Search

 

Асистент кафедри;

Тема дисертації: «Роль імунних, запальних, метаболічних факторів в клініко - патогенетичній гетерогенності у хворих на подагру з супутньою дисліпідемією та ураженням гепатобіліарної системи».