Search

Клінічні ординатори, аспіранти 2-х форм навчання (очна денна та заочна), регулярно відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

На клінічних базах кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги викладачі, аспіранти та клінічні ординатори на регулярній основі проводять навчальні заходи (лекції, бесіди, тренінги) для населення, у яких розглядають актуальні питання профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (наприклад, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, тютюнопаління корекція способу життя тощо).

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують рівень своєї кваліфікації, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

На кафедрі проводяться такі цикли:

1. Спеціалізація (інтернатура) для випускників вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»

2. Передатестаційні цикли зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»

3. Цикли стажування для лікарів, що підтверджують звання лікаря – спеціаліста за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»

4. Цикл ТУ «ЕКГ-діагностика в практиці сімейного лікаря». 

5. Цикл ТУ «Ведення фізіологічної вагітності»

6. Цикл ТУ «Медико-психологічний супровід при наданні геріатричної допомоги в практиці сімейного лікаря»

7. Цикл ТУ «Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю»

8. Цикл ТУ «Консультування та тестування на ВІЛ для сімейних лікарів»

9. Цикл ТУ «Основні заходи з профілактики НІЗ на первинному рівні медичної допомоги»

10. Цикл ТУ «Фармакотерапія хворих на ЦД, тип ІІ»

11. Цикл ТУ «Мультидисциплінарні аспекти роботи лікаря ЗПСМ»

12. Цикл ТУ «Сучасні підходи до надання ефективної допомоги при вагітності та народженні дитини»

13. Цикл ТУ «Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря»

14. Цикл ТУ «Курація пацієнта з депресією в загальній лікарській практиці»

15. Цикл ТУ «Вакцинація в практиці сімейного лікаря»

16. Цикл ТУ «Планування сім’ї»

17. Цикл ТУ «Синдром червоного ока, діагностика та надання медичної допомоги на первинному рівні»

18. Цикл ТУ «Навички викладання спеціальності на заочній базі стажування інтернів сімейних лікарів»

19. Цикл ТУ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря»

20. Цикл ТУ «Застосування лікарем мотиваційної складової для досягнення прихильності пацієнта до лікування»

21. Цикл ТУ «Міастенія, міастенічні та міастеноподібні синдроми в практиці лікарів першої та другої ланок медичної допомоги»

22. Цикл ТУ «Вегетативні розлади в практиці сімейного лікаря»

23. Цикл ТУ «Геморагічний синдром в практиці сімейного лікаря»

24. Цикл ТУ «Артеріальна гіпертензія в різних клінічних ситуаціях в практиці сімейного лікаря»

25. Цикл ТУ «Роль лікаря первинного рівня медичної допомоги при веденні випадку туберкульозу»

26. Цикл ТУ «Антибіотикотерапія в практиці сімейного лікаря»

Крім того, на кафедрі здійснюється підготовка кадрів у таких формах навчання як магістратура, клінічна ординатура, аспірантура як громадян України, так і інших країн. В теперішній час проходять навчання клінічні ординатори та аспіранти.