Search

Клінічні ординатори, аспіранти 2-х форм навчання (очна денна та заочна), регулярно відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

На клінічних базах кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги викладачі, аспіранти та клінічні ординатори на регулярній основі проводять навчальні заходи (лекції, бесіди, тренінги) для населення, у яких розглядають актуальні питання профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (наприклад, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, тютюнопаління корекція способу життя тощо).

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують рівень своєї кваліфікації, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.