Search

Список наукових праць співробітників кафедри стоматології дитячого віку, опублікованих у 2008 році

 1. Антонова Н.М. Особливості сучасного клінічного перебігу гострого герпесу порожнини рота у дітей / Н.М. Антонова // Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2008. – Випуск 17. – Том 1. – С. 229-235.
 2. Бойченко Т.Е. Тетрадь к учебнику “Основы здоровья”: Учебн. пособ. для 2 кл. общеобразоват. учебн. заведений / Бойченко Т.Е., Коваль Н.С. – Изд. 2-е, доработ. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-738-4
 3. Бойченко Т.Е. Тетрадь к учебнику “Основы здоровья”: Учебн. пособ. для 4 кл. общеобразоват. учебн. заведений / Бойченко Т.Е., Коваль Н.С. – Изд. 2-е, доработ. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-742-1
 4. Бойченко Т.Е. Тетрадь к учебнику “Основы здоровья”: Учебн. пособ. для 3 кл. общеобразоват. учебн. заведений / Бойченко Т.Е., Коваль Н.С. – Изд. 2-е, доработ. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-740-7
 5. Бойченко Т.Є. Зошит до підручника “Основи здоров’я”: Навч. посібн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. – Вид. 2-е, доопрац. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-723-0
 6. Бойченко Т.Є. Зошит до підручника “Основи здоров’я”: Навч. посібн. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. – Вид. 2-е, доопрац. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-741-4
 7. Бойченко Т.Є. Зошит до підручника “Основи здоров’я”: Навч. посібн. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. – Вид. 2-е, доопрац. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-739-1
 8. Бойченко Т.Є. Зошит з основ здоров’я: 8 клас: Навч. посібн. / Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. – К.: Генеза, 2008. – 48 с. ISBN 978-966-504-866-4
 9. Бойченко Т.Є. Методичні рекомендації до проведення уроку з основ здоров’я у 6 класі “Особливості догляду за зубами і ротовою порожниною в підлітків”: Навчально-методичний посібник для вчителів / Т.Є. Бойченко. – К.: Прок-бізнес, 2008. – 44 с. ISBN 978-966-8381-.
 10. Бойченко Т.Є. Методологічні рівні функціонування категорії “профілактика” в дитячій стоматології / Т.Є. Бойченко // Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2008. – Випуск 17. – Том 1. – С. 452-458.
 11. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: підруч. [для 8 кл. загально освіт. навч. закл.] / Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. – К.: Генеза, 2008. – 160 с. ISBN 978-966-504-759-9
 12. Бойченко Т.Є. Особливості викладання предмета “Основи здоров’я” / Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, Н.С. Коваль // Основи здоров’я та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 7-8. – С. 20-22.
 13. Бойченко Т.Є. Урок здоров’я у школі / Т.Є. Бойченко // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 30–33.
 14. Бойченко Т.Є. Урок здоров’я у школі // Бойченко Т.Є. – Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 30–33.
 15. Гришина А.П. Профілактика зубочелюстных аномалій у детей / А.П. Гришина, А.А. Гурина, Е.А. Тищенко // Ескулап дентист. – 2008. – № 4. – С. 21-24.
 16. Клітинська О.В. Застосування  тест-системи Plague Indicator Kit (GC) у дітей з хронічними формами захворювань верхнього відділу травного каналу / О.В. Клітинська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 17. – Книга 3. – 2008. – С. 234-238.
 17. Клітинська О.В. Особливості проведення лікувально-профілактичних заходів препаратами фірми „VOCO” у дітей із хронічними гастритами на фоні рефлюксної хвороби / О.В. Клітинська // Современная стоматология. – 2008. – № 1. – С. 109-113.
 18. Корнієнко Л.В. Стоматологічні маркери ендогенної інтоксикації у дітей з хронічними вірусними гепатитами / Л.В. Корнієнко, О.В. П’янкова, Н.Є. Зайцева // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 17 – Книга 2. – 2008. – С.316-320.
 19. Корнієнко Л.В. Cтоматологічне здоров'я дітей з хронічними вірусним гепатитами – сучасний стан проблеми (огляд літератури) / Л.В. Корнієнко // Современная стоматология. – 2008. – № 3. – С.23-25.
 20. Корнієнко Л.В. Фактори ризику стоматологічних захворювань у дітей з хронічними ураженнями печінки / Л.В. Корнієнко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 17. – Книга 3. – 2008. – С.239-244.
 21. Парпалей Е.А. Будущей маме важно знать / Парпалей Е.А. // Мой стоматолог. – 2008. – №1. – С. 10-14.
 22. Парпалей Е.А. Использование нестероидных противовоспалительных средств при лечении стоматологических пациентов / Е.А. Парпалей // Эскулап Дентист. – 2008. – № 1-2. – С.32-35.
 23. Парпалей Е.А. История развития зубных щеток / Парпалей Е.А. // Эскулап Дентист. – 2008. – №3. – С. 22-33.
 24. Парпалей Е.А. Как выбрать стоматолога / Парпалей Е.К. // Эскулап Дентист. – 2007. – №3. – С. 20-23.
 25. Парпалей Е.А. Новые возможности реставрационного мономера светового отверждения “Ketac N100” / Е.А. Парпалей // Эскулап Дентист. – 2008. – № 1. – С.24-32.
 26. Парпалей Е.А. Первые зубы вашого малыша / Е.А. Парпалей // Мой стоматолог. – 2008. – № 1.– С. 16-19.
 27. Парпалей Е.А. Сказка о маленькой зубной щеточке / Е.А. Парпалей // Эскулап Дентист. – 2008. – №3. – С. 34-39.
 28. Парпалей К.А. Современные подходы к решению боли в стоматологии / Е.А. Парпалей // Эскулап Дентист. – 2008. – № 1. – С. 20-25.
 29. Парпалей Е.А. Жевательная резинка: Благо или зло / Е.А. Парпалей // Эскулап Дентист. – 2008. – № 1-2. – С. 36-37.
 30. Савичук Н.О. Лікувально-профілактичні заходи у дітей з хронічними гастродуоденітами на фоні порушення моторно-евакуаторної функції шлунку та їх ефективність / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська // Дентальні технології. – 2008. – № 2. – С. 28-31.
 31. Савичук Н.О. Ранжування основних ризиків формування стоматологічних захворювань у дітей з хронічними захворюваннями верхнього відділу травного каналу / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська, О.В. Пьянкова, Н.І. Надточій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 17. – Книга 2. – 2008. – С. 345-350.
 32. Савичук Н.О. Стан стоматологічного здоров'я у дітей з хронічними вірусними гепатитами / Н.О. Савичук, Л.В. Корнієнко // Дентальные технологии. – 2008. – № 2. – С.23-27.
 33. Савичук Н.О. Сучасний стан етіологічної ролі герпес вірусів у формуванні гострих форм уражень слизової оболонки порожнини рота / Н.О. Савичук, Н.М. Антонова // Дентальные технологии. – 2008. – № 1. – С. 12-13.
 34. Савичук Н.О. Эффективное лечение острого кариеса постоянных зубов у детей / Н.О. Савичук, Е.А. Парпалей, В.А. тимохина, Н.В. Стасюк, Л.Е. Поддубная, В.В. Ратушная // Эскулап Дентист. – 2007. – №3. – С. 41-46.
 35. Савичук Н.О. Вивчення властивостей ротової рідини з використанням тест-системи “GC Saliva-Check” у дітей з вадами слуху та порівняння їх з показниками здорових дітей / Н.О. Савичук, Н.Я. Поляник // Эскулап Дантист. – 2008. – № 3. – С. 38-43.
 36. Савичук Н.О. Результати дослідження стану біохімічних показників ротової рідини та мікроскопії зубної бляшки у дітей з вадами слуху / Н.О. Савичук, Н.Я. Поляник // Дентальные технологии. – 2008. – № 3. – С.36-39.
 37. Савичук Н.О. Стоматологічне здоров'я дітей, методологічні підходи та критерії оцінки / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська // Современная стоматология. 2008. – № 1. – С. 94-99.

 Список наукових праць співробітників кафедри стоматології дитячого віку, опублікованих у 2009 році

 1. Парпалей Е.К., Асланова А.Е., Власенко А.Н. Роль гигиенического обеспечения полости рта в повышении уровня стоматологического здоровья беременных женщин./ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції//«Інноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії»- 30-31 жовтня 2009 р.
 2. Парпалей Е.А. Oбоснование выбора метода эндодонтического лечения временных зубов у детей. // Тез. доп. конференции «Новітні технології в стоматології та щелепно-лицевої хірургії». – Харків, 2009. – с. 52-53
 3. Єрмакова Л.Г.Особливості клінічних проявів каріозної хвороби у хворих на туберкульоз легень/ Єрмакова Л.Г., Савичук Н.О//Современная стоматологія/-2009р.-Випуск№4.-С.-64-70.
 4. Марченко О.А. Фактории ризику формування та прогресування хронічного катарального гінгівіту у дітей / Марченко О.А.// Дентальные технологи/-2009р.
 5. Антонова Н.М. Особливості клінічного перебігу гострого герпесу порожнини рота в залежності від характеру етіологічного чинника та впливу факторів ризику/ Н.М. Антонова, Савичук Н.О // Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Випуск 17. – Том 1. – С. 229-235.
 6. Олійник О.Є. Моніторинг ерадикаційної ефективності у вивченні лікувально-профілактичного комплексу з використанням препарату «Валавір» ВАТ «Фармак» у дітей з хронічною рецидивуючою герпетичною інфекцією порожнини рота / О.Є. Олійник, О.В. П’янкова, Н.О. Савичук [та ін.] // Современная стоматология. – 2009. - №.3 (47) – С.63-69.
 7. О.Є. Олійник. Алгоритм комплексної терапії часто рецидивуючій форми герпесу шкіри навколоротової ділянки та слизової оболонки порожнини рота в дітей / Б.Г. Коган, Н.О. Савичук, О.Є. Олійник // Український журнал дерматології венерології косметології. – 2009. - №2(33). – С. 64-69.
 8. Савичук Н.О. Слизистая оболочка полости рта как часть лимфатической ткани, связанной со слизистыми оболочками: факторы локального (клеточного) иммунитета / Н.О. Савичук, О.Е. Олейник, О.В. Назар // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. - Полтава, 2009. – Т.9. – Випуск 3(27). – С. 211-215.
 9.  О.Є. Олійник. Слизистая оболочка полости рта как часть лимфатической ткани, связанной со слизистыми оболочками: факторы локального (гуморального) иммунитета / Н.О. Савичук, О.В. Назар, О.Е. Олейник // Проблеми екології та медицини. – Полтава, 2009. – Т.13. - №1-2. – С. 48-53.
 10. О.Є. Олійник. Алгоритм діагностики герпетичної інфекції, викликаної вірусом Епштейна-Барр / Н.О. Савичук, О.Є. Олійник. – Інформаційний лист №146-2009; заявл. опубл. 10.09.2009.
 11. О.Є. Олійник.  Критерії лабораторної діагностики та моніторингу хронічної рецидивуючої герпетичної інфекції порожнини рота та шкіри навколоротової ділянки / Н.О. Савичук, Г.В. Бекетова, О.В. Назар [та ін.]. - Інформаційний лист №145-2009; опубл. 10.09.2009.
 12. О.Є. Олійник. Критерії лікування хронічної рецидивуючої герпетичної інфекції порожнини рота та шкіри навколоротової ділянки у дітей / Н.О. Савичук, Г.В.Бекетова, О.В. Назар [та ін.]. - Інформаційний лист №156-2009; опубл. 10.07.2009.
 13. О.Є. Олійник. Деструктивно-запальні ураження слизової оболонки порожнини рота, викликані вірусом герпесу людини 6 типу; діагностика, лікування, моніторинг інфекції / Н.О. Савичук, О.В. Назар, О.Є. Оліник [та ін.]. -  Інформаційний лист №147-2009; опубл. 10.09.2009.

Список наукових праць співробітників кафедри стоматології дитячого віку, опублікованих у 2010 році

 1. Антонова Н.М., Савичук Н.О., П'янкова О.В. Особливості медичного використання препарату Флавозид для лікування гострого герпесу порожнини рота та профілактики рецидивів герпетичної інфекції. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2010р.-Випуск 19.-Книга 3.- 3 с.
 2. Антонова Н.М., Савичук Н.О., П'янкова О.В. Частота та розповсюдженість основних захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей різних вікових груп та їх профілактика.//До друку.
 3. Антонова Н.М., Савичук Н.О., П'янкова О.В. Особливості клінічного перебігу ГГПР у дітей в залежності від соматичної патології та характеру етіологічного чинника. // Український стоматологічний альманах. – 2010. – №2. – С.62.
 4. Єрмакова Л.Г., Савичук Н.О. Мікробна концепція розвитку стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень. // Современная стоматология. – 2010. –№3. – С.88–93.
 5. Єрмакова Л.Г., Савичук Н.О. Особливості патологічних змін губ та язика у хворих на туберкульоз легень. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2010р. – Випуск 19. –Книга 3. – С.368-374.
 6. Єрмакова Л.Г., Савичук Н.О. Особливості уражень тканин пародонту у хворих на туберкульоз легень.// Современная стоматология. – 2010. – №2. – С.57–62.
 7. Єрмакова Л.Г., Савичук Н.О. Оцінка стану гігієни порожнини рота у хворих на туберкульоз легень.// Дентальные технологии. – 2010. – №01. – С.14–19.
 8. Корниенко Л.В., Савичук Н.О., ТерещенкоВ.С., Качковский О.Н., Владимирова Л.И. Стоматологическая санация детей с использованием общего обезболевания в амбулаторних условиях. // Современная стоматология. – 2010. – №4. – 4 с.
 9. Марченко О.А.  Рейтинг значимості окремих факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонта у дітей шкільного віку. // Український стоматологічний альманах. – 2010. - №2. – С.96 – 97.
 10. Марченко О.А. Аномалії розвитку присінку та прикусу як фактори ризику формування хронічного катарального гінгівіту у дітей. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2010р. – Випуск 19. – Книга 3. – С.406-412
 11. Олійник О.Є., Коган Б.Г Діагностика та моніторинг рецидивуючого герпесу шкіри та слизових оболонок у пацієнтів із вторинною імунною недостатністю герпесвірусного ґенезу. // Тези доповідей ІІ (ІХ) З’їзду Української асоціації лікарівдерматовенерологів і косметологів (Одеса, 2010)Український журнал дерматології венерології косметології. – 2010. – № 3 (38). – С. 219 – 220.
 12. Олійник О.Є., Коган Б.Г. Діагностика, лікування та моніторинг рецидивуючого герпесу шкіри та слизових оболонок у пацієнтів із вторинною імунною недостатністю герпес вірусного ґенезу. // Журнал Дерматовенерології Косметології ім. М.О. Торсуєва. – 2010. – № 3-4 (22). – С. 25 – 29.
 13. Олійник О.Є., П’янкова О.В., Савичук Н.О. Особливості клінічного перебігу хронічної рецидивуючої герпетичної інфекції порожнини рота у дітей. // Современная педиатрия. – 2010. –  №1(29). – С.150-153.
 14. Олійник О.Є., Савичук Н.О. Фактори формування, рецидивування та прогресування рецидивуючого герпесу порожнини рота в дітей. // Здоров’я України – XXI сторіччя (педіатрія).-2010. - № 2. –  4 с.
 15. Олійник О.Є., Савичук Н.О., Коган Б.Г. Імунний статус і типи імунної відповіді пацієнтів при герпесвірусній інфекції слизових оболонок сечостатевого тракту та порожнини рота.// Тези доповідей ІІ (ІХ) З’їзду Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів (Одеса, 2010)Український журнал дерматології венерології косметології. – 2010. – № 3 (38). – С. 218.
 16. Олійник О.Є., Савичук Н.О., Коган Б.Г. Колонізаційна резистентність пацієнтів при моно- та асоційованій формах герпесвірусної інфекції слизових оболонок сечостатевого тракту та порожнини рота. // Тези доповідей ІІ (ІХ) З’їзду Української асоціації лікарівдерматовенерологів і косметологів (Одеса, 2010)Український журнал дерматології венерології косметології. – 2010. – № 3 (38). – С. 219.
 17. Олійник О.Є., Савичук Н.О., Коган Б.Г. Лікування рецидивуючого герпесу шкіри та слизових оболонок у пацієнтів із вторинною імунною недостатністю герпесвірусного ґенезу. // Тези доповідей ІІ (ІХ) З’їзду Української асоціації лікарівдерматовенерологів і косметологів (Одеса, 2010)Український журнал дерматології венерології косметології. – 2010. – № 3 (38). – С. 220 - 221.
 18.   Парпалей К.А., Савичук Н.О., Корниенко Л.В., Власенко А.Н., Бондаренко Л.В., Тимохина В.А., Стасюк Н.В., Поддубная Л.Е., Хованская М.А. Особенности стоматологического статуса и рекомендации по его корреккции у детей с заболеваниями крови. // Современная стоматология. – 2010. – №3. – С.93-95.
 19. Парпалей К.А., Шарапа Ю.В., Тимохина В.О., Стасюк Н.В., Піддубна Л.Ю. Застосування препаратів кальцію для збереження здоров’я пульпи. // Ендодонтист, 2010. – №1. – С.11-15.
 20. Поляник Н.Я., Савичук Н.О. Особливості та взаємообумовленість аномалій опірно-рухового апарату та зубощелепової системи дітей з вадами слуху в порівнянні із здоровими дітьми. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2010р. – Випуск 19. – Книга 3. – С. 425–436.

Список наукових праць співробітників кафедри стоматології дитячого віку, опублікованих у 2011 році 

 1. Антонова Н.М. Сучасні підходи до етіотропного лікування моно- та асоційованих форм гострого герпесу порожнини рота //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2011. – Випуск 20 – Книга 2. – С. 191-196.
 2. Антонова Н.М. Особливості частоти і розповсюдженості основних захворювань слизової оболонки порожнини рота  у дітей різних вікових груп  та їх профілактика // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2011. – Випуск 20 – Книга 1. – С. 505-512.
 3. Антонова Н.М., Гожа Н.В. Диференційовані  підходи до діагностики та лікування моно- та асоційованих форм гострого герпесу порожнини рота у дітей // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - 2012.- Випуск 21 - Книга 2. - С.78-86.
 4. Корнієнко Л.В Клітинська О.В. Psychological foundation of conduction the hygienical measures in the mouth among the population of Transcarpation region //International scientific Cjnference «Work ergonomics and its impact on Quality of Life Enhancement and Social Practice». – Prešovska universita, 25-26 may 2012. – С.96–98.
 5. Корнієнко Л.В. ВИЧ/СПИД: проявления в полости рта; нормативно-правовая база оказания стоматологической помощи (лекция) //Современная стоматология. – 2012. – №.5 – С. 72-79.
 6. Парпалей К.А. Особенности эндодонтической ирригации на этапах формирования корней постоянных зубов //Эндофайл – 2012.– № 1. – С. 13–19.
 7. Парпалей К.А. Аргументированный подход к выбору безопасных методов эндодонтической терапии временных зубов у детей //Эндодонтист. – 2011. – №1(5). – С. 27-29.
 8. Парпалей К.А., Сороченко Н.А., Рыбина А.В. Обоснование выбора внутриканальных средств для эндодонтического лечения постоянных зубов с несформированными корнями //Эндодонтист. – 2011.– № 2(6). –С. 19–23.
 9. Савичук Н.О. Кандидоз полости рта //Дента клуб. – 2011. –  №2(2). – С.61-63.
 10. Савичук Н.О. Лейкоплакия // Дента клуб. – 2011. – №1(1). – С.60-62.
 11. Савичук Н.О Місцевий імунітет слизової оболонки порожнини рота і фактори ризику формування та прогресування стоматологічних захворювань //Дента клуб. – 2011. – №6(6). – С.41-46.
 12. Савичук Н.О Сучасні підходи до профілактики карієсу у дітей //Дента клуб. – 2011. –№8(8). – С.46-55.
 13. Савичук Н.О. Клінічна фармакотерапія в стоматології. Імуномодулятори (частина І) //Дента-клуб.-2012.-№2 (13).-С.40-45.
 14. Савичук Н.О. Стан і перспективи розвитку  системи надання стоматологічної допомоги дитячому населенню м. Києва //Современная стоматология. – 2011. - № 4(58).- С. 148-153.
 15. Савичук Н.О., Pavlenko O., MazurI., Volosovets T. Preventiona of development of periodontal tissues inflammation //European symposium on predictive, preventive and personalized dentistry Russia, 2012.-P.79-83.
 16. Савичук Н.О., Антонова Н.М. Прогнозування перебігу та вибору методів лікування гострого герпесу порожнини рота //Дента клуб. – 2011. – №10(10). – С. 33-38.
 17. Савичук Н.О., Дзюба С.А,  Степененко Л.В.  Оценка стоматологического статуса детей с психоневрологическими   расстройствами //Современная стоматология. – 2011. - № 4(58).- С. 46-50.
 18. Савичук Н.О., Дзюба С.А. Особенности состояния твёрдых тканей зубов и факторов риска у детей с психоневрологическими и поведенческими расстройствами в зависимости от возраста //Дента клуб. - 2011. - №11(11). – С.36 – 38.
 19. Савичук Н.О., Дзюба С.А. Оценка состояния твёрдых тканей зубов у детей с психоневрологическими и поведенческими расстройствами в зависимости от возраста Розвиток наукових досліджень 2011 //Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції 28-30 листопада. – Полтава 2011. – С.62-64.
 20. Савичук Н.О., Дзюба С.А. Состояние гигиены полости рта у детей с психическими и поведенческими расстройствами //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Випуск 21. - Книга 2.- 2012.- С.183-189.
 21. Савичук Н.О., Єрмакова Л.Г. Особливості ураження слизової оболонки порожнини рота у хворих на туберкульоз легень //Современная стоматология. – 2011. - № 2. – С. 62 - 64.
 22. Савичук Н.О. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота (частина 1) //Современная стоматология. –2011. –№2(56). – С. 58-61.
 23. Савичук Н.О. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота (частина 2) //Современная стоматология. – 2011. – № 3(57). – С. 87-91.

 Список наукових праць співробітників кафедри стоматології дитячого віку, опублікованих у 2012 році

 1. Савичук Н.О., Корнієнко Л.В., Клітинська О.В., Пьянкова О.В. Вплив соматичних факторів ризику на формування стоматологічної патології у дітей з хронічними захворюваннями травної системи. Лікувально-профілактичні заходи //Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика.- Випуск 21. - Книга 2.– 2012. – С.187–193.
 2. Савичук Н.О., Корнієнко Л.В., Сафронова Л.А. Корекція порушень стану колонізаційної резистентності порожнини рота у дітей з хронічними вірусними гепатитами //Современная стоматология. – 2012. – №.4 – С. 93-99.
 3. Савичук Н.О., Марченко О.А. Застосування фотодинамічної терапії для лікування запальних захворювань пародонта у дітей //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Випуск 21. - Книга 2.-2012.- С.194-202.
 4. Савичук Н.О., Парпалей К.А. Возможности эфективного использования глубокого фторирования при лечении кариеса временных Зубов //Современная  стоматология. – № 3. – 2012. – С. 91– 94.
 5. Савичук Н.О., Парпалей К.А.Бондаренко Л.В., Тимохина В.А., Тетруева Н.А., Хаванская М.А., Поддубная Л.Е., Стасюк Н.В., Ратушна В.В., Сороченко Н.А., Власенко А.Н., Дзюба С.А., Гожа Н.В. Стоматологический статус детей с врожденными         пороками развития челюстно-лицевой области //Современная  стоматология – № 5. – 2012. – С. 82– 85.
 6. Савичук Н.О., Романченко І.М. Дослідження патологічних процесів твердих тканин зубів і слизової оболонки порожнини рота у ВІЛ-інфікованих дітей в період антиретровірусної терапії //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Випуск 21.- Книга 2.- 2012.- С.202-208.
 7. Савичук Н.О., Савичук А.В. Микроэкология полости рта, дисбактериоз и пути его коррекции //Consilium Medicum Ukraina.-2012.-Том 6.- №1.-Р.1-3.
 8. Савичук Н.О., Савичук А.В., Пьянкова А.В. Основание фамакотерапии заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей //Consilium Medicum Ukraina.- 2012.-Том 6.- №5. - Р.2-7.
 9. Савичук Н.О. Парпалей К.А., Чепинська Л.В., Бондаренко Л.В., Тимохина В.А., Стасюк Н.В., Піддубная Л.Е., Ратушна В.В. Герметизация фиссур стеклоиономерными цементами – надёжный метод профілактики окклюзионного кариеса //Современная стоматология. – 2011. – №3(57). – С.104-111.
 10. Трубка І.О., Волосовець О.П., Кочет  О.М., Петрашенко П.Р., Єльчиць Т.В., Русняк В.А., Шевчук І.І. Аналіз результативності наукової діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров΄я України //Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2011 рік: [монографія] / за ред. Р.В. Богатирьова .-К., 2012.-544 с.
 11. Трубка І.О., Волосовець О.П., Кочет О.., Петрашенко П.Р., Єльчиць Т.В., Шевчук І.І. Аналіз результативності наукової діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров΄я України //Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік: [монографія] / за ред. О.В. Аніщенко .-К., 2011.-544 с. (20-42).
 12. Трубка І.О., Дементьєва О.В., Кокарь О.О. Лікування катарального гінгівіту з використанням антигомотоксичної терапії //Патологія.- 2010, Т.7.-№1.-С.105-106.
 13. Трубка І.О., Дементьєва О.В., Кокарь О.О., Зідрашко Г.А. Упровадження ефективних форм, методів і сучасних технологій навчання на кафедрі стоматології //Український стоматологічний альманах.- №3.-2011.- С.22-23.
 14. Трубка І.О., Кокарь О.О., Дементьєва О.В. Лікування генералізованого катарального гінгівіту із застосуванням препаратів на основі хлоргексидину //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Випуск 21. - Книга 2.- 2012.- С.126-130.
 15. Трубка І.О., Кочет О.М., Петрашенко П.Р., Єльчиць Т.В., Шевчук І.І., Збітнєва С.В Результати наукового супроводу виконання міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки науковими установами МОЗ України у 2010 році //Україна. Здоров’я нації.- №3 (19).- 2011.- С.7-13.
 16. Трубка І.О., Поживілова О.В., Дудка В.В Науковий супровід реформування  системи охорони здоров’я України: стан і тенденції розвитку (огляд літературних джерел)// Економіка та держава.- №2.- 2012.- С. 120-124.

ПЕРЕЛІК

Наукових та навчально-методичних праць співробітників кафедри стоматології дитячого віку

Інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика опублікованих  у  2014- 2017 році

Монографія: Савичук Н.О.Будова та функції жувального апарату людини:навч.пос.для студ.стомат.ф-тів вищ.навч.закл.,зубн.гіг.мед.коледжів/ Н.О. Савичук, О.В. Клітинська , Ю.О.Мочалов , П.Джупа - Ужгород:  ПРАТ «Видавництво «Закарпаття»», 2014.- 112с.

Методичні рекомендації

Клименко В.І., Трубка І.О., Смірнова І.В. Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку (152.15/408.15).- Київ 2015.-32 с.

Публікації

 1. Савичук Н.О. Принципи надання стоматологічної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки на етапах лікування та реабілітації/Савичук Н.О., доц. Парпалей К.А,  доц. Трубка І.О., Тимохіна В.О., доц. Корнієнко Л.В, Сороченко Н.О.//Вісник проблем біології і медицини.-Випуск 2.- том 2 (119).-2015.- С.206-211.
 2. Савичук Н.О.Комплексний підхід до стоматологічної реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки /Савичук Н.О., Корнієнко Л.В., Трубка І.О. , Парпалей К.А. , Єрмакова Л.Г // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика .- Випуск 23, Книга 1.- 2014.-С. 370-379.
 3. Савичук Н. О. Дизбиоз и воспаление в комплексной терапии хронического генерализованного катарального гингивита у детей школьного возраста / Н. О. Савичук, О. А. Марченко // Соврем. стоматология. – 2015. – № 3.(77) – С. 46– 50.
 4. Трубка І.О.  Експериментальна модель відтворення карієсу на тваринах/ І.О. Трубка, Н.О. Савичук// Вісник проблем біології і медицини.-Випуск 3.- том 1 (122).- 2015.-С.380-384.
 5. Трубка І.О.  Спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі  /І.О. Трубка, Савичук Н.О. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика .- Випуск 24, Книга 1.- 2015.-С. 370-379.
 6. Єрмакова Л.Г. Чинники ризику формування та прогресування стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика .- Випуск 24, Книга 1.- 2015.-С. 370-379.
 7. Єрмакова Л.Г. Визначення  Mycobacterium tuberculosis  у біотопах порожнини рота у хворих на туберкульоз легень/ Єрмакова Л.Г.// Український науково-практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини».-2015.- Випуск 2, том 2(119).- С.92-96.
 8. Єрмакова Л.Г. Особливості клінічних проявів стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень /Єрмакова Л.Г./ /Український науково-практичний журнал «Современная стоматология». – 2015. - № 2(76).-С.16-20.
 9. Єрмакова Л.Г. Cимптомокомплекс стоматологічних  захворювань у хворих на туберкульоз легень /Єрмакова Л.Г.// Галицький вісник.-2015.-№ 2.-С.28-31.
 10. Єрмакова Л.Г. Стан гігієни порожнини рота і тканин пародонта у хворих на туберкульоз легень/ Єрмакова Л.Г.// Український науково-практичний журнал «Туберкульоз,легеневі хвороби, ВІЛ – інфекція». - 2014.-№4 (19).- С. 64 – 72.
 11. Єрмакова Л.Г. Мікробна концепція розвитку стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень/ Єрмакова Л.Г.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології інфекційного контролю:дезінфекція,стерилізація, моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональне використання антимікробних препаратів, антимікробна резистентність».- 2015.- С.143-147.
 12. Сороченко Н.О. Стоматологічний статус дітей із дистрофічним спадковим бульозним  епідермолізом/ Н.О. Сороченко//ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена – кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука: тези докладів, 27 – 29 квітня 2015р., м. Тернопіль. – 2015. – С. 252.
 13.  Мазур І.П. Проведення комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні метаболічного синдрому/ Мазур І.П., Гостєва З.В.//Вісник проблем біології і медицини.-Випуск 2.- том 2 (119).- С.170-175.
 14. Savichuk N. Prevention of dental caries: trends and treatment /N. Savichuk, I. Trubka, L. Kornienko, Z. Hostieva, L. Ermacova /Intermedical journal (vol 2)/2014.-р.49-53.
 15. I. Mazur. Principles of examination and treatment plan in patients with periodontal diseases secondary to metabolic syndrome/ Z. Hostieva, I. Trubka/ Intermedical journal (vol 2) / 2014.-р.45-48.
 16. Klitynska O.V. Monitoring of changes in biophysical studies of oral fluids and oral health in children of primary school age with multiple caries after secondary prevention /O.V. Klitynska, Y. A. Mukhina, V.Z.Rozlutska, I. Trubka/Intermedical journal. (V.II) 4.- 2015. –р.16-19
 17. Кочет О.М. Основні результати наукової діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних(фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я у 2014 році/ Кочет О.М., Петршенко П.Р.,Шевчук І.І.,Трубка І.О., Уваренко С.В.// Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Суспільство і медицина: діалог в умовах євроінтеграції».-Полтава.-2015.-с.56-59.
 18. Кочет О.М. Науково-практичні проблеми інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я/ Кочет О.М., Петршенко П.Р.,Шевчук І.І.,Трубка І.О., Уваренко С.В.// Матеріали науково-практичної конференції «Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин».-Онкология.-т.17.-№3 (65).-2015.-с.188.
 19. Гуща С.Г. Ефективність застосування «Магнієвої олії» (магнієвмісного преформованого засобу Полтавського бішофіту) у тварин з експериментальним арторозом/ С.Г. Гуща, К.Д. Бабов, Ю.П. Бонда, Б.А. Насібуллін, І.О. Трубка, // Вісник проблем біології і медицини.-Випуск 4.- том 21 (125).- 2015.-С.138-143.
 20. Білоклицька Г.Ф. Моніторінг інноваційного забезпечення за напрямом «Стоматологія» у сфері охорони здоров’я України за 2009-2014 роки/ Г.Ф. Білоклицька, А.Є. Горбань, Л.І. Закрутько, О.М. Дзюба, Л.Г. Білан, І.О. Трубка// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2015.-№3 (65).-С.49-53.
 21.   Савичук Н.О. Прояви спадкового бульозного епідермолізу в порожнині рота у дітей / Н.О. Савичук, Н.О. Сороченко // Збірник наукових праць співробітників  НМАПО імені П.Л. Шупика, 2015. – Випуск 24(4). – С. 403-411.
 22. Сороченко Н.О. Стоматологічний статус дітей із дистрофічним спадковим бульозним епідермолізом / Н.О. Сороченко // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена – кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука: тези докладів, 27 – 29 квітня 2015р., м. Тернопіль. – 2015. – С. 252.
 23. Сороченко Н.О. Особенности стоматологического статуса детей с основными подтипами наследственного буллезного эпидермолиза / Н.О. Сороченко // Актуальные проблемы современной медицины и фармации–2015: тезисы докладов 69–ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 15-17 апреля 2015 г., г. Минск. – 2015. – С. 238.
 24. Савичук Н.О., Сороченко Н.О., П’янкова О.В. Стан слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ у дітей, хворих на дистрофічний бульозний епідермоліз / Н.О. Савичук, Н.О. Сороченко, О.В. П’янкова  // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія.  - №1-2(3), - Київ, 2016. – С. 28-31.
 25. Савичук Н.О., Дерев’янко Л.А., Сороченко Н.О. Випадок дистрофічного бульозного епідермолізу з ураженням слизової оболонки порожнини рота / Н.О Савичук., Л.А. Дерев’янко, Н.О. Сороченко, І.В. Гедеон // Современная стоматология. - №1, 2016. – С. 50-52.
 26. Сороченко Н.О. Фактори ризику розвитку карієсу у дітей із рецесивним дистрофічним бульозним епідермолізом / Н.О. Сороченко // Хист, - 2016, Вип. 18. – С. 528.
 27. Савичук Н.О., Сороченко Н.О., П’янкова О.В. Чинники ризику розвитку стоматологічних захворювань у дітей з дистрофічним бульозним епідермолізом / Н.О. Савичук, Н.О. Сороченко, О.В. П’янкова // East European Scientific Journal. –№8(2). – 2016. – С. 102-104.
 28. Сороченко Н.О. Фактори ризику розвитку захворювань тканин пародонту у дітей із рецесивним дистрофічним бульозним епідермолізом / Н.О. Сороченко // Збірник матеріалів ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, 2016. – С. 239.
 29. Трубка И.А., Савичук Н.О. Обоснование использования пробиотика, содержащего Lactobacillus reuteri,  при экспериментальном кариесе у крыс /И. А. Трубка, Н.О. Савичук// Рецепт.-2016.- том 19.- № 3.-С.322-328.
 30. Савичук Н.О.  Коррекция микроэкологических нарушений как составляющая лечебно-профилактических мероприятий у детей  с хроническим генерализованным катаральным гингивитом/Н.О. Савичук, И.А.Трубка, О.А. Марченко// Стоматология. Эстетика. Инновации.-2017.-том1.-№1.-87-95.
 31. Трубка И.А. «Здоровая улыбка наших детей» – проект, который принес радость и стоматологам, и пациентам/ И.А. Трубка, Н.О. Савичук, З.В. Гостева, Л.Г. Ермакова, Л.В. Корниенко, И. Р. Циганко, В.С. Стуликова// Дент-Арт.-№3.-2017.-С.59-63.
 32. Основні результати наукової та інноваційної діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти МОЗ України /Дудник С.В., Слабкий Г.О., Петрашенко П.Р.,  Олексіна Н.О., Волосовець О.П., Кочет О.М., Трубка І.О.,  Уваренко С.В., Шевчук І.І.// Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – с.299-343.
 33. Трубка И.А. Экспериментальная модель воспроизведение кариеса и гингивита у животных / И.А.Трубка, Н.О. Савичук,С.Г. Гуща, А.Я. Олешко // Стоматология. Эстетика. Инновации.-2017.-том1.-№2.-244-251.
 34. Парпалей К.А. Применение текучего композита sdr™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков //Е. А. Парпалей, И. А. Трубка, Н. А. Сороченко, Л. В. Корниенко, Л. В. Бондаренко, В. А. Тимохина, М. А. Хаванская, Т. А. Тимохина, Н. В. Стасюк, В. В. Ратушна, В. В. Крутых/ Проблеми безперервної медичної освіти та науки. — № 3 — 2017.-65-69.
 35. Гуща С.Г. Дослідження впливу середньомінералізованої хлоридної натрієвої мінеральної води для корекції порушень функціонального стану нирок щурів з експериментальним дістресом // С.Г. Гуща, Б.А. Насібуллін, І.О. Трубка, А.А. Крокос, Т.В.  Могилевська/ВОДА: ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ.-  № 1-4(5), 2017.-с.54-58.
 36. Sergey Gushcha, Boris Nasibullin, Alexander Plakida, Irina Trubka, Veronika Volyanskaya, Nikolay Kalinichenko, Irina Balashova. Comprehensive Assessment of Functional Changes in the Organism of Healthy Rats in External and Internal Use of Silicone LowMineralized Mineral Water. European Journal of Clinical and Biomedical Sciences. Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 1-5.  doi: 10.11648/j.ejcbs.20180401.11 Published: January 19, 2018
 37. Трубка І. О. Дослідження впливу мінеральних вод  з вітаміном д3 на біохімічні показники у  щурів з експериментальним карієсом/ Вісник проблем біології і медицини.-Випуск 1.- том 1 (142).- 2018.-С.380-383.