Search

 

БАЦЮРА Ганна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 1999 р. закінчила з відзнакою I медичний факультет КДМУ імені С. І. Георгієвського, спеціальність – «Лікувальна справа».

В 1999 − 2000 рр. пройшла інтернатуру за фахом «Інфекційні хвороби» (кафедра інфекційних хвороб КДМУ імені С. І. Георгієвського).

В 2000 − 2002 рр. навчалась в клінічні ординатурі за фахом «Інфекційні хвороби» в КДМУ С. І. Георгієвського.

В 2002 – 2013 рр. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб КДМУ імені С. І. Георгієвського.

В 2008 − 2012 рр. навчалась в аспірантурі ДУ «Інститута епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України».

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Клінічна характеристика і специфічна лабораторна діагностика хвороби Лайма в Криму» зі спеціальності 14.01.13 – “Інфекційні хвороби”. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Федорченко С. В.

З 2013 р. асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

З 2015 р. доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Соавтор 57 науково-методичних публікацій, 3 навчально-методичних посібників та 1 інформаційного листа. 

Лікар-інфекціоніст вищої категорії.

Приймала участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів у Австрії, Великобританії, Італії.

Пройшла спеціалізацію з інфекційних хвороб у Віденському медичному університеті (Австрія, 2009).  Підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення, науково-практичних конференціях та семінарах, в тому числі, міжнародних з питань актуальних інфекційних хвороб, сімейної медицини, гомадського здоров'я.

Також є дійсним членом Європейської спілки клінічної мікробіології та інфекційних хвороб та Асоціації інфекціоністів України. Приймає участь у розробці медико-технологічних документів.

Напрям наукової роботи − кліщові інфекції, зокрема хвороба Лайма. ВІЛ-інфекція. Розробка профілактичних, діагностично-лікувальних напрямів надання інфекційної  допомоги на первинному рівні.