністю – 14.01.22 – стоматологія.    Опубліковано понад 26 праць. Упродовж 7 років є відповідальним виконавцем з наукової роботи кафедри, а також членом комісії з наукової роботи ІС НМАПО імені П.Л. Шупика.

Викладацька діяльність: Педагогічний стаж складає – 14 років. Виконує, понад 8 років обов’язки куратора циклу «Інтернатура».

Співавтор навчальних програм по інтернатурі, спеціалізації, стажуванню, передатестаційної підготовці та шести циклів ТУ за фахом "стоматологія дитячого віку, що затверджені МОЗ України або Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика. Також є співавтором комп’ютерної атестаційної програми за фахом «Стоматологія дитячого віку».

Додаткова інформація:  Є віце-президентом Асоціації стоматологічного  здоров’я»,  членом  Вченої  ради  ІС  НМАПО  імені  П.Л. Шупика.  Виступає  з  доповідями,  лекціями на   різних  вітчизняних і міжнародних конгресах, симпозіумах  і конференціях.