Search

Адреса проведення: вул. Пимоненка, 10-а, перший поверх, кафедра стоматології дитячого віку

Контактні дані: старш. лаб. кафедри Тімуш Альона Анатоліївна (+38044 482 36 74, kaf_sdv@ukr.net)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Виконання робочого плану у PDF


Мета вивчення курсу

підготовка лікарів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча стоматологія» в руслі сучасних освітніх стандартів.


Опис курсу, його структура

Зміст навчальної програми охоплює весь обсяг необхідних теоретичних знань, умінь і практичних навичок, визначених для підготовки лікаря-спеціаліста з дитячої стоматології: ознайомлення з напрямком розвитку дитячої стоматології на сучасному етапі, з основами нормативно-правової бази, сучасними методами діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей.

Основні розділи:

 1. Організація стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань у дітей
 2. Діагностика хвороб органів порожнини рота у дітей
 3. Знеболення в стоматології дитячого віку
 4. Діагностика та допомога при невідкладних станах
 5. Карієс і некаріозні ураження зубів. Діагностика, лікування та профілактика
 6. Хвороби пульпи і періодонта
 7. Сучасні пломбувальні матеріали для дитячої стоматологічної практики
 8. Захворювання слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта у дітей
 9. Основні хірургічні стоматологічні захворювання у дітей
 10. Зубощелепні аномалії. Деякі питання ортодонтії

 

Заплановані види активності

Підготовка та презентація курсових проектів, робота в «малих групах», пошук шляхів вирішення складних  клінічних ситуацій, аудиторне та самостійне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій і матеріалів освітнього процесу.


Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Необхідний обсяг знань у сфері дитячої стоматології, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки та приймати компетентні рішення;
 • Оволодіє практичними навичками діагностичних досліджень у сфері стоматологічних захворювань, у тому числі й визначення провідних факторів їх ризику;
 • Оволодіє практичними навичками щодо використання сучасних методів лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей;
 • Оволодіє практичними навичками діагностики невідкладних станів, що можуть виникати на стоматологічному прийомі, методами щодо їх попередження та усунення.


Види навчальної діяльності 

 • теоретична (21%)
 • практична (65%)
 • індивідуальна робота (14%)

Слухачам, які виконали навчальну програму, видається сертифікат встановленого зразку про присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Дитяча стоматологія».


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Алгоритмы организации оказания амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи /под ред. Чл.-корр. АМН Украины, проф. Косенко К.Н. – М.: Медицинская книга, 2008. – 572с.
 2. Бараньска-Гаховска М. Эндодонтия подросткового и взрослого возраста. Перевод с польск. – Львов: ГалДент, 2011. – 496 с.
 3. Детская стоматология /Ричард Р. Велбери, Монти С. Даггал, под. ред.  Л.П. Кисельниковой . – «ГЭОТАР-Медиа», 2013. –  456 с.
 4. Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология: Национальное руководство / В.К. Леонтьев, Л.П. Кисельникова. – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 810 с.
 5. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник  / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 6. Терапевтическая стоматология детского возраста  /под. ред. Л.А. Хоменко, Л.П.Кисельникова. – К: Книга-Плюс, 2013.  – 864 с.