Search

Підручники, посібники, монографії

 1. Матюха Л. Ф. Репродуктивне здоров’я чоловіків : посіб. для лікарів загальної практики – сімейних лікарів / Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, В. І. Кривенок. – К., 2004. – 88 с.
 2. Акушерство і гінекологія. Підручник для сімейних лікарів: Під ред. Мазорчука Б.Ф., Жученко П.Г. В 2-х т.- К.: Видавничий центр "Просвіта", 2005 - Т. 1. – 448 с. К.: “Землевпорядний вісник“, 2007- Т.2 -
 3. Матюха Л. Ф. Сучасний стан амбулаторно-поліклінічної допомоги. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, Н. Ю. Кондратюк, О. О. Шпита // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2007 р. / під ред. В. М. Князевича. – К., 2008. – С. 73–79.
 4. Первинна медико-санітарна допомога на засадах сімейної медицини / Н. П. Кризина, Л. Ф. Матюха, З. Г. Крушинська, Н. Ю. Кондратюк, В. Г. Слабкий // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 р. / під ред. З. М. Митника. – К., 2010. – С. 173–182. (Особисто здобувачеві належить збір і аналіз статистичного матеріалу, написання тексту розділу)
 5. Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина / З. М. Митник, Г. О. Слабкий, Н. П. Кризина, Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. В. Шевченко, О. С. Коваленко, В. Г. Слабкий. – К., 2010. – 404 с. (Особисто здобувачеві належить ідея написання монографії, збір інформації, участь у написанні тексту).
 6. Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області / ред. кол. : І. М. Шурма, О. В. Галацан, Ю. В. Сороколат, Г. М. Сіроштан, Б. С. Федак, О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, А. В. Кабачна, І. І. Парфьонова, О. Г. Рогова, Л. Ф. Матюха, О. Г. Кабачний, В. Н. Остапенко, Е. В. Шелакова, О. М. Зайцев, Т. А. Пліс, І. М. Ліповецька ; за ред. І. М. Шурми. – Х., 2011. – Вип. 1. – 72 с. 

Методичні рекомендації

 1. Основні показники розвитку сімейної медицини в Україні 2007 рік. Ситуаційний аналіз : метод. рекомендації / розроб. : Л. Ф. Матюха, Н. П. Кризина, Н. Ю. Кондратюк, М. В. Шемечко, І. І. Степанова. – К., 2008. – 20 с.
 2. Науково обґрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики – сімейного лікаря з позиції компетентнісного підходу : метод. рекомендації / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, В. Г. Слабкий, М. В. Олійник. – К., 2010. – 28 с.
 3. Оптимізація первинної медико-санітарної допомоги населенню України : метод. рекомендації / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюха, В. Г. Слабкий, Л. В. Полікова. – К., 2010. – 25 с.
 4. Мнушко З. М. Фармакоекономічні підходи до фармакотерапії невідкладних станів на догоспітальному етапі в умовах впровадження сімейної медицини : метод. рекомендації / З. М. Мнушко, О. Г. Кабачний, Л. Ф. Матюха. – К., 2010. – 22 с.
 5. Розробка плану оптимізації первинної медико-санітарної допомоги на рівні адміністративного району : метод. рекомендації / В. А. Одринський, Л. Ф. Матюха, З. В. Лашкул [та ін.]. – К., 2010. – 32 с.
 6. Оцінка ефективності організації надання первинної медико-санітарної допомоги : метод. рекомендації / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, Г. О. Слабкий [та ін.]. – К., 2011. – 48 с.
 7. Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях : метод. рекомендації / Л. Ф. Матюха, В. М. Лехан, Н. Г. Гойда [та ін.]. – К., 2011. – 43 с.;
 8. Авторські свідоцтва №34157 і №34161 (2010 р.).

Деякі публікації

 1. Олійник М. В. Клінічна гетерогенність НLA-В27-позитивних реактивних артритів / М. В. Олійник, Л. Ф. Матюха, А. Г. Дубкова // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика.– К., 2005.– Вип. 14, кн. 2. – С. 71–75.
 2. Матюха Л. Ф. Планирование семьи и гормональная контрацепция – новый взгляд на изученные вопросы. Роль семейного врача / Л. Ф. Матюха, А. В. Горбенко // Сімейна медицина. – 2005. – № 1. – С. 21–27.
 3. Упровадження нового принципу післядипломного навчання сімейних лікарів в регіональних навчально-практичних центрах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, Г. І. Лисенко, О. Б. Ященко, Л. Я. Бабиніна, С. В. Данилюк, Л. В. Хіміон, О. В. Маяцька, В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. – 2007. – № 3. – С. 30–32.
 4. Гойда Н. Г. Актуальність питань акушерства і перинеонатології для сімейного лікаря / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюха // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 3/4. – С. 127–131.
 5. Сучасний стан та проблеми кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. П. Жданова, К. О. Надутий // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 186–191.
 6. Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії в практиці сімейного лікаря / Л. П. Купраш, Л. Ф. Матюха, А. Ю. Петриченко, О. В. Купраш, О. С. Гударенко // Сімейна медицина. – 2008. – № 4. – С. 71–73.
 7. Матюха Л. Ф. Загальна практика – сімейна медицина: концепція освіти в Європі / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. В. Олійник // Сімейна медицина. – 2009. – № 1. – С. 3–5.
 8. Компетентнісний підхід – основа кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Л. Матюха, Н. Гойда, Г. Лисенко, М. Олійник, О. Ященко, Н. Чухрієнко, О. Устілєнцев, Н. Веспетал // Сімейна медицина. – 2009. – № 4. – С. 80–83.
 9. Матюха Л. Ф. Аналіз діяльності мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. П. Жданова // Україна. Здоров’я нації. – 2009. – № 1/2. – С. 153–159.
 10. Матюха Л. Ф. Характеристика нормативно-правового забезпечення, яке сприяє розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 2. – С. 145–151.
 11. Матюха Л. Ф. Підходи до визначення ефективності надання первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Л. Ф. Матюха // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2011. – № 2. – С. 45–52.
 12. Матюха Л. Ф. Репродуктивна медицина – один з пріоритетів підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда // Здоровье женщины. – 2011. – № 6. – С. 163–165.
 13. Матюха Л. Ф. Обґрунтування необхідності оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги населенню України / Л. Ф. Матюха // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2011. – Вип. 20, кн. 3. – С. 724–735.
 14. Матюха Л. Ф. Експертна оцінка протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” / Л. Ф. Матюха // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2011. – № 2. – С. 38–43.
 15. Матюха Л. Ф. Механізми управління системою первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням існуючих ризиків / Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. – 2011. – № 3. – С. 19–24.
 16. Матюха Л. Ф. Литва: реформування охорони здоров’я на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда // Матеріали 4 з’їзду спеціалістів з соц. медицини та організаторів охорони здоров’я, 23-25 жовт. 2008 р. – К. ; Житомир, 2008. – Т. 2. – С. 135–138.
 17. Матюха Л. Ф. Медичні стандарти в Україні та бар’єри на шляху їх упровадження / Л. Ф. Матюха, Л. Я. Бабиніна, О. Б. Ященко // Сімейна медицина. – 2006. – № 4. – С. 13–14.
 18. Парфьонова І. І. Деякі аспекти договірної форми регулювання відносин між пацієнтом та сімейним лікарем / І. І. Парфьонова, Л. Ф. Матюха, О. Г. Рогова // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 86.
 19. Матюха Л. Ф. Проблемні питання на шляху реалізації запланованої стратегії розвитку первинної медико-санітарної допомоги / Л. Ф. Матюха // Актуал. питання поліклінічної неврології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 трав. 2011 р. – К., 2011. – С. 93–100.
 20. Слабкий Г. О. Методологія розрахунку потреби населення у медичній допомозі різних рівнів / Г. О. Слабкий, К. О. Надутий, Л. Ф. Матюха // Практика управл. мед. закладом. – 2011. – № 7. – С. 10–15. 

Публікації в 2012 році

 1. Ведення фізіологічної вагітності. Методичний посібник для викладача. / Загальна ред. Лесовська С.Г., Матюха Л.Ф., Осташко С.І. - Київ: Українсько – Швейцарська програма «Здоров’матері та дитини»,  2012. – 128 с.
 2. Модель покращення доступності та якості медичної допомоги сільському населенню з застосуванням телемедичних технологій.  Мінцер О.П., Матюха Л.Ф., Царенко А.В., Сердюк В.Г. та ін. / Методичні рекомендації, 2012. – 31 с.
 3. Горачук В.В., Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г.. Криштопа Б.П., Матюха Л.Ф. Орлова Н.М.. Карета О.О. Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я. / Методичні рекомендації, 2012. – 23 с. 
 4. Системный поход к больному: рефлексотерапия в практической деятельности семейных врачей. Коваленко О.Е., Матюха Л.Ф., Процюк О.В., Худенко Л.И. Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи. / Збірник праць учасників Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті професора Є.Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні. – 2012. – С. 38 – 41.
 5. Матюха Л., Ткаченко В., Баширова О. Клінічний випадок мікстпаразитозу з ураженням органів дихання. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. – № 3. – С. 32 – 35.
 6. Позалікарняна стафілококова пневмонія. Матюха Л., Ткаченко В., О. Маяцька  та ін. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. - № 4. – С. 46 - 52.

Стаття в газеті «Ваше здоров’я» – жовтень 2012.

Стаття в газеті «Урядовий кур’єр» – грудень 12

Виступи – 15 виступів серед яких: Колегія МОЗ України (Вінниця, липень 2012 р.), Всеукраїнські науково-практичні конференції (Тернопіль, Львів, Донецьк, Харків, Київ), решта - регіональні конференції.

Виступи на радіо – 3, на телебаченні – 4.